Nhiễm sắc thể và sự phân bào ở eukaryote

Tài liệu CHƯƠNG 11: NHIỄM SẮC THỂ SỰ PHÂN BÀO EUKARYOTE doc

Tài liệu CHƯƠNG 11: NHIỄM SẮC THỂ VÀ SỰ PHÂN BÀO Ở EUKARYOTE doc
... Nguyên phân Tăng trưởng chuẩn bò cho trình phân bào 4/20/2010 T bào ung thư t bào mà chu trình khơng đư c ki m sốt T bào ung thư phân chia nhanh chóng t o thành u T bào u tách kh i t bào thư ng vào ... Là sở tăng trưởng sinh vật đa bào sinh sản vô tính: nhờ tb thể có NST giống nhau, thông tin di truyền giống Giảm phân: hai lần phân chia tb liên tiếp tạo tế bào đơn bội Haploid (Phân chia tế bào ... A Tế bào mầm (2n) Tinh nguyên bào A A Bắt đầu từ tuổi dậy A Vài trăm triệu tinh trùng/ngày A a Noãn nguyên bào Tinh bào cấp I Noãn bào cấp I A Tinh bào cấp II a Noãn bào cấp II Noãn tử thể cực...
 • 5
 • 309
 • 2

Chuyên đề nhiễm sắc thể sự phân bào

Chuyên đề nhiễm sắc thể và sự phân bào
... mang nhiễm sắc thể hai tế bào bố mẹ Mục lục • Nhiễm sắc thể, chu trình phân chia tế bào o 1.1 Hệ thống sinh sản tế bào  1.1.1 Prokaryote phân chia trực phân  1.1.2 Eukaryote phân chia nguyên phân ... tạo phân chia nhiễm sắc thể màng sinh chất hình thành chúng, giai đoạn kéo dài (hình 9.2) Khi kết thúc trình chép có hai nhiễm sắc thể hình thành, tế bào vi khuẩn kéo dài Sự phân bào Tế bào phân ... chuẩn sinh sản tế bào sinh vật nhân chuẩn nhiễm sắc thể chépvẫn bát cặp với nhiễm sắc thể lại nhiễm sắc tử chị em, có chế ,nguyên phân, để phân chia chúng vào hai nhân Sinh sản tế bào nhân chuẩn...
 • 22
 • 270
 • 1

Tài liệu Chương 11: Nhiễm sắc thể sự phân chia tế bào pptx

Tài liệu Chương 11: Nhiễm sắc thể và sự phân chia tế bào pptx
... tương đồng từ cha) - Sự nguyên phân tạo tế bào giống cha mẹ - Sự giảm phân làm NST giảm nửa Nhiễm sắc thể tương đồng SỰ PHÂN CHIA TẾ BÀO - Là tượng sống - Sự sở nguyên phân giảm phân - Đảm bảo tính ... 1 NHIỄM SẮC THỂ CỦA TẾ BÀO CHÂN HẠCH 1.1 Hình thái - Gene tập trung nhiễm sắc thể - Khi không phân chia tế bào: sợi NST (chromatin) dài mảnh - Khi tế bào chuẩn bò phân chia: sợi NST ... lần phân chia tế bào Giảm phân - Xảy tế bào sinh dục, tạo bốn tế bào có số lượng nhiễm sắc thể giảm - Có ý nghóa sinh sản hữu tính - Xảy qua hai lần phân bào - Có bắt chéo trao đổi đoạn cặp nhiễm...
 • 20
 • 287
 • 0

Nhiễm sắc thể sự phân chia tế bào

Nhiễm sắc thể và sự phân chia tế bào
... 1 NHIỄM SẮC THỂ CỦA TẾ BÀO CHÂN HẠCH 1.1 Hình thái - Gene tập trung nhiễm sắc thể - Khi không phân chia tế bào: sợi NST (chromatin) dài mảnh - Khi tế bào chuẩn bò phân chia: sợi NST ... riêng rẽ (một từ mẹ tương đồng từ cha) - Sự nguyên phân tạo tế bào giống cha mẹ - Sự giảm phân làm NST giảm nửa Nhiễm sắc thể tương đồng SỰ PHÂN CHIA TẾ BÀO ... chromatide với Nhiễm sắc thể 1.2 Nhiễm sắc thể tương đồng Các NST giống đôi một, mang gene kiểm soát đặc tính di truyền thông tin di truyền khác 1.3 Đặc tính nhiễm sắc thể -Tế bào lưỡng bội có...
 • 7
 • 35
 • 0

