Qui tắc chuyển vế a+b+c=d sang a+b=d c

QUI TẮC CHUYỂN VẾ A+B+C=D, A+B=D-C ? doc

QUI TẮC CHUYỂN VẾ A+B+C=D, A+B=D-C ? doc
... -3 Giải x – = -3 x – + = -3 + x = -1 III.- Qui tắc chuyển vế : đổi dấu số hạng Khi chuyển số hạng từ vế - Học sinh nhắc lại qui tắc chuyển vế sang vế đẳng thức ,ta phải đổi dấu số hạng : dấu ... Gv hướng - Học sinh làm ? dẫn cho học sinh thấy không cần thêm số hạng vào hai vế đẳng x + = -2 x + – = -2 – thức mà cần chuyển x = (-2) + (-4) số hạng từ vế sang x = -6 vế với điều kiện phải Tìm ... bỏ vào khỏi có cân không ? đĩa cân - Như ta có tính chất  tính chất ? Nếu a + c = b + c a =b Nếu a + c = b + c a = b Nếu a = b b=a - Đổi chỗ hai đĩa cân cho  tính chất ? II.- Ví dụ : - Từ ví...
 • 5
 • 197
 • 0

Qui tắc chuyển vế

Qui tắc chuyển vế
... Qui tắc chuyển vế: * Quy tắc: Khi chuyển số hạng từ vế sang vế đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu “+” đổi thành dấu “-” dấu “-” đổi thành dấu “+” Tính chất đẳng thức: Ví dụ: Qui tắc chuyển ... * Nhận xét: Gọi x hiệu a b, ta có: x = a - b Áp dụng quy tắc chuyển vế ta có: x + b = a Ngược lại có: x + b = a, theo quy tắc chuyển vế ta có x = a - b Vậy hiệu (a – b) số x mà lấy x cộng với ... thức: Ví dụ: Qui tắc chuyển vế: Ví dụ: Tìm số nguyên x biết b) x– (-4) a) x - = -5 x = -5 x+ =1 x = -2 + x =1 x = -3 =1 - Tính chất đẳng thức: Ví dụ: Qui tắc chuyển vế: * Nhận xét: Gọi x hiệu...
 • 11
 • 279
 • 0

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 52 . QUI TẮC CHUYỂN VẾ potx

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 52 . QUI TẮC CHUYỂN VẾ potx
.. . hai vế Tìm số nguyên Giải x+4–4= -2 – x – = -3 x đẳng thức mà cần chuyển = (-2 ) + (-4 ) x–2 + = -3 + x = số hạng từ vế -6 x = -1 sang vế III .- Qui tắc chuyển với điều vế : kiện phải đổi dấu số .. . thành dấu “ + “ - Học sinh thực ví dụ đổi Ví dụ : Tìm số nguyên x ,biết : a) - Học sinh làm ?3 x – = -6 b) x – (-4 ) = Giải a) x – = -6 x = -6 + x = -4 b) x – (-4 ) = x = + (-4 ) x = - 4./ Củng cố : .. . số hạng - Học sinh nhắc Khi chuyển lại qui tắc chuyển vế số hạng từ vế sang vế đẳng thức ,ta phải đổi dấu số hạng : dấu “ + “ đổi - Học sinh thành dấu “ – “ phát biểu qui dấu “ – “ tắc thành...
 • 5
 • 287
 • 0

QUI TẮC CHUYỂN VẾ doc

QUI TẮC CHUYỂN VẾ doc
... vế đẳng x = (- thức mà cần chuyển số 2) + (-4) x – = -3 hạng từ vế x = -6 sang vế với x – + = -3 + điều kiện phải đổi dấu số hạng x - Học sinh nhắc lại = -1 qui tắc chuyển vế III.- Qui tắc chuyển ... - Học sinh nhắc lại = -1 qui tắc chuyển vế III.- Qui tắc chuyển vế : - Học sinh phát Khi chuyển số biểu qui tắc hạng từ vế sang vế - Học sinh thực ví dụ đẳng thức ,ta phải đổi dấu số hạng : dấu...
 • 4
 • 92
 • 0

Chương II - Bài 9: Quy tắc chuyển vế

Chương II - Bài 9: Quy tắc chuyển vế
... a) x - = - b) x - (- 4) = Giải a) x - = - x =-6 +2 x =-4 Ví dụ: Quy tắc chuyển vế: ?3 Tìm số nguyên x, biết: x + = (- 5) + Giải x + = (- 5) + x+8 =-1 x =-1 -8 x =-9 b) x - (- 4) = x+4=1 x= 1-4 x =-3 ... thích STT Câu x - 45 = - 12 x = - 12 + 45 x -1 2 = - x = - -1 2 - x = 17 - - x = 17 - - 5x =-8 x =-8 -5 Đúng Sai x x x x Hướng dẫn nhà Học thuộc tính chất đẳng thức, quy tắc chuyển vế Làm tập số 62, ... biết: x - = - ?2 Tìm số nguyên x, biết: x + = - Giải x2 =-3 x 2+ = - + x =-3 +2 x =-1 Giải x+4 =-2 x + + (- 4) = - + (- 4) x = - + (- 4) x =-6 Tiết 59 Đ Quy tắc chuyển vế Tính chất đẳng thức: Khi chuyển...
 • 21
 • 1,345
 • 6

Quy tắc chuyển vế

Quy tắc chuyển vế
... = -1 x = -1 - x = -9 Gọi x hiệu a b Ta có: x = a - b áp dụng quy tắc chuyển vế: x+b=a Ngược lại, có: x + b = a theo quy tắc chuyển vế x = a -b Nhận xét: Vậy hiệu a -b số x mà lấy x cộng với b ... x =-2-4 x = -6 x - = -3 x + (-2) = -3 x + (-2) + = -3 + x = -3 + x = -1 Quy tắc chuyển vế Khi chuyển số hạng từ vế sang vế đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu "+" đổi thành dấu "-" dấu ... ta đẳng thức Mỗi đẳng thức có hai vế, vế trái biểu thức bên trái dấu "=", vế phải biểu thức bên phải dấu Vế trái Vế phải a = b Nếu coi hai cân đĩa hình vẽ hai vế đẳng thức ta rút tính chất đẳng...
 • 29
 • 521
 • 1

quy tắc chuyển vế

quy tắc chuyển vế
... Học thuộc tính chất đẳng thức, quy tắc chuyển vế Làm tập số 62, 63, 65, 66 (SGK/87) Tiết 59 Đ Quy tắc chuyển vế Tính chất đẳng thức: Khi chuyển số hạng từ vế sang vế đẳng thức, ta phải đổi dấu ... Ví dụ: Quy tắc chuyển vế: ?3 Tìm số nguyên x, biết: x + = (- 5) + Giải x + = (- 5) + x+8=-1 x=-1-8 x=-9 b) x - (- 4) = x+4=1 x=1x=-3 Gọi x hiệu a b Ta có x = a - b áp dụng quy tắc chuyển vế: x ... 2007 Tiết 59 Đ Quy tắc chuyển vế Tính chất đẳng thức: ?1 Từ hình 50 ta rút nhận xét ? Nếu a = b a + c = b + c Nếu a + c = b + c a = b Nếu a = b b = a Tiết 59 Đ Quy tắc chuyển vế Tính chất đẳng...
 • 21
 • 388
 • 0

Quy tac chuyen ve - GA thi GVG

Quy tac chuyen ve - GA thi GVG
... -1 2 - x = 17 - - x = 17 - - 5x =-8 x =-8 -5 Đúng Sai x x x x Bài tập: Các phép biến đổi sau hay sai, giải thích? STT Câu x - 45 = - 12 x = - 12 + 45 x -1 2 = - x = - -1 2 - x = 17 - - x = 17 - - 5x =-8 ... dấu - a) x - = - b) x - (- 4) = dấu - đổi thành dấu + Giải a) x - = - x =-6 +2 x =-4 b) x - (- 4) = x+4=1 x= 1-4 x =-3 ?3 Tìm số nguyên x, biết: x + = (- 5) + Giải x + = (- 5) + x+8 =-1 x =-1 -8 x =-9 ... - 45 = - 12 x = - 12 + 45 x -1 2 = - x = - -1 2 - x = 17 - - x = 17 - - 5x =-8 x =-8 -5 Đúng Sai x x x x Bài tập: Các phép biến đổi sau hay sai, giải thích? STT Câu x - 45 = - 12 x = - 12 + 45 x -1 2...
 • 24
 • 274
 • 1

