Giáo án điện tử môn sinh học môi trường sống và sự di chuyển

Giáo án điện tử môn môn sinh học: môi trường sống sự di chuyển docx

Giáo án điện tử môn môn sinh học: môi trường sống và sự di chuyển docx
... di chuyển Từ ch a có Có phận Phức tạp Sự phức tạp hoá phận di chuyển phận di thể nh nào? di chuyển dần động vật chuyển đơn giản Sống bám Di chuyển chậm Di chuyển nhanh Tiết 56: Môi tr ờng sống ... sống vận động, di chuyển I Các hình thức di chuyển II Sự tiến hoá quan di chuyển Sự phức tạp hoá có ý nghĩa gì? Kết luận: Sự phức tạp hoá phân hoá quan di chuyển giúp động vật di chuyển có hiệu ... 56: Môi tr ờng sống vận động, di chuyển I Các hình thức di chuyển Kết luận: Mỗi loài động vật có nhiều hình thức di chuyển khác nhau, Phụ thuộc vào tập tính môi tr ờng sống chúng Tiết 56: Môi...
 • 15
 • 397
 • 0

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Ảnh hưởng của môi trường lên kiểu Gen docx

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Ảnh hưởng của môi trường lên kiểu Gen docx
... GIỮA KIỂU GEN VÀ MÔI TRƯỜNG III MỨC PHẢN ỨNG CỦA KIỂU GEN Khái niệm mức phản ứng - Tập hợp kiểu hình kiểu gen tương ứng với môi trường khác Kiểu gen + môi trường kiểu hình Kiểu gen + môi trường ...  kiểu hình Kiểu gen + môi trường kiểu hình … Kiểu gen + môi trường n  kiểu hình n I MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG II SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA KIỂU GEN VÀ MÔI TRƯỜNG III MỨC PHẢN ỨNG CỦA KIỂU ... có kiểu gen lại biểu kiểu hình khác phận thể khác nhau? TIẾT 13 – ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN I MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG II SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA KIỂU GEN VÀ MÔI TRƯỜNG...
 • 18
 • 284
 • 0

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện của Gen(Nâng cao) ppt

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện của Gen(Nâng cao) ppt
... mơi trường ảnh hưởng tới biểu tính trạng: + Mơi trường trong: Mối quan hệ gen nhân (gen alen, gen khơng alen) Gen nhân với gen ngồi tế bào chất Giới tính sinh vật + Mơi trường ngồi: ánh sáng, ... độ pH đất, chế độ dinh dưỡng… Mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào kiểu gen loại tính trạng: + Tính trạng số lượng chịu ảnh hưởng chịu ảnh hưởng nhiều với mơi trường + Tính trạng chất lượng phụ thuộc ... phát sinh q trình phát triển cá thể ảnh hưởng mơi trường 3/ Ngun nhân: tác động trực tiếp mơi trường 4/ Đặc điểm: - Xuất đồng loạt, theo hướng xác định - Khơng di truyền 5/ Ý nghĩa: giúp sinh...
 • 21
 • 350
 • 3

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN docx

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN docx
... Dự đoán xem nước, muối khoáng vận chuyển từ phận đến phận cây? Các chất hữu từ phận đến phận cây? CẤU TẠO TRONG CỦA THÂN MẠCH GỖ MẠCH RÂY Bài 17: VẬN CHUYỂN ... pha màu (cốc A) cốc nước thường (cốc B) để chỗ sáng - Kết quả: cánh hoa có màu sắc giống màu nước cắm hoa Đặng Hữu Hoàng Kết TN: Sự nhẹ đổ màu sắc cánh Bóc thay vỏ, iQSát cho biết: chỗ hoa cho ta ... khoáng ? Vì em biết? Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN I/Vận chuyển nước muối khóang hòa tan */Thí nghiệm 1: */ Kết luận: Nước muối khoáng vận chuyển từ rễ lên thân nhờ mạch gỗ Hình ảnh...
 • 27
 • 291
 • 1

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Mối quan hệ sinh dưỡng- Tự dưỡng docx

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Mối quan hệ sinh dưỡng- Tự dưỡng docx
... Mốo Cỏ voi Di Phiếu học tập Đọc SGK /104, QS H24.1 Hoàn thành phiếu học tập (3phút) Loi Ngi Tiờu Tờn c quan nghiờn cu Ngun gc ( loi t tiờn) Chc nng mốo Cỏ voi Di Đáp án phiếu học tập Loi Ngi Tiờu ... Th no l c quan thoỏi hoỏ? ng vt n c c cú phi c v rut tha quan tng ngi l gỡ? ngkhụng? I BNG CHNG GII PHU SO SNH: - () C quan thoỏi hoỏ: cng l c quan tng ng vỡ chỳng c bt ngun t mt c quan mt loi ... nột i cng v hỡnh dng hoc hỡnh thỏi tng t ca mt vi c quan Phõn bit c quan tng ng v c quan tng t v ngun gc, chc nng? Tiờu so sỏnh C quan tng ng C quan tng t Ngun gc Cựng ngun 24 gc Khỏc ngun gc Chc...
 • 58
 • 211
 • 0

Giáo án điện tử môn sinh học: sinh học lớp 12- Bài 17: ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN ppt

Giáo án điện tử môn sinh học: sinh học lớp 12- Bài 17: ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN ppt
... KG ảnh hưởng môi - KGtrường đốikhả phản ứngtính quy định với hình thành trạng thể trước môi trường - Kiểu hình kết tương tác kiểu gen với môi trường Môi trường Kiểu gen Kiểu hình Sự tác động môi ... sản xuất- suất” tương ứng với: A Kiểu gen- kiểu hình- môi trường B Kiểu gen- môi trường- kiểu hình C Kiểu hình- môi trường- kiểu gen D Kiểu hình- kiểu gen -môi trường Câu nói: Cô ấy được mẹ truyền ... biến đổi KH KG, phát sinh đời cá thể ảnh hưởng MT, không biến đổi KG Tính TB biến đổi KH -Xuất đồng loạt chất -Chịu ảnh hưởng trực KG, phát tiếp môi trường sinh đời cá thể ảnh hưởng MT, không sống...
 • 27
 • 478
 • 3

Giáo án điện tử môn sinh học: sinh học lớp 12- Quần thể sinh học mối quan hệ trong quần thể ppsx

Giáo án điện tử môn sinh học: sinh học lớp 12- Quần thể sinh học và mối quan hệ trong quần thể ppsx
... Bài 36 : Quần thể sinh vật mối quan hệ thể quần thể I Quần thể sinh vật trình hình thành quần thể Khái niệm quần thể Bài 36 : Quần thể sinh vật mối quan hệ thể quần thể I Quần thể sinh vật ... QT Min: 25 cá thể/ QT Bài 36 : Quần thể sinh vật mối quan hệ thể quần thể I Quần thể sinh vật trình hình thành quần thể II Quan hệ thể quần thể II Quan hệ hỗ trợ Quần tụ cá thể Đời sống ... thể quần thể II Quan hệ thể quần thể II Quan hệ hỗ trợ Kiếm ăn, lấy dinh dỡng Bài 36 : Quần thể sinh vật mối quan hệ thể quần thể II Quan hệ thể quần thể II Quan hệ hỗ trợ Kiếm ăn, lấy...
 • 15
 • 170
 • 2

Giáo án điện tử môn sinh học: sinh học lớp 12- Môi trường sống các nhân tố sinh thái ppt

Giáo án điện tử môn sinh học: sinh học lớp 12- Môi trường sống và các nhân tố sinh thái ppt
... THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT Bài 35 MƠI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI Bài 35 MƠI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI I Mơi trường sống nhân tố sinh thái II Giới hạn sinh thái sinh thái ... THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT Bài 35 MƠI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI Bài 35 MƠI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI I Mơi trường sống nhân tố sinh thái II Giới hạn sinh thái sinh thái ... đời sống sinh vật Chương I CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT Bài 35 MƠI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI Bài 35 MƠI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI I Mơi trường sống nhân tố sinh thái Nhóm nhân...
 • 32
 • 398
 • 0

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- CÁC MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOÀI TRONG QUẦN XÃ pptx

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- CÁC MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOÀI TRONG QUẦN XÃ pptx
... vi khuẩn quần cực nhỏ • Quần cỏ biển Nội dung học: I Các mối quan hệ hỗ trợ 1.1 Quan hệ hợp tác 1.2 Quan hệ hội sinh 1.3 Quan hệ cộng sinh II Các mối quan hệ đối kháng 2.1 Quan hệ cạnh tranh ... thấp tác động mối quan hệ sinh thái loài sinh vật quần • Từ dẫn đến tượng cân sinh học loài tự nhiên Trong nông nghiệp, ứng dụng khống chế sinh học sử dụng thiên địch để phòng trừ sinh vật, dịch ... tranh phân li ổ sinh thái 2.2 Quan hệ ức chế - cảm nhiễm 2.3 Quan hệ mồi - vật ăn thịt vật chủ - vật kí sinh I .Các mối quan hệ hỗ trợ 1.1 Quan hệ hợp tác Chim sáo đậu lưng hà mã Loài tôm bò miệng...
 • 49
 • 399
 • 1

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Bài 57-Mối quan hệ sinh dưỡng(full bài giảng) doc

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Bài 57-Mối quan hệ sinh dưỡng(full bài giảng) doc
... Sinh học 12 Nâng cao BÀI 57: MỐI QUAN HỆ DINH DƯỠNG I/ Chuỗi thức ăn II/ Lưới thức ăn III/ Tháp sinh thái Chuỗi thức ăn gì? Sinh học 12 Nâng cao BÀI 57: MỐI QUAN HỆ DINH DƯỠNG I/ ... bã sinh vật VSV mùn bã chuỗi thức ăn phế liệu Sinh học 12 Nâng cao BÀI 57: MỐI QUAN HỆ DINH DƯỠNG I/ Chuỗi thức ăn II/ Lưới thức ăn III/ Tháp sinh thái 2 4 Sinh học 12 Nâng cao 5 BÀI 57: MỐI QUAN ... du Tháp sinh khối quần xã sinh vật nước Sinh học 12 Nâng cao BÀI 57: MỐI QUAN HỆ DINH DƯỠNG Quan sát tháp sinh khối, I/ Chuỗi biết thông tin sau thức ăn : II/ Lưới thức ăn III/ Tháp sinh thái...
 • 25
 • 850
 • 2

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Mối quan hệ sinh dưỡng docx

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Mối quan hệ sinh dưỡng docx
... thuộc mối quan hệ : A Ức chế – cảm nhiễm B Cạnh tranh C Hợp tác D Con mồi – vật ăn thòt Đáp án :D Câu 4: Các mối quan hệ loài quần xã? A Quan hệ cộng sinh, mối quan hệ đối kháng B Quan hệ ứ chế ... kháng B Quan hệ ứ chế – cảm nhiễm, quan hệ cạnh tranh C Các mối quan hệ hỗ trợ, mối quan hệ đối kháng D Các mối quan hệ hỗ trợ, quan hệ mồi – vật ăn thòt Đáp án :C Bài 57: I CH̃I THỨC ĂN VÀ ... dưỡng: - Bậc dinh dưỡng cấp 1: Sinh vật sản xuất - Bậc dinh dưỡng cấp 2: Sinh vật tiêu thụ bậc - Bậc dinh dưỡng cấp 3: Sinh vật tiêu thụ bậc - ……… - Bậc dinh dưỡng cấp cao nhất: sinh vật cuối II...
 • 22
 • 525
 • 0

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Các vấn đề mới khó-Sinh học lớp 12 pdf

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Các vấn đề mới và khó-Sinh học lớp 12 pdf
... di truyền y học Di truyền y học t vấn Diưtruyềnưy học t vấn: ưchẩnưđoánưdiưtruyềnưy học Làm tập Cơ sở khoa học di truyền y học t vấn ví dụ Phơng pháp t vấn Bài 28 29 di truyền y học Liệu pháp ... truyền y học Khái niệm Vận dụng hiểu biết di truyền học ngời vào y học Giải thích, chẩn đoán, phòng ngừa, hạn chế tác hại bệnh tật Nhờ tiến tế bào học sinh học phân tử Bài 28 29 di truyền y học Khái ... chuyển hóa bẩm sinh, bệnh miễn dịch bẩm sinh, khối u bẩm sinh, chậm phát triển trí tuệ bẩm sinh + Tật di truyền sai khác hình thái có nguyên nhân từ trớc sinh Bài 28 29 di truyền y học Bệnh tật...
 • 39
 • 1,063
 • 0

Giáo án điện tử môn sinh học:Sinh học lớp 12- Tìm hiểu về AND docx

Giáo án điện tử môn sinh học:Sinh học lớp 12- Tìm hiểu về AND docx
... t kt trỡnh t Nu c bitsinh vt nhõn s cú vựng mó húa liờn giỳp + Gen thỳc quỏ trỡnh phiờn ARN polimeraza nhn bit tc (gen khụng phõn mnh) mó v liờn kt ng + Phn ln cỏc gen sinh vt nhõn thc cú ... Chng I: C CH DI TRUYN V BIN D BI 1: GEN, M DI TRUYN V QU TRèNH NHN ễI ADN I Mc tiờu: - Hc sinh phi nm c khỏi nim gen, cu trỳc ca gen.Thy c thụng tin di truyn chớnh l trỡnh t cỏc nuclờụtit ... thnh on Okazaki) - Xem phim v c ch t nhõn ụi ADN Hướng dẫn nhà: - Trả lời câu hỏi tập SGK - Ghi học thuộc bảng mã di truyền - Chuẩn bị trước Phiên mã dịch mã ...
 • 16
 • 473
 • 1

Giáo án điện tử môn sinh học:Sinh học lớp 12- Bài tập doc

Giáo án điện tử môn sinh học:Sinh học lớp 12- Bài tập doc
... vi nhiễm sắc thể: b Sinh vật nhân sơ: • Mỗi tế bào chứa phân tử ADN mạch kép có dạng vòng chưa có cấu trúc NST tế bào nhân thực 08/12/14 Cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sắc thể sinh vật nhân sơ 10 ... 4: Nguyên nhân sau dẫn đến phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể? A.Do tác nhân lí, hóa, sinh, làm đứt gãy nhiễm sắc thể hay trao đổi chéo không B.Do chất hóa học tác động đến hệ gen C.Do ngẫu ... hiển vi nhiễm sắc thể: a Sinh vật nhân thực: • Thành phần : ADN prôtêin histôn 08/12/14 I HÌNH THÁI VÀ CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ Cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sắc thể: a Sinh vật nhân thực: các mức...
 • 33
 • 502
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo án điện tử môn sinh học lớp 10giáo án điện tử môn sinh học 10giáo án điện tử môn sinh học lớp 8giáo án điện tử môn sinh học lớp 9giáo án điện tử môn sinh học lớp 7giáo án điện tử môn sinh học lớp 12thư viện giáo án điện tử môn sinh học 9giáo án điện tử môn sinh học 12giáo án điện tử môn sinh học lớp 11giáo án điện tử môn sinh học 8giáo án điện tử môn sinh học 7giáo án điện tử môn sinh học 6giáo án điện tử môn sinh học lớp 6giáo án điện tử môn sinh học 9giao an dien tu mon sinh hoc lop 10 bai 12Điều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học