Cấu trúc nhiễm sắc thể sự tái bản DNA

Cấu trúc nhiễm sắc thể và sự tái bản DNA
... Phần II Cấu trúc nhiễm sắc thể trình tái ADN I Cấu trúc Nhiễm sắc thể Nhiễm sắc thể virus Virus vô đa dạng, NST đa số phân tử ADN (một số ARN).Ở ... protein gắn vào.Trong số đó, histone protein giữ vai trò cốt lõi việc cuộn xoắn ADN Nhiễm sắc thể cấu trúc gồm bốn bậc cấu trúc không gian .Cấu trúc bậc chuỗi xoắn kép ADN Các cấu trúc bậc cao ... nên chạc tái bản, sẵnsàng cho trình tổng hợp sợi đơn Sơ đồ chạc tái DNA: nhiễm sắc thể vòng vi khuẩn, trình tái điểm sau lan theo hướng đến đụng vào điểm đối diện, tạo thành nhiễm sắc thể vòng...
 • 16
 • 618
 • 0

skkn vận dụng kiến thức về sự phân li của nhiễm sắc thể trong nguyên phân, giảm phân để giải các bài tập liên quan tới đột biến lệch bội

skkn vận dụng kiến thức về sự phân li của nhiễm sắc thể trong nguyên phân, giảm phân để giải các bài tập liên quan tới đột biến lệch bội
... nguyên phân giảm phân không bình thường(có đột biến) để em hiểu chất vấn đề từ vận dụng linh hoạt xác làm tập Đó chủ yếu tập li n quan tới đột biến lệch bội Vì chọn đề tài là" Vận dụng kiến thức ... là" Vận dụng kiến thức phân li nhiễm sắc thể Nguyên phân, Giảm phân để giải tập li n quan tới đột biến lệch bội " Tôi thấy đề tài đem lại hiệu định Vì mạnh dạn đưa đề tài để đồng nghiệp tham khảo ... không phân li Ở mẹ giảm phân bình thường C Trong giảm phân II mẹ, nhiễm sắc thể giới tính không phân li Ở bố giảm phân bình thường D Trong giảm phân I mẹ, nhiễm sắc thể giới tính không phân li Ở...
 • 30
 • 523
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm nhiễm sắc thể phát hiện mất đoạn AZFC bệnh nhân vô sinh nam giới

Nghiên cứu đặc điểm nhiễm sắc thể và phát hiện mất đoạn AZFC ở bệnh nhân vô sinh nam giới
... nhiễm sắc thể bệnh nhân sinh nam giới Phát đoạn AZFc nhiễm sắc thể Y kỹ thuật PCR Chơng 1: Tổng quan 1 Tình hình nghiên cứu sinh sinh nam giới 1.1.1 Một số khái niệm sinh sinh nam giới ... sinh nam giới 1.1.1 Một số khái niệm sinh sinh nam giới 1.1.2 Tình hình sinh sinh nam giới Thế giới 1.1.3 Tình hình sinh sinh nam giới Việt Nam 1.2 Chần đoán sinh nam giới xét ... đặc biệt việc tìm hiểu nguyên nhân gây sinh nam giới rối loạn di truyền, chọn đề tài: Nghiên cứu đặc điểm nhiễm sắc thể phát đoạn AZFc bệnh nhân sinh nam giới Với mục tiêu: Phân tích nhiễm...
 • 92
 • 183
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm tế bào máu, tủy xương, nhiễm sắc thể protein protein bệnh nhân bạch cầu cấp dòng lympho

