Đề tài nghiên cứu khoa học mở đầu, kết thúc ha60e

Đề tài nghiên cứu khoa học đun trồng cây không đất t+

Đề tài nghiên cứu khoa học mô đun trồng cây không đất t+
... chọn đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Những điểm đề tài Phần kết thảo luận Kết luận khoa học ... quy trình trồng không dùng đất Tóm lại: đun trồng không đất T+ giải pháp kỹ thuật dùng cho quy trình trồng không dùng đất có nguyên liệu tro bếp Dự án gồm nội dung Một là: nghiên cứu tro bếp: ... luận: Dung dịch T+ dùng trồng không đất phương pháp thủy canh phát triển tốt, khỏe mạnh, nhiễm bệnh cho sản phẩm hẳn trồng đất bình thường KẾT LUẬN KHOA HỌC -Với đun trồng không đất T+: Tro phụ...
 • 19
 • 112
 • 1

đề tài nghiên cứu khoa học - tính cố kêt cộng đồng dân tộc thời kỳ lê sơ (1427 - 1528) và sự biểu hiện trong thời đại hiện nay pptx

đề tài nghiên cứu khoa học - tính cố kêt cộng đồng dân tộc thời kỳ lê sơ (1427 - 1528) và sự biểu hiện trong thời đại hiện nay pptx
... học công tác trị quốc, phải kể tới học tính cố kết cộng đồng dân tộc Chương 3: Tính cố kết cộng đồng dân tộc Việt Nam thời đại Thời đại 1.1 Định nghĩa Thời đại thời đại đánh dấu mở đầu thời đại ... xã hội Đối tượng nghiên cứu khách thể nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Tính cố kết cộng đồng dân tộc Việt Nam thời kỳ (142 8-1 527) biểu thời đại 3.2 Khách thể nghiên cứu Lịch sử đất nước, ... nhiều báo, nghiên cứu đề cập đến vấn đề dân tộc tính cố kết cộng dân tộc từ xưa tới như: Việt Nam hình ảnh cộng đồng 54 dân tộc , Một số vấn đề lý luận nghiên cứu hình thành cộng đồng nhân dân, Hồ...
 • 50
 • 575
 • 4

Đề tài nghiên cứu khoa học quang hợp ở thực vật

Đề tài nghiên cứu khoa học  quang hợp ở thực vật
... CO2 quang hợp mà người ta chia thực vật thành nhóm: Nhóm thực vật C3 bao gồm thực vật mà đường quang hợp chúng thực chu trình quang hợp C3 (chu trình Calvin) Hầu hết trồng thuộc thực vật C3 khoai, ... chanh, họ đậu… Nhóm thực vật C4 gồm thực vật mà đường quang hợp kết hợp hai chu trình quang hợp C3 C4 Một số trồng mía, ngô, cao lương, kê… Nhóm thực vật CAM bao gồm thực vật mọng nước xương ... chu trình quang hợp giới thực vật xảy tất loài thực vật khác nhau, kể thực vật C4 thực vật CAM Đây chu trình tạo sản phẩm hữu Trong chu trình, nhiều sản phẩm sơ cấp quang hợp tạo Đó hợp chất C3,...
 • 29
 • 174
 • 2

Đề tài nghiên cứu khoa học quang hợp ở thực vật

Đề tài nghiên cứu khoa học quang hợp ở thực vật
... CO2 quang hợp mà người ta chia thực vật thành nhóm: Nhóm thực vật C3 bao gồm thực vật mà đường quang hợp chúng thực chu trình quang hợp C3 (chu trình Calvin) Hầu hết trồng thuộc thực vật C3 khoai, ... chanh, họ đậu… Nhóm thực vật C4 gồm thực vật mà đường quang hợp kết hợp hai chu trình quang hợp C3 C4 Một số trồng mía, ngô, cao lương, kê… Nhóm thực vật CAM bao gồm thực vật mọng nước xương ... chu trình quang hợp giới thực vật xảy tất loài thực vật khác nhau, kể thực vật C4 thực vật CAM Đây chu trình tạo sản phẩm hữu Trong chu trình, nhiều sản phẩm sơ cấp quang hợp tạo Đó hợp chất C3,...
 • 27
 • 257
 • 0

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH – TÀI SẢN, ĐẶC BIỆT CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ GÓP VỐN BAN ĐẦU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NGOÀI CÔNG LẬP VIỆT NAM (ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC )

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH – TÀI SẢN, ĐẶC BIỆT CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN MÔ HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ GÓP VỐN BAN ĐẦU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NGOÀI CÔNG LẬP VIỆT NAM (ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC )
... số luận quản tài - tài sản đặc biệt quản góp vốn trường đại học, cao đẳng công lập Việt Nam Chương 2: Thực trạng quản tài - tài sản hình tổ chức quản góp vốn ban đầu trường đại ... đại học, cao đẳng công lập Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp quản tài - tài sản hoàn thiện hình tổ chức quản góp vốn ban đầu trường đại học, cao đẳng công lập Việt Nam Chương MỘT SỐ LÝ ... quản vốn góp ban đầu trường đại học, cao đẳng công lập Việt Nam Phạm vi đối tượng nghiên cứu Đề tài chủ yếu nghiên cứu lĩnh vực quản tài - tài sản số trường đại học, cao đẳng công lập hình...
 • 62
 • 225
 • 0

Co sở khoa học cho sự lựa chọn giải pháp và bước đi nhằm đẩy mạnh tiến trình mở cửa về dịch vụ thương mại đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ

Co sở khoa học cho sự lựa chọn giải pháp và bước đi nhằm đẩy mạnh tiến trình mở cửa về dịch vụ thương mại đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ
... có nghiên cứu cách toàn diện dịch vụ thương mại vấn đề mở cửa lĩnh vực dịch vụ thương mại Việt Nam Đ ó lý m chọn vấn đề "Cơ sở khoa học cho lựa chọn giải pháp bước nhằm đẩy mạnh tiến trình mở cửa ... lâu khoa học pháp lý Việt Nam trọng đến Dịch vụ thương mại (chứ không phái Thương mại dịch vụ) Vậy Dịch vụ thương mại gì? Dịch vụ thương mại khác so với Thương mại dịch vụ? Dịch vụ thương mại ... -0O0 - ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HÓC CẤP BÔ Cơ SỞ KHOA HỌC CHO s ự LƯA CHỌN • • • • GIẢI PHÁP VÀ BƯỚC ĐI NHẰM ĐẨY MẠNH TIẾN TRÌNH MỞ CỬA VE ĐÍCH VU THƯƠNG MAI M Ã SÔ: 2001- 78- 059 Chủ nhiệm để tài: ...
 • 190
 • 599
 • 1

Ứng dụng hình toán trong quyết định tài chính công ty đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ

Ứng dụng mô hình toán trong quyết định tài chính công ty đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ
... hóa Quyết định đầu tư tài ngắn hạn • Quyết định đầu tư tài sản cố định, bao gồm: Quyết định mua sắm tài sản cố định Quyết định t h a y t h ế tài sản cố định Quyết định đầu tư dự án Quyết định ... trị tài cơng ty Việt Nam có mơ hình định có tính khoa học, có tính ứng dụng cao vấn đề thực tiễn quản lý, vữn đề thử thách dành cho nhà nghiên cứu khoa học, chọn lựa từ lý thuyết tài hình định ... Mơ hình định tồn kho gọ 3.1.2 Các m hình định đầu tư tài sản định 62 Mơ hình định mua sắm tài sản cố định 62 Mơ hình quyệt định thay tài sản cố định củ 63 Mơ hình định đầu tư dự án Q4 3.1.3 M hình...
 • 180
 • 318
 • 0

Xây dựng hình dự báo giá hàng xuất khẩu và ứng dụng trong xuất khẩu hải sản đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp bộ

Xây dựng mô hình dự báo giá hàng xuất khẩu và ứng dụng trong xuất khẩu hải sản đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp bộ
... DỰNG MÔ HÌNH Dự BÁO CHO HÀNG XUẤT KHẨU VÀ ỨNG DỤNG • Trong nhiều phương pháp dự báo nêu phần Ì, đề tài khoa học tập trung vào phương pháp tiên đề nhằm xây dựng m ô hình hồi quy cho dự báo hàng xuất ... BỘ GIÁO DỤC VÀ Đ À O TẠO T R Ư Ờ N G ĐỌI HỌC NGOIỊI T H Ư Ơ N G • • • 000 Đế TÀI NGHIÊN cứu KHOA HÓC VÀ C Ô N G NGHỄ cnp BỘ • • • XÂY DỰNG M Ô HÌNH Dự BÁO GIÁ H À N G XUẤT KHẨU VÀ ỨNG DỤNG TRONG ... CỦA ĐỀ TÀI Ngoài phần mở đẩu kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung đề tài dàn trải thành phần sau: Phần Ì: Cơ sở khoa học dự báo Phần 2: Xây dựng m ô hình dự báo cho hàng xuất ứng dụng...
 • 71
 • 391
 • 0

