Phương trình v hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

Bài 3 : PHƯƠNG TRÌNH V HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN ppsx

Bài 3 : PHƯƠNG TRÌNH V HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN ppsx
... 13 HĐ4:Giải hệ phương trình: 4x  2y  3z   x  2y  4z  1  HĐ học sinh - Đưa hệ dạng tam giác - Giải hpt đó, trình by kết quả, chỉnh sửa (nếu cĩ) HĐ giáo viên - HD cho hs thấy hệ pt bậc ... c1z  d1  H 3: Giải hệ phương trình: a2 x  b2 y  c2z  d2 a x  b y  c z  d  3 3 HĐ học sinh - Nghe hiểu nhiệm v - Nu dạng hpt - Tìm cch giải bi tốn - Trình by kết HĐ giáo viên 1.Hướng ... HĐ4:Giải hpt khác phương pháp khử ẩn đưa dạng hệ tam giác HĐ5:Củng cố kiến thức cách nhắc lại phương pháp giải pt bậc ẩn hpt v a học HĐ6:Củng cố kiến thức cách giải tập giải toán phương pháp...
 • 4
 • 345
 • 2

Giáo án bài hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

Giáo án bài hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
...  nghiệm hệ SGK Biểu diễn tập nghiệm  Đặt vấn đề tìm công thức tổng mặt phẳng tọa độ quát để giải hệ phương trình bậc đường thẳng hai ẩn HĐ 3: Giải biện luận hệ phương trình bậc hai ẩn ax+by=c ... hệ phương trình:  a'x+b'y=c' nghĩ trả lời Hệ phương trình bậc hai ẩn ax+by=c (1) Dạng:  a'x+b'y=c' (2) Nêu trường hợp biện  Nêu cách biện luận phương trình luận ax + b = ?  Biện luận hệ ... a2+b2≠0 a’2+b’2≠ −Nghiệm hệ: Cặp số (x0;y0) thõa mãn đồng thời (1) (2) −Giải hệ phương trình : Tìm tất nghiệm hệ 2.Giải biện luận hệ phương trình bậc hai ẩn:  Bằng phương pháp cộng, biến đổi...
 • 4
 • 7,075
 • 70

Algorit và tham số trong dạy - học chủ đề phương trình ở trường THPT Trường hợp hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

 Algorit và tham số trong dạy - học chủ đề phương trình ở trường THPT Trường hợp hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
... cha tham s - Phng trỡnh - Hm s - Lm quen vi mỏy tớnh v tin hc - Tin hc CCGD 1990 - Xột tớnh chn - l, ng bin - nghch bin ca hm s - Tớnh gii hn ca dóy s, hm s - Xột tớnh liờn tc ca hm s ti mt im - ... : Trong toỏn hc, cỏc khỏi nhim algorit, tham s v phng trỡnh cha tham s c hiu nh th no? õu l c trng ca chỳng? T ú, mi quan h gia algorit v tham s (núi rừ hn l gia algorit v phng trỡnh cha tham ... TGraph Bin lun - Phng trỡnh : lng giỏc, s nghim ca phng trỡnh cha m, logarit - Bt phng trỡnh lng giỏc tham s bng th - H phng trỡnh lng giỏc - Tỡm iu kin ca - Hm s tham s tha Rốn luyn cho - Phng trỡnh...
 • 156
 • 913
 • 7

PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN

PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN
... động học sinh I Ôn tập phương trình hệ hai phương trình bậc hai ẩn 1.1 Phương trình bậc hai ẩn - Phương trình bậc hai ẩn x, y có dạng tổng quát : ax+by=c Trong a, b, c hệ số, với đk a b không ... Trong x, y ẩn Gải hệ phương trình (1) tìm tập nghiệm nó: - Các cách giải hệ phương trình: + Cách 1: Giải hệ phương trình băng phương pháp cộng đại số + Cách : Giải hệ phương trình phương pháp ... nằm đường thẳng y = x − 1.2 Hệ hai phương trình bậc hai ẩn Hệ hai phương trình bậc hai ẩn có dạng:  a1 x + b1 y = c1   a x + b2 y = c Ví du: Giải hệ phương trình sau phương pháp thế:  4x − y...
 • 3
 • 1,530
 • 11

Hệ phương trình bậc nhất nhiều ấn

Hệ phương trình bậc nhất nhiều ấn
... biện luận hệ hai phương trình bậc ẩn a) Xây dựng công thức: Xét hệ phương trình bậc ẩn ax + by = c ( I ) a ' x + b ' y = c '    ( 1) ( 2) Vì hệ (II) không tương đương hệ (I) mà hệ hệ (I) -Nhân ... y = c '  Mỗi cặp số ( x0; yo ) đồng thời nghiệm phương trình hệ gọi nghiệm hệ Giải hệ phương trình tìm tất nghiệm hệ Ví du ï: Giải hệ phương trình sau: 2x − 5y = −1 a)  x + 3y = −2x + 6y ... 1 .Hệ hai phương trình bậc hai ẩn Cho phương trình bậc ẩn ax + by = c a’x + b’y = c Khi ta có hệ phương trình bậc ẩn sau: ax + by = c ( I ) a ' x + b...
 • 15
 • 613
 • 9

Phương trìnhhệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn.

Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn.
... Phương trình hệ phương trình bậc nhiều ẩn I/ ễn v phng trỡnh v h hai phng trỡnh bc nht hai n 1, Phương trình bậc hai ẩn Phương trình bậc hai ẩn x, y có dạng tổng ... phương trình 3x2y=7 trình nghiệm3x2y=7 nào? phương trình (1) không? 3.1 2.(-2) =7 Phương trình có Phươngnghiệm khácrất nhiều nghiệm khác trình có không? Ví dụ: (3; 1); (5; 4) Phương trình hệ phương ... hai im cú to ln lt l (2; 0) v (4; 3) Phương trình hệ phương trình bậc nhiều ẩn I/ ễn v phng trỡnh v h hai phng trỡnh bc nht hai n 2, Hệ hai phương trình bậc hai ẩn H hai phng trỡnh bc nht hai...
 • 10
 • 533
 • 6

Gián án Hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

Gián án Hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
... 1) Hệ hai phương trình bậc ẩn: Hệ gồm hai phương trình bậc hai ẩn hệ phương trình có dạng: ax + by = c ( a2 + b2 ≠ ) a’x + b’y = c’ ( a’2 + b’2 ≠ ) Nghiệm hệ pt cặp số (x0;y0) thỏa hai phương trình ... D = 0; Dx ≠ o Hệ phương trình vơ nghiệm * m = : D = Dx = D y = hệ trở thành : 2x − 4y =  -x+ 2y = -1 x = 2y +  x – 2y =   y ∈ R 2) Giải biện luận hệ hai phương trình bậc ẩn: Kết luận: ... 1)Tìm m để hệ phương trình sau có nghiệm Dx D Dy D • Dx ≠ Dy ≠ 0: Hệ vơ nghiệm • Dx= Dy= 0: Hệ có vơ số nghiệm, tập nghiệm hệ tập nghiệm phương trình: ax + by=c b) Thực hành giải biện luận: nhất: ...
 • 10
 • 369
 • 4

Tài liệu GIÁO ÁN THI GIÁO VIÊN DẠY GỎI MÔN TOÁN BÀI "HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN" (tiết 1) doc

Tài liệu GIÁO ÁN THI GIÁO VIÊN DẠY GỎI MÔN TOÁN BÀI
... y’ định nghĩa? Giáo viên: Lê Minh Hiếu Hoạt động thành phần 2: Củng cố định lí + GV: Chiếu tập + HS: Tính phát biểu ý kiến + GV HS tìm lời giải toán Câu THPT Vĩnh Định Giáo án thi GVDG tỉnh Quảng ... lí Giáo viên nêu định lí để có giới hạn lim b) Định lí 1: ln(1 + x) ex −1 = (2), lim = (3) x→0 x→0 x x lim 3) 33((3) Ví dụ 2: Tính ln ( + x ) esin x − , M = lim L = lim x →0 x→0 x x Bài toán: ... Giáo án thi GVDG tỉnh Quảng Trị năm 2012 (b) y = - logx (c) y = x-3 Giải tích 12 NC (e) y = lnx (f) y = logx3 HOẠT ĐỘNG 2: Giới thi u số giới hạn liên quan đến...
 • 4
 • 597
 • 6

Tài liệu GIÁO ÁN THI GIÁO VIÊN DẠY GỎI BÀI "HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN" (tiết 1) pptx

Tài liệu GIÁO ÁN THI GIÁO VIÊN DẠY GỎI BÀI
... dụ 2: Cho hệ phương trình: Giáo viên: Lê Minh Hiếu ? Hãy nêu cách em nhớ để tính định thức trên? + GV: Chiếu hai ví dụ + HS lên bảng giải + HS tính phát biểu THPT Vĩnh Định Giáo án thi GVDG tỉnh ... Giáo án thi GVDG tỉnh Quảng Trị năm 2012 Nội dung kiến thức Giải biện luận hệ hai phương trình bậc hai ẩn a) Xây dựng công thức Đại số 10 NC Hoạt ... phép cộng đại số, khử 𝟐 hệ (I) HS: giải lên bảng trình bày GV: dẫn dắt hướng dẫn học sinh để đến bảng tóm tắt giải biện luận hệ hai phương trình bậc hai ẩn HOẠT ĐỘNG 3: Thực hành giải biện luận:...
 • 3
 • 462
 • 6

BÀI 3 PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN. THỰC HÀNH MTBT (tiết 2) pot