Nghiên cứu một số đặc điểm tế bào máu, tủy xương, nhiễm sắc thể và protein protein bệnh nhân bạch cầu cấp dòng lympho
... dũng lympho [40] [61]: + CFU-L (Colony Forming unit lympho) : Yu t to cm lympho + CFU-TL (Colony Forming unit T lympho) : Yu t to cm T lympho + CFU-BL (Colony Forming unit B lympho) : Yu t to cm T lympho ... centers): l ni sinh sn v bit húa ca B lympho Khu vc ỏo ngoi ca trung tõm mm trung cỏc lympho nh (small lympho) Khu vc (mu trng) l ni trung cỏc lympho ln (large lympho) + Vựng cn v (Paracortex): bao ... CA H PROTEIN TRONG BNH BCH CU CP DềNG LYMPHO 40 1.6.1 Tỏc ng ca h protein lờn hot ng t bo 40 1.6.2 Cỏc protein bt thng liờn quan n bnh bch cu cp 41 1.6.3 Tỏc ng ca cỏc protein...
 • 148
 • 269
 • 0

CHUYÊN đề ôn THI đh SINH học PHẦN NHIỄM sắc THỂ đột BIẾN NHIỄM sắc THỂ

CHUYÊN đề ôn THI đh SINH học PHẦN NHIỄM sắc THỂ và đột BIẾN NHIỄM sắc THỂ
... tử đột biến tạo đột biến chuyển đoạn VD3: Ở thể đột biến cặp nhiễm sắc thể số I có nhiễm sắc thể đoạn; cặp nhiễm sắc thể số II có nhiễm sắc thể đảo đoạn; cặp nhiễm sắc thể số III có nhiễm sắc thể ... trường hợp sau đột biến đồng thời thể đột biến? 1: Đột biến gen lặn NST giới tính Y 2: Đột biến gen trội 3: Đột biến dị bội 4: Đột biến gen lặn NST thường 5: Đột biến đa bội 6: Đột biến NST Câu ... histôn có nuclêôxôm cặp nhiễm sắc thể A 4800 phân tử B 8400 phân tử C 1020 phân tử D 9600 phân tử Câu 19 Ở thể đột biến cặp nhiễm sắc thể số I có nhiễm sắc thể đoạn; cặp nhiễm sắc thể số II có nhiễm...
 • 14
 • 270
 • 0

Nghiên cứu bất thường nhiễm sắc thể phát hiện mất đoạn AZFabcd những nam giới vô tinh thiểu năng tinh nặng (TT)

Nghiên cứu bất thường nhiễm sắc thể và phát hiện mất đoạn AZFabcd ở những nam giới vô tinh và thiểu năng tinh nặng (TT)
... 4.2.2.1 Bất thường NST giới tính ũng gi ng tác giả khác, nghiên cứu cho thấy bất thường NST giới tính gây sinh nam nhiều h n bất thường NST thường với t lệ 11,08% (bất thường NST thường 2,77%) ... Kent-First nghiên cứu Mỹ, Muslumanoglu nghiên cứu Thổ Nhĩ Kỳ, Yao nghiên cứu Trung Qu c Liên quan đến đoạn AZFd, tác giả thấy gặp nhiều nam giới TT Mức độ sinh người nam giới đoạn AZFd nhẹ loại đoạn ... cho thấy: Nam giới T có nguy c bất thường NST cao gấp 3, lần nguy c bất thường ADN 0,57 lần so với người TTN Trong s nam giới sinh, phát 13,9% trường hợp T, TTN có bất thường NST Bất thường NST...
 • 24
 • 130
 • 0

Chu kì sống của tế bào sự phân bào

Chu kì sống của tế bào và sự phân bào
... nguyên phân giảm phân Nguyên phân (Mitosis) Giảm phân (Melosis) Xảy tế bào soma tế bào sinh dục non Xảy tế bào sinh dục Một lần phân bào tạo tế bào Hai phân bào tạo tế bào Số NST giữ nguyên: tế bào ... đa bào: có số tế bào có hoạt động phân chia cao tế bào tuỷ xương , có tế bào thấp tế bào gan có tế bào hoàn toàn không phân chia nơron thần kinh Các mô ung thư có hoạt tính phân bào cao Sự phân ... nước bọt bọn tượng đa sợi hóa Sự phân bào trực phân (amitose) Phân bào trực phân trường hợp phân bào mà không hình thành cấu trúc sợi NST, thoi phân bào Khi tế bào trực phân nhân kéo dài thắt lại...
 • 11
 • 798
 • 9

Chu kỳ tế bào sự phân bào

Chu kỳ tế bào và sự phân bào
... thành nhân khối tế bào chất chung Hình 6: Các kỳ nguyên phân - Sự phân chia tế bào chất: Sự phân chia tế bào chất cuối kỳ sau đầu kỳ cuối diễn suốt kỳ cuối tế bào động vật phân chia tế bào chất đợc ... cho tế bào sinh dục chín, tế bào tạo có nhiễm sắc thể giảm nửa so với tế bào mẹ Để tìm hiểu sâu phân bào nguyên nhiễm phân bào giảm nhiễm trớc hết ta tìm hiểu chu kỳ tế bào 3- Chu kỳ tế bào (Cell ... nhau: Nguyên phân Giảm phân Kiểu phân bào đặc trng cho tất Kiểu phân bào đặc trng cho tế bào dạng tế bào sinh dục vào thời kỳ chín để tạo giao tử Tế bào có nhiễm sắc thể nh tế bào Tế bào có nhiễm...
 • 21
 • 925
 • 8

Bài 5: Nhiễm sắc thể đột biến cấu trúc NST

Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc NST
... Chuyển đoạn NST Chuyển đoạn tương hỗ Mất -lặp-đảo-chuyển đoạn Đột biến gen nhiễm sắc thể Cơ chế gây đột biến cấu trúc NST ... Đột biến lặp đoạn 16A NST X ruồi giấm Mất đoạn-lặp đoạn-đảo đoạn Lặp đoạn-mất đoạn-đảo đoạn tâm động-đảo đoạn gồm tâm động Chuyển đoạn NST Chuyển đoạn tương hỗ Mất -lặp-đảo-chuyển đoạn Đột biến...
 • 10
 • 959
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: nhiễm sắc thể và sự phân cắt tế bàotrình tế bào và sự phân bào ở eukaryotenhiễm sắc thể và nguyên phânnhiễm sac thể khổng lồ tế bào tuyến nuoc bọt ở ruồi giấmbản đồ di truyền nhiễm sắc thể và bản đồ di truyền tế bàophần i nhiễm sắc thể và cơ chế nguyên phânbài 5 nghiên cứu nhiễm sắc thể và cơ chếnhiễm sắc thể xác định giới tính ở động vậtnhiễm sắc thể và chu kỳ tế bàosánh các nhóm bệnh nhân có bất thường số lượng nhiễm sắc thể và có các chuyển đoạn gen mll af4 e2a pbx bcr abl aml1 tel và tỷ lệ tế bào non ác tính trước và sau điều trịnhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nsttrắc nghiệm nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thểnhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thểsự phân bào ở tế bào nhân sơdiễn biến sự phân bào ở tế bào nhân sơnhiễm sắc thể và đột biến2.TPH 2017.10.17 300d898 q3Phu An Tam Tich Loc_QLCB_TKTTPhu An Tam Tich Loc_QLNC_TLDK_SACDPhu-Bao Tin Hung Gia-Phi mot lan-Vay the chapPhu-Bao Tin Hung Gia-Phi thong thuong-Vay the chapPhu-Bao Tin Hung Gia-Phi thong thuong-Vay tin chap1.SJC 2017.10.17 42a01ae BB co dong bat thuongBÀI 9: PHƯƠNG PHÁP CẢI TẠO VÀ SỬ DỤNG ĐẤT XÁM BẠC MÀU, ĐẤT XÓI MÒN MẠNH TRƠ SỎI ĐÁ2.SJC 2017.10.17 42d8451 Nghi quyet bat thuong2.TIG 2017.10.17 6a76542 DKKD TIG lan thu 22To_trinh_04_HDQT_Phat hanh co phieu tra co tuc_OKBao cao kiem tra tu cach co dong 2015To trinh ve che do thu lao cho HDQTTBD Tai lieu Dai hoi 2017To trinh thong qua quy che lam viec tai DHDCDVăn bản hội - Hội Nông Dân Tỉnh Cao Bằng Mau 9 BB bau BCHVăn bản hội - Hội Nông Dân Tỉnh Cao Bằng Mau 10 BB bau BTVMau 1 DA xay dung BCHMau 2 Dieu hanh bau BCHMau 4 kich ban dieu hanhbau DB di du DH