Giáo án điện tử môn địa lý trung du miền núi phía bắc

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Bắc trung bộ_1 docx

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Bắc trung bộ_1 docx
... Em cho biết vùng Bắc Trung Bộ bao gồm tỉnh nào? NGHỆ AN HÀ TĨNH QUẢNG BÌNH QUẢNG TRỊ THỪA THIÊNHUẾ LƯỢC ĐỒ CÁC VÙNG KINH TẾ VIỆT NAM Trình bày đặc điểm ý nghĩa vị trí địa Bắc Trung Bộ? Trình ... khó khăn tự nhiên Bắc Trung Bộ (khống sản,rừng, sơng ngòi, biển ,địa hình,khí hậu)? 2.HÌNH THÀNH CƠ CẤU NƠNG -LÂM –NGƯ NGHIỆP Tại phải hình thành cấu Nơng- LâmNgư nghiệp Bắc Trung Bộ? NHĨM 1: ... thác ,tăng ni ĐÁNH BẮT CÁ BẰNG CHẤT NỔ NI CÁ TRONG LỒNG BÈ trồng Ngư nghiệp KHAI THÁC MĂNG BỈM SƠN NHÀ MÁY XISẮT Ở THẠCH KHÊ THỦY ĐIỆN BẢN VẼ Hãy xác định ngành cơng nghiệp chủ yếu trung tâm cơng...
 • 16
 • 398
 • 2

Giáo án điện tử môn Địa Lý: VDPT TRUNG DU MNPB ppt

Giáo án điện tử môn Địa Lý: VDPT TRUNG DU MNPB ppt
... khoáng sản, thủy điện, công nghiệp nhiệt đới, cận nhiệt đới ôn đới, phát triển kt biển du lịch • Vùng thưa dân=> hạn chế phát triển kt • Tuy tình trạng du canh du cu lạc hậu số tộc người • Căn địa ... tích lịch sử Điện Biên Phủ 2.Khai thác, chế biến khoáng sản thủy điện Tổng số TDMN Bắc Bộ Các vùng lại Than 100 99,9 0,1 Quặng 100 38,7 52,8 Bô xít 100 30 70 Dầu khí 100 - - Trữ thuỷ điện 100 56 ... thác, chế biến khoáng sản thủy điện Tiềm Ngàn h SX Khai thác nguyên liệunhiên liệu Nơi chế biến Than Nhiệt điện Quảng Ninh, Thái Nguyên hầu hết tỉnh có than Quảng Ninh: Nhiệt điện Uông Bí, Cẩm...
 • 28
 • 281
 • 0

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở bắc trung bộ_2 pdf

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở bắc trung bộ_2 pdf
... Biển Đông ⇒ Thuận lợi giao lưu văn hóa – kinh tế hội vùng với vùng khác đường đường biển b Đặc điểm tự nhiên hội • Tự nhiên: - Khí hậu: chịu ảnh hưởng gió mùa ĐB gió phơn TN - Tài ngun: ... Phát triển đánh bắt, nuôi trồng môi trường nước ngọt, lợ mặn 3 Hình thành cấu công nghiệp phát triển sở hạ tầng GTVT • a Cơng nghiệp • - Là vùng có nhiều nguyên liệu cho sựđònhcác Hãy xác phát triển ... hóa dầu • - Các trung tâm công nghiệp phân bố chủ yếu Thanh Hóa, Vinh, Huế Hình thành cấu công nghiệp phát triển sở hạ tầng GTVT b Xây dựng sở hạ tâng, trước hết GTVT - Xây dựng sở hạ tầng có ý...
 • 16
 • 433
 • 5

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở bắc trung bộ_3 docx

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở bắc trung bộ_3 docx
... đây, kinh Bắc Trung Bộ có bước phát triển đáng kể VEN BIỂN BẮC TRUNG BỘ Thành Phố Vinh 2.Hình thành c c ấu nông – lâm – ng nghi ệp: • Vấn đề hình thành cấu nông – lâm – ngư nghiệp Bắc Trung ... việc phát triển cấu nông – lâm – ngư nghiệp góp phần phát triển bền vững BẮc Trung Bộ ? • 2-Hãy xác định ngành công nghiệp chủ yếu trung tâm công nghiệp Thanh Hóa, Vinh Huế • 3Tại việc phát triển ... nông – lâm kết hợp vùng trung du giúp sử dụng hợp lý tài nguyên, mà tạo thu nhập cho nhân dân, phát triển sở kinh tế vùng trung du m ối KHU DU D ỊCH SINH THÁI V ỰC QUÀNH - XÃ NGHĨA NIN THÀNH PH...
 • 31
 • 344
 • 0

Giáo án điện tử môn Địa Lý: vấn đề phát triển KTXH ở bắc trung bộ_4 docx

Giáo án điện tử môn Địa Lý: vấn đề phát triển KTXH ở bắc trung bộ_4 docx
... nghiệp phát triển sở hạ tầng GTVT a Phát triển ngành công nghiệp trọng điểm trung tâm công nghiệHãy xác đònhcác p trung tâm công chuyên môn hóa: nghiệp u - Là vùng có nhiều nguyên liệcủa vùng cho phát ... thức lý thuyết, kết hợp trình bày đồ -Đọc trước 36: Vấn đề phát triển KTXH duyên hải Nam Trung Bộ Một số hình ảnh tiềm du lịch vùng Bắc Trung Bộ SƠNG HƯƠNG-NÚI NGỰ CẦU HIỀN LƯƠNG-SƠNG BẾNCƠ-TT.HUẾ ... Vùng Bắc Trung Bộ có - Các trung tâm công nghiệp điều kiện để phát triển hình thành phân bố chủ yếu dải ven cấu công nghiệp? biển,phía đông bao gồm Thanh Hóa, Vinh, Huế, Hà Tónh b Xây dựng sở hạ...
 • 19
 • 184
 • 0

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Bắc trung bộ_1 pot

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Bắc trung bộ_1 pot
... định đánh giá vị trí - đặc điểm lãnh thổ vùng Bắc Trung Bộ? Khái quát chung: a Vò trí đòa lí lãnh thổ: - BTB vùng lãnh thổ gồm tỉnh, kéo dài hẹp ngang nước - Tiếp giáp: ĐBSH, trung du miền núi Bắc ... trồng hải sản Bắc Trung Bộ dựa trên: A Nhiều sơng ngòi B Bờ biển dài, nhiều bãi cá C Nhiều vũng, vịnh, đầm, phá D Các bãi bồi ven biển Nhà máy thủy điện sau KHƠNG nằm vùng Bắc Trung Bộ? A Cửa ... hải Nam Trung Bộ Một số hình ảnh tiềm du lịch vùng Bắc Trung Bộ SƠNG HƯƠNG-NÚI NGỰ CẦU HIỀN LƯƠNG-SƠNG BẾNCƠ-TT.HUẾ BÃI BIỂN LĂNG HẢI-CỬA TÙNG-QUẢNG TRỊ Một số hình ảnh thiên tai vùng Bắc Trung...
 • 18
 • 276
 • 1

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Van de phat trien KTXH ở duyên hải nam trung bộ_1 pptx

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Van de phat trien KTXH ở duyên hải nam trung bộ_1 pptx
... Di văn ĐỊA MỸ SƠN DiDi sản văn hố giớiTHÁNHhố giới ( Quảng Nam) sản văn hố giới sảnTHÁNH ĐỊA MỸ SƠN ( Quảng Nam) PHỐ CỔ HỘI AN ( Quảng Nam) Một số hình ảnh thiên tai khu vực Dun hải Nam Trung ... lớn để hải Nam Trung vụ cần phải Bộ phát triển KTXH đến vấn trọng + đề Hướng giải lượng ? : • Sử dụng qua đường dây 500KV • Xây dựng nhà máy thuỷ điện Dự kiến xây dựng nhà máy điện ngun tử b ... lãnh thổ vùng Dun hải Nam Trung Bộ? Khái qt chung a.Vị trí địa lí lãnh thổ - Vị trí: + Phía bắc: Giáp Bắc Trung Bộ + Phía tây: Giáp CHDCND Lào Tây Ngun + Phía nam: Giáp Đơng Nam Bộ + Phía đơng:...
 • 24
 • 301
 • 0

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Vấn đề phát triển KTXH ở duyên hải nam trung bộ_2 doc

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Vấn đề phát triển KTXH ở duyên hải nam trung bộ_2 doc
... chung Phát triển tổng hợp kinh tế biển Phát triển công nghiệp sở hạ tầng www.vantien2268/violet Yến sào nguồn lợi kinh tế đặc trưng vùng sau : A, Bắc Trung Bộ B, Duyên hải Nam Trung Bộ C, Đông Nam ... www.vantien2268/violet 3; Phát triển công nghiệp sở hạ tầng  Phát triển công nghiệp: -Tiềm năng: khoáng sản, nguyên liệu: nông-lâm-ngư phong phú -Trung tâm công nghiệp phát triển nhanh: Đà Nẵng-quãng ... nghề cá phát triển vùng Duyên hải NTB là: A, Khánh Hòa B, Quảng Ngãi C, Bình Định D, Bình Thuận Wednesday, August 13, 2014 20 www.vantien2268/violet ĐÁNH GIÁ 4; Tỉnh có nghề nuôi trồng phát triển...
 • 23
 • 271
 • 1

Giáo án điện tử môn địa 5

Giáo án điện tử môn địa lý 5
... dân nước Hoa Kì? châu đất cư Mĩ Nam Trung Mĩ? Thứ sáu ngày 21 tháng năm 2011 Địa lí Thứ sáu ngày 21 tháng năm 2011 Địa lí a)Vị trí địa lí, giới hạn Thảo luận theo cặp -Dựa vào hình đọc SGK trang ... cực Nam B Bán cầu Nam C Bán cầu Bắc Lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu: A Nóng giới B Hàn đới C Nhiệt đới D Khô hạn Châu Nam Cực Nằm vùng: A Vùng cực Bắc B Bán Cầu Bắc C Vùng cực Nam D Bán cầu Nam ... Thứ sáu ngày 21 tháng năm 2011 Địa lí a)Vị trí địa lí, giới hạn b)Đặc điểm tự nhiên b)Đặc điểm tự nhiên Thảo luận nhóm - Đọc SGK trang 126-127 hoàn thành bảng sau: Khí hậu Lục địa Ô-xtrâyli-a...
 • 28
 • 1,610
 • 8

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Địa Việt Nam pps

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Địa lý Việt Nam pps
... nghiệp lượng: Công nghiệp lương gồm phân nhánh nhỏ? CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG KT Nguyên, nhiên liệu Than Dầu Khí Các Loại khác Sản xuất điện Thuỷ Điện Nhiệt Điện Các loại khác a Khai thác nguyên , ... mi, Đa nhim, Thác bà, -Đang xây dựng: thủy điện Sơn la, tuyên quang tg Các nhà máy điện: - Nhiệt điện: + Miền Bắc: than ( Quảng ninh) +Miền Trung miền Nam: Dầu nhập nội + Nhà máy chạy tuốc bin ... Lan Tây, Lan đỏ phục vụ cho nhà máy điện phân đạm: Phú mỹ, Cà mau Hồng ngọc Rạng đông Bạch hổ Rồng Đại hùng Lan đỏ Lan tây b Công nghiệp điện lực: - Sản lượng điện: tăng nhanh(52,1 tỷ kwh chủ yếu:...
 • 23
 • 346
 • 0

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Áp thấp nhiệt đới ppsx

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Áp thấp nhiệt đới ppsx
... Bão nhiệt đới (tropical stom) Với đường đẳng áp khép kín, tốc độ gió lớn vùng trung tâm từ 17.2-24.4 m/s Áp thấp nhiệt đới (tropical depresion ) Với hoàn lưu mặt đất giới hạn hay số đường đẳng áp ... Lekima hình thành vào cuối ngày 30/9/2007 từ áp thấp nhiệt đới, sau phát triển thành bão tiếp tục mạnh lên thành siêu bão nhiệt đới với sức gió mạnh 60knot, áp suất 975hpa Gần bão Conson đổ vào tỉnh ... thuận nhiệt đới thứ hai bão nhiệt đới thứ nhất, đồng thời siêu bão thứ mùa bão Thái Bình Dương năm 2006 trung tâm cảnh báo chung công nhận Theo Cục khí tượng Nhật Bản, Chanchu xoáy thuận nhiệt đới...
 • 31
 • 478
 • 2

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Vĩ trí lãnh thổ Việt Nam ppt

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Vĩ trí lãnh thổ Việt Nam ppt
... đáy biển kéo từ thềm lục địa Đảm bảo cho thực chủ quyền nước ven biển Đặc quyền kinh tế Chủ quyền thăm dò, bảo vệ quản lí TNTN Ý nghiã vị trí Địa Lí phạm vi lãnh thổ Việt Nam a Ý nghĩa tự nhiên: ... hàng hải quan trọng ⇒ Việt Nam dễ dàng giao lưu với nước giới 23023’B – Hà Giang Hệ toạ độ: 102009’Đ – Điện Biên 109024’Đ – Khánh Hồ 8034’B – Cà Mau • Với hệ toạ độ vậy, Việt Nam nằm đới khí hậu ... Trung Quốc Vị trí địa Nằm phía Đơng lý: bán đảo Đơng Dương Lào Thái Lan Philipines Campuchia Malaysia Indonesia Singapore Gần Trung tâm khu vực Đơng Nam Á Vừa gắn liền với lục địa Á - Âu Nằm...
 • 23
 • 359
 • 0

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Thực hành về lược đồ Việt Nam pptx

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Thực hành về lược đồ Việt Nam pptx
... định 100 1/4 80B 1020Đ 1040 1060 1080 1100 1120Đ - Kết hợp với đồ hành VN để vẽ đường biên giới đường bờ biển 1/4 24 B - Kết hợp với đồ tự S S Chả xác định S nhiênà VNồ để S.T H y Đ ng B vịnh biển, ... i Na 240B 1/4 1/4 220 S.Đ S H 1/3 S.C ồn y S.T g Bìn h Hà Nội 200 - Kết hợp với đồ hành VN để xác định điền tên thành phố lớn: 1/2 S.M S.C ã ả 1/4 Hạ Long Hải Phòng 180 Q.đ Hoàng Sa Huế 160 1/3 ... Quốc 8B Vịnh 1/4 Thái Lan 1020Đ 1040 S.T iề S.H n ậu Đ S + Sông Ba i Na S.T i 1080 Đ S ền + Sông Đồng Nai S.H ậ Q.đ Trường Sa 1060 S.B a + Sông Thu Bồn S.B a 1/2 100 S.T Bồn + Sông Cả 140 12 +...
 • 6
 • 439
 • 0

Giáo án điện tử môn Địa Lý: CHLB Đức ppt

Giáo án điện tử môn Địa Lý: CHLB Đức ppt
... kinh t tri thc => Cựng vi Phỏp CHLB c gi vai trũ u tu xõy dng v phỏt trin kinh t ca EU HOT NG NHểM ( thi gian phỳt ) Nhúm 1: Da vo SGK, H 7.12, H7.13, hóy chng minh CHLB c cú nn cụng nghip phỏt ... ca cỏc TTCN ú? Nhúm 3: Da vo SGK, H 7.14, hóy chng minh CHLB c cú nn nụng nghip phỏt trin cao? Nờu s phõn b mt s cõy trng, vt nuụi ca CHLB c Gii thớch s phõn b ú? Cụng nghip * c im: - Nhiu ngnh ... m: lỳa mỡ v c ci ng + ng c: chn nuụi + Vựng t kộm mu m: chn nuụi, trng khoai tõy CHLB c tip giỏp vi cỏc bin no? CHLB c nm khu vc A Bin Bc, bin Ban - tớch A Bin Bc, bin Ban B Khớ hu ụn i A Khớ...
 • 30
 • 348
 • 0

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Địa hình bề mặt trái đất doc

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Địa hình bề mặt trái đất doc
... : Núi lửa động đất tượng ? Nêu tác hại chúng? ĐỊA LÍ LỚP `` Bài 13: ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT 1.Núi độ cao núi: a Núi `` Kết hợp quan sát hình kênh chữ SGK, cho biết: Núi dạng địa nào? Đỉnh Sườn ... 13: ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT Núi độ cao núi Núi già, núi trẻ THẢO LUẬN THEO NHĨM (4 PHÚT) Kết hợp quan sát hình 35 kênh chữ SGK So sánh khác núi trẻ núi già: - Thời gian hình thành núi - Hình ... gian hình thành Vài chục triệu năm Hàng trăm triệu năm Cao nhọn Thấp tròn Thoải Rộng nông Hình thái: Đỉnh Sườn Dốc Hẹp sâu Núi An-đet Núi trẻ Núi Xcan-đi-na-vi Núi già Bài 13: ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI...
 • 29
 • 567
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án điện tử môn địa lý lớp 8giáo án điện tử môn địa lý 8giáo án điện tử môn địa lý thcsgiáo án điện tử môn địa lý lớp 12giáo án điện tử môn địa lý lớp 9giáo án điện tử môn địa lý lớp 7giáo án điện tử môn địa lý lớp 11giáo án điện tử môn địa lý 11giáo án điện tử môn địa lý 12giáo án điện tử môn địa lý 9giáo án điện tử môn địa lý lớp 10giáo án điện tử môn địa lý lớp 5giao an dien tu mon dia ly lop 5 bai vung bien nuoc tagiáo án điện tử môn địa lý 6giáo án điện tử môn địa lý lớp 4PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học