Hiện tượng khuếch tán nhiệt

Hiện tượng khuếch tán nhiệt pptx

Hiện tượng khuếch tán nhiệt pptx
... phối hai tượng khuếch tán khuếch tán nhiệt giống Thật vậy, có gradient mật độ có dòng khuếch tán có mật độ dòng tỷ lệ với gradient mật độ; tương tự thế, có gradient nhiệt độ có dòng nhiệt có ... Hiện tượng khuếch tán nhiệt Xét hình trụ đồng có chiều dài l, tiết diện S, độ dẫn nhiệt K Hai đầu giữ nhiệt độ không đổi T1 T2 (T1 > T2) Giả sử trao đổi nhiệt môi trường chung quanh, truyền nhiệt ... only Hiện tượng khuếch tán nhiệt 1) Hãy xác định nhiệt độ lòng đất theo độ sâu x thời gian t 2) Biểu diễn lời giải câu 1) dạng “sóng nhiệt Tìm vận tốc truyền sóng nhiệt 3) (a) Xét thay đổi nhiệt...
 • 7
 • 1,047
 • 5

Hiện tượng khuếch tán doc

Hiện tượng khuếch tán doc
... evaluation only Hiện tượng khuếch tán Dấu trừ hệ thức cho thấy hạt khuếch tán phía mật độ hạt thấp Hệ số D số dương phụ thuộc vào loại hạt khuếch tán, áp suất nhiệt độ D gọi hệ số khuếch tán, có đơn ...   CHUYỂN ĐỘNG NHIỆT VÀ SỰ KHUẾCH TÁN Hiện tượng khuếch tán, truyền nhiệt tượng nội ma sát, bắt nguồn từ chuyển động nhiệt phân tử vật chất Do đó, hệ số khuếch tán phụ thuộc vào đại lượng đặc ... PHƯƠNG TRÌNH KHUẾCH TÁN D (m2 s-1) Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Hiện tượng khuếch tán Thay biểu thức mật độ dòng khuếch tán từ định...
 • 7
 • 2,251
 • 5

sự bảo tòan cơ năng trong các hiện tượng cơ và nhiệt

sự bảo tòan cơ năng trong các hiện tượng cơ và nhiệt
... II SỰ CHUYỂN HÓA GIỮA CÁC DẠNG CƠ NĂNG, GIỮA CƠ NĂNG VÀ NHIỆT NĂNG  năng, nhiệt chuyển hóa từ dạng sang dạng III SỰ BẢO TOÀN CƠ NĂNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT  Năng lượng không tự sinh ... vật khác II SỰ CHUYỂN HÓA GIỮA CÁC DẠNG CƠ NĂNG, GIỮA CƠ NĂNG VÀ NHIỆT NĂNG Kết luận2 chuyển hóa từ dạng sang dạng khác III SỰ BẢO TOÀN CƠ NĂNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT * Năng lượng ... biểu định luật tượng nhiệt học SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT Bài 27: I HIỆN TƯỢNG TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC Kết luận1 năng, nhiệt truyền...
 • 15
 • 255
 • 0

hiện tượng nghịch đảo nhiệt

hiện tượng nghịch đảo nhiệt
... Thành viên nhóm: Hiện tượng nghịch đảo nhiệt: 1.Khái niệm 2.Nguyên nhân 3.Tác hại 4.hạn chế 1.Khái niệm Thông thường theo quy luật chung lớp khí tầng đối lưu nhiệt độ lên cao giảm.tuy ... nhiệt độ lên cao giảm.tuy nhiên tồn trường hợp đặc biệt nhiệt độ lớp không khí phía cao nhiệt độ lớp không khí phía dưới.đó tượng nghịch đảo nhiệt 2.Nguyên nhân  Nguyên nhân tự nhiên • Ban ngày ... xuất nghịch đảo nhiệt không hình thành đối lưu,không khí sát mặt đất không di chuyển lên được.dẫn đến chất ô nhiễm không phát tán được.tích tụ lâu gây ảnh hưởng đến người sinh vật Hiện tượng nghịch...
 • 11
 • 12,105
 • 4