BÀI 3 PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN. THỰC HÀNH MTBT (tiết 2) pot
... nhanh hệ phương trình sau:  y = 2x +   y = − 3x  x=   ⇔ y =   Giải nhanh hệ phương trình sau: x + y = x = ⇔  3x = y =1   Giải nhanh hệ phương trình sau: x + 3y − z = x + 3y − ... nhiêu? Bài 2a  11 x=   x − y = 7 y =  ⇔ ⇔  x + y = x + y =  y =   Bài 2a Bài 2c 2 x+ y= 3    x− y= 3  4 x + y = ⇔ 4 x − y =  x=  4 x + y =  ⇔ ⇔ 12 y = −2 y = −   Bài ... − z =   2 x − y + z = ⇔ 3 x + y + z = 3 x + y + z = 3 x + y + z =   x + 3y − z = ⇔ 3 x + y + z = Chưa giải được! Nhiệm vụ nhà • Làm tập ôn tập chương: 3a,d 5a,d 10 • Tiết sau ôn tập...
 • 15
 • 658
 • 5

hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
... Tùng Phương trình bậc bậc hai IX HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI HAI ẨN IX HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI HAI ẨN Hệ gồm phương trình bậc phương trình bậc hai • Từ phương trình bậc rút ẩn theo ẩn • Thế vào phương ... rút ẩn theo ẩn • Thế vào phương trình bậc hai để đưa phương trình bậc hai ẩn • Số nghiệm hệ tuỳ theo số nghiệm phương trình bậc hai Hệ đối xứng loại  f ( x, y) = Hệ có dạng: (I)  (với f(x, y) ... y, P = xy • Đưa hệ phương trình (I) hệ (II) với ẩn S P • Giải hệ (II) ta tìm S P • Tìm nghiệm (x, y) cách giải phương trình: X − SX + P = Hệ đối xứng loại  f ( x, y) = (1) Hệ có dạng: (I) ...
 • 6
 • 332
 • 4

Bai 3 Phuong trinh he phuong trinh bac nhat nhieu an potx

Bai 3 Phuong trinh he phuong trinh bac nhat nhieu an potx
... pt(2)ưhãyưkhửưẩnư ưưưưưưưưưư3zư=ư1 xưư+ưyưư-ư4zư=ư0 x? x = y = 13 z = 13 Kếtưhợpưpt(1)vàư pt (3) ưhãyưkhửưẩnư 1 Vậyưhệưptưđãưchoưcóưnghiệmưlà 1; ; x? Hoạt động theo nhóm Giải hệ phơng trình ... m - Hoạt động theo nhóm Giải v bin lun hệ phơng trình sau theo tham s m mx + y = m + Nhómư1:ư x + my = mx + y = m + Nhómư2:ư x + my = mx + y = Nhóm 3: ư x (1 m ) y = m Bài 3: phơng trình ... dò ưưXemưlạiưcácưvíưdụưvừaưlàm ưưLàmưbàiưtậpư1;ư2a,c; 3; ư5a;ư7ưtrangư68ư(SGK) Bàiưtậpưlàmưthêm xư+ư3yư+ư2zư=ư8 ưưGiảiưhệưPT: 2xư+ư2yư+ưzư=ư6 3xư+ưyư+ưưưzư=ư6ư 5) Hớng dẫn học làm tập nhà ...
 • 15
 • 311
 • 2

PHƯƠNG TRÌNH - HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN pdf

PHƯƠNG TRÌNH - HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN pdf
... Củng cố - dặn dò - Có bốn cách giải hệ hai phơng trình bậc hai ẩn: Phơng pháp cộng đại số; phơng pháp thế; phơng pháp đồ thị, giải MTBT - Có hai cách giải hệ ba phơng trình bậc ba ẩn - BTVN: ... 24 55 1 Vậy nghiệm hệ ( ; ; ) 24 24 x y + z = b y + 10 z = 14 y + z = x= phơng trình cuối vô nghiệm hệ cho vô nghiệm Hoạt động 3: Giải toán thực tế cách lập hệ phơng trình Hoạt động thầy ... BTVN: 29; 31; 32 (SBT - tr7 9-8 0) Phê duyệt tổ chuyên môn (BGH) ngày tháng năm 20 hết tiết 16 Giáo án tự chọn -2 00 9-2 010 Nguyễn thị nga...
 • 2
 • 171
 • 0

Giáo án đại số lớp 10: HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN pdf

Giáo án đại số lớp 10: HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN pdf
...  nghiệm hệ SGK Biểu diễn tập nghiệm  Đặt vấn đề tìm công thức tổng mặt phẳng tọa độ quát để giải hệ phương trình bậc đường thẳng hai ẩn HĐ 3: Giải biện luận hệ phương trình bậc hai ẩn Học sinh ... (2) Với a2+b20 a’2+b’2 Nghiệm hệ: Cặp số (x0;y0) thõa mãn đồng thời (1) (2) Giải hệ phương trình : Tìm tất nghiệm hệ 2.Giải biện luận hệ phương trình bậc hai ẩn: a) Xây dựng công thức: ax ... thể dùng phương pháp cộng biết cách giải hệ hai ẩn để giải hệ phương trình bậc ba ẩn ? Có thể dùng phương pháp Đối với nên dùng phương cộng pháp nào? Các nhóm làm vào bảng phụ Hãy dùng phương...
 • 4
 • 1,174
 • 6

Xem thêm