Ôn tập cuối hki

bài ôn tập cuối HKI

bài ôn tập cuối HKI
... : a/ 125V b/125m c/125 Ω d/125A BÀI 12: Công suất điện.Công dòng điên –Điện 1/Đơn vò công suất : a/Ohm ( Ω) b/Vôn (V) c/Oát (W) 2/Công thức sau công thức tính công suất? a/P =U.I b/P = U I c/P ... qua I:CĐDĐ (A) P =U.I P :Công suất (w) U:HĐT (V) -Có nghóa HĐT Công suất đònh mức bóng đèn BÀI 13 : -Em cho biết đònh nghóa công dòng điện, điện - Viết công thức tính công dòng điện hay điện tiêu ... 6/Công thức sau cho phép xác đònh công dòng điện sản đoạn mạch ? a/A =U.I2.t b/A =U2.I.t c/A =U.I.t d/Một công thức khác 7/Số điếm công tơ gia đình cho biết : a/Thời gian sử điện gia đình b/Công...
 • 13
 • 200
 • 0

Ôn tập cuối HKI -Lớp 4

Ôn tập cuối HKI -Lớp 4
... thật, săn sóc, xôn xao b Ba Bể, săn sóc, sung sướng c săn sóc, xôn xao, sung sướng Câu 18: Trong hình vẽ bên có: A Hai góc vuông hai góc nhọn B Hai góc vuông hai góc tù C Hai góc vuông, góc nhọn ... vải c áo mưa Câu 24: Lớp không khí bao quanh trái đất gọi là: a Thạch b Khí c Sinh d Thuỷ Câu 25: Vai trò chất xơ là: a Không có giá trị dinh dưỡng, không cần thiết cho thể b Không có giá trị dinh ... mùa? a mùa xuân mùa hạ b mùa đông mùa xuân c mùa xuân mùa thu Câu 29: Hà Nội có vị trí ở: a Trung tâm đồng Bắc Bộ, có sông Hồng chảy qua b Hai bên sông Hồng có sông Đuống chảy qua c Phía tây...
 • 31
 • 298
 • 0

ÔN TẬP CUỐI HKI docx

ÔN TẬP CUỐI HKI docx
... giải tập b) GV: Xậy dựng hệ thống tập toàn HKI c) HS : hệ thống kiến thức toàn HKI b) Phương tiện: + Tài liệu học tập cho h/s: sgk + Thiết bị dạy học: phiếu học tập d) Phương pháp: Gợi mở vấn đáp, ... thuyết vào tập + Biết quy lạ thành quen c) Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, xác tính toán, lập luận Chuẩn bị phương tiện dạy học: a) Thực tiễn: h/s cần nẳm kiến thức cần thiết học để giải tập b) ... trình chứa bậc hai Đề tập a) 1) Giải phương trình sau: 2x   x  2x   b) x2 3x-2  3x-2 c) x   x  Tình Tìm hiểu nhiệm vụ Hoạt động trò Hoạt động Giáo viên + H/s theo dõi đề tập SGK + Chia lớp...
 • 7
 • 49
 • 0

Bộ đề ôn tập cuối HKI lớp 1

Bộ đề ôn tập cuối HKI lớp 1
... 8+0=8 4–0>3 7 +1> 9 10 – = 10 3+3...
 • 18
 • 911
 • 0

tổng hợp câu hỏi và trả lời ôn tập cuối kì thị trường chứng khoán.doc

tổng hợp câu hỏi và trả lời ôn tập cuối kì thị trường chứng khoán.doc
... thức Câu : Nhận xét thị trường sơ cấp I Khái niệm, chức năng: Khái niệm thị trường sơ cấp: Thị trường sơ cấp nơi tập trung diễn trình mua bán lần đầu chứng khoán phát hành Thị trường sơ cấp gọi thị ... trường sơ cấp gọi thị trường cấp hay thị trường phát hành Chức thị trường sơ cấp: Thị trường sơ cấp thực chức quan trọng thị trường chứng khoán, huy động nguồn vốn cho đầu tư Thị trường sơ cấp vừa ... Thực công bố thông tin giao dịch chứng khoán, thông tin tổ chức niêm yết Sở giao dịch chứng khoán, thông tin công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng...
 • 30
 • 1,998
 • 7

