Quần cư – đô thị hoá i

QUẦN - ĐÔ THỊ HÓA

QUẦN CƯ - ĐÔ THỊ HÓA
... I Quần nông thôn quần đô thò : Quần nông thôn : - Nhà cửa đan xen đồng ruộng  tập họp thành làng xóm - Dân thưa thớt - Lối sống: truyền thống với phong ... minh - Kinh tế : công nghiệp dòch vụ II ĐÔ THỊ HOÁ – CÁC SIÊU ĐÔ THỊ : - Đô thò xuất sớm phát triển nhanh vào kỉ XIX công nghiệp phát triển - Ngày nay, số người sống đô thò chiếm 50% dân số - ... phong tục, tập quán, lễ hội cổ truyền - Kinh tế : Nông – lâm – ngư 2 Quần đô thò : - Nhà cửa san sát  tập họp thành phố, phường, … - Dân tập trung đông - Mang tính chất cộng đồng có tổ chức...
 • 6
 • 2,491
 • 1

Địa Lí 7 Bài 3 – Quần cư. Đô thị hoá

Địa Lí 7 Bài 3 – Quần cư. Đô thị hoá
... vùng đô vùg đô thị thành đô thị thành đô thị - Đô thị hoá gì? SGK (1 87) thị - Các đô thị có tư lúc nào? - Các đô thị có từ thời cổ đại - Treo H3 .3 lược đồ siêu + A-ten: Hy Lạp đô thị giới Chỉ đô ... Tại dân đô thị ngày tăng? - Dễ kiếm việc làm, tiện nghi * Hoạt động 2: Đô thị hóa II Đô thị hóa siêu đô thị : siêu đô thịPhương pháp: phân tích, vấn đáp - Đô thị hóa trình biến - Đô thị hóa trình ... có 12 siêu độ thị có đồ? dân số từ triệu trở dân lên - Châu lục có nhiều siêu đô thị? - Trên giới có siêu đô thị? - 23 siêu đô thị. - Có - Kể tên siêu đô thị châu Á - Hậu đô thị hoá Việt - Ô nhiễm...
 • 4
 • 15,612
 • 12

Giáo án địa lý 7 - BÀI 3: QUẦN ĐÔ THỊ HÓA doc

Giáo án địa lý 7 - BÀI 3: QUẦN CƯ ĐÔ THỊ HÓA doc
... tập: (4’) - Hướng dẫn làm tập đồ + Như quần nông thôn quần đô thị? Có hai kiểu quần : - Quần nông thôn có mật độ dân số thấp, kinh tế chủ yếu nông lâm nghiệp - Quần đô thị có mật ... vụ - Có hai kiểu quần cư: * Nhóm 3: Nêu khác hai quần + Quần nông thôn có ? mật độ dân số thấp, kinh tế TL: chủ yếu nông lâm nghiệp + Quần đô thị có mật độ dân số cao, Họat động - Giáo ... công nghiệp - Quan sát hình 3.3 (Lược đồ siêu đô thị) + Trên giới có đô thị triệu nghiệp dân? TL: 23 đô thị + Châu lục có nhiều siêu đô thị triệu dân ? TL: Châu A 12 - Giáo viên nhiều đô thị phát...
 • 6
 • 4,961
 • 3

Địa lý 7 - QUẦN ĐÔ THỊ HÓA ppt

Địa lý 7 - QUẦN CƯ ĐÔ THỊ HÓA ppt
... tập: (4’) - Hướng dẫn làm tập đồ + Như quần nông thôn quần đô thị? Có hai kiểu quần : - Quần nông thôn có mật độ dân số thấp, kinh tế chủ yếu nông lâm nghiệp - Quần đô thị có mật ... Hoạt động 1: Quần nông thôn quần đô thị ** Trực quan ** Hoạt động nhóm - Giáo viên cho học sinh đọc thuật ngữ quần - Hướng dẫn học sinh quan sát H3.1; 3.2 (quần ) - Chia nhóm cho ... nghiệp nghiệp - Quan sát hình 3.3 (Lược đồ siêu đô thị) + Trên giới có đô thị triệu dân? TL: 23 đô thị + Châu lục có nhiều siêu đô thị triệu dân ? TL: Châu A 12 - Giáo viên nhiều đô thị phát triển...
 • 6
 • 300
 • 0

Môn địa lí lớp 7 - Quần đô thị hoá doc

Môn địa lí lớp 7 - Quần cư đô thị hoá doc
... triển Đô thị ho - siêu dô thị đô thị - Giáo viên giới thiệu thuật ngữ “ siêu đô thị - Ngày số người sống đô ? Xem H 3-3 SGK cho biết : ? Có siêu đô thị giới(23) thị chiếm 50% dân giới - Đô thị ... sinh quan sát H 3-1 ; H 3-2 , thảo luận nhóm : Quần nông thôn quần đô ? Cho biết mật độ dân số nhà cửa đường sá thị nông thôn thành thị có khác Quần nông thôn - Nhà cửa quây quần, tập hợp ... trật tự bình đẳng vực quần thu hút đông dân - Sản xuất công nghiệp dịch vụ - Học sinh đọc SGK: “ Các siêu đô thị xuất giới ” ? Đô thị xuất hiên sớm vào lúc ? Xuất đô thị nhu cầu xã hội loài...
 • 4
 • 584
 • 0

Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : QUẦN ĐÔ THỊ HOÁ ppsx

Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : QUẦN CƯ – ĐÔ THỊ HOÁ ppsx
... đổi theo QUẦN CƯ ĐÔ nhóm : THỊ : ? Nội dung hình ? (tên? ) - Có kiểu quần ? Sự giống khác hình : quần nông nhà cửa , đường sá, MĐDS thôn quần Từ nêu hoạt động KT chủ yếu thành thị quang ... Giảng : Hoạt động : QUẦN CƯ NÔNG THÔN VÀ QUẦN CƯ ĐÔ THỊ Họat động dạy học Ghi bảng GV : Cho HS đọc phần khái niệm quần I - QUẦN CƯ cuối bảng tra cứu trang 186 SGK NÔNG THÔN VÀ HS: quan sát hình ... đô thị VN TG III Phương pháp : Trực quan , nhóm , dùng lới, phát vấn IV Các bước lên lớp : 1) Ổn định : 2) KT cũ : - Câu hỏi SGK : câu , / 19 - Gọi HS sua73 phần BT 3) Giảng : Hoạt động :...
 • 5
 • 753
 • 0

Giáo án Địa Lý 7 : Tên bài dạy : QUẦN ĐÔ THỊ HOÁ pdf

Giáo án Địa Lý 7 : Tên bài dạy : QUẦN CƯ – ĐÔ THỊ HOÁ pdf
... đổi theo QUẦN CƯ ĐÔ nhóm : THỊ : ? Nội dung hình ? (tên? ) - Có kiểu quần ? Sự giống khác hình : quần nông nhà cửa , đường sá, MĐDS thôn quần Từ nêu hoạt động KT chủ yếu thành thị quang ... Giảng : Hoạt động : QUẦN CƯ NÔNG THÔN VÀ QUẦN CƯ ĐÔ THỊ Họat động dạy học Ghi bảng GV : Cho HS đọc phần khái niệm quần I - QUẦN CƯ cuối bảng tra cứu trang 186 SGK NÔNG THÔN VÀ HS: quan sát hình ... người sống đô thị , tỉ lệ người sống NT có xu hướng giảm dần Hoạt động : ĐÔ THỊ HOÁ _ CÁC SIÊU ĐÔ THỊ GV : cho HS đọc khái niệm ĐTH phần II - ĐÔ THỊ HOÁ _ thuật ngữ SGK CÁC SIÊU ĐÔ Cho HS minh...
 • 5
 • 213
 • 0

bài giảng địa lý 7 bài 3 quần cư. đô thị hóa

bài giảng địa lý 7 bài 3 quần cư. đô thị hóa
... Thước đo đô thị hóa: UR = PUR/P.100 Trong đó: UR: tỉ lệ đô thị hóa PUR: dân số đô thị P: dân số trung bình Quan sát hình 3. 3 (Lược đồ siêu đô thị) SGK trả lời câu hỏi sau 23 Trên giới có đô thị triệu ... hoạch + Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, nguồn gốc phát sinh - Phân loại: + Quần cư nông thôn + Quần đô thị 3 Quần cư nông thôn quần đô thị Quần cư nông thôn Quần đô thị - Là hình ... siêu đô thị - Siêu đô thị thuật ngữ để khu vực đô thị có dân số 10 triệu Một số tài liệu định nghĩa siêu đô thị khu đô thị có mật độ tối thiểu 2000 người/km2 Một siêu đô thị vùng đô thị biệt...
 • 41
 • 1,187
 • 0

bài 3.quần cư.đô thị hoá

bài 3.quần cư.đô thị hoá
... ngữ:”Siêu thị ? Siêu thị: Các Đơ thị có từ triệu dân trở lên Em có nhận xét phân bố Siêu thị giới? * Trong năm gần đây, số Siêu thị giới tăng nhanh, nước phát triển Sự gia tăng tự phát số dân Đơ thị ... Những vùng khơng phải thị thành thị Câu hỏi thảo luận  Đọc đoạn” Các thị xuất hiện… giới” Cho biết: Đơ thị xuất sớm vào lúc nào? Ở đâu? Đơ thi xuất để phục vụ nhu cầu người? Đơ thị phát triển mạnh ... liệu Nhận xét: Xu nay, tỉ lệ người sống thị ngày tăng tỉ lệ người sống nơng thơn có xu hướng giảm dần II/ Đơ thị hóa – Các siêu thị Em hiểu thị hóa? Đơ thị hóa: Q trình biến đổi phân bố lực lượng...
 • 28
 • 201
 • 0

Bài giảng Minh hoa Bai 3 - Quan cu nong thon va quan cu do thi.