Làm sao để tạo nên hiện tượng "Bom tấn" ? ppt

Làm sao để tạo nên hiện tượng
... chung cho vấn đề toàn cầu Yếu tố tạo nên bom tấn? Dưới năm đặc trưng xác định “bom tấn”, hay gọi năm yếu tố S’s Những yếu tố có quy tụ thương hiệu bạn hay không? Quy mô tuyệt đối Một sản phẩm ... huyền ảo quên loạt phim “Chiến tranh sao Bạn tìm thêm nhân tố giúp hình thành sản phẩm “bom tấn” không? Những nghiên cứu gần cho thấy việc sử dụng internet để xây dựng thương hiệu ngày mở rộng ... thu hút người tiêu dùng Tiếp thị trực tuyến chìa khóa để hướng dẫn thu hút người tiêu dùng, để dẫn đến việc hình thành thương hiệu mạnh làm tăng ý định mua người tiêu dùng Tide, chuyên sử dụng...
 • 8
 • 331
 • 0

Giáo án vật lý 8 - Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng Cơ và nhiệt docx

Giáo án vật lý 8 - Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng Cơ và nhiệt docx
... sinh - "Động năng" cho thảo luận câu hỏi C1 miếng gỗ (Cơ năng) (Bảng 27.1 SGK) - "Nhiệt lương" cho cốc nước "nhiệt năng" - "Cơ năng" "Nhiệt năng" cho nước biển GV: thống ý kiến học sinh II Sự chuyển ... năng" III Sự bão toàn chất "Chuyển hóa" có thẻ truyền từ vật lượng "Truyền" sang vật khác lượng tượng nhiệt: * Hoạt động 4: Tìm hiểu SGK bảo toàn lượng. (7ph) GV: Thông báo cho học sinh biết bảo ... C2 năng, chuyển hóa C2: "Thế năng" chuyển nhiệt nhiệt (8ph) dần thành "Động năng" năng: - "Cơ năng" tay ta GV: Yêu cầu học sinh chuyển hóa thành "Nhiệt Cho vớ vụ nghiên cứu, tìm hiểu tranh năng" ...
 • 5
 • 756
 • 0

Vật lý 8 - SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT pps

Vật lý 8 - SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT pps
... dấu chấm cột phải? III/ Sự bảo toàn lượng tỏng HS: (9) năng (10) Nhiệt tượng nhiệt: HOẠT ĐỘNG 3: Tìm hiểu bảo toàn Định luật bảo toàn chuyển hóa năng lượng tượng nhiệt: lượng (sgk) GV: Cho hs ... GV: Em điền vào dấu chấm cột phải (9) HS: (5) năng; (6) động năng, (7) động (10) Nhiệt năng; (8) (11) Nhiệt GV: Dùng tay cọ xát vào miếng đồng, miếng (12) đồng nóng lên Em điền vào dấu chấm ... Tìm hiểu truyền năng, nhiệt từ NỘI DUNG I/ Sự truyền năng, nhiệt từ vật sang vật khác vật sang vật khác GV: Treo bảng phóng lớn hình vẽ bảng C1: (1) 27.1 sgk lên bảng (2) Nhiệt HS: Quan sát...
 • 5
 • 491
 • 0

Bai 27 T32 Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt

Bai 27 T32 Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt
... vật khác II SỰ CHUYỂN HÓA GIỮA CÁC DẠNG CƠ NĂNG, GIỮA CƠ NĂNG VÀ NHIỆT NĂNG  chuyển hóa từ dạng sang dạng khác III SỰ BẢO TOÀN CƠ NĂNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT  Năng lượng không ... ………………… SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT Bài 27: I HIỆN TƯỢNG TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC:  năng, nhiệt truyền từ vật sang vật khác II SỰ CHUYỂN ... chuyển hóa thành nhiệt …………………… miếng đồng SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT Bài 27: I HIỆN TƯỢNG TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC:  năng, nhiệt truyền...
 • 10
 • 284
 • 0

Tiết 27:Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt

Tiết 27:Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt
... II SỰ CHUYỂN HÓA GIỮA CÁC DẠNG CƠ NĂNG, GIỮA CƠ NĂNG VÀ NHIỆT NĂNG  chuyển hóa từ dạng sang dạng khác III SỰ BẢO TOÀN CƠ NĂNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT  Năng lượng không tự sinh không ... chuyển hóa thành nhiệt …………………… miếng đồng SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT Bài 27: I HIỆN TƯỢNG TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC:  năng, nhiệt truyền ... tuyền năng, nhiệt từ vật sang vật khác; chuyển hóa dạng nhiệt SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT Bài 27: I HIỆN TƯỢNG TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC  Cơ...
 • 11
 • 225
 • 0

Bài 27: Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt

Bài 27: Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt
... học I SỰ TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC II SỰ CHUYỂN HỐ GIỮA CÁC DẠNG CƠ NĂNG, GIỮA CƠ NĂNG VÀ NHIỆT NĂNG III SỰ BẢO TỒN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT ... Câu : * Năng suất toả nhiệt nhiên liệu ? * Cơng thức tính lượng toả nhiên Câu : Ý nghĩa suất toả nhiệt củi liệu bị đốt cháy ? * Đơn vị lượng toả nhiệt ? Bài 27 Sự bảo tồn lượng tượng nhiệt Thời ... ví dụ truyền năng, nhiệt từ vật sang vật khác ; chuyển hố dạng năng, nhiệt Phát biểu định luật bảo tồn chuyển hố lượng Dùng định luật bảo tồn chuyển hố lượng để giải thích số tượng đơn giản...
 • 36
 • 596
 • 0

Tiết 31: Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt

Tiết 31: Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt
... nng v nhit nng Trong quỏ trỡnh chuyn hoỏ ú, cỏc dng nng lng trờn tuõn theo mt nhng nh lut tng quỏt nht m chỳng ta s nghiờn cu bi hc ny Tiết 31: Sự bảo toàn lợng Bài 27: tợng nhiệt I S TRUYN ... xột 2: C nng, nhit nng cú th chuyn hoỏ t dng ny sang dng khỏc Tiết 31: Sự bảo toàn lợng Bài 27: tợng nhiệt III S BO TON NNG LNG TRONG CC HIN TNG C NHIT: * nh lut: Nng lng khụng t sinh cng khụng ... cc nc lnh * S truyn nng lng: (2) nhit nng Ming nhụm truyn cho cc nc lnh Tiết 31: Sự bảo toàn lợng Bài 27: tợng nhiệt I S TRUYN C NNG, NHIT NNG T VT NY SANG VT KHC: * Hin tng: Viờn n t nũng...
 • 17
 • 221
 • 0