ôn tập cuối năm

ôn tập cuối năm
... Các hoocmôn chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật có xương sống a hoocmôn sinh trưởng, tirozin, ơstrogen, testosteron b hoocmôn sinh trưởng, tirozin, testosteron c hoocmôn sinh ... Gà trống sau bị cắt bỏ tinh hoàn phát triển không bình thường: mào nhỏ, cựa, gáy sinh dục do: a Không có testosteron b Không có ơstrogen c Hoocmôn tuyến giáp bị ức chế d Bị sức sau phẫu thuật ... rễ 35 Tốc độ sinh trưởng điều tiết a hoocmôn thực vật b nhiệt độ, đất c hàm lượng nước, dinh dưỡng khoáng d ánh sáng, oxi 36 Đặc điễm không thuộc hoocmôn thực vật? a Tạo đâu gây phản ứng b Được...
 • 8
 • 1,124
 • 2

Ôn tập cuối năm 10

Ôn tập cuối năm 10
... + x+ =m Bi 9:(Ad BT, TGT,) *Bunhia: 3x + 6x + + 5x + 10x + 14 = 2x x x + x = x 6x + 11 x + x = x 10x + 27 2x + 19 2x = x + 10x 24 1 x + x2 + + = x x 4 x + x + x + x = + * CauChy: ... 15: GBPT: ( x 3) x x +1 >3 x +1 x x2 + x2 5x + 10x + x 2x x +1 + x ) 1 x > x x x 2x < + 2x 2x + x x+ ( ( x + 1) < ( 2x + 10 ) + 2x x4 < x2 x2 (1+ x x ) 1+ x > x2 + x 1 x ... x) Bi 9: Cho BPT: x 2x + a 18 Tỡm a BPT cú nghim x [ 2, 4] HD: BPT g(t) = t 4t + 10 a 0; t = Bi 10: Tỡm m BPT ( 3+ x) ( x) ( x) ( + x) x 4x + m cú nghim ỳng x [ 3, ] Bi 11: Tỡm...
 • 23
 • 806
 • 1

Thi đố vui ôn tập LS4 HKI

Thi đố vui ôn tập LS4 HKI
... quân Tống sang xâm lược nước ta, Lý Thường Kiệt cho xây dựng phòng tuyến tuyến sông nào? a Sông Đuống b Sông Hồng c Sông Như Nguyệt 14.Đọc lại thơ lịch sử Lý Thường Kiệt trận chiến với quân Tống? ... quan tâm đến công việc đây? a Đắp đê, Phát triển nông nghiệp phòng thủ đất nước b Phát triển công nghiệp phòng thủ đất nước c Phát triển thương nghiệp phòng thủ đất nước 18.Để trông coi việc đắp ... a Đồn điền sứ b Khuyến nông sứ c Hà đê sứ 19.Trong chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên, người huy tối cao? a Trần Thủ Độ b Trần Hưng Đạo c Trần Quốc Toản 20.Khi giặc Mông-Nguyên vào Thăng Long,...
 • 3
 • 327
 • 2

Ôn tập cuối năm

Ôn tập cuối năm
... B 10 -2 -2 t'( xo ) = 1.39 t'( xo) = -665.50 B 10 CHÚC CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP ... • I/ Về tập xác định: • - Hàm số bậc bậc trùng phương : D = R ax + b ax + bx + c y= ,y= cx + d a'x +b' :...
 • 10
 • 333
 • 0

De cuong on tap Cuoi ki 1 lop 3

De cuong on tap Cuoi ki 1 lop 3
... tuần 12 đến tuần 18 trả lời câu hỏi cuối Luyện từ câu: a Phép so sánh hơn, kém, bằng; Tuần 8,9, 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 b Mở rộng vốn từ đặc điểm, hoạt động, trạng thái; 1, (tr 11 7), 1, ... (tr 11 7), 1, (tr 98), (tr 14 5) c Mở rộng vốn từ thành thị, nông thôn, từ địa phương, dân tộc, quê hương; Bài (tr 89), 1, (tr 11 7), 1, 2 (tr 12 8), (tr 13 5), 1( tr 14 5) d Ôn ki u câu: Ai-thế nào? Ôn ... cho người khác tác hại bệnh lây qua đường hô hấp Vệ sinh thần kinh - HS năm việc nên làm việc không nên làm để bảo vệ quan thần kinh Các hệ gia đình: - HS vẽ sơ đồ gia đình kể gia đình minh cho...
 • 4
 • 4,259
 • 37

Ôn tập cuối HK I - Lớp 2

Ôn tập cuối HK I - Lớp 2
... 42 cm Ng i ta cắt đoạn s i dây l i 35 cm H i ng i ta cắt cm ? B i 22 Hãy vẽ thêm đoạn thẳng vào hình cho để có : a) tam giác tứ giác b) tứ giác tam giác c) tứ giác B i 23 *** a) Tìm số biết lấy ... B .25 C.77 b) Tìm số biết hiệu số v i 25 36 Khoanh tròn chữ đặt trớc kết A.11 B 61 C.71 B i : i n số thích hợp vào ô trống 100 - = 38 46 + = 82 - 25 = 46 Đề xi mét, xăng ti mét, lít, ki lô ... ? B i 19: Ng i ta lấy 17 kg gạo bao l i5 8 kg H i ban đầu bao có kg gạo ? B i 20 Ng i ta đổ thêm vào 35 lít dầu thùng có 100 lít dầu H i ban đầu thùng có lít dầu ? B i 21 Một s i dây d i 42 cm...
 • 4
 • 318
 • 6

ON TAP 6 HKI 08-09

ON TAP 6 HKI 08-09
... không Once a week: tuần lần VD: Lan often goes to school on every day - Hành động xảy theo buổi, ngày, tuần, tháng, mùa: In the morning/ afternoon/ evening: vào buổi sáng/ chiều/ tối On Mondays/ ... Circle the best option (A, B, C, or D): (2ms) ( Khoanh tròn lựa chọn (A,B,C D) cho câu sau) He goes to bed …………………… six thirty A on B in C at D under We have English…………………… Monday A on B in C at D ... ……………………………… first floor A on B on the C old D in the III Give the correct form of the verbs in parentheses: (2 ms) ( Cho dạng độïng từ ngoặc đơn) Hoa and Lan (have) English on Monday and Sunday He...
 • 9
 • 214
 • 0

ON TAP CUOI NAM

ON TAP CUOI NAM
... tìm số cha biết V Hớng dẫn học nhà(2) Bài tập: Long từ A đến B vận tốc không đổi Lúc h Long 1/6 quãng đờng, đến 11h sáng Long 3/4 quãng đờng Hỏi Long đén B lúc HD: Xem tập Tuần 34 Tiết 110 Ngày ... 63 ( ph) Trong 72 Quang quãng đờng nên quãng đờng hết : 72 : = 168 ( ph) Quang nửa quãng đờng trong: 168 : = 84 (ph) Muốn gặp quãng đờng Phúc khởi hành sau Quang: 84 63 = 21 ( ph) Trong 72 Phúc ... lửa: ( 160 + 110) : 18 = 15 m/s HS xác định điều Trong 10s xe lửa đợc quãng đcho, điều phải tìm ờng là: 10(s) 15m/s = 150 ( m) Quãng đờng xe đạp Ttrong 10(s) ngời xe đạp Quãng đờng xe lửa hết quãng...
 • 6
 • 454
 • 3

Ôn tập cuối năm và ôn tập hè toán 8 ( Chất lượng tốt )

Ôn tập cuối năm và ôn tập hè toán 8 ( Chất lượng tốt )
... a) (x + y)2 - (x - y)2 b) (a + b)3 + (a - b)3 - 2a3 c) 98. 28 - ( 184 - 1 )( 184 + 1) 3/ Chøng minh biĨu thøc sau kh«ng phơ thc vµo biÕn x,y A= (3 x - 5 )( 2 x + 1 1) - (2 x + 3 )( 3 x + 7) B = (2 x + 3 )( 4 x2 ... a) (2 x - y )( 4 x2 - 2xy + y 2) b) (6 x5y2 - 9x4y3 + 15x3y 4): 3x3y2 c) (2 x3 - 21x2 + 67x - 6 0): (x - 5) d) (x4 + 2x3 +x - 2 5): (x2 + 5) e) (2 7x3 - 8) : (6 x + 9x2 + 4) 2/ Rót gän c¸c biĨu thøc sau: a) ... Thế Vận l) 81 x2 + 5/ T×m x biÕt: a) 2x(x- 5)- x(3+2x)=26 b) 5x(x- 1) = x-1 c) 2(x+ 5) - x2-5x = d) (2 x 3)2 -(x+ 5)2 =0 e) 3x3 - 48x = f) x3 + x2 - 4x = 6/ Chøng minh r»ng biĨu thøc: A = x(x - 6) + 10 lu«n...
 • 25
 • 3,085
 • 17

Xem thêm