Bài giảng Minh hoa Bai 3 - Quan cu nong thon va quan cu do thi.
... Bài Quang cảnh nông thôn Quang cảnh đô thi ̣ Bài Hoa ̣t đô ̣ng kinh tế ở nông thôn Hoa ̣t đô ̣ng kinh tế ở đô thi ̣ Bài Tóm tắt chung Đă ̣c điểm Quầ ... nước Phố xá nhà cửa san sát , tâ ̣p trung Nông , lâm , ngư nghiêp ̣ Công nghiêp va ̣ dich vu ̣ ̣ Hoa ̣t đô ̣ng kinh tế Quầ n cư đô thi ̣ ...
 • 4
 • 506
 • 0

Giáo án địa lý lớp 7 - Tiết 3 Bài 3 : QUẦN ĐÔ THỊ HOÁI pptx

Giáo án địa lý lớp 7 - Tiết 3 Bài 3 : QUẦN CƯ – ĐÔ THỊ HOÁI pptx
... IV Các bước lên lớp : 1) Ổn định : 2) KT cũ : - Câu hỏi SGK : câu , / 19 - Gọi HS sua 73 phần BT 3) Giảng : Hoạt động : QUẦN CƯ NÔNG THÔN VÀ QUẦN CƯ ĐÔ THỊ Họat động dạy học Ghi bảng GV : Cho ... khái niệm I - QUẦN CƯ quần cuối bảng tra cứu trang NÔNG THÔN 186 SGK VÀ QUẦN CƯ HS: quan sát hình 3. 1 3. 2 trao ĐÔ THỊ : đổi theo nhóm : - Có kiểu quần ? Nội dung hình ? : quần nông thôn ... 3) Thái độ : - Yêu thiên nhiên đất nước , thái độ hành động việc bảo vệ MT II - Đồ dùng dạy học : - BĐ DC TG đô thị - Ảnhc ác đô thị VN TG III Phương pháp : Trực quan , nhóm...
 • 7
 • 5,029
 • 2

Bài 24: Phạn bố dân , Đô thị hóa

Bài 24: Phạn bố dân cư , Đô thị hóa
... Bài 24 PHÂN BỐ DÂN CƯ CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ VÀ ĐƠ THỊ HĨA NỘI DUNG CHÍNH I PHÂN BỐ DÂN CƯ III ĐƠ THỊ HĨA I Phân bố dân Các em quan sát hình ảnh sau: I Phân bố dân Theo em, phân bố dân cư? ... Phân bố dân khơng khơng gian - Dân tập trung đơng: Tây Âu, Nam Âu, Đơng Nam , - Dân tập trung thưa thớt: Trung Phi, Bắc M , Nam M , châu Đại Dương,… I Phân bố dân Đặc điểm b Phân bố ... bố dân biến động theo thời gian Bảng 24.2 TỈ TRỌNG PHÂN BỐ DÂN CƯ THEO CÁC CHÂU LỤC, THỜI KỲ 1650 – 2005 (%) Năm 1650 1750 1850 2005 Á 5 3,8 6 1,5 6 1,1 6 0,6 Âu 2 1,5 2 1,2 2 4,2 1 1,4 2,8 1,9 ...
 • 36
 • 390
 • 0

Địa lí 7 Bài 3 : QUẦN CƯ, ĐÔ TỊ HÓA

Địa lí 7 Bài 3 : QUẦN CƯ, ĐÔ TỊ HÓA
... Hình 3. 3 – Lược đồ siêu đô thị giới có từ triệu dân trở lên (năm 2000) - Đọc hình 3. 3, cho biết : + Châu lục có nhiều siêu đô thị từ triệu dân trở lên ? + Tên siêu đô thị châu Á có ... lên Đô thị hóa xu thế giới ngày nay, trình phát triển tự phát nhiều siêu đô thị đô thị để lại hậu nghiêm trọng cho môi trường, sức khỏe, giao thông…của người dân đô thị Có hai kiểu quần quần ... chủ yếu công nghiệp dịch vụ Ngày nay, số người sống đô thị chiếm khoảng nửa dân số giới có xu ngày tăng Câu hỏi tập Nêu khác quần đô thị quần cư nông thôn ...
 • 2
 • 2,002
 • 0

Xem thêm