Tiet 2 bài 1

Tài liệu TIẾT 2 - BÀI 1 - HỌC HÁT BÀI : TIẾNG CHUÔNG VÀ NGỌN CỜ docx

Tài liệu TIẾT 2 - BÀI 1 - HỌC HÁT BÀI : TIẾNG CHUÔNG VÀ NGỌN CỜ docx
... C Bài - Giới thiệu : - Các hoạt động : HOẠT ĐỘNG : HỌC HÁT BÀI “TIẾNG CHUÔNG VÀ NGỌN CỜ” HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ * Tác giả - Tác phẩm : Học hát Tiếng - GV cho HS nghe vài hát - ... hoà b Học hát - GV yêu cầu HS đọc lời ca bình, đoàn kết … - Nhịp 2/ 4 hát Tiếng chuông cờ - Hs quan sát H Qua lời ca hát em thấy - HS quan sát tác phẩm nói lên điều ? * Học hát : - Kí hiệu : Dấu ... mẫu - Cả lớp hát lại hát - GV cho HS luyện - Dạy hát : Dạy câu theo lối móc xích Ở câu GV đàn cho HS nghe sau gọi 1 ,2 HS hát lại xác cho lớp hát lại + GV ý sửa cho HS chỗ hát khó : Hát luyến ngân...
 • 6
 • 1,913
 • 2

Tiết 1, 2 Bài 1: Thông Tin Và Tin Học

Tiết 1, 2 Bài 1: Thông Tin Và Tin Học
... tin đóng vai trò quan thông tin trọng đem lại hiểu biết cho người 20 Thông tin tin học - Hoạt động thông tin - Hoạt động thông tin Hoạt động thông tin tin người trước hết nhờ trước hết nhờ học: ... động thông tin người - Theo em người ta - Trả lời nhận xét Hoạt động thông tin truyền đạt thông tin với người: hình TT Vào thức nào? - Lắng nghe TT Ra - Thông XL trước xử lí tin gọi thông tin vào, ... vào, thông tin nhận Hoạt động thông tin bao gồm sau xử lí đựơc gọi - Quan sát mô hình việc tiếp nhận, xử lí, lưu trữ thông tin lắng nghe truyền (trao đổi) thông tin Xử - Mô hình trình xử lí lí thông...
 • 3
 • 128
 • 0

kiem tra 1 tiet ki 2 bai 1

kiem tra 1 tiet ki 2 bai 1
... chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù – H¹nh ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM KI M TRA GIỮA KÌ II MÔN: TIẾNG ANH LỚP: NĂM HỌC: 20 09- 2 010 Question I; 2points (0 ,25 x 8) b a c b c c 7.a c Question II; points (0,5 x 4) ... KI M TRA GIỮA KÌ I MÔN: TIẾNG ANH LỚP: NĂM HỌC: 20 09- 2 010 Các mức độ nhận biết nhận biết thông hiểu chủ đề Language focus TNKQ TL TNKQ Vận dụng TL TNKQ Tổng TL 13 Reading: 5 Writing 5 Tổng 10 ... chủ đề Language focus TNKQ TL TNKQ Vận dụng TL TNKQ Tổng TL 13 Reading: 5 Writing 5 Tổng 10 10 4 28 2 10 ...
 • 6
 • 95
 • 0

Giáo án Tự nhiên và Xã hội lớp 2 - Bài 1 - 11

Giáo án Tự nhiên và Xã hội lớp 2 - Bài 1 - 11
... tốt * Cách tiến hành: Bước 1: - GV yêu cầu HS làm việc theo cặp, nói nội dung hình 1, 2, 3, 4, SGK /10 , 11 Bước 2: Làm việc lớp: - GV gọi đại diện số cặp trình bày - GV cho HS thảo luận câu hỏi: ... tiến hành: Bùc 1: Làm việc theo nhóm nhỏ - Yêu cầu hs quan sát hình 1, 2, 3, 4/SGK trả lời câu hỏi - HS thảo luận nhóm (gợi ý SGK) Bước 2: Làm việc lớp - Đại diện nhóm báo cáo - HS giải thích ... giun xâm nhập vào thể * Cách tiến hành: Bước 1: Làm việc theo nhóm nhỏ - Yêu cầu hs quan sát hình SGK /20 thảo luận câu hỏi Bước 2: Làm việc lớp - GV treo tranh h1/SGK, mời đại diện 1, nhóm lên...
 • 19
 • 11,586
 • 20

tiết 2 bài 2: CHẤT

tiết 2 bài 2: CHẤT
... huỳnh Tiết 2( Bài 2) : Chất I Chất có đâu? II Tính chất chất Mỗi chất có tính chất đònh? Sắt Cao su Làm thí nghiệm biết tính dẫn điện chất + - Gỗ Nhôm Tiết 2( Bài 2) : Chất I Chất có đâu? II Tính chất ... chất hóa học - Muốn biết tính chất chất ta cần làm gì?  Muốn biết tính chất chất ta cần: quan sát, dùng dụng cụ đo, làm thí nghiệm Tiết 2( Bài 2) : Chất I Chất có đâu? II Tính chất chất Mỗi chất ... chất có tính chất đònh? Mẫu lưu huỳnh Mẫu Nhôm Mẫu Vàng Mẫu Đồng  Chúng ta quan sát biết màu sắc trạng thái chất Tiết 2( Bài 2) : Chất I Chất có đâu? II Tính chất chất Mỗi chất có tính chất đònh?...
 • 9
 • 275
 • 0

Tiết 5 - Bài 1

Tiết 5 - Bài 1
... and describe what is happening in it - How many people are there in the picture ? -Can you guess who they are ? -Where are they and what are they doing ? -How they look / How are they felling ... in groups Discuss the importantce of family in a person’s life  -can not be replaced -give love, supports -share joys / sorrows -help overcome difficulties in life  ... Paul’s and Andrea’s families Paul Andrea His family members are not very close His family is a close-knit family His family often eats the meal the mother cooks at home His family often goes out to...
 • 5
 • 224
 • 0

Tiết 5 - Bài 1

Tiết 5 - Bài 1
... opinions -supply some suggestions -get Ss to work in groups of five -go round checking and offerring helps if necessary -call on some Ss to present their discussion -invite other groups’ opinions -give ... answers -introduce Task and check if Ss can it without listening again -remind Ss to write down only the main pionts in note form -play the tape again for Ss to listen and fill in the table -put ... on to their worksheet -have Ss stick their worksheet on to the blackboard -invite class’ opinion and feed back -let Ss listen again and confirm the correct answers POST-introduce the situation...
 • 3
 • 251
 • 0

Tiết 3 bài 1 : Một số khái niệm cơ bản

Tiết 3 bài 1 : Một số khái niệm cơ bản
... 3/ HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU : c/ Các yêu cầu hệ CSDL : d/ Một số ứng dụng : • • • • • • • sở giáo dục đào tạo sở kinh doanh sở sản xuất Tổ chức tài quan điều hành dòch...
 • 2
 • 436
 • 0

Tiet 2 . Bai 2 . GDCD 12

Tiet 2 . Bai 2 . GDCD 12
.. . phạm Theo khoản 1ơng .1 10 , luậtvigì pháp khoản , .1 04 (BLHS)đây : luật sau Hội đồng xét xử tuyên phạt Đức 361- Luậttù cho hưởng án tháng Hành ? treo Phương 45 tháng tù ? 2- Luật Lao động giam .. . Nếu tù có thời hạn mức phạt không 3/4mức phạt tù luật định - Người từ đủ 14 -> 16 tuổi 12 năm - không 1 /2 thời gian luật định Bài tập : -Tùng niên lười lao động , sống bám vào gia đình , hay .. . không tham gia vào việc trộm cắp 2- Minh phạm tội trộm cắp tài sản chủ xe tìm thấy xe tay Minh 3- Minh phạm tội tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có Đ .2 0 1(BLHS) Người không hứa hẹn trước...
 • 21
 • 6,029
 • 14

Chương 2. Bài 1: Lũy thừa

Chương 2. Bài 1: Lũy thừa
... −n a = n a Chú ý:* 00 0-n nghĩa, a−1 = a * Lũy thừa với số mũ nguyên có tính chất tương tự lũy thừa với số mũ nguyên dương I KHÁI NIỆM LŨY THỪA: VD1: Tính giá trị biểu thức: −10  1 A = ÷ ... TRƯỜNG T.H.P.T QUỐC HỌC ****************** BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ GiẢO TÍCH 12 CB TIẾT 21-22: GV: BẢO TRỌNG Tháng 10/ 2008 I KHÁI NIỆM LŨY THỪA: 1) Lũy thừa với số mũ nguyên: Cho n∈N*, đó: * Với a∈R, ... n∈N* phương trình: an = b, đưa đến hai toán ngược nhau: Biết a, tính b Biết b, tính a Bài toán tính lũy thừa số Bài toán lấy bậc n số a Khái niệm: Cho b∈R, n∈N* (n≥2) Số a gọi bