DS10 c3 phan 1 www MATHVN com

Chuyen de Luong Giac 1 - www.MATHVN.com

Chuyen de Luong Giac 1 - www.MATHVN.com
... TẬP TỰ LUYỆN 3 .1. 1 Cho tam giác Chứng minh 3 .1. 2 Cho tam giác , Chứng minh (ĐH Cần Thơ 2000) 3 .1. 3 Cho tam giác có : Chứng minh : (ĐH Tổng Hợp 19 95) 3 .1. 4 Cho tam giác có 3 .1. 5 Cho tam giác ... minh tam giác ( ta có ) (ĐH Ngoại Thương Hà Nội 19 98) (ĐH Ngoại Thương Tp.HCM 20 01) (ĐH Ngoại Ngữ Hà Nội 19 98) (ĐHQG Hà Nội 19 98) (ĐH Dược Hà Nội 19 98) Giải: a Trong tam giác , ta có : Mặt khác, ... : Hệ thức lượng tam giác 3 .1. 6 Cho tam giác có (ĐH Dược Hà Nội 19 98) Chứng minh tam giác nhọn 3 .1. 7 Trong tam giác , chứng minh : √ GỢI Ý GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN 3 .1. 1 a Theo định lý hàm số sin,...
 • 148
 • 62
 • 0

www.MATHVN.com-Dong Son 1 Thanh Hoa 2013 Lan 1 pot

www.MATHVN.com-Dong Son 1 Thanh Hoa 2013 Lan 1 pot
... HB = 17 5 Tính đợc diện tích đáy S = 54 suy 2 V = 17 5 +) Tính đợc diện tích hình chóp là: S = 312 + 319 + 15 17 5 Suy bán kính hingf cầu nội tiếp r = 3V = 10 8 17 5 312 + 319 + 15 17 5 10 8 17 5 +) ... nn = 14 n suy 2n 5n 25 = tìm đợc n = +) f ( x) = ( + x + x ) (2 x + 1) 3n = www.MATHVN.com ( x + 1) 3n +6 64 0,25 = ( x + 1) 21 64 0,25 www.MATHVN.com +) KQ : a13 = 13 13 C 21 64 13 hay a13 = ... 0,25 Bỏn kớnh ng trũn R = IA = 13 2 Vy phng trỡnh ng trũn l: ( x 1) + ( y ) = 13 0,25 2a. (1 ) x ĐK: y > 0,25 TH1: x > y < 0,25 0,25 (1) ta có: x 21 y = log (1 y ) log x suy x = - y, thay...
 • 5
 • 145
 • 0

76 chuyen de tot nghiep hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại XN điện cơ 1 www ebookvcu com 76VIP

76 chuyen de tot nghiep hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại XN điện cơ 1 www ebookvcu com 76VIP
... Nợ TK133 (Thuế GTGT khấu trừ) Có TK 111 , 11 2, 3 31 - Cuối kỳ tập hợp kết chuyển vào tài khoản 15 4 Nợ TK154 Có TK627 Sơ đồ hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất chung TK 111 ,334 TK154 TK 627 Chi phí ... tính giá thành cho đối tợng tính giá thành 2.2.Kỳ tính giá thành sản phẩm Là thời kỳ phận kế toán giá thành cần tiến hành công việc tính giá thành cho đối tợng tính giá thành Xác định kỳ tính giá ... 35 315 315 15 3/6 Cách nhôm kg 20 13 .000 260.000 260.000 16 3/6 Xi măng Nghi Sơn kg 0,628 9.000 5.652 5.652 17 4/6 Đá 1- 2 m3 31, 5 41 12 91, 5 12 91, 5 18 4/6 Sứ cách điện Bộ 300 12 3.600 3.600 19 ...
 • 72
 • 199
 • 0

81 chuyen de tot nghiep KT bán hàng tại cty máy tính VN 1 www ebookvcu com 81VIP

81 chuyen de tot nghiep KT bán hàng tại cty máy tính VN 1 www ebookvcu com 81VIP
... 16 .10 9 .10 0 805.455 15 Máy quét 15 30.090.200 1. 504. 510 16 Fax Modem 20 19 .000 .10 0 950.005 17 Mainboard 10 23.500.500 1. 175.025 18 Case 10 17 .080.000 854.000 19 6.300.000 315 .000 20 Handy drive ... khách hàng 3 .1 Trình tự hạch toán doanh thu bán hàng hoá : Kế toán doanh thu bán hàng hoá công ty CP Máy tính Quang Vinh sử dụng tàI khoản 511 1- doanh thu bán hàng hoá Tài khoản 511 : Doanh thu bán ... Dịch vụ 81. 5 71. 242 5.078.967 Dịch vụ sửa chữa 31. 787.500 1. 589.375 20.008 .11 3 2.000 . 811 Dịch vụ càI đặt phần mềm Bảo dỡng máy 5.940.500 297.025 Đào tạo tin học 23.835 .12 9 1. 1 91. 756 Cộng 1. 026.957.980...
 • 44
 • 181
 • 2

90 chuyen de tot nghiep hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại cty sông đà 1 www ebookvcu com 90VIP

90 chuyen de tot nghiep hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại cty sông đà 1 www ebookvcu com 90VIP
... Ebook.VCU www. ebookvcu. com3 6 sổ tk154 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Số d đầu kỳ: 18 . 617 .686.266 Số CT KC -1 KC-2 KC-3 KC-48 Ngày Ngày CT GS 31/ 12 31/ 12 31/ 12 31/ 12 31/ 12 31/ 12 31/ 12 31/ 12 Diễn ... khoản 15 4 (Nguồn: Công ty Sông Đà 1) Tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Sông Đà 3 .1 Đối tợng tính giá thành sản phẩm xây lắp Cũng tơng tự nh doanh nghiệp xây lắp khác, đối tợng tính giá thành ... 15 .660.398 1. 866.845 .13 3 5. 016 .459 .16 3 22.807.748.392 Dở dang cuối kỳ Cộng chi phí Giá thành thực tế phụ 32.252.9 91 5 .16 7.692 0 1. 872. 012 .825 12 . 890. 012 .9 81 47.696.409. 390 12 .397.436.929 47 .16 8 .907 .046...
 • 56
 • 187
 • 0

98 chuyen de tot nghiep QL NVL tại các DN SX cty thủ đô 1 www ebookvcu com 98VIP

98 chuyen de tot nghiep QL NVL tại các DN SX  cty thủ đô 1 www ebookvcu com 98VIP
... TK 15 1, 15 2 TK 611 Giá trị vật liệu tồn đầu kỳ cha sử dụng TK 11 1, 11 2, 13 1 Vật liệu mua kỳ TK 15 1, 15 2 Giá trị vật liệu tồn cuối kỳ TK 11 1, 11 2,3 31 Giảm giá đợc hởng TK 13 31 138, 334, 8 21, 642 ... pháp trực tiếp) TK 15 1, 15 2 TK 611 Giá trị vật liệu dụng cụ tồn đầu kỳ, cha sử dụng TK 15 1, 15 2, 15 3 Giá trị vật liệu, dụng cụ tồn cuối kỳ TK 11 1, 11 2, 3 31 TK 11 1, 11 2, 3 31, 411 Giá trị vật liệu ... Tổng số tiền theo giá toán Nợ 611 11 1, 11 2, 3 31, 14 1, 311 * Cuối kỳ kiểm kê kết chuyển trị giá nguyên vật liệu lại cuối kỳ Nợ 15 2, 15 1 Trị giá NVL lại cuối kỳ Có 611 Sơ đồ hạch toán tổng hợp vật...
 • 30
 • 194
 • 0

123 chuyen de tot nghiep hạch toán NVL và vấn đề nâng cao năng suất sử dụng vốn lưu động tại cty truyền tải điện 1 www ebookvcu com 123VIP

123 chuyen de tot nghiep hạch toán NVL và vấn đề nâng cao năng suất sử dụng vốn lưu động tại cty truyền tải điện 1 www ebookvcu com 123VIP
... khoản sử dụng để phán ánh giá trị nguyên vật liệu mua vào kỳ 24 Chuyên đề thực tập Ngoài kế toán sử dụng tài khoản liên quan khác nh: TK 11 1, TK 11 2, TK 14 1, TK 13 3, TK 3 31, TK 15 2, TK 15 3 1. 7.2.2 ... 3.525.206 .19 4 1. 386.958. 710 .863 4.085.063.046 1. 168.967.052.530 4.085.063.046 1. 460.468.9 21. 638 2 .11 3.596.509.3 41 ( 715 .9 71. 667.782) 953.474.000 98.754.000 3 41. 100.893 1. 490.000 2 .12 1. 911 .670.474 ... (938.204.957. 911 ) 1. 256.250.000 10 2.567.000 411 .200.000 1. 5 31. 000 2.237.334.073.959 (1. 168.696. 214 .376) 1. 549.5 51. 000 15 3.400.000 455 .12 0.000 1. 537.000 2 .1. 2 Nhiệm vụ sản xuất: Theo đăng ký kinh doanh số 10 9667...
 • 76
 • 210
 • 0

134 chuyen de tot nghiep KT TSCĐ hữu hình tại cty truyền tải điện 1 www ebookvcu com 134VIP