Định hướng và giải pháp xuất khẩu dầu thô của việt nam trong những năm tới đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ

Định hướng và giải pháp xuất khẩu dầu thô của việt nam trong những năm tới đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ
... dầu thô nước Việt Nam năm tới 93 3.2 Định hướng XK dầu thô Việt Nam năm tới 3.2.1 Những quan điểm chủ đạo định hướng X K dầu thô 3.2.2 Mẩc tiêu định hướng X K dầu thô Việt Nam 95 95 102 3.3 Giải ... nghiên cứu riêng Mục đích nghiên cứu đề tài - Hệ thống hoa vấn đề lý luận xuất thô Việt Nam năm tới - Đánh giá thực trạng sển xuất xuất dầu thô Việt Nam năm qua, - Đưa định hướng giểi pháp xuất dầu ... 2005 BỘ GIÁO DỤC Đ À O TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI T H Ư Ơ N G ĐỂ TÀI NCKH CẤP BỘ ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP XUẤT KHAU DẦU THÔ CỦA VIÊT NAM TRONG NHỮNG N Ă M TỚI M Ã SỎ : B2004 - 40 - 40 Chủ nhiệm đề tài: ...
 • 141
 • 715
 • 1

Tài liệu Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học: Phần mềm phỏng PRO / II ppt

Tài liệu Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học: Phần mềm mô phỏng PRO / II ppt
... Các phần mềm tính toán trình thực: Pro/ II thuộc dạng phần mềm n Các phần mềm tối ưu hóa: Các phần mềm chuyên dụng cho mục đích tối ưu hóa Hiện hai phần mềm tính toán trình phổ biến HYSYS Pro/ II ... nguồn tài liệu, giúp cho người dùng hiểu rõ chất chương trình, từ giúp họ hình hóa phân xưởng lên máy tính dễ dàng giúp họ đánh giá kết 1.3 Giới thiệu Pro/ II 1.3.1 Pro/ II ứng dụng Pro/ II Pro/ II ... Simpo PDFBÁO CÁO SplitTÀI NGHIÊVersion KHOA HỌC Merge and ĐỀ Unregistered N CỨU - http :// www.simpopdf.com CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG PRO/ II VÀO CÁC QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN DẦU KHÍ Pro/ II chương trình tính...
 • 40
 • 1,311
 • 3

Tài liệu BÁO CÁO KẾT QuẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG đề tài "Nghiên cứu biện pháp nâng cao hiệu quả tự học cho sinh viên trong hình đào tạo tín chỉ" pptx

Tài liệu BÁO CÁO KẾT QuẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG đề tài
... vấn đề tự học sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên khả thích ứng với yêu cầu tự học đào tạo theo học chế tín • Xây dựng phương pháp tự học hiệu cho sinh viên hình đào tạo theo tín ... hạn chế - Nghiên cứu vấn đề tự học đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh hiệu hoạt động tự học sinh viên có tính cấp thiết Xuất phát từ lý trên, lựa chọn đề tài: Nghiên cứu biện pháp nâng cao hiệu hoạt ... cao hiệu hoạt động tự học cho sinh viên hình đào tạo tín chỉ” 1.2 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu lý luận vấn đề tự học • Khảo sát thực trạng tự học sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái...
 • 41
 • 1,421
 • 16

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP, XÂY DỰNG HÌNH CHĂM SÓC-BẢO VỆ SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI TẠI CỘNG ĐỒNG ppt

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP, XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHĂM SÓC-BẢO VỆ SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI TẠI CỘNG ĐỒNG ppt
... Đối tượng nghiên cứu Đề tài mà thân tâm đắc tiến hành nghiên cứu khó khăn can thiệp Y học đại kỹ thuật tập chung vào Bệnh nhân sau TBMMN PHCN cộng đồng - Đối tượng áp dụng nghiên cứu Đề tài 100% ... ytế xã Quảng An ĐỀ TÀI: PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BỆNH NHÂN TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI: KTV Chính Y - PHCN: Đặng Văn Minh * TÓM TẮT ĐỀ TÀI: “ Sức khoẻ tình trạng thoải ... cá nhân + Đảm bảo an toàn môi trường tự nhiên xã hội + Chăm sóc sức khỏe: Phòng bệnh, chữa bệnh Phục hồi chức Làm để hạn chế tỷ lệ mắc bệnh? Tỷ lệ tử vong di chứng nặng nề bệnh gây cho bệnh nhân? ...
 • 24
 • 1,986
 • 7

Xem thêm