ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2017( 01)

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 01 MÔN: HÓA HỌC ppt

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 01 MÔN: HÓA HỌC ppt
... Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa học – Thầy Ngọc Đề thi thử đại học số 01 A 86,96% B 16,04% C 28,99% D 71 ,01% Câu 36 Chất ... thuốc thử A AgNO3 B quì tím C NaOH D NH3 Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa học – Thầy Ngọc Đề thi thử đại học số 01 ... Gly Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa học – Thầy Ngọc Đề thi thử đại học số 01 Câu 24 Cho axit salixylic (X) (axit...
 • 6
 • 258
 • 1

Tài liệu ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 01 MÔN: HÓA HỌC ppt

Tài liệu ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 01 MÔN: HÓA HỌC ppt
... Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa học – Thầy Ngọc Đề thi thử đại học số 01 A 86,96% B 16,04% C 28,99% D 71 ,01% Câu 36 Chất ... thuốc thử B quì tím C NaOH A AgNO3 D NH3 Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa học – Thầy Ngọc Đề thi thử đại học số 01 ... Gly Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa học – Thầy Ngọc Đề thi thử đại học số 01 Câu 24 Cho axit salixylic (X) (axit...
 • 6
 • 373
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - SỐ 01 pdf

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - SỐ 01 pdf
... binary, or two-scale, in which numbers are expressed by combinations of only two digits, a and Thus, in the binary scale, is expressed as 010 , is given as 011 , is represented as 100, etc This scale ... for ten minutes and try something on On the third day, he stays for fifteen minutes, asks the salesclerk a question, but does not buy anything Soon he will learn that nothing bad will happen to ... much more than we think they Advertising informs consumers about new products availalble on the market It gives us information about everything However; there is one problem with this The "information"...
 • 14
 • 225
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – SỐ 01 docx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – SỐ 01 docx
... He decided to repair the thing himself and not to take it back to the shop A He decided to have the thing repaired and not to take it back to the shop B He took the thing back to the shop because ... are less likely to be checked than in a letter One explanation for this is that an e-mail seems to be less permanent than something (59) … on paper We can be sure that the future development of ... Indonesian islands; the tsunami from this volcano actually traveled around the world and was witnessed as far away as the English Channel 61 The paragraph preceding this passage most probably discusses...
 • 5
 • 253
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 01 Môn: Hoá Học docx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 01 Môn: Hoá Học docx
... HCl dư thu 0,1 mol H2 Các phản ứng xảy hoàn toàn Số mol Ba, Al, Fe phần hỗn hợp X là: A 0 ,01; 0,04; 0,03 B 0 ,01; 0,02; 0,03 C 0,02; 0,03; 0,04 D 0 ,01; 0,03; 0,03 Câu 13: Nhiệt phân hoàn toàn chất ... phản ứng CH4 C2H2 C2 H CH3-CHO CH3-CH2-OH CH3-COOH Có phản ưng phản ứng ôxi hoá khử A B C D Câu 18: Nguyên tố X có số thứ tự là26, vị trí nguyên tố X bảng tuần hoàn là: A Chu kì 3, nhóm VIA B ... khí sau: O2, Cl2, HCl, O3, SO2 Để phân biệt khí, thuốc thử sử dụng là: A Khí clo màu vàng, dd KI hồ tinh bột B Dung dịch KI, quỳ tím 2/4 §Ò thi thö ®¹i häc Bïi Quang H­ng C Tàn đóm đỏ, dd KI, dd...
 • 4
 • 82
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 01 Mụn: Hoỏ Học - Khối A doc

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 01 Mụn: Hoỏ Học - Khối A doc
... hỗn hợp G A gam; 2,32 gam B 2,32 gam; gam C 4,64 gam; 1,68 gam D 1,32gam; gam Câu 40: Tính chất nêu sai nói hai muối NaHCO3 Na2CO3? 3/4 A Cả hai dễ bị nhiệt phân B Cả hai tác dụng với axit mạnh ... dịch sau: Dự đoán sai A dd NaF có pH > B dd Al(NO3)3 có pH < C dd KI có pH > D dd NaHSO4 có pH < Câu 23: Nhận định không A NaH2PO4, Na2HPO4, Ca(HCO3)2 muối axit B HCO 3-, HS-, H2PO 4-, HPO4 2- ion ... B Đem cô cạn dd B, thu m gam hỗn hợp ba muối khan Trị số m là: A 60,27 gam B 45,64 gam C 51,32 gam D 54,28 gam Câu 45: Hoà tan hoàn toàn 9,5 gam hỗn hợp A gồmAl2O3, Al, Fe dd HNO3, thu 3,36 lít...
 • 4
 • 60
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 01 pdf

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 01 pdf
... Soỏ mol cuỷa ankan vaứ anken coự hh lần lửụùt laứ:A) 0,02 vaứ 0,08 B) 0 ,01 vaứ 0,09 C) 0,09 vaứ 0 ,01 D) 0,08 vaứ 0,02 21 Số đồng phân este ứng với cơng thức phân tử C3H6O2 là: A) B) C) D) 22 Cho ... ủiều cheỏ PVC tửứ ủaự või, than ủaự, H2O vaứ caực chaỏt võ cụ khaực cần thieỏt, ủiều kieọn coự ủuỷ cần thử c hieọn toỏi thieồu soỏ phaỷn ửựng laứ: A) B) C) D) 42) Oxi hoaự moọt lửụùng kim loái ... 1M 2M C) 1M 1M D) 2M 1M 46) Khí sau trơ mặt hố học: A) NH3 B) N2 C) O2 D) Cl2 47) ẹeồ phãn bieọt Benzen, Stiren, Toluen, Etylbenzen duứng thuoỏc thử naứo sau ủãy: A) Dd Br2 vaứ dd HCl B) Dd HCl...
 • 5
 • 58
 • 0

Đề thi thử đại học 2011-01

Đề thi thử đại học 2011-01
... TM LUYN THI H SễNG Lễ /c: ng Thnh Sụng Lụ V.Phỳc T : 0987.817.908; 0982.315.320 P N CHNH THC Cõu THI TH I HC, CAO NG LN III NM 2011 Mụn thi : TON - A Thi gian lm bi : 150 phỳt khụng k thi gian ... gian giao í Ni dung im I Kho sỏt s bin thi n v v th (C) ca hm s (1,00 im) -Tp xỏc nh: R\{1} < x Hm s nghch bin trờn mi khong ( ;1) v ( 1; + ) -S bin thi n: y ' = ( x 1) - xlim y = ; xlim ... + x = l tim cn ng ( 1) ( 1) 0.25 + 0.25 - xlim y = xlim y = y = l tim cn ngang + -Bng bin thi n x y' y - + - - + 0.25 - - th: Hc sinh t v Yờu cu v th cõn i, m bo tớnh i xng ca nhỏnh qua...
 • 5
 • 52
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 01 (HAY)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 01 (HAY)
... lượng từ trường cùng biến thi n tuần hoàn theo một tần số chung C Dao động mạch LC là dao động tự vì lượng điện trường và từ trường biến thi n qua lại với D Năng lượng ... đứng đoạn 3cm thả cho dao động Hòn bi thực 50 dao động 20s Cho g = π = 10m/s tỉ số độ lớn lực đàn hồi cực đại lực đàn hồi cực tiểu lò xo dao động là: A B C D Câu 25: Âm sắc là một đặc tính ... phá hạt nhân Li, sau phản ứng ta thu được hai hạt.Cho biết m p = 1,0073u; mα = 4, 0015 u và mLi = 7 ,014 4u Phản ứng này tỏa hay thu lượng bao nhiêu? A Phản ứng tỏa lượng 15MeV B Phản...
 • 5
 • 192
 • 0

Đề thi thử đại học lần 01 năm 2015 môn Vật lý Có đáp án

Đề thi thử đại học lần 01 năm 2015 môn Vật lý Có đáp án
... tình thi trung bình trung bình tình hình lo làm đừng đọc linh tinh ThS Trần Quốc Lâm – ĐH Tây Nguyên – 0913 808282 Trang 6/7 - Mã đề thi 069 ĐÁP ÁN ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 01 MÔN VẬT LÝ ... Lò xo độ cứng 10N/m, vật khối lượng 1kg Ở vị trí O lò xo giãn đoạn 12,5cm Hệ số ma sát vật mặt phẳng nghiêng 0 ,01 Từ vị trí O, kéo vật cho lò xo giãn thêm đoạn 10cm buông nhẹ cho vật dao ... động 2T vật A 4T B 2T C 0,5T D T Câu 24: Một lắc lò xo với vật khối lượng m1 dao động điều hòa với chu kỳ 0,15s Nếu vật khối lượng m2 dao động điều hòa với chu kỳ 0,12s Nếu vật khối...
 • 7
 • 203
 • 0

Đề thi thử đại học lần 01 - 2015_Vật lý_TTLT KHTN Buôn Ma Thuột (Có đáp án)_Trần Quốc Lâm

Đề thi thử đại học lần 01 - 2015_Vật lý_TTLT KHTN Buôn Ma Thuột (Có đáp án)_Trần Quốc Lâm
... cân O Thời gian hai lần liên tiếp động là 0,25 giây Tần số góc dao động vật A 2π rad B π rad C 8π rad D 4π rad ThS Trần Quốc Lâm – ĐH Tây Nguyên – 0913 808282 Trang 2/6 - đề thi 069 Câu 18: Một ... ngoại lực tần số dao động riêng lớn biên độ dao động cưỡng nhỏ ThS Trần Quốc Lâm – ĐH Tây Nguyên – 0913 808282 Trang 3/6 - đề thi 069 D Khi tần số dao động ngoại lực tần số dao động riêng biên ... bước A a, b, c, d, e, f B a, d, c, b, f, e ThS Trần Quốc Lâm – ĐH Tây Nguyên – 0913 808282 C a, c, b, d, e, f D a, c, d, b, f, e Trang 4/6 - đề thi 069 Câu 37: Một vật dao động điều hòa với chu...
 • 6
 • 175
 • 0

Đề thi thử đại học và cao đẳng năm 2010 - 01

Đề thi thử đại học và cao đẳng năm 2010 - 01
... ad ự = -4 (1;1; -1 ) ị (D): ỷ aV ^ ad1 ợ ỡx = + t ù ớy = + t ùz = - t ợ ộa = - i 2 Cõu VII.a: z1 + z2 = -4 i a2 = -2 i a = -1 + i Theo chng trỡnh nõng cao Cõu VI.b: 1) (C): x + y - x - y + = ... ỡ x - x y + xy - y3 = (1) ù ộx = y 2) Ta cú: (1) ( x - y )2 ( x - y ) = (2) x = 4y ù x-y + x+y =2 ợ ã Vi x = y: (2) ị x = y = ã Vi x = 4y: (2) ị x = 32 - 15; y = - 15 Cõu III: I = + ln - ln ... = x - 4(m - m + 1) x ; y = ởx = m - m +1 ổ 1ử Khong cỏch gia cỏc im cc tiu: d = m - m + = ỗ m - ữ + ị Mind = m = ố 2ứ p Cõu II: 1) PT sin3 x - 2sin 2 x + 3sin x + = sin x = -1 x = - +...
 • 2
 • 700
 • 7

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 01

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 01
... chất cho 2SP ? A B C D Câu 30: Thực phản ứng đề hiđro hóa ankan X thu đợc hỗn hợp Y gồn ankan, anken H2 Tỷ khối x Y 1,6 Hãy cho biết hiệu suất phản ứng đề hiđrô hóa ? A 60% B 66,67% C 80% D 75% ... CI (IV); CH3 - CH = CH - COOH (V) C6H5 - CH = C (CH3)2 (V) Hãy cho biết chất có đồng phân hình học ? A I, II, III, IV, V VI B II, III, IV V C II, III, V D II, V Câu 28: X có công thức phân tử ... C7H8O B C7H8O2 C C7H8O3 D C3H4O2 Câu 39: Có rợu: iso - butylic; rợu tert - butylic glixerin Thuốc thử sau sử dụng để nhận biết hóa chất đó: A dung dịch CH3COOH B Na kim loại C CuO D Cu (OH)2 Câu...
 • 4
 • 148
 • 0

DE THI THU DAI HOC MON HOA- SO 01

DE THI THU DAI HOC MON HOA- SO 01
... dịch) số ion sau: Ba 2+, Na+, Mg2+, SO4 2–, CO32–, NO3– Ba dung dịch là: A BaSO4, Na2CO3, Mg(NO3)2 B MgSO4, Ba(NO3)2, NaNO3 C Ba(NO3)2, Na2CO3, MgSO4 D MgSO4, BaCO3, NaNO3 Câu 47 Tính thể tích ... dịch H 2SO4 loãng B cho dung dịch BaCl2 tác dụng với dung dịch H 2SO4 loãng C cho KCl tác dụng với dung dịch KMnO4 loãng có mặt dung dịch H 2SO4 D cho NaCl khan tác dụng với dung dịch H 2SO4 đặc ... kim loại Câu 17 Hỗn hợp A gồm andehit đơn chức mạch hở X, Y: − Lấy 7,1 gam A đem thực phản ứng tráng bạc hoàn toàn thu 43,2 gam Ag − Đốt cháy hoàn toàn 7,1 gam A thu 15,4 gam CO2 4,5 gam H2O Công...
 • 9
 • 207
 • 0

Xem thêm