quy tac chuyen ve

quy tac chuyen ve
... -5 + x + = -1 x = -1 - x = -9 Gọi x hiệu a b Ta có: x = a - b áp dụng quy tắc chuyển vế: x+b=a Ngược lại, có: x + b = a theo quy tắc chuyển vế x = a -b Nhận xét: Vậy hiệu a -b số x mà lấy x cộng ... dụ: x + = -2 x + - = -2 - x =-2-4 x = -6 x - = -3 x + (-2) = -3 x + (-2) + = -3 + x = -3 + x = -1 Quy tắc chuyển vế Khi chuyển số hạng từ vế sang vế đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu "+" ... - (-5) = -9 => x = -9 + X - - x = 10 => x = -5 - 10 X Dặn dò: - Học thuộc tính chất đẳng thức, quy tắc chuyển vế - Làm tập: 61a, 63, 64, 65, 66, 67 ( SGK - Tr 87) ...
 • 29
 • 273
 • 0

QUY TAC CHUYEN VE - HGH

QUY TAC CHUYEN VE - HGH
... ta cần áp dụng kiến thức học để quy từ hai dấu dấu thực Hãy áp dụng quy tắc chuyển vế thực toán tìm x phần kiểm tra cũ Thựchiện - x = - 17 - x = - 17 + - x = - 10 ? Có nhận xét kết với kết phần ... hạng Đó nội dung quy tắc chuyển vế, thầy trò nghiên cứu phần 3: quy tắc chuyển vế Hoạt động Quy tắc chuyển vế (12) * Quy tắc: sgk/ 86/ Đa quy tắc sgk/ 86/ - Trình chiếu Đọc quy tắc Cho HS Thực ... tính chất đẳng thức thực lện ? 2/ 86/ - Trình chiếu ? Đọc lệnh ? Tìm số nguyên x, biết: x + = - Cho HS lên bảng thực Thực x + + (- 4) = - + (- 4) x =-2 4 x =-6 Chữa nh bên HS khác nhận xét Trong...
 • 7
 • 319
 • 0

Quy Tắc Chuyển Vế

Quy Tắc Chuyển Vế
... +[(- b)+b] = a + = a Gọi x hiệu a b Ta có x = a - b áp dụng quy tắc chuyển vế: x + b = a Ngược lại có: x + b = a Theo quy tắc chuyển vế thỡ x = a - b Vậy hiệu (a b) số x mà lấy x cộng với b a ... 88) = - 2007 15 + 88 + 15 88 = - 2007+15 - 15 + 88 - 88 = - 2007 + = - 2007 + Tiết 53 Đ Quy tắc chuyển vế Tính chất đẳng thức: Nếu a = b thỡ a + c = b + c Nếu a + c = b + c thỡ a = b Nếu a = ... Kiểm tra cũ Phát biểu quy tắc bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu +, bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu - ? Bài tập: Tính hợp lý...
 • 9
 • 303
 • 0

T 58 Quy tac chuyen ve

T 58 Quy tac chuyen ve
... “+” đổi thành dấu “-” dấu “-” đổi thành dấu “+” Nhận x t SGK - Học thuộc t nh ch t đẳng thức quy t c chuyển vế - Xem lại ví dụ làm làm BT 62, 64, 65 SGK t n trang 87, 95, 96 SBT t n trang 65 ... Ti t 53 QUY T C CHUYỂN VẾ T nh ch t đẳng thức; Nếu a = b a + c = b + c Nếu a + c = b + c a = b Nếu a = b b = a Ví dụ: Quy t c chuyển vế: Quy t c: Khi chuyển số hạng t vế sang vế đẳng thức, ta ... lượng Ngược cân ta b t hai ? t ơng t cùng“cân khối đẳng đĩa cân vẩn thăng lượng cân đóa” thứccânnnhư c t nh ch t cũ g có cá sau Ti t 58 QUY T C CHUYỂN VẾ T nh ch t đẳng thức: Nếu a = b a + c = b...
 • 11
 • 251
 • 0

Bài soạn T59-Quy tac chuyen ve.ppt

Bài soạn T59-Quy tac chuyen ve.ppt
... cộng Bài 61 ( SGK/87) Tìm số nguyên x, biết: a) x = (- 7) b) x = ( - 3) - Giải a) - x = - (- 7) b) x = ( - 3) - 7-x=8+7 x-8=-3-8 -x=8 x=-8 (cộng hai vế với -7) x=-3 (cộng hai vế với 8) Bài ... x = a2=x x=a2 Bài tập: Các phép biến đổi sau hay sai, giải thích STT Câu x - 45 = - 12 x = - 12 + 45 x -12 = - x = - -12 - x = 17 - - x = 17 - - 5x=-8 x=-8-5 Đúng Sai x x x x Bài tập: Các phép ... Kiểm tra cũ Phát biểu quy tắc bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu +, bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu - ? Bài tập: Tính hợp lý a) ( 35 + 67) + ( 234 - 67 35) b) (2007 - 15 + 88) - ( - 15 + 88) Giải a)...
 • 12
 • 340
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các qui tắc chuyển đổicác qui tắc chuyển đổi ttcác qui tắc chuyển đổi kiểucâu 9 hãy cho biết qui tắc biến đổi tính từ adjective sang trạng từ adverb trong tiếng anhmã hoá thông điệp bằng qui tấc mã hóa cơ bản bertai lieu ve bai du thi sang mai pham chat bo doi cu hođánh giá sự hài lòng của khách hàng về khả năng sẵn sàng đáp ứng của ngân hànghòa bình lập lại xây dựng và củng cố quê hương về mọi mặt sẵn sàng bước vào cuộc chiến đấu mới 7 1954 đến 2 1965một số tác độ về mặt xã hội và môi trường của dự ánrủi ro tác nghiệp về phía ngân hàng thông báo l cđặc điểm các kiến thức về quot sóng ánh sáng quot trong chương trình vật lý pt 50yêu cầu hs tìm hiểu về trường hợp ánh sáng quá mạnh có hại cho mắtnguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sửbien phap canh tac bao ve thuc vat doi voi mot so cay trong chinhnguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của vợ và conchưa thành niênCặp phạm trù nguyên nhân kết quảbao cao khao sat nha in94933445 hướng dẫn cai đặt va sử dụng gemNghiên cứu bào chế liposome amphotericin b bằng phương pháp bốc hơi pha đảoBài 11: axit photphoric và muối photphat (Hóa 11)Prepare 7 teacher book15 TNH cua tung doi canh gai thich nhat hanh24 TNH de hieu dao phat thich nhat hanhTự luyện nội công thiếu lâm bát đoạn cẩm văn vi, 57 trangBài quyền binh khí song đấu côn thuật tứ môn côn lê đình hải, 40 trangThiếu lâm tam túy quyển 1 túy quyền ngô tín lương dịch vũ ngọc hiền, 76 trangThiếu lâm tự tiểu la hán quyền kim long, 97 trangHình ý quyền Hình ý quyền PDFPhương pháp chiến đấu của lý tiểu long điêu luyện thủ cước pháp 1993 trần đồng quang hòaBài quyền thiết tuyến dưỡng sinh của thiếu lâm nam phái 1994 ngọc tuấn kim nhất phiPhân tích bảo vệ liên động trang bị điện, hệ thốngc hiếu sáng, đi sâu xây dựng giao diện điều khiển cầu trục QC hãngKalmar cảng GreenPostSỰ CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG NHỮNG KIẾN TRÚC CŨ CÓ GIÁ TRỊ THÀNH CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TẠI TP.HCMnq so 30 tq lua chon cty kiem toan bctc nam 20174. Don de cu Nguyen Hong QuanBC002 Bao cao tai chinh da kiem toan 2013