Giáo án địa 6 kì 2

Giáo án địa 6 2 hà giang

Giáo án địa 6 kì 2 hà giang
... Lượng mưa +Gió 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 a Tổng lượng mưa mùa mưa 110+ 160 +150+145+158+140 = 8 36 (mm) b Tổng lượng mưa mùa mưa 55 +25 +18+14+ 16+ 36 = 164 (mm) 17 0.5 ... Những ngày 22 / 12; - 23 0 27 ’ B, N CÁC CHÍ TUYẾN 22 /6 Mtrời chiếu thẳng - Đường chí tuyến VÀ CÁC VÒNG CỰC góc vào đường vĩ B,N TRÊN TRÁI ĐẤT tuyến nào? - Các chí tuyến đường gì? đường có ánh sáng Mặt ... đo nhiệt độ 12 tháng năm sau: Tháng 10 11 12 t 32 34 33 35 31 36 37 35 36 37 36 34 Hãy cho biết nhiệt độ TB năm bao nhiêu- Sự thay đổi nhiệt độ không khí có thay đổi nào4 Hướng dẫn nhà: phút -...
 • 38
 • 254
 • 0

Giáo án Địa 6 (phần 2)

Giáo án Địa 6 (phần 2)
... Nhiệt độ chênh lệch tháng cao tháng thấp Trò số Tháng Trò số Tháng Lượng mưa (mm) Cao Trò số Tháng Thấp Trò số Tháng Lượng mưa chênh lệch tháng cao tháng thấp 41 B TỰ LUẬN; 6 Câu 1; c Không khí ... CỦA HỌC SINH *Nhóm 5 ,6 : Đới hàn đới *Nhóm 5 ,6 : -Vò trí : 66 033' B- 900 N 66 033' N-900 N -Góc chiếu ánh sáng Mặt Trời quanh năm nhỏ -Thời gian chiếu sáng dao động lớn -Nhiệt độ : nhỏ Gío : đông ... -23027' N -Góc chiếu ánh sáng Mặt Trời quanh năm lớn - Thời gian chiếu sáng năm chênh cao tín phong ÔN ĐỚI 23 27' B -66 033' B 23027' N -66 033' N - Góc chiếu thời gian chiếu sáng năm chênh lớn trung...
 • 67
 • 184
 • 0

Bài giảng Giáo án Địa 6-Kì II-Hay

Bài giảng Giáo án Địa 6-Kì II-Hay
... ? - Khoáng sản ? gọi mỏ khoáng sản ? - Dựa vào bảng số liệu em kể tên số khoáng sản công dụng chúng ? - Em kể tên số khoáng sản địa phơng em ? Ghi bảng Khoáng sản, mỏ khoáng sản * - Khoáng sản, ... khoáng sản *- KN: Khoáng vật đá có ích đợc ngời sử dụng gọi khoáng sản - Mỏ khoáng sản: Là nơi tập chung nhiều loại khoáng sản *- Phân loại khoáng sản Theo công dụng có: + Khoáng sản lợng + Khoáng ... Kiển tra cũ: Khoáng sản ? Sự phân loại khoáng sản theo công dụng nh nào? 6- Bài mới: Mở bài: Địa hình có đồ có nhiều cách thể hôm tìm hiểu cách biểu địa hình đồ thục hành đọc lợc đồ địa hình tỉ lệ...
 • 36
 • 292
 • 0

Tài liệu giao an td 6 ki 2 chuẩn

Tài liệu giao an td 6 ki 2 chuẩn
... án td giáo viên: nguyễn quang trờng Trờng thcs ngũ lão năm học 20 10 - 20 11 Chạy nhanh: - Xuất phát cao chạy nhanh 20 m 15 lần - Xuất phát cao chạy nhanh 50 m lần tổ thi đấu với GV làm trọng tài ... (GV) - 27 - Giáo án td giáo viên: nguyễn quang trờng Trờng thcs ngũ lão năm học 20 10 - 20 11 0 0 0 0 * Chạy nhanh: - Xuất phát cao chạy nhanh 20 m 12 lần - Xuất phát cao chạy nhanh 50 m lần - Trò ... Ngày dạy: Tiết 56: Ki m tra chạy ngắn I Mục tiêu: 1 .Ki n thức: - Biết cách thực kt xp cao chạy nhanh 60 m Kĩ năng: - Thực dúng xp cao- cnhanh 60 m - 34 - Giáo án td giáo viên: nguyễn quang trờng Trờng...
 • 59
 • 200
 • 0

