Qui tắc dấu ngoặc

QUI TẮC DẤU NGOẶC ppt

QUI TẮC DẤU NGOẶC ppt
... cách bỏ dấu ngoặc = + 44 – 59 để việc tính thuận lợi ? = 49 – 59 = - 10 Bài ghi I - Qui tắc dấu ngoặc : Khi bỏ dấu ngoặc dấu “ – “ đằng trước ,ta phải đổi dấu tất số hạng dấu ngoặc : Dấu “ + ... hạng dấu ngoặc : Dấu “ + “ thành dấu “ – “ dấu “ – ‘ thành dấu “ + “ Khi bỏ dấu ngoặc dấu “ + “ đằng trước dấu số hạng ngoặc giữ nguyên Xây dựng qui tắc dấu ngoặc - Học sinh làm ?1 - Số đối ... Gv nhắc nhở : Khi bỏ dấu = + 42 – 15 + 17 – 42 – 17 - Đặt dấu ngoặc để nhóm số hạng cách tùy ý với ý : * Nếu trước dấu ngoặc dấu “ – “ phải đổi dấu tất số hạng dấu ngoặc ngoặc cần lưu ý điều...
 • 7
 • 211
 • 0

Qui tắc dấu ngoặc

Qui tắc dấu ngoặc
... I.QUY TẮC DẤU NGOẶC: Khi bỏ dấu ngoặc dấu “-” đằng trước, ta phải đổi dấu tất số hạng có ngoặc ………………………………………… … dấu “ … ” thành + + dấu “ ”và dấu “ … ” thành dấu “ … ” Khi bỏ dấu ngoặc dấu ... theo dấu chúng Chẳng hạn a – b - c = - b + a - c =- b – c + a 97 -150 - 47 = 97- 47 -150 = 50-150 = - 100 * Đặt dấu ngoặc để nhóm số hạng cách tuỳ ý với ý trước dấu ngoặc dấu “–”thì phải đổi dấu ... dấu “ … ” thành dấu “ … ” Khi bỏ dấu ngoặc dấu “+”đằng trước dấu số hạng giữ nguyên ngoặc vẫn………… Tiết 62 - § I.QUY TẮC DẤU NGOẶC: Ví dụ: Tính nhanh: a) 324 +[ 112- (112 + 324)] = 324+[ 112...
 • 15
 • 148
 • 0

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 59. QUI TẮC DẤU NGOẶC ppsx

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 59. QUI TẮC DẤU NGOẶC ppsx
... (-2 57) – [(là 257 + 1 56)56] (-2 ) + = = (- 257) – [ - Số đối - Vậy : Số đối tổng tổng tổng số đối tổng 257 + 1 56 56} = - 257 + 257 – số hạng số đối 1 56 + 56 số hạng = - 100 - Học sinh : - ... Tính nhanh qui tắc dấu ngoặc ?1 a) 324 + [112 – - Số đối (–2) - Học sinh làm Giải - Số đối –5 ?1 - Tương tự so sánh (112 + 324)] số đối (112 + 324)] - Số đối tổng tổng [2 + (-5 )] (-3 + + 4) với ... - Học sinh : - (-3 + + II .- Tổng đại số : 4) = -6 Vì phép trừ + (-5 ) + (- diễn tả thành phép - Học sinh làm 4) = -6 ?2 - Rút nhận cộng với số đối - Nhận xét : Bỏ nên dãy dấu ngoặc phép tính cộng...
 • 7
 • 339
 • 0

LUYỆN TẬP QUI TẮC DẤU NGOẶC docx

LUYỆN TẬP QUI TẮC DẤU NGOẶC docx
... ghi + Bài tập 66 / 87 : - Ap dụng qui - Học sinh tổ tắc chuyển vế Tìm số nguyên x , biết : thực – (27 – 3) = x – (13 – 4) - Ap dụng qui – 24 = x tắc cộng hai số –9 nguyên qui tắc bỏ dấu ngoặc -20 ... cơ-va Pa-ri - Ap qui dụng tắc bỏ Tô-ky- 8oC ngoặc - Học sinh tổ 4./ Củng cố : ô thực - Củng cố phần Tôrôn-tô 5./ Dặn dò : NiuXem trước Nhân hai số yóoc nguyên khác dấu + Bài tập 70 / 87 : a) ... sinh + Bài tập 68 / 87 : Thủng lưới : - tổ thực Hiệu số bàn thắng – thua năm ngoái : 27 – 48 = -21 Hiệu số bàn thắng – thua năm : 29 – 34 = 15 - Chênh lệch nhiệt độ : - Học sinh + Bài tập 69 /...
 • 5
 • 282
 • 2

§8 . QUI TẮC DẤU NGOẶC ppt

§8 . QUI TẮC DẤU NGOẶC ppt
.. . dấu “ – “ dấu “ – ‘ thành dấu “ + “ “ + “ thành để việc tính thuận lợi ? = 49 – 59 = - 10 Khi bỏ dấu ngoặc dấu “ + “ đằng trước dấu số hạng ngoặc giữ nguyên Xây dựng qui tắc dấu ngoặc - Học .. . bỏ dấu ngoặc dấu “ – “ đằng + (42 – 15 + 17) – (42 + 17) (42 + 17) trước ,ta phải đổi dấu tất số hạng - Nêu cách làm ? = + (27 + 17) – 59 dấu ngoặc : Dấu - Có cách bỏ dấu ngoặc = + 44 – 59 dấu .. . - Rút nhận xét ngoặc - GV yêu cầu học sinh phát biểu lại qui tắc dấu ngoặc - Làm ?2 - Khi viết tổng đại số ,để đơn giản ta bỏ tất dấu phép tính + (5 – 13) = + (-8) = cộng dấu ngoặc (SGK) -1 Ví...
 • 7
 • 86
 • 0

GAĐT THAO GIẢNG - QUY TẮC DẤU NGOẶC

GAĐT THAO GIẢNG - QUY TẮC DẤU NGOẶC
... đổi dấu tất số hạng ngoặc :dấu +” thành dấu - dấu - thành dấu +” Quy tắc: (từ hai nhận xét tự rút quy tắc) Khi bỏ dấu ngoặc dấu - đằng trước, ta phải đổi dấu tất số hạng dấu ngoặc: dấu “+” ... đối -2 -( 2) = -2 Số đối -5 +5 -( -5 ) = +5 [2+ (-5 )] = Số đối [2+ (-5 )] -3 +3 -[ 2+ (-5 ))] = 3 b/ Tính -[ 2+ (-5 )] =3  So sánh: –[2+ (-5 )] -2 +5 =3 = -2 +5 Nhận xét: Số đối tổng tổng số đối -( a+b+c)=(-a)+(-b)+(-c) ... Bài 8: QUY TẮC DẤU NGOẶC HÃY CẨN THẬN KHI DẤU - ĐỨNG TRƯỚC DẤU NGOẶC !!! 1 .QUY TẮC DẤU NGOẶC 2.TỔNG ĐẠI SỐ 3.CỦNG CỐ-LUYỆN TẬP 4.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ QUY TẮC DẤU NGOẶC ?1/83,sgk (hoạt...
 • 13
 • 564
 • 9

quy tắc dấu ngoặc

quy tắc dấu ngoặc
... Nhận xét:Khi bỏ dấu ngoặc dấu -” đằng trước, ta phải đổi dấu tất số hạng ngoặc :dấu +” thành dấu -” dấu -” thành dấu +” Quy tắc: (từ hai nhận xét tự rút quy tắc) Khi bỏ dấu ngoặc dấu “-” đằng ... Bài 8: QUY TẮC DẤU NGOẶC HÃY CẨN THẬN KHI DẤU “-” ĐỨNG TRƯỚC DẤU NGOẶC !!! 1 .QUY TẮC DẤU NGOẶC 2.TỔNG ĐẠI SỐ 3.CỦNG CỐ-LUYỆN TẬP 4.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ QUY TẮC DẤU NGOẶC ?1/83,sgk (hoạt ... đổi dấu tất số hạng dấu ngoặc: dấu “+” thành dấu -”, dấu “-” thành dấu +”  Khi bỏ dấu ngoặc dấu “+” đằng trước dấu số hạng ngoặc giữ nguyên  Ví dụ:Tính nhanh(hoạt động nhóm,áp dụng quy tắc...
 • 13
 • 656
 • 2

tTết 52 Quy tắc dấu ngoặc

tTết 52 Quy tắc dấu ngoặc
... (4 ) QUY TẮC DẤU NGOẶC Quy tắc dấu ngoặc Khi bỏ dấu ngoặc dấu “ –” đằng trước, ta phải đổi dấu tất số hạng dấu ngoặc: dấu “+” thành dấu “ –” dấu “ –” thành dấu “+” Khi bỏ dấu ngoặc dấu “+” ... :52 QUY TẮC DẤU NGOẶC Quy tắc dấu ngoặc Khi bỏ dấu ngoặc dấu “ –” đằng trước, ta phải đổi dấu tất số hạng dấu ngoặc: dấu “+” thành dấu “ –” dấu “ –” thành dấu “+” Khi bỏ dấu ngoặc dấu “+” ... 12 + 1579 = – 12 TiÕt: 52 QUY TẮC DẤU NGOẶC Quy tắc dấu ngoặc Tổng đại số - Tổng đại số dãy phép tính cộng, trừ số nguyên - Khi viết tổng đại số : bỏ dấu phép cộng dấu ngoặc – Ví dụ : + (– 3)...
 • 8
 • 400
 • 3

Tiết 52 Quy tắc dấu ngoặc

Tiết 52  Quy tắc dấu ngoặc
... (4 ) QUY TẮC DẤU NGOẶC Quy tắc dấu ngoặc Khi bỏ dấu ngoặc dấu “ –” đằng trước, ta phải đổi dấu tất số hạng dấu ngoặc: dấu “+” thành dấu “ –” dấu “ –” thành dấu “+” Khi bỏ dấu ngoặc dấu “+” ... :52 QUY TẮC DẤU NGOẶC Quy tắc dấu ngoặc Khi bỏ dấu ngoặc dấu “ –” đằng trước, ta phải đổi dấu tất số hạng dấu ngoặc: dấu “+” thành dấu “ –” dấu “ –” thành dấu “+” Khi bỏ dấu ngoặc dấu “+” ... 12 + 1579 = – 12 TiÕt: 52 QUY TẮC DẤU NGOẶC Quy tắc dấu ngoặc Tổng đại số - Tổng đại số dãy phép tính cộng, trừ số nguyên - Khi viết tổng đại số : bỏ dấu phép cộng dấu ngoặc – Ví dụ : + (– 3)...
 • 8
 • 2,069
 • 3

Bài8: Quy tắc dấu ngoặc

Bài8: Quy tắc dấu ngoặc
... + = a, Số đối số nguyên a -a b, a -7 100 -a -100 Bài mới: QUY TẮC DẤU NGOẶC Hãy cẩn thận dấu - ” đứng trước dấu ngoặc !!! QUY TẮC DẤU NGOẶC ?1/83,sgk a/ Số đối -2 (-2) = -2 Số đối -5 +5 -(-5) ... Khi bỏ dấu ngoặc dấu “+” đằng trước dấu số hạng ngoặc giữ nguyên b/ Tính 12 - (+4 - 6) = 12 - [4+(-6)] = 12 -+ (-2) 12 - + = 8+6 = 14 = 14 So sánh: = 12 - (- + ) + - Nhận xét:Khi bỏ dấu ngoặc ... sánh: = 12 - (- + ) + - Nhận xét:Khi bỏ dấu ngoặc dấu -” đằng trước, ta phải đổi dấu tất số hạng ngoặc :dấu +” thành dấu -” dấu -” thành dấu +” ?3 Tính nhanh a/ (768-39) - 768 +(-768) =(768...
 • 13
 • 382
 • 3

Quy tac dau ngoac

Quy tac dau ngoac
... Bài 8: QUY TẮC DẤU NGOẶC HÃY CẨN THẬN KHI DẤU “-” ĐỨNG TRƯỚC DẤU NGOẶC !!! 1 .QUY TẮC DẤU NGOẶC 2.TỔNG ĐẠI SỐ 3.CỦNG CỐ-LUYỆN TẬP 4.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ QUY TẮC DẤU NGOẶC ?1/83,sgk ... trước, ta phải đổi dấu tất số hạng ngoặc:dấu”+” thành dấu”-” dấu”-” thành dấu”+” Quy tắc:(từ hai nhận xét tự rút quy tắc) Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “-” đằng trước, ta phải đổi dấu tất số hạng dấu ... nhanh(hoạt động nhóm,áp dụng quy tắc để tính nhanh) • a/324 + [112 - (112 +324)] =324 + [ 112 -112 -324] =324 - 324 =0 b/ (-257) - [(-257 +156) -56] = -100 ?3 Tính nhanh(áp dụng quy tắc, tham khảo ví...
 • 13
 • 344
 • 0

Xem thêm