CHƯƠNG BIẾN dị

Sáng kiến kinh nghiệm : Làm sao để dạy và học tốt chương Biến dị - chương trình sinh học 9

Sáng kiến kinh nghiệm : Làm sao để dạy và học tốt chương Biến dị - chương trình sinh học 9
... loại biến dị 18 Gv : Trương Thị Huyền Trân – THCS Lý Tự Trọng Làm để dạy học tốt chương Biến dị chương trình Sinh học Biến dị Biến dị khơng di truyền Biến dị di truyền Biến dị tổ hợp Đột biến ... hội kiến thức chương biến dị Gv : Trương Thị Huyền Trân – THCS Lý Tự Trọng Làm để dạy học tốt chương Biến dị chương trình Sinh học Cụ thể :  Nắm bắt mạch kiến thức hầu hết chương biến dị : ... trình sinh học Học sinh kiến thức bền vững biến dị mà cụ thể học sinh khái qt hệ thống kiến thức trọng tâm chương biến dị : - Vẽ sơ đồ phân loại biến dị - Phân biệt : Biến dị di truyền biến dị...
 • 25
 • 607
 • 8

Sử dụng trắc nghiệm khách quan MCQ để dạy học bài mới chương biến dị trong chương trình di truyền học cao đẳng sư phạm

Sử dụng trắc nghiệm khách quan MCQ để dạy học bài mới chương biến dị trong chương trình di truyền học cao đẳng sư phạm
... việc sử dụng MCQ dạy học, đặc biệt sử dụng MCQ dạy học chơng Biến dị 7.2 Xác định quy trình sử dụng MCQ dạy học 7.3 Lựa chọn sử dụng MCQ dạy học Cụ thể hoá quy trình dạy học cho chơng "Biến dị" ... dạy học để nâng cao chất lợng dạy học phần kiến thức Biến dị chơng trình Di truyền học - CĐSP Đối tợng khách thể nghiên cứu: 3.1 Đối tợng nghiên cứu Quy trình sử dụng MCQ dạy học chơng Biến dị ... biến dị tợng biến dị Khả biến dị cá thể phụ thuộc yếu tố nào? Quá trình đột biến gì? Thế thể đột biến, cho ví dụ? Biến dị di truyền gì? loại biến dị di truyền? Thờng biến gì? Phân tích kiểu biến...
 • 89
 • 363
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh Chương Biến dị doc

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh Chương Biến dị doc
... sinh sản hữu tính C.Do phát sinh đột biến trình sinh sản D.B C Câu 5:Khi đề cập đến vai trò biến dị chọn giống tiến hóa, Đacuyn cho : A Biến dị cá thể nguyên liệu chọn lọc tự nhiên B Chỉ có biến ... chân dị dạng Câu 22 : Thường biến : A Một loại đột biến kiểu hình, phát sinh trình phát triển cá thể, ảnh hưởng môi trường B Một loại biến dị di truyền C Là biến đổi kiểu hình kiểu gen, phát sinh ... Câu 1:Đột biến định nghĩa sau A Đột biến biến đổi bất thường cấu trúc di truyền mức phân tử (ADN) B Đột biến biến đổi vật chất di truyền thể kiểu hình thể C Đột biến biến đổi vật...
 • 48
 • 395
 • 1

MOT SO HINH ANH CHO CHUONG BIEN DI

MOT SO HINH ANH CHO CHUONG BIEN DI
... chớnh s sng ca chỳng ta Quan sỏt cỏc hỡnh di õy v cho bit t bin no cú hi v t bin no cú li cho bn thõn sinh vt hoc i vi ngi t bin cú hi BG lm mt kh nng tng hp dip lc cõy m ( mu trng) t bin cú li a ... di õy v cho bit t bin no cú hi v t bin no cú li cho bn thõn sinh vt hoc i vi ngi t bin cú li t bin cú hi t bin bch tng cõy Đột biến có hại t bin thõn lựn lỳa Rùa hai đầu Quan sỏt cỏc hỡnh di ... hạn cho suất cao Quan sỏt cỏc hỡnh di õy v cho bit t bin no cú hi v t bin no cú li cho bn thõn sinh vt hoc i vi ngi Có lợi Có lợi Giống ngô đột biến gen chịu hạn cho suất cao Giống chuối đột biến...
 • 16
 • 154
 • 0