Bài soạn Giao an Van 6 - ki 2

Bài soạn Giao an Van 6 - ki 2
... mắt - Hay lẫn lộn: ch-tr, s-x, r-d Về vần: - cấy- cấn, cày - cằn, chổi chủn, ba bò lạc- be bò lẹc - Hay phát âm chệch không chuẩn tả Về từ vựng: - tê, răng, rứa, - mi, hấn, - ói, tha hồ, - man ... học 20 1 0 -2 011 - Giáo viên chốt lại nội dung ghi nhớ V Dặn dò: - Làm tập - Chuẩn bị tập nói: (Bài tập 1, - Sgk - Trang 71) GV: Nguyễn Thị Châm Giáo án Ngữ văn Trờng THCS Thạch Sơn Năm học 20 1 0 -2 011 ... truyện - Su tầm văn, thơ bàn vai trò tiếng nói dân tộc - Làm số (Trang 56) - Soạn Nhân hóa GV: Nguyễn Thị Châm Giáo án Ngữ văn Trờng THCS Thạch Sơn Năm học 20 1 0 -2 011 Ngày soạn: 20 /01 /20 11 Tiết...
 • 104
 • 330
 • 3

Bài giảng Giáo án Tin 6 2

Bài giảng Giáo án Tin 6 Kì 2
... nhà (2' ) - Học thuộc ghi nhớ SGK - Làm tập : 1 ,2, 3 SGK/88 - Đọc trớc phần định dạng kí tự bảng chọn Trang 25 Trờng THCS An Vinh Giáo án: Tin Học Tuần 25 : Tiết 49 - 50 Ngày soạn: 18- 02 - 20 09 Bài ... ============================================================== Trang 20 Trờng THCS An Vinh Giáo án: Tin Học Tuần 24 : Tiết 47 - 48 Ngày soạn: 10 - 02 - 20 09 Bài thực hành Em tập chỉnh sửa văn (t 2) A Mục đích yêu cầu - Thực hành ... An Vinh Giáo án: Tin Học Tuần 21 : Tiết 41- 42 Ngày soạn: 15 - 01 - 20 09 Bài 14: Soạn thảo văn đơn giản A Mục đích - yêu cầu: Học sinh phải - Nêu đợc thành phần văn - Phân biệt đợc hình dáng trỏ...
 • 75
 • 326
 • 2

Tài liệu Giáo án Tin 6 2

Tài liệu Giáo án Tin 6 Kì 2
... nhà (2' ) - Học thuộc ghi nhớ SGK - Làm tập : 1 ,2, 3 SGK/88 - Đọc trớc phần định dạng kí tự bảng chọn Trang 25 Trờng THCS An Vinh Giáo án: Tin Học Tuần 25 : Tiết 49 - 50 Ngày soạn: 18- 02 - 20 09 ... ============================================================== Trang 20 Trờng THCS An Vinh Giáo án: Tin Học Tuần 24 : Tiết 47 - 48 Ngày soạn: 10 - 02 - 20 09 Bài thực hành Em tập chỉnh sửa văn (t 2) A Mục đích yêu cầu - Thực hành ... An Vinh Giáo án: Tin Học Tuần 21 : Tiết 41- 42 Ngày soạn: 15 - 01 - 20 09 Bài 14: Soạn thảo văn đơn giản A Mục đích - yêu cầu: Học sinh phải - Nêu đợc thành phần văn - Phân biệt đợc hình dáng trỏ...
 • 75
 • 231
 • 0

Gián án Giáo án Tin 6 2

Gián án Giáo án Tin 6 Kì 2
... nhà (2' ) - Học thuộc ghi nhớ SGK - Làm tập : 1 ,2, 3 SGK/88 - Đọc trớc phần định dạng kí tự bảng chọn Trang 25 Trờng THCS An Vinh Giáo án: Tin Học Tuần 25 : Tiết 49 - 50 Ngày soạn: 18- 02 - 20 09 ... ============================================================== Trang 20 Trờng THCS An Vinh Giáo án: Tin Học Tuần 24 : Tiết 47 - 48 Ngày soạn: 10 - 02 - 20 09 Bài thực hành Em tập chỉnh sửa văn (t 2) A Mục đích yêu cầu - Thực hành ... An Vinh Giáo án: Tin Học Tuần 21 : Tiết 41- 42 Ngày soạn: 15 - 01 - 20 09 Bài 14: Soạn thảo văn đơn giản A Mục đích - yêu cầu: Học sinh phải - Nêu đợc thành phần văn - Phân biệt đợc hình dáng trỏ...
 • 75
 • 220
 • 0

Gián án Giáo án Tin 6 2

Gián án Giáo án Tin 6 Kì 2
... nhà (2' ) - Học thuộc ghi nhớ SGK - Làm tập : 1 ,2, 3 SGK/88 - Đọc trớc phần định dạng kí tự bảng chọn Trang 25 Trờng THCS An Vinh Giáo án: Tin Học Tuần 25 : Tiết 49 - 50 Ngày soạn: 18- 02 - 20 09 ... ============================================================== Trang 20 Trờng THCS An Vinh Giáo án: Tin Học Tuần 24 : Tiết 47 - 48 Ngày soạn: 10 - 02 - 20 09 Bài thực hành Em tập chỉnh sửa văn (t 2) A Mục đích yêu cầu - Thực hành ... An Vinh Giáo án: Tin Học Tuần 21 : Tiết 41- 42 Ngày soạn: 15 - 01 - 20 09 Bài 14: Soạn thảo văn đơn giản A Mục đích - yêu cầu: Học sinh phải - Nêu đợc thành phần văn - Phân biệt đợc hình dáng trỏ...
 • 75
 • 228
 • 0

GIÁO ÁN ĐỊA 8 2(09-10)

GIÁO ÁN ĐỊA 8 KÍ 2(09-10)
... Tìm hiểu Địa hình bờ biển thềm lục địa hoạt động cá nhân Dựa vào thơng tin sách cho biết : Chiều dài bờ biển nước ta ? Trình bày xác định đồ địa hình dạng bờ biển nước ta ? Giáo Án Địa – II ... lục địa nước ta ? Khu vực có thềm lục địa mở rộng , thu hẹp ? (GV nhắc lại kiến thức thềm lục địa học lớp ) GV chốt ý cho ghi 4- đánh giá : Địa hình nước ta có khu vực ? khu vực ? Chứng minh địa ... Bài 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM I-MỤC TIÊU: 1-Kiến thức : HS biết -Ba đặc điểm địa hình Việt nam -Mối quan hệ địa hình với thành tố khác cảnh quan thiên nhiên -Tác động người làm biến đổi địa...
 • 81
 • 283
 • 0

giao an tin 6 ki 2

giao an tin 6 ki 2
... sau ki m tra viết HS ý lắng nghe tiết  RÚT KINH NGHIỆM: Trang 76 © Thế Duy vntheduy@yahoo.com–THCS DTNT Ba Tơ Giáo án Tin học Ngày soạn: 10/3 /20 09 Ngày dạy: / /20 09 Tiết 52 – Tuần XXVII KI M ... đoạn văn GV kết luận Trình bày trang văn chọn hướng trang thiết đặt lề trang Hoạt động 2: Chọn hướng trang đặt lề trang (25 phút)  HS thực chọn hướng trang đặt lề trang  GV hướng dẫn, làm mẫu GV ... Thế Duy vntheduy@yahoo.com–THCS DTNT Ba Tơ Giáo án Tin học Ngày soạn: 21 /4 /20 09 Ngày dạy: 22 /4 /20 09 Tiết 63 , 64 – Tuần XXXIII Bài thực hành 9: DANH BẠ CỦA RIÊNG EM  MỤC TIÊU: - Thực hành tạo bảng,...
 • 39
 • 240
 • 0

giao an sinh 6 2

giao an sinh 6 kì 2
... Tuần 26 TiÕt 51 Ngµy so¹n : 25 / 02/ 2011 KiĨm tra tiÕt I- Mơc tiªu : - HS hƯ thèng l¹i ®ỵc c¸c kiÕn thøc vỊ c©y cã hoa , vỊ c¬ quan sinh dìng , c¬ quan sinh s¶n , h×nh thøc sinh s¶n , ®Ỉc ®iĨm sinh ... trước TiÕt 56 Tr¶ lêi 2 … 3…… 4……… 5……… Ngày soạn : 12/ 03 /20 11 Sù ph¸t triĨn cđa giíi thùc vËt I- Mơc tiªu : GV : Võ Thị Mộng Lan 26 Năm học : 20 10 - 20 11 Trường THCS Xn Mỹ Giáo án Sinh Học lớp ... C¬ quan sinh d1 C¬ quan sinh ìng cđa c©y th«ng dìng cđa c©y HS: tr¶ lêi ? Th«ng thêng sèng ë ®©u ? th«ng HS qs h.40 .2 vµ qs mÉu vËt th¶o + Th©n cµnh mµu GV treo tranh h.40 .2 y/c häc sinh quan s¸t...
 • 52
 • 115
 • 0

giáo án toán 6 2

giáo án toán 6 kì 2
... mét a, 25 dm2 = 25 /100m2 = 1/4 m2 vuông (viết dới dạng phân số tối b, 36 dm2 = 36/ 100m2 = 9 /25 m2 giản) 25 dm2; 36 dm2 ; 450 cm2 ; 575 c, 450 cm2 = 450/10000m2 = 9 /20 0 m2 cm2 d, 575 cm2 = 575/10000m2 ... 120 QĐ: 60 72 80 75 ; ; ; 120 120 120 120 28 + 15 27 36 16 = = 36 = với 60 , với 24 - HS nêu đợc nội dung bớc: + Tìm mẫu chung (thờng BCNN mẫu) 48 Giáo án Số học 6- Nguyễn Hồng Dơng-Năm học 20 10 -20 11 ... Làm 80, 81, 82, 83 (SGK); HS giỏi làm 125 , 1 26 , 127 (SBT) Nhận xét đánh giá Giáo án Số học 6- Nguyễn Hồng Dơng-Năm học 20 10 -20 11 Ngày soạn: 5/1 /20 11 Ngày dạy: 12/ 1 /20 11 Tuần 20 Tiết 62 : Luyện tập...
 • 186
 • 227
 • 0

Xem thêm