134 chuyen de tot nghiep KT TSCĐ hữu hình tại cty truyền tải điện 1 www ebookvcu com 134VIP
... Nợ TK 13 3 (13 32) : 15 .570.6 01 Có TK 11 1 : Đồng thời ghi: - 47 - 17 1.276. 614 Ebook.VCU www. ebookvcu. com Khóa luận tốt nghiệp Đỗ Thanh Thúy K 8KT1 Nợ TK 414 : 17 1.276. 614 Có TK 411 : 17 1.276. 614 b ... biến áp đo 12 2 lờng Mua máy điều khiển 12 5 nắp lò 15 1 Mua ô tô tải Cộng phát sinh D cuối kỳ 19 /11 /2002 25 /11 /2002 28 /12 /2002 214 13 .275 .12 8 11 1 58.266.000 11 2 66.275.000 11 2 1. 223.575.000 1. 407.786.000 ... tặng tính vào nguyên giá, ghi: Nợ TK 211 Có TK 11 1, 11 2, 3 31, Sơ đồ số Kế toán TSCĐ hữu hình tài trợ, biếu tặng TK 711 TK 11 1, 11 2, 3 31 TK 211 Khi nhận TSCĐ tài trợ, biếu tặng đưa vào sử dụng...
 • 88
 • 102
 • 0

143 chuyen de tot nghiep KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty CP XD ctrình 1 www ebookvcu com 143VIP

143 chuyen de tot nghiep KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty CP XD ctrình 1 www ebookvcu com 143VIP
... Hoàng Văn Anh Cộng Cách tính 31c x 14 .7 31 30c x 14 .7 31 32c x 14 .7 31 33c x 14 .7 31 30c x 14 .7 31 28c x 14 .7 31 Tổng lơng 456.6 61 4 41. 930 4 71. 392 486 .12 3 4 41. 930 412 2.468 2. 710 .504 Các đội sản xuất ... Nợ TK 332 Có TK 11 1 ,11 2, 4 61 Các khoản tạm ứng, bồi thờng đợc trừ vào lơng Nợ TK 334 Có TK 312 , 311 Số BHXH đợc cấp để chi trả cho đối tợng đợc hởng Nợ TK 11 1, 11 2 Có TK 332 (33 21) Nhận đợc giấy ... tháng năm 2004 TT Thứ, ngày CN CN CN CN Tổng 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 30 Cộng 46 Ebook.VCU www. ebookvcu. com 10 11 Nguyễn Thị Thuỷ Nguyễn Thị Thơm Vũ Thanh Nhàn...
 • 70
 • 135
 • 0

www.MATHVN.com-q9.[Hoa]-THPT Soc Son Ha Noi-2012 potx

www.MATHVN.com-q9.[Hoa]-THPT Soc Son Ha Noi-2012 potx
... có: A pH < C pH > B pH = D Không xác định Câu 47: Chọn phát biểu đúng: A Độ phân cực nguyên tố halogen giảm từ F đến I B Đi từ HClO đến HClO4 tính oxi hoá tăng dần C Trong chất HClO, HBrO, HIO ... 3NCH2COOH, phenol Số ống nghiệm có phản ứng với Mg điều kiện thích hợp là: A B C D Câu 49: Trong chanh có chứa axit 2-hiđroxipropan-1,2,3-tricacboxylic (axit xitric) Cho mol axit xitric phản ứng...
 • 5
 • 701
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: download yoga cho mọi người yoga master kamal www phatam com phần 1yoga cho mọi người yoga master kamal www phatam com phần 1 youtubeyoga cho mọi người yoga master kamal www phatam com phần 11yoga cho mọi người yoga master kamal www phatam com phần 2yoga cho mọi người yoga master kamal www phatam com phần 6yoga cho mọi người yoga master kamal www phatam com phần 10thành phần dinh dưỡng của jam dâu http www nutritiondata com foods strawberry 20jamcông ty cổ phần chứng khoán hồ chí minh http www hsc com vnkiểu dữ liệu được phân tích khai phá 8 2009 http www kdnuggets com polls 2010 data types analyzed htmlđề tài phương pháp nghiên cứu và phân tích thực trạng kinh doanh trực tuyến mặt hàng quà tặng tại website www golgift com của công ty tnhh thương mại dịch vụ và cntt golphương pháp nghiên cứu và phân tích thực trạng triển khai kinh doanh trực tuyến mặt hàng quà tặng tại website www golgift com của công ty tnhh thương mại dịch vụ và cntt gol poultry is by far the largest cause gardiner harris poultry is no 1 source of outbreaks report says new york times june 11 2009 http www nytimes com 2009 06 12 health research 12cdc html accessed july 21 2009nicholas kristof our pigs our food our health new york times march 11 2009 http www nytimes com 2009 03 12 opinion 12kristof html r 3 amp adxnnl 1 amp adxnnlx 1250701592 ddwvj oilp86ij6xqyvylq accessed august 18 20092012 lg aiming for home appliance leadership with double digit sales growth in 2012 viewed 1 may 2012 lt http www lg com ae press release article lg aiming for home appliance leadership with double digit sales growth in 2012 jsp gtsean n 2009 acrosemi tham gia đại hội toàn thể lần thứ iii của hiệp hội doanh nghiệp điện tử việt nam veia viewed 1 may 2012 lt http www acrosemi com veia2009 php gtCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây