Giáo án điện tử môn địa lý vấn đề phát triển ngành gtvt và ttll

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Vấn đề phát triển ngành GTVT TTLL potx

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Vấn đề phát triển ngành GTVT và TTLL potx
... gồm phần chính: Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải Vấn đề phát triển ngành thông tin liên lạc Ngành giao thông vận tải BÀI 30 VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ THÔNG TIN LIÊN ... phi thoại, truyền dẫn… TELEX Máy Fax TTLL trước Trạm Vi Ba Sự phát triển ngành TTLL Sự phát triển ngành TTLL Sự phát triển ngành TTLL ... Đường ống Sự phát triển ngành non trẻ, có bước tiến nhanh - Khối lượng vận chuyển luân chuyển tăng nhanh - nước có 19 sân bay (trong có sân bay quốc tế) Gắn với phát triển ngành dầu khí...
 • 45
 • 461
 • 0

Giáo án điện tử môn Địa Lý:Vấn đề phát triển thương mại du lịch_1 pptx

Giáo án điện tử môn Địa Lý:Vấn đề phát triển thương mại và du lịch_1 pptx
... Bài 31 Vấn đề phát triển th ơng mại, du lịch Bài 31 Vấn đề phát triển thơng mại, du lịch 3.8 Thơng mại a Nội thơng Nhận xét cấu bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ phân ... Hình 31.1 Cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ phân theo thành phần kinh tế (%) Bài 31 Vấn đề phát triển thơng mại, du lịch Thơng mại a Nội thơng - Phát triển mạnh sau thời kì đổi ... Bài 31 Vấn đề phát triển th ơng mại, du lịch Du lịch a Quan sát hình ảnh sau: Tài nguyên du lịch - Qua nguyênhìnhlịch cảnh quan Tài du ảnh thiên nhiên, di tíchem chotích cách số điểm du lịch ,...
 • 21
 • 298
 • 0

Giáo án điện tử môn Địa Lý:Vấn đề phát triển thương mại du lịch_2 pot

Giáo án điện tử môn Địa Lý:Vấn đề phát triển thương mại và du lịch_2 pot
... V DU LCH Thng mi a Ni thng b Ngoi thng Du lch a Ti nguyờn du lch b Tỡnh hỡnh phỏt trin c Cỏc trung tõm du lch ch yu VN PHT TRIN THNG MI V DU LCH Thng mi a Ni thng Hình 31.1 Cơ cấu tổng mức bán ... 1,5 0,8 1,4 1,7 0,3 Khách nội địa Khách quốc tế 1,5 2,1 Doanh thu từ du lịch Hình 36.1 Số lượt khách doanh thu từ du lịch nước ta Du lch b Tỡnh hỡnh phỏt trin: -Ngnh du lch nc ta ó hỡnh thnh t nhng ... khỏch v doanh thu t du lch ca nc ta tng nhanh 2 Du lch c Cỏc trung tõm du lch ch yu: -Cỏc trung tõm du lch ln nht nc ta: H Ni, H Chớ Minh, Hu Nng - Ngoi ra, cũn mt s trung tõm du lch quan trng...
 • 16
 • 193
 • 0

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Vấn đề phát triển KTXH ở DHNTB pot

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Vấn đề phát triển KTXH ở DHNTB pot
... thuỷ điện Dự kiến xây dựng nhà máy điện ngun tử b Phát triển giao thơng vận tải -Phát triển GTVT tạo điều kiện cho phát triển KTXH vùng -Nâng cấp quốc lộ 1, đường sắt Bắc Nam -Thực dự án phát triển ... kiện phát triển Tình hình phát triển Thảo luận nhóm hồn thành phiếu học tập Phát triển tổng hợp kinh tế biển Thơng tin phản hồi phiếu học tập Nội dung Điều kiện phát triển Tình hình phát triển ... khởi sắc +Quảng Ngãi + Quy Nhơn + Nha Trang + Phan Thiết Pictures - Vấn đề lượng + Hạn chế lượng, có nhu Tại Dun cầu lớn để phục hải Nam Trung vụ cần phải Bộ phát triển KTXH đến vấn trọng + đề...
 • 20
 • 246
 • 0

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Vấn đề phát triển nông nghiệp_1 ppt

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Vấn đề phát triển nông nghiệp_1 ppt
... hướng tăng - Xu hướng phát triển: + Tiến mạnh lên sản xuất hàng hóa + Chăn nuôi trang trại theo hình thức công nghiệp + sản phẩm không qua giết mổ (trứng, sữa) -chiếmkiện phát triển: Điều tỉ trọng ... dê Tình hình phát triển Phân bố Chăn nuôi gia súc, gia cầm gia súc ăn cỏ THÔNG TIN PHẢN HỒI TỪ PHIẾU HỌC TẬP Lợn Gia cầm Gia súc ăn cỏ Trâu Tình hình Đàn lợn: 27tr Tổng đàn: phát triển (2005) ... vùng trọng điểm Đồng sông Cửu Long đồng sông Hồng 1) Ngành trồng trọt: Chiếm gần 75% giá trị xuất nông nghiệp a) Sản xuất lương thực: b) Sản xuất thực phẩm: SGK c) Sản xuất công nghiệp ăn quả: -...
 • 16
 • 254
 • 0

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Vấn đề phát triển nông nghiệp_3 docx

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Vấn đề phát triển nông nghiệp_3 docx
... hướng phát triển: + Tiến mạnh lên sản xuất hàng hóa + Chăn nuôi trang trại theo hình thức công nghiệp + sản phẩm không qua giết mổ (trứng, sữa) - Điều kiện phát ngày cao chiếm tỉ trọng triển: ... dê Tình hình phát triển Phân bố Chăn nuôi gia súc, gia cầm gia súc ăn cỏ THÔNG TIN PHẢN HỒI TỪ PHIẾU HỌC TẬP Lợn Gia cầm Gia súc ăn cỏ Trâu Tình hình Đàn lợn: 27tr Tổng đàn: phát triển (2005) ... vùng trọng điểm Đồng sông Cửu Long đồng sông Hồng 1) Ngành trồng trọt: Chiếm gần 75% giá trị xuất nông nghiệp a) Sản xuất lương thực: b) Sản xuất thực phẩm: SGK c) Sản xuất công nghiệp ăn quả: -...
 • 16
 • 257
 • 0

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Vấn đề phát triển nông nghiệp_4 pot

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Vấn đề phát triển nông nghiệp_4 pot
... hội thi giáo viên giỏi tỉnh L p Kiểm tra cũ Em phân biệt số nét khác nông nghiệp cổ truyền nông nghiệp hàng hoá nội dung học NGNH TRNG TRT NGNH ... xỏc nh ng bng ln v cỏc ng bng nh hp Duyờn hi Min Trung Dựa vào đồ kiến thức học: Em nêu tên số cánh đồng lúa tiếng Miền núi Trung du Bắc Bộ Tây Nguyên Thanh Hoỏ Ninh Bỡnh ng bng Sụng Hng B sụng...
 • 33
 • 279
 • 0

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm_1 doc

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm_1 doc
... cấu ngành công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản Tình hình phát triển Em có nhận xét cấu ngành cơng nghiệp chế biến LTTP nước ta? - Gv tóm lại: CNCB LTTP ngành CNTĐ có cấu ngành đa dạng Phát triển ... lượng điện, than dầu mỏ nước ta Gv nói thêm tổ chức Vietsope tro(198 1)và Khu lọc dầu Dung Quất Tình hình phát triển b Cơng nghiệp điện lực * Điện lực - Có nhiều tiềm để phát triển - Sản lượng điện ... gió, thuỷ triều ) - Thúc đẩy phát triển KH – KT nâng cao chất lượng sống Tình hình phát triển Quan sát sơ đồ, em có nhận xét cấu ngành cơng nghiệp lượng ? Tình hình phát triển Cơ cấu CNNL KT ngun,nhiên...
 • 21
 • 301
 • 1

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở bắc trung bộ_2 pdf

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở bắc trung bộ_2 pdf
... Biển Đông ⇒ Thuận lợi giao lưu văn hóa – kinh tế hội vùng với vùng khác đường đường biển b Đặc điểm tự nhiên hội • Tự nhiên: - Khí hậu: chịu ảnh hưởng gió mùa ĐB gió phơn TN - Tài ngun: ... Phát triển đánh bắt, nuôi trồng môi trường nước ngọt, lợ mặn 3 Hình thành cấu công nghiệp phát triển sở hạ tầng GTVT • a Cơng nghiệp • - Là vùng có nhiều nguyên liệu cho sựđònhcác Hãy xác phát triển ... hóa dầu • - Các trung tâm công nghiệp phân bố chủ yếu Thanh Hóa, Vinh, Huế Hình thành cấu công nghiệp phát triển sở hạ tầng GTVT b Xây dựng sở hạ tâng, trước hết GTVT - Xây dựng sở hạ tầng có ý...
 • 16
 • 421
 • 5

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở bắc trung bộ_3 docx

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở bắc trung bộ_3 docx
... đây, kinh Bắc Trung Bộ có bước phát triển đáng kể VEN BIỂN BẮC TRUNG BỘ Thành Phố Vinh 2.Hình thành c c ấu nông – lâm – ng nghi ệp: • Vấn đề hình thành cấu nông – lâm – ngư nghiệp Bắc Trung ... việc phát triển cấu nông – lâm – ngư nghiệp góp phần phát triển bền vững BẮc Trung Bộ ? • 2-Hãy xác định ngành công nghiệp chủ yếu trung tâm công nghiệp Thanh Hóa, Vinh Huế • 3Tại việc phát triển ... nông – lâm kết hợp vùng trung du giúp sử dụng hợp lý tài nguyên, mà tạo thu nhập cho nhân dân, phát triển sở kinh tế vùng trung du m ối KHU DU D ỊCH SINH THÁI V ỰC QUÀNH - XÃ NGHĨA NIN THÀNH PH...
 • 31
 • 330
 • 0

Giáo án điện tử môn Địa Lý: vấn đề phát triển KTXH ở bắc trung bộ_4 docx

Giáo án điện tử môn Địa Lý: vấn đề phát triển KTXH ở bắc trung bộ_4 docx
... nghiệp phát triển sở hạ tầng GTVT a Phát triển ngành công nghiệp trọng điểm trung tâm công nghiệHãy xác đònhcác p trung tâm công chuyên môn hóa: nghiệp u - Là vùng có nhiều nguyên liệcủa vùng cho phát ... thức lý thuyết, kết hợp trình bày đồ -Đọc trước 36: Vấn đề phát triển KTXH duyên hải Nam Trung Bộ Một số hình ảnh tiềm du lịch vùng Bắc Trung Bộ SƠNG HƯƠNG-NÚI NGỰ CẦU HIỀN LƯƠNG-SƠNG BẾNCƠ-TT.HUẾ ... Vùng Bắc Trung Bộ có - Các trung tâm công nghiệp điều kiện để phát triển hình thành phân bố chủ yếu dải ven cấu công nghiệp? biển,phía đông bao gồm Thanh Hóa, Vinh, Huế, Hà Tónh b Xây dựng sở hạ...
 • 19
 • 179
 • 0

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Van de phat trien KTXH ở duyên hải nam trung bộ_1 pptx

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Van de phat trien KTXH ở duyên hải nam trung bộ_1 pptx
... Di văn ĐỊA MỸ SƠN DiDi sản văn hố giớiTHÁNHhố giới ( Quảng Nam) sản văn hố giới sảnTHÁNH ĐỊA MỸ SƠN ( Quảng Nam) PHỐ CỔ HỘI AN ( Quảng Nam) Một số hình ảnh thiên tai khu vực Dun hải Nam Trung ... lớn để hải Nam Trung vụ cần phải Bộ phát triển KTXH đến vấn trọng + đề Hướng giải lượng ? : • Sử dụng qua đường dây 500KV • Xây dựng nhà máy thuỷ điện Dự kiến xây dựng nhà máy điện ngun tử b ... lãnh thổ vùng Dun hải Nam Trung Bộ? Khái qt chung a.Vị trí địa lí lãnh thổ - Vị trí: + Phía bắc: Giáp Bắc Trung Bộ + Phía tây: Giáp CHDCND Lào Tây Ngun + Phía nam: Giáp Đơng Nam Bộ + Phía đơng:...
 • 24
 • 286
 • 0

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Vấn đề phát triển KTXH ở duyên hải nam trung bộ_2 doc

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Vấn đề phát triển KTXH ở duyên hải nam trung bộ_2 doc
... chung Phát triển tổng hợp kinh tế biển Phát triển công nghiệp sở hạ tầng www.vantien2268/violet Yến sào nguồn lợi kinh tế đặc trưng vùng sau : A, Bắc Trung Bộ B, Duyên hải Nam Trung Bộ C, Đông Nam ... www.vantien2268/violet 3; Phát triển công nghiệp sở hạ tầng  Phát triển công nghiệp: -Tiềm năng: khoáng sản, nguyên liệu: nông-lâm-ngư phong phú -Trung tâm công nghiệp phát triển nhanh: Đà Nẵng-quãng ... nghề cá phát triển vùng Duyên hải NTB là: A, Khánh Hòa B, Quảng Ngãi C, Bình Định D, Bình Thuận Wednesday, August 13, 2014 20 www.vantien2268/violet ĐÁNH GIÁ 4; Tỉnh có nghề nuôi trồng phát triển...
 • 23
 • 267
 • 1

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Vấn đề khai thác thế mạnh ở TDMNBB_4 pdf

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Vấn đề khai thác thế mạnh ở TDMNBB_4 pdf
... Company Logo a KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN VÀ THỦY ĐIỆN Nhóm 1,2 TIỀM NĂNG Kim loại :… Hoàn thành sơ đồ 1: KHAI THÁC THẾ MẠNH Than:… Phi kim loại:… Vật liệu xây dựng:… Thủy điện: … Wednesday, ... -Thiếu đồng điện- đường-nước… -Trình độ CSVC-KT thấp, dễ xuống cấp Wednesday, August 13, 2014 Company Logo 2; KHAI THÁC CÁC THẾ MẠNH KINH TẾ Hoạt động nhóm: - a; Khai thác- chế biến khoáng sản thủy ... chất, xây dựng nhà máy thuỷ điện, nhiệt điện (Hòa Bình, Thác Bà, Uông Bí)… Company Logo Nhà máy nhiệt điện Uông Bí Khai thác than Quảng Ninh Nhà máy thủy điện Thác Bà Wednesday, August 13, 2014 Nhà...
 • 25
 • 276
 • 0

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Vấn đề khai thác thế mạnh ở TDMNBB_4 pptx

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Vấn đề khai thác thế mạnh ở TDMNBB_4 pptx
... chung: a Vị trí địa lí: b Điều kiện tự nhiên c Điều kiện kinh tếxã hội 2 .Khai thác, chế biến khoáng sản thuỷ điện: a .Khai thác chế biến khoáng sản b Thuỷ điện: Thế mạnh thủy điện - Nhiều đồi ... chế biến khoáng sản Khai thác, chế biến khoáng sản thuỷ điện: a .Khai thác chế biến khoáng sản : Quan sát đồ, Hãy kể tên loại khoáng sản chủ yếu phân bố chúng? Khái quát chung: a Vị trí địa lí: b ... Hồ ng Gâ m Sôn g Sô ng C ng b Thuỷ điện: Sô a .Khai thác chế biến khoáng sản Lô 2 .Khai thác, chế biến khoáng sản thuỷ điện: Sô ng Khái quát chung: a Vị trí địa lí: b Điều kiện tự nhiên c Điều...
 • 27
 • 198
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án điện tử môn địa lý lớp 8giáo án điện tử môn địa lý 8giáo án điện tử môn địa lý thcsgiáo án điện tử môn địa lý lớp 12giáo án điện tử môn địa lý lớp 9giáo án điện tử môn địa lý lớp 7giáo án điện tử môn địa lý lớp 11giáo án điện tử môn địa lý 11giáo án điện tử môn địa lý 12giáo án điện tử môn địa lý 9giáo án điện tử môn địa lý lớp 10giáo án điện tử môn địa lý lớp 5giao an dien tu mon dia ly lop 5 bai vung bien nuoc tagiáo án điện tử môn địa lý 6giáo án điện tử môn địa lý lớp 403_Chithi-taptrunghoanthanhGD2.doc (57.5 Kb)van loi giai chi tiet10 QUYET DINH BAN HANH QUY DINH CHUC NANG NHIEM VU CUA BANĐáp án Bộ công thức giải nhanh Trắc Nghiệm Chuyên Đề Thể tích Khối Đa DiệnCông thức tính nhanh bán kính mặt cầuĐề thi thử môn Sinh Chuyên Đại Học Vinh Lần 2Giải trình chênh lệch lợi nhuận tại BCTC riêng năm 2016 đã kiểm toán so với BCTC năm 2015 đã kiểm toánBKC.Bao cao tai chinh hop nhat quy II nam 2017BKC Bao cao quan tri cong ty ban nien 2017 (ban cong bo ra thi truong)Hoa so GDDT Ha Noi 20 3 2017de thi thu thpt quoc gia nam 2017 mon sinh hoc truong thpt le hong phong ha tinh lan 1THPT SINH 12 501 tinh b c ninh155. cv giai trinh bao caoGiải trình chênh lệch báo cáo kết quả kinh doanh quý II 2014 so với quý II 2013.TOÁN 12 HK2 SGD BINH THUANthi th THPT Ng Quy nĐăng ký ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu BKC bổ sung trên hnxde thi thu thpt quoc gia nam 2017 mon sinh hoc truong thpt chuyen dai hoc vinh lan 3de thi thu thpt quoc gia nam 2017 mon hoa hoc truong thpt chuyen dai hoc vinh lan 3de thi minh hoa va dap an ky thi thpt quoc gia mon hoa hoc lan 3