Hiện tượng tự cảm

Giáo án hiện tượng tự cảm

Giáo án hiện tượng tự cảm
... khảo sát, người ta gọi tượng tự cảm (?) Hiện tượng tự cảm gì? - Kết luận lại ý kiến HS thông báo nội dung khái niệm tượng tự cảm - Suy nghĩ trả lời + Hiện tượng tự cảm tượng cảm ứng điện từ mạch ... 3: Tìm hiểu hệ số tự cảm suất điện động tự cảm (15 phút) Hoạt động GV - Thông báo: Suất điện động xuất hiện tượng tự cảm gọi suất điện động tự cảm (?) Viết công thức xác định cảm ứng từ dòng điện ... tượng tự cảm ND ghi bảng Hiện tượng tự cảm a Thí nghiệm 1: - Treo hình vẽ 41.1 lên - Quan sát hình vẽ để lớp quan sát - Mô tả thí nghiệm - Chú ý lắng nghe để hình 41.1 nắm cách bố trí tượng tự cảm...
 • 8
 • 6,146
 • 130

Hien tuong tu cam - 11 co ban

Hien tuong tu cam - 11 co ban
... nhánh tăng? - Nêu câu hỏi C1 -Quan sát TN từ rút nhận xét -Thảo luận nhóm đưa kết luận - Làm TN H41.2 SGK - Để tăng tính thuyết phục, GV thay cuộn dây điện trở R1 = điện trở cuộn dây - GV đưa ĐN ... nằm mạch điện xét -Trả lời C1 -Quan sát TN từ rút nhận xét -Quan sát TN rút nhận xét Ghi chép khái niệm Hoạt động 2: Tìm hiểu hệ số tự cảm, suất điện động tự cảm Giáo viên - Nêu khái niệm suất ... điện động tự cảm - Học sinh Nghe giảng, ghi chép Nêu cách thiết lập công thức tính suất điện động tự cảm - Yêu cầu HS tìm mối quan hệ Ф, i, B Ф ~ B - Hệ số L hệ số tự cảm (H) - B~i => Ф = L.i...
 • 2
 • 710
 • 4

Hiện tượng tự cảm

Hiện tượng tự cảm
... CŨ BÀI HỌC II.ĐỘ TỰ CẢM I.THÍ NGHIỆM III SĐĐ TỰ CẢM IV NĂNG LƯNG TỪ TRƯỜNG VẬN DỤNG Định nghĩa: Hiện tượng người ta gọi tượng tự cảm Vậy tượng tự cảm? Hiện tượng từ cảm tượng cảm ứng điện từ xảy ... mạch Khi xảy tượng tự cảm đoạn mạch xoay chiều đoạn mạch chiều? KT BÀI CŨ BÀI HỌC II.ĐỘ TỰ CẢM I.THÍ NGHIỆM III SĐĐ TỰ CẢM IV NĂNG LƯNG TỪ TRƯỜNG VẬN DỤNG III SUẤT ĐIỆN ĐỘNG TỰ CẢM: ∆Φ etc = ... cho từ thính lõi sắt cỡ vào khoảng 104 BÀI HỌC II.ĐỘ TỰ CẢM KT BÀI CŨ I.THÍ NGHIỆM III SĐĐ TỰ CẢM IV NĂNG LƯNG TỪ TRƯỜNG II HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM: Thí nghiệm: a Thí nghiệm: Hình + K Hình MỞ K Đ E...
 • 19
 • 983
 • 14

Thí nghiệm: Hiện tượng tự cảm

Thí nghiệm: Hiện tượng tự cảm
... Các thí nghiệm tượng tự cảm Bộ dụng cụ dùng cho thí nghiệm Từ trường Cảm ứng điện từ_ lớp 11 12 11 4.3 1.1 14 1.2 10 4.2 4.1 15 TN Biểu diễn _ Lớp 11 Các thí nghiệm tượng tự cảm I MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM: ... ĐÍCH THÍ NGHIỆM: Chứng tỏ có dòng điện cảm ứng qua cuộn dây dòng điện qua tăng giảm II DỤNG CỤ VÀ BỐ TRÍ THÍ NGHIỆM III TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Thí nghiệm tự cảm đóng mạch ∗ Mắc mạch điện theo sơ ... nối với cuộn dây sáng lên chậm hơn, chứng tỏ có dòng điện cảm ứng ngược chiều với dòng điện nguồn K III TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Thí nghiệm tự cảm ngắt mạch ∗ Mắc mạch điện theo sơ đồ cuộn dây cuộn...
 • 6
 • 1,057
 • 20

Hiện tượng tự cảm

Hiện tượng tự cảm
... BÀI CŨ BÀI HỌC I.THÍ NGHIỆM II.ĐỘ TỰ CẢM III SĐĐ TỰ CẢM IV NĂNG LƯNG TỪ TRƯỜNG CỦNG CỐ HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM KT BÀI CŨ BÀI HỌC I.THÍ NGHIỆM II.ĐỘ TỰ CẢM III SĐĐ TỰ CẢM IV NĂNG LƯNG TỪ TRƯỜNG CỦNG CỐ ... hay phần mạch điện gọi độ tự cảm (L>0) Đơn vị độ tự cảm: Trong hệ SI, đơn vị độ tự cảm Henry, ký hiệu H 1Wb 1H = 1A KT BÀI CŨ BÀI HỌC I.THÍ NGHIỆM II.ĐỘ TỰ CẢM III SĐĐ TỰ CẢM IV NĂNG LƯNG TỪ TRƯỜNG ... II.ĐỘ TỰ CẢM III SĐĐ TỰ CẢM IV NĂNG LƯNG TỪ TRƯỜNG CỦNG CỐ Câu : Chọn đáp số toán sau: Trong mạch điện có độ tự cảm L có dòng điện giảm từ I xuống ½ I thời gian giây suất điện động tự cảm có...
 • 17
 • 447
 • 6

bai 25. hiện tượng tự cảm

bai 25. hiện tượng tự cảm
... điện i Từ thơng riêng mạch kín: Φ = Li Φ riêng biến thiên Hiện tượng tự cảm Suất điện động tự cảm Củng cố Câu 1: Hiện tượng tự cảm tượng cảm ứng điện từ biến thiên từ thơng qua mạch gây A Sự biến ... tắt hẳn III Suất điện động tự cảm Năng lượng từ trường ống dây tự cảm Định nghĩa Khi lượng tự cảm xảy ống dây tự điện suất Là có tượng tích luỹ mạch cảm có điện động cảm ứng xuất mạch gọi suất ... ví dụ Độ tự cảm ống dây có lõi thép: Độ tự cảm ống dây: N i n B l,S Điều kiện: l>>d N 22S L = 4π 10 -7 N S = 4π10 - µ L ll Kí hiệu L II Hiện tượng tự cảm Định nghĩa B (C) i BC Là tượng cảm ứng...
 • 12
 • 731
 • 10

Bài 61 -Hiện tượng tự cảm

Bài 61 -Hiện tượng tự cảm
... KT BÀI CŨ BÀI HỌC I.THÍ NGHIỆM II.ĐỘ TỰ CẢM III SĐĐ TỰ CẢM IV NĂNG LƯNG TỪ TRƯỜNG CỦNG CỐ BÀI GIẢNG VẬT LÝ 11 KIỂM TRA BÀI CŨ Câu Câu KT BÀI CŨ BÀI HỌC I.THÍ NGHIỆM II.ĐỘ TỰ CẢM III SĐĐ TỰ CẢM ... hay phần mạch điện gọi độ tự cảm (L>0) Đơn vị độ tự cảm: Trong hệ SI, đơn vị độ tự cảm Henry, ký hiệu H 1Wb 1H = 1A KT BÀI CŨ BÀI HỌC I.THÍ NGHIỆM II.ĐỘ TỰ CẢM III SĐĐ TỰ CẢM IV NĂNG LƯNG TỪ TRƯỜNG ... II.ĐỘ TỰ CẢM III SĐĐ TỰ CẢM IV NĂNG LƯNG TỪ TRƯỜNG CỦNG CỐ HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM KT BÀI CŨ BÀI HỌC I.THÍ NGHIỆM II.ĐỘ TỰ CẢM III SĐĐ TỰ CẢM IV NĂNG LƯNG TỪ TRƯỜNG CỦNG CỐ I THÍ NGHIỆM: Hình MỞ K Đ +...
 • 17
 • 463
 • 3

Bài 41:Hiện tượng tự cảm

Bài 41:Hiện tượng tự cảm
... hình 41.3a Bài 41: HiỆN TƯỢNG TỰ CẢM 1.Hiện tượng tự cảm a.Thí nghiệm b.Thí nghiệm c.Hiện tượng tự cảm 2.Suất điện động tự cảm a.Hệ số tự cảm b.Suất điện động tự cảm b.Suất điện động tự cảm: Định ... (2) Bài 41: HiỆN TƯỢNG TỰ CẢM 1.Hiện tượng tự cảm Từ (1) (2) suy ra: Ф~I a.Thí nghiệm Ta có: Ф= LI (41.1) b.Thí nghiệm Với L hệ số tự cảm c.Hiện tượng tự cảm 2.Suất điện động tự cảm a.Hệ số tự cảm ... gọi tượng từ cảm Khi suất điện động cảm ứng gọi suất điện động tự cảm dòng điện cảm ứng gọi dòng điện tự cảm Bài 41: HiỆN TƯỢNG TỰ CẢM 1.Hiện tượng tự cảm a.Thí nghiệm b.Thí nghiệm c.Hiện tượng...
 • 20
 • 901
 • 5

BÀI 41: HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM potx

BÀI 41: HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM potx
... c Hiện tượng tự cảm sát Hiện tượng cảm ứng Là tượng cảm ứng điện từ trường hợp tượng tự cảm điện từ xảy biến đổi dòng điện mạch ( tự cảm ứng nó) 13’ Hoạt động 4: Tìm hiểu suất điện động tự cảm ... khung dây Hoạt động 2: Đặt vấn đề Hôm tìm hiểu tượng đặc biệt tượng cảm ứng điện từ tượng tự cảm Hoạt động 3: Tìm hiểu tượng tự cảm Vậy tượng tự cảm gì?chúng ta tìm hiểu thí nghiệm sau: a.Thí ... xác vào Người ta gọi tượng - Gv thông báo - Hs lắng nghe tượng tự cảm tượng tượng nêu lại khái niệm đóng (ngắt) mạch cảm ứng điện từ mà tượng tự cảm nguyên nhân dẫn đến tượng biến đổi dòng điện...
 • 5
 • 640
 • 14

giáo án vật lý 11 - Hiện tượng tự cảm, năng lượng của từ trường ppt

giáo án vật lý 11 - Hiện tượng tự cảm, năng lượng của từ trường ppt
... điện động tự cảm Suất điện động sinh tượng tự cảm gọi suất điện động tự cảm Hệ số tự cảm mạch điện đại lượng không đổi Do đó, viết : ∆φ = L∆I GV : ĐỖ HIẾU THẢO GIÁO ÁN VẬT LÝ 11 bóng đèn nhánh Điều ... ống dây có hệ số tự cảm L lượng ống dây : W= LI (62.4) c) Năng lượng từ trường Khi cho dòng điện chạy qua ống dây ống dây có từ trường Vì người ta quan niệm lượng ống dây lượng từ trường ống dây ... điện động tự cảm xuât phảt từ công thưc xác đònh  VẬT LÝ PB 11: 62 -4 /7 TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI w= 10 B (62.6) 8π  Công thức (62.6) cho trường hợp từ trường không từ trường phụ...
 • 7
 • 1,235
 • 2

hiện tượng tự cảm 11nâng cao tiết 63

hiện tượng tự cảm 11nâng cao tiết 63
... tự cảm Suất điện động tự cảm : a Hệ số tự cảm TIẾT 63 : HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM 1 .Hiện tượng tự cảm a)Thí nghiệm b)Thí nghiệm c )Hiện tượng tự cảm 2.Suất điện tự cảm a) Hệ số tự cảm - Xét mạch điện có ... chiều dài TIẾT 63 : HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM 1 .Hiện tượng tự cảm a)Thí nghiệm b)Thí nghiệm 2.Suất điện tự cảm a) Hệ số tự cảm b)Suất điện tự cảm b) Suất điện tự cảm - Suất điện động sinh tượng tự cảm gọi ... lên tắt TIẾT 63 : HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM 1 .Hiện tượng tự cảm a)Thí nghiệm b)Thí nghiệm * Hiện tượng tự cảm Hiện tượng cảm ứng điện từ mạch điện biến đổi dòng điện mạch gây gọi tượng tự cảm Suất điện...
 • 17
 • 383
 • 8

HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM

HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM
... ý: Dòng điện cảm ứng suất điện động cảm ứng gọi dòng điện tự cảm suất điện động tự cảm I Từ thông riêng mạch kín: II Hiện tượng tự cảm: III Suất điện động tự cảm: Suất điện động tự cảm: Thí nghiệm ... I Φ= L.I - L độ tự cảm, đơn vị H -Φ Là từ thông có đơn vị: Wb - i dòng điện đơn vị Ampe., VD1 I Từ thông riêng mạch kín: II Hiện tượng tự cảm: Thí nghiệm 1: II Hiện tượng tự cảm: - Thí nghiệm ... bừng lên tắt hẳn I Từ thông riêng mạch kín: II Hiện tượng tự cảm: Định nghĩa: Thí nghiệm 2: Thí nghiệm 1: Định nghĩa: - Hiện tượng tự cảm tượng cảm ứng điện từ xảy đoạn mạch có dòng điện mà biến...
 • 21
 • 491
 • 3

HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM NĂNG LƯỢNG CỦA TỪ TRƯỜNG ppt

HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM NĂNG LƯỢNG CỦA TỪ TRƯỜNG ppt
... thời gian Năng lượng làm cho bóng đèn sáng nguồn mà ống dây cung cấp Năng lượng tích trữ ống dây từ trước ngắt công tắc đưa định nghĩa tượng tự cảm Cần nói rõ rằng, chất tượng tự cảm tượng cảm ứng ... gây tượng tự cảm biến thiên dòng điện c) Năng lượng từ trường mạch Vì thế, hợp lí biễu Khi cho dòng điện chạy qua ống dây ống dây có từ trường Vì người ta quan niệm lượng ống dây lượng từ trường ... động tự cảm ta cần nói hệ số tự cảm SGK trình bày W= 10 B V (62.5) 8π Vậy để mở đầu mục GV cần nói hệ số tự cảm, đại lượng Từ trường ống dây lă từ trường nên gọi gặp lần w mật độ lượng tư trường...
 • 17
 • 456
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: hiện tượng tự cảm violetvideo hiện tượng tự cảmflash hiện tượng tự cảmbài tập hiện tượng tự cảmhiện tượng tự cảm trong thực tếhiện tượng tự cảm ứng dụnghiện tượng tự cảm là gìhiện tượng tự cảm và ứng dụnghiện tượng tự cảm 11thí nghiệm hiện tượng tự cảmgiáo án hiện tượng tự cảmứng dụng hiện tượng tự cảm trong thực tếthí nghiệm ảo hiện tượng tự cảmbộ thí nghiệm hiện tượng tự cảmvideo thí nghiệm hiện tượng tự cảmchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGhop dong xnk hang hoaBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học