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh theo từng chương Chương Biến dị doc

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh theo từng chương Chương Biến dị doc
... 32: Khi nói biến dị sinh vật, nhận định sau không ? A Đột biến di truyền được, thường biến không di truyền B Đột biến biến đổi theo hướng xác định, thường biến xảy số cá thể C Đột biến biến đổi ... Câu 22 : Thường biến : A Một loại đột biến kiểu hình, phát sinh trình phát triển cá thể, ảnh hưởng môi trường B Một loại biến dị di truyền C Là biến đổi kiểu hình kiểu gen, phát sinh trình phát ... bệnh đột biến gen lặn nhiễm sắc thể giới tính X gây nên bệnh A máu khó đông B Đao C tiểu đường D thi u máu hồng cầu hình liềm Câu 11: Loại đột biến không di truyền qua sinh sản hữu tính đột biến...
 • 21
 • 170
 • 0

Phương pháp dạy học chương biến dị

Phương pháp dạy học chương biến dị
... đôïng học thành công Thuật ngữ : “ phương pháp tích cực”hàm chứa phương pháp dạy phương pháp học Phương pháp dạy học tích cực nêu đặc trưng sau : Dạy học thông qua tổ chức hoạt động học tập học ... tâm dạy cho trẻ phương pháp học từ bậc tiểu học lên bậc học cao phải trọn Trong phương pháp học cốt lõi phương pháp tự học Nếu rèn luyện cho người học phương pháp, kó , thói quen, ý chí tự học ... dạy môn sinh học 6, năm thứ thực thay sách giáo khoa áp dụng phương pháp dạy học , với thân đồng nghiệp áp dụng phương pháp dạy học tích cực , kết học tập học sinh nâng cao rõ rệt , dạy mục : “...
 • 21
 • 197
 • 0

Ôn tập sinh học lớp 9 chương biến dị

Ôn tập sinh học lớp 9 chương biến dị
... quan sinh dục không bình thường, khả sinh Câu 10 Vai trò thường biến đột biến chọn giống tiến hoá Làm để biết biến dị thường biến hay đột biến? Vai trò thường biến đột biến - Thường biến không ... đột biến: Dạng đột biến Cơ chế phát sinh đột biến ADN bị chấn thương bị sai sót Đột biến gen trình tự (mất, lập, thay, đảo vị trí cặp nuclêôtit) Đột biến NST bị đứt đoạn đoạn Đột biến Đột biến ... Đột biến lặp NST tiếp hợp không bình thường, trao đổi chéo đoạn không cân crômatit Thể dị bội Đột biến số Một hay số cặp NST không phân li lượng NST Toàn cặp NST không phân li Thể đa bội BDHSG Sinh...
 • 6
 • 2,328
 • 12

Phân tích nội dung xây dựng bài giảng theo hướng lấy trò làm trung tâm nhằm nâng cao chất lượng bài giảng chương 3 Biến dị chương 4 ứng dụng di truyền và chọn giống sinh học 12 Trung học phổ thông (THPT)

Phân tích nội dung xây dựng bài giảng theo hướng lấy trò làm trung tâm nhằm nâng cao chất lượng bài giảng chương 3 Biến dị chương 4 ứng dụng di truyền và chọn giống sinh học 12 Trung học phổ thông (THPT)
... nghiên cứu đề tài phân tích nội dung xây dựng giảng theo hớng lấy trò làm trung tâm nhằm nâng cao chất lợng giảng chơng III Biến dị chơng IV ứng dụng di truyền chọn giống sinh học 12 THPT Tôi mong ... bị dạy qua việc phân tích nội dung, xây dựng giảng theo hớng lấy trò làm trung tâm - Thiết kế giảng thuộc chơng III Biến dị chơng IV ứng dụng di truyền vào chọn giống (sinh học 12THPT) Luận Văn ... dỡng nhân tài biến dị di truyền đợc biến dị IV biến dị di truyền biến dị không di truyền đợc? Tại sao? không di truyền Phân loại loại biến dị - Biến dị di truyền đợc liên quan đến với biến đổi kiểu...
 • 102
 • 2,269
 • 0

Chương III. Biến dị

Chương III. Biến dị
... CHƯƠNG III: BIẾN DỊ - ĐỘT BIẾN GEN - ĐỘT BIẾN NST - THƯỜNG BIẾN So sánh đột biến gen đột biến NST * Giống - Làm biến đổi vật chất di truyền biến dò di truyền - Do tác ... chọn yếu cho tiến hoá chọn giống giống 2 Phân biệt biến dò di truyền biến dò không di truyền Vấn đề phân biệt Biến dò di truyền Biến dò đột biến Biến đổi vật Khái niệm chất di truyền cấp độ phân ... Đột biến đoạn gây hậu lớn làm bớt vật liệu di truyền Phân biệt đột biến gen đột biến cấu trúc NST Vấn đề phân biệt Khái niệm Cơ chế phát sinh Hậu Đột biến gen Đột biến cấu trúc NST - Là biến...
 • 16
 • 243
 • 0

ÔN ÔậP CHƯƠNG III- BIẾN DỊ

ÔN ÔậP CHƯƠNG III- BIẾN DỊ
... (n-1) (n+1) A cặp NST tương đồng không nhân đôi B Thoi vô sắc không hình thành C cặp NST tương đồng không xếp song song kỳ I giảm phân D cặp NST tương đồng không phân ly kì sau giảm phân Chọn ... án cho 10 cho câu trắc nghiệm sau Đột biến nhiễm sắc thể (NST) gồm dạng: A Đa bội dị bội B Thêm đoạn đảo đoạn C Chuyển đoạn tương hỗ không tương hỗ D Đột biến số lượng cấu trúc NST Chọn phương ... đột biến làm tăng cường giảm bớt mức biểu tính trạng? A Mất đoạn B Lặp đoạn C Đảo đoạn D chuyển đoạn tương hổ không tương hổ Chọn phương án cho 10 cho câu trắc nghiệm sau Những dạng đột biến...
 • 20
 • 221
 • 0

CHƯƠNG I: BIẾN DI DT - TRẮC NGHIỆM CO ĐÁP ÁN

CHƯƠNG I: BIẾN DI DT - TRẮC NGHIỆM CO ĐÁP ÁN
... tin di truyền chưa hoàn chỉnh D Một đoạn phân tử ADN co chức di truyền biến dị 25.Nguyên tắc bán bảo tồn thể chế A dịch mã B phiên mã C điều hoà hoạt động gen D tự nhân đôi 26 Thông tin DT truyền ... mã có tính đặc hiệu C phổ biến cho sinh vật - mã ba, có tính đặc hiệu, có tính phổ biến D có mã mở đầu, mã kết thúc, phổ biến cho sinh vật – mã ba 33 Mã di truyền phản ánh tính đa dạng sinh giới ... ba mã hóa Đột biến vị trí gen làm cho trình dịch mã không thực : A Đột biến mã mở đầu B Đột biến mã kết thúc C Đột biến ba gen D Đột biến ba giáp mã kết thúc Tính chất biểu đột biến gen chủ yếu...
 • 12
 • 1,036
 • 17

Bài soạn chương 4: biến dị

Bài soạn chương 4: biến dị
... bò mẹ BIẾN DỊ KHÔNG DI TRUYỀN DI TRUYỀN BIẾN DỊ TỔ HỢP ĐỘT BIẾN ĐỘT BIẾN GEN THƯỜNG BIẾN ĐỘT BIẾN NST Phân loại đột biến : • Đột biến phân chia thành dạng sau: • Đột biến Gen • Đột biến nhiễm ... TƯỢNG ĐỘT BIẾN GEN Ở THỰC VẬT Mận bị đột biến, làm hạt lộ Táo bị đột biến, làm màu to Đột biến Nhiễm sắc thể gì? • Đột biến nhiễm sắc thể (NST) biến đổi cấu trúc, hình thái số lượng NST Đột biến xảy ... tốc độ khủng khiếp Thường biến • Thường biến biến đổi kiểu hình kiểu gen, phát sinh đời cá thể ảnh hưởng môi trường, không biến đổi kiểu gen • Thường biến loại biến dị đồng loạt theo hướng xác...
 • 39
 • 301
 • 0

Tài liệu Chương 4: Một số phương pháp phát hiện các biến dị di truyền ở mức phân tử doc

Tài liệu Chương 4: Một số phương pháp phát hiện các biến dị di truyền ở mức phân tử doc
... cứu biến dị DNA thông qua nhóm máu điện di protein cho phép phát tỷ lệ nhỏ số biến dị Các kỹ thuật phân tử phát triển 20 năm qua giúp phát thêm hàng ngàn biến dị mức DNA Dưới trình bày số phương ... trường hợp biến dị có allele dẫn đến hạn chế khảo sát biến dị di truyền Sự đa dạng tăng lên biến dị tạo nhiều allele hơn, biến dị thấy DNA tiểu vệ tinh (minisatellites) Biến dị di truyền tính ... Trong thực tế có nhiều phương pháp hịêu để đánh giá đột biến gây bệnh hồng cầu hình liềm Tuy nhiên phương pháp hữu ích việc xác định nhiều loại biến dị đột biến gây bệnh khác Hiện người ta biết hàng...
 • 14
 • 402
 • 1

Xây dựng và sử dụng câu hỏi , bài tập để dạy học chương i cơ chế di truyền và biến dị sinh học 12 trung học phổ thông

Xây dựng và sử dụng câu hỏi , bài tập để dạy học chương i  cơ chế di truyền và biến dị sinh học 12 trung học phổ thông
... CHƯƠNG II XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG CÂU H I, B I TẬP ĐỂ DẠY HỌC CHƯƠNG I – CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ SINH HỌC 12 THPT 29 2.1 Các nguyên tắc xây dựng CH, BT 29 2.1.1 Quán triệt mục tiêu dạy học ... (gồm chương) Chương sở lí luận thực tiễn việc xây dựng sử dụng CH, BT để dạy học chương I - chế di truyền biến dị SH 12 THPT Chương Xây dựng sử dung CH, BT để dạy học chương I- chế di truyền ... BT dạy học SH 8.2 Thiết lập nguyên tắc, quy trình xây dựng, sử dụng CH, BT DH chương I - chế di truyền biến dị SH 12 CH, BT 8.3 Xây dựng hệ thống CH, BT để dạy học chương I - chế di truyền...
 • 116
 • 2,365
 • 9

Chương IV: “Biến dị” - Sinh học 9

Chương IV: “Biến dị” - Sinh học 9
... học tốt chương “ Biến dị ” chương trình Sinh học  Nội dung kiến thức chương “Biến dị” - Chương trình Sinh học  Định hướng phương pháp giảng dạy có hiệu quả, phù hợp với nội dung kiến thức chương ... lôgic học để xác định trọng tâm học - Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi, tập có đọc, học sinh tự trả lời câu hỏi học sinh tái nội dung đọc để thiết lập mối quan hệ nhân – quả, khái quát… Dạy học sinh ... Vinh Để dạy học tốt chương “ Biến dị ” chương trình Sinh học học sinh có hứng thú học tập đặc biệt tạo điều kiện để học sinh rèn kỹ khác tập trung vào việc ghi nhớ tri thức Để dạy tốt chương biến...
 • 24
 • 3,623
 • 27

Xem thêm