BÀI 27:SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT

BÀI 27:SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT
... II SỰ CHUYỂN HÓA GIỮA CÁC DẠNG CƠ NĂNG, GIỮA CƠ NĂNG VÀ NHIỆT NĂNG  chuyển hóa từ dạng sang dạng khác III SỰ BẢO TOÀN CƠ NĂNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT  Năng lượng không tự sinh không ... Lưu Đức Dũng -Lý Tự Trọng SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT Bài 27: I HIỆN TƯỢNG TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC:  năng, nhiệt truyền từ vật sang vật ... Dũng -Lý ………………… Tự Trọng SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT Bài 27: I HIỆN TƯỢNG TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC:  năng, nhiệt truyền từ vật sang vật...
 • 13
 • 464
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " TÍNH TOÁN KHUẾCH TÁN NHIỆT TRONG KHỐI ĐỔ BÊ TÔNG ĐẬP TÂN GIANG-NINH THUẬN" potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... phương mặt xét T, T0 nhiệt độ mặt khối đổ nhiệt độ môi trường Áp dụng tính toán tỏa nhiệt thi công đập tông Tân Giang tỉnh Ninh Thuận Đập thủy lợi Tân Giang loại đập tông trọng lực với thông ... nhiệt Ngoài ra, mô hình cho phép nghiên cứu ảnh hưởng tính không đồng chất không đẳng hướng vật liệu trình khuếch tán nhiệt thông qua thông số hệ số khuếch tán K Qua nhiều mô cho 94 TẠP CHÍ KHOA ... Hình Khối 3D mô trường nhiệt độ 90 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 3(38).2010 Mô thực với thông số sau : Hệ số khuếch tán nhiệt: Được mô thay đổi theo trạng thái rão tông, ...
 • 8
 • 210
 • 0

Giáo án Vật Lý lớp 8: SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT pot

Giáo án Vật Lý lớp 8: SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT pot
... cọ xát vào miếng đồng, miếng đồng nóng lên Em điền vào (12) dấu chấm cột phải? HS: (9) năng (10) Nhiệt HOẠT ĐỘNG 3: Tìm hiểu bảo toàn lượng tượng III/ Sự bảo toàn lượng tỏng tượng nhiệt: ... miếng nhôm nóng vào cốc nước lạnh Miếng nhôm truyền cho nước? HS: nhiệt cho nước HOẠT ĐỘNG 2: II/ Sự chuyển hóa dạng năng, nhiệt năng: Tìm hiểu chuyển hóa dạng năng, nhiệt năng: GV: Treo hình ... ghi điểm Tình mới: Giáo viên nêu tình ghi sgk Bài mới: PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG 1: NỘI DUNG I/ Sự truyền năng, nhiệt từ vật Tìm hiểu truyền năng, nhiệt sang vật khác từ vật sang vật khác GV: Treo...
 • 6
 • 511
 • 0

SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT pdf

SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT pdf
... (10) Nhiệt HOẠT ĐỘNG 3: Tỡm hiểu bảo toàn (9) (10) Nhiệt (11) Nhiệt lượng tượng nhiệt: (12) GV: Cho hs đọc phần sgk HS: Thực III/ Sự bảo toàn lượng tỏng GV: Cho hs ghi đl vào tượng nhiệt: ... nước HOẠT ĐỘNG 2: (3) nhiệt Tỡm hiểu chuyển hóa dạng năng, II/ Sự chuyển hóa dạng năng, giữa nhiệt năng: nhiệt năng: GV: Treo hỡnh vẽ bảng 27.2 lờn bảng Đọc phần Hiện tượng lắc” C2: (5) Thế ... điền vào dấu chấm cột phải (7) Động HS: (5) năng; (6) động năng, (7) động năng; (8) (8) Thế GV: Dùng tay cọ xát vào miếng đồng, miếng đồng nóng lên Em hóy điền vào dấu chấm cột phải? HS: (9) năng ...
 • 6
 • 227
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hien tuong khuech tan xay ra nhanh hay cham khi nhiet do giamhiện tượng khuếch táncho ví dụ về hiện tượng khuếch tánkhái niệm hiện tượng khuếch tánhiện tượng khuếch tán và thẩm thấuđịnh nghĩa hiện tượng khuếch tánhiện tượng khuếch tán vật lý 8hiện tượng khuếch tán ánh sángchuẩn bị đồ dùng tn hiện tượng khuếch tán của đồng sunfatcâu 1 hiện tượng khuếch tán xảy ra được bởi nguyên nhân gìcâu 2 hiện tượng nào sau đây không phải là hiện tượng khuếch tánhiện tượng khuếch tán thẩm táchhiện tượng nở vì nhiệthiện tượng bom tấnhiện tượng khuếch đạiPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả