Giáo án điện tử môn địa lý thời tiết khí hậu và nhiệt độ không khí

Giáo án điện tử môn địa lý: Thời tiết khia hậu nhiệt độ không khí potx

Giáo án điện tử môn địa lý: Thời tiết khia hậu và nhiệt độ không khí potx
... ) châu lục, ) Nhiệt độ không khí cách đo nhiệt độ không khí a Khái niệm Là độ nóng, lạnh không khí * Quy trình hấp thụ nhiệt mặt đất, không khí b Cách đo nhiệt độ không khí Dựa vào kiến thức ... mặt đất 2m? Lều khí tượng Một số loại nhiệt kế đo nhiệt độ không khí Sự thay đổi nhiệt độ không khí Nhóm Sự thay đổi nhiệt độ Nhóm không khí Nhóm Tìm hiểu thay đổi nhiệt độ không khí tuỳ theo vị ... Nhiệt độ không khí thay đổi theo độ cao? A Càng lên cao nhiệt độ tăng B B Càng lên cao nhiệt độ giảm C Cả A B c Nhiệt độ không khí thay đổi theo vĩ độ? A Nhiệt độ tăng dần từ xích đạo cực B Nhiệt...
 • 22
 • 309
 • 1

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Thời tiết khí hậu nhiệt độ không khí doc

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Thời tiết khí hậu và nhiệt độ không khí doc
... ) châu lục, ) Nhiệt độ không khí cách đo nhiệt độ không khí a Khái niệm Là độ nóng, lạnh không khí * Quy trình hấp thụ nhiệt mặt đất, không khí b Cách đo nhiệt độ không khí Dựa vào kiến thức ... mặt đất 2m? Lều khí tượng Một số loại nhiệt kế đo nhiệt độ không khí Sự thay đổi nhiệt độ không khí Nhóm Sự thay đổi nhiệt độ Nhóm không khí Nhóm Tìm hiểu thay đổi nhiệt độ không khí tuỳ theo vị ... Nhiệt độ không khí thay đổi theo độ cao? A Càng lên cao nhiệt độ tăng B B Càng lên cao nhiệt độ giảm C Cả A B c Nhiệt độ không khí thay đổi theo vĩ độ? A Nhiệt độ tăng dần từ xích đạo cực B Nhiệt...
 • 22
 • 814
 • 0

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Bảo vệ môi trường phòng chống thiên tai doc

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai doc
... 13 bi 15: bảo vệ môi trờng phòng chống thiên tai Bo v mụi trng Anh(Ch)da vo kờnh ch SGK mc trang62 hóy cho bit vấn đề môi trờng mà Việt Nam phải đối đầu? - Tình trạng cân sinh thái môi trờng ... gian h Mùa ma( tháng 5- 10) Riêng DHMT ( từ tháng 9- 12) Nguyờn nhõn Hu qu Bin phỏp L quột -Xy đột ngột -Nhiều địa phơng miền núi -Tháng 6- 10 MB -Tháng 10- 12 miền Trung -a hỡnh h thp,ma - a hỡnh ... Thiờn tai Ni hay xy Thời gian hoạt động Nguyờn nhõn Hu qu Bin phỏp Nhúm Ngp lt L quột Nhúm Hn hỏn b,c,d Ngp lt, l quột, hn hỏn Thiờn tai Ngp lt Ni xy - ĐBSH ĐBSCL Thi gian h Mùa ma( tháng 5-...
 • 28
 • 712
 • 2

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Đặc điểm dân số PBDC pdf

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Đặc điểm dân số và PBDC pdf
... khoảng 3,2 triệu người việt sinh sống nước hướng tổ quốc 2 -Dân số tăng nhanh, cấu dân số trẻ 16 a -Dân số tăng nhanh: -Mức tăng dân số nước ta có giảm chậm, năm dân số nước ta tăng thêm TB triệu ... ĐB thể màu vàng lợt mật độ dân số thấp Từ bảng 21.3 Hãy so sánh nhận xét thay đổi tỉ trọng dân số thành thò nông thôn -Tỉ lệ dân thành thò nông thôn có chuyển dòch đáng kể theo hướng dân nông thôn ... Biểu đồ dân số nước ta theo nhóm tuổi Sự phân bố dân cư nước ta chưa hợp lí thể nào? Đồng Miền núi Thành thò Nông thôn Từ bảng 21.2 Hãy so sánh nhận xét mật độ dân số vùng -Mật độ dân số đồng...
 • 37
 • 381
 • 0

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Đặc điểm dân số phân bố dân cư pot

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư pot
... Năm 2005: có 73,1% dân số sinh sống nông thôn, 26,9% dân số tập trung thành thò CƠ CẤU DS PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN III.PHÂN BỐ DÂN CƯ CHƯA HP LÍ ? Việc phân bố dân không hợp lí có ... phát triển dân số hợp lí? DÂN SỐ CÒN TĂNG NHANH, CƠ CẤU DÂN SỐ TRẺ Kiềm chế tốc độ tăng dân số Xuất lao động ĐÔNG DÂN CÓ NHIỀU THÀNH PHẦN DÂN TỘC Phát triển CN MN & NT PHÂN BỐ DÂN CƯ CHƯA HP ... BỐ DÂN CƯ CHƯA HỢP LÍ III.PHÂN BỐ DÂN CƯ CHƯA HP LÍ ? Dựa vào H 16.2 nhận xét phân bố dân nước ta tập trung chủ yếu vùng nào?  MDDS 254 người/km2  Phân bố dân chưa hợp lí Chênh lệch...
 • 23
 • 458
 • 1

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Đặc điểm dân số phân bố dân cư nước ta pptx

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta pptx
... tăng dân số trung bình năm qua giai đoạn Hãy nhận xét tỉ lệ gia tăng dân số qua giai đoạn 2 DÂN SỐ CỊN TĂNG NHANH, CƠ CẤU DÂN SỐ TRẺ a DÂN SỐ CÒN TĂNG NHANH -Dân số nước ta tăng nhanh ,đặc biệt ... Dựa vào H.21.1 ,rút nhận xét tỉ lệ tăng dân số qua giai đoạn ngun nhân tăng nhanh dân số? Nhóm 4: Dựa vào bảng 21.1 nhận xét cấu dân số nước ta xu hướng biến đổi cấu dân số? Ảnh hưởng cấu dân số ... nhận xét phân bố dân nước ta? Áp dụng: Tính mật độ dân số Tây Nguyên Dân số (nghìn người) 4869 Diện tích(km2) 54660 MĐDS =số dân/ diện tích (người/km2) HO ẠT ĐỘNG NHĨM Nhóm : Dựa vào bảng 21.2,hãy...
 • 24
 • 452
 • 0

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Đặc điểm dân số phân bố dân cư nước ta_2 pot

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta_2 pot
... Bài 16 ĐỊA LÝ DÂN CƯ ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ VÀ PHÂN BỐ DÂN CƯ NƯỚC TA I/ ĐÔNG DÂN, CÓ NHIỀU THÀNH PHẦN DÂN TỘC Chứng minh? Ý nghóa mặt kinh tế – xã hội? Bài 16 ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ VÀ PHÂN BỐ DÂN CƯ NƯỚC TA ... Bài 16 ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ VÀ PHÂN BỐ DÂN CƯ NƯỚC TA I/ ĐÔNG DÂN, CÓ NHIỀU THÀNH PHẦN DÂN TỘC II/ DÂN SỐ CÒN TĂNG NHANH, CƠ CẤU DÂN SỐ TRẺ III/ PHÂN BỐ DÂN CƯ CHƯA HP LÝ Nhận xét phân bố dân nước ... 16 ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ VÀ PHÂN BỐ DÂN CƯ NƯỚC TA I/ ĐÔNG DÂN, CÓ NHIỀU THÀNH PHẦN DÂN TỘC II/ DÂN SỐ CÒN TĂNG NHANH, CƠ CẤU DÂN SỐ TRẺ III/ PHÂN BỐ DÂN CƯ CHƯA HP LÝ 25% 75% Biểu đồ so sánh tỉ lệ dân...
 • 23
 • 520
 • 0

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Đặc điểm dân số phân bố dân cư nước ta_4 ppt

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta_4 ppt
... ĐẶC ĐIỂM, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP MỘT SỐ HÌNH THỨC TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP Vai trò đặc điểm ngành nơng nghiệp Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển phân ... Triển Phân Bố Nơng Nghiệp a /Dân nguồn lao động b/ Các quan hệ sở hữu ruộng đất c/ Tiến khoa học kĩ thuật d/ Thị trường tiêu thụ Hệ thống tưới tự động Bánh xe dẫn nước back III Một số hình ... nhân tố ảnh hưởng tới phát triển phân bố nơng nghiệp Một số hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp I Vai trò đặc điểm ngành nơng nghiệp • Vai Trò • Đặc điểm back mía Bơng vải Cà phê Điều back...
 • 15
 • 455
 • 2

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Vấn đề sử dụng cải tạo tự nhiên đồng bằng sông cửu long_1 potx

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Vấn đề sử dụng và cải tạo tự nhiên đồng bằng sông cửu long_1 potx
... khoáng sản bò hạn chế… Sử dụng hợp lí cải tạo tự nhiên ĐBSCL : So sánh cấu sử dụng đất ĐBSCL ĐBSH ? Sử dụng hợp lí cải tạo tự nhiên ĐBSCL : Nêu biện pháp để sử dụng hợp lí cải tạo tự nhiên đồng ... tự nhiên đồng sông Cửu Long ? Sử dụng hợp lí cải tạo tự nhiên ĐBSCL : - Có nhiều ưu tự nhiên - Sử dụng hợp lí cải tạo tự nhiên vấn đề cấp bách : + Cần có nước để tháo chua rửa mặn vào mùa khô + ... ĐỊA LÍ 12 CÇu Mü Thn Các phận hợp thành Đồng sông Cửu Long ( ĐBSCL) : Các mạnh hạn chế chủ yếu : a Thế mạnh : b Hạn chế : Sử dụng hợp lí cải tạo tự nhiên ĐBSCL : Các phận hợp thành Đồng sông...
 • 24
 • 360
 • 0

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Vấn đề sử dụng cải tạo tự nhiên đồng bằng sông cửu long_2 pot

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Vấn đề sử dụng và cải tạo tự nhiên đồng bằng sông cửu long_2 pot
... CHỦ YẾU III SỬ DỤNG HP LÝ VÀ CẢI TẠO TỰ NHIÊN Ở ĐỒNG BẰNG VẤN ĐỀ SỬ DỤNG HP LÝ VÀ CẢI TẠO TỰ NHIÊN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TIẾT 46, BÀI 41 : I CÁC BỘ PHẬN HP THÀNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Nêu ... lớn… VẤN ĐỀ SỬ DỤNG HP LÝ VÀ CẢI TẠO TỰ NHIÊN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TIẾT 46, BÀI 41 : III SỬ DỤNG HP LÝ VÀ CẢI TẠO TỰ NHIÊN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 19.7 17.2 7.8 2.7 51.2 15.5 8.3 Đồng Sông ... 63.4 8.8 Đồng Sông Cửu Long So sánh cấu sử dụng đất Đồng sông Hồng đồng sông Cửu Long – năm 2005 VẤN ĐỀ SỬ DỤNG HP LÝ VÀ CẢI TẠO TỰ NHIÊN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TIẾT 46, BÀI 41 : III SỬ DỤNG...
 • 21
 • 234
 • 0

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Vấn đề sử dụng cải tạo tự nhiên đồng bằng sông cửu long_3 pps

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Vấn đề sử dụng và cải tạo tự nhiên đồng bằng sông cửu long_3 pps
... 3 Sử dụng hợp lí cải tạo tự nhiên đồng sơng Cửu Long  So với đồng sơng Hồng, thiên nhiên đồng băng sơng Cửu Long có nhiều ưu - Nước vấn đề quan trọng hàng đầu 3 Sử dụng hợp lí cải tạo tự nhiên ... đồng sơng Cửu Long Tạo giống trồng ( lúa ) chòu phèn ,mặn ,trong điều kiện nước Sử dụng hợp lí cải tạo tự nhiên đồng sơng Cửu Long  - Duy trì bảo vệ tài ngun rừng 3 Sử dụng hợp lí cải tạo tự ... bảo vệ tài ngun rừng 3 Sử dụng hợp lí cải tạo tự nhiên đồng sơng Cửu Long  Chủ động sống chung với lũ Sử dụng hợp lí cải tạo tự nhiên đồng sơng Cửu Long  - Thay đổi cấu trồng:  Đẩy mạnh trồng...
 • 21
 • 220
 • 0

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Vấn đề sử dụng cải tạo tự nhiên ở đồng bằng sông cửu long doc

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Vấn đề sử dụng và cải tạo tự nhiên ở đồng bằng sông cửu long doc
... Kính chào thầy cô giáo toàn thể em học sinh! Cầu Mỹ Thuận Bài 19: Đồng Bằng Sông Cửu Long (Tiết 1) Vấn đề sử dụng cải tạo tự nhiên KháI quát *) Dân số : 17,1 Triệu người ... phận tạo nên đồng sông cửu long Phần nằm phạm vi tác động Sông Cửu Long Phần thượng châu thổ Phần hạ châu thổ Phần đồng rìa Tây Bắc Cà Mau Lược đồ tự nhiên Đồng Bằng Sông Cửu Long tài nguyên đất ... giảm nghiêm trọng Tiểu kết 1: Đồng sông Cửu long mạnh Sản xuất lương thực Thực Phẩm phát triển Du lịch phát triển công nghiệp dầu khí g hướng sử dụng cải tạo tự nhiên phương hướng Phát triển...
 • 18
 • 532
 • 5

Giáo án điện tử môn địa lý: ĐẶc điểm dân số phân bố dân cư nước ta docx

Giáo án điện tử môn địa lý: ĐẶc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta docx
... Vit Nam hóy nhn xột hot ng ca bóo nc ta ? Bin phỏp phũng chng bóo? C IM DN S V PHN B DN C NC TA quốc gia có dân số ễNG NHT TH GII năm 2007 Stt Quốc gia Dân số (Triệu ng ời) Châu lục Trung Quốc ... 1965 - 1975: tỉ lệ gia tăng dân số trung bình năm 3,0% + Giai đoạn 1979 - 1989: tỉ lệ gia tăng dân số trung bình năm 2,1% + Giai đoạn 1989 - 1999: tỉ lệ gia tăng dân số trung bình năm 1,7% + Giai ... 1,7% + Giai đoạn 2000 - 2005: tỉ lệ gia tăng dân số trung bình năm 1,32% - Thời gian dân số tăng gấp đôi ngày rút ngắn + Từ năm 1921 đến năm 1960 dân số tăng từ 15,6 triệu ng Sc ộp dõn s Phỏt trin...
 • 20
 • 237
 • 0

Giáo án điện tử môn địa lý: ĐẶc điểm dân số phân bố dân cư nước ta_2 pps

Giáo án điện tử môn địa lý: ĐẶc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta_2 pps
... Bài 16 ĐỊA LÝ DÂN CƯ ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ VÀ PHÂN BỐ DÂN CƯ NƯỚC TA I/ ĐÔNG DÂN, CÓ NHIỀU THÀNH PHẦN DÂN TỘC Chứng minh? Ý nghóa mặt kinh tế – xã hội? Bài 16 ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ VÀ PHÂN BỐ DÂN CƯ NƯỚC TA ... Bài 16 ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ VÀ PHÂN BỐ DÂN CƯ NƯỚC TA I/ ĐÔNG DÂN, CÓ NHIỀU THÀNH PHẦN DÂN TỘC II/ DÂN SỐ CÒN TĂNG NHANH, CƠ CẤU DÂN SỐ TRẺ III/ PHÂN BỐ DÂN CƯ CHƯA HP LÝ Nhận xét phân bố dân nước ... 16 ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ VÀ PHÂN BỐ DÂN CƯ NƯỚC TA I/ ĐÔNG DÂN, CÓ NHIỀU THÀNH PHẦN DÂN TỘC II/ DÂN SỐ CÒN TĂNG NHANH, CƠ CẤU DÂN SỐ TRẺ III/ PHÂN BỐ DÂN CƯ CHƯA HP LÝ 25% 75% Biểu đồ so sánh tỉ lệ dân...
 • 23
 • 140
 • 0

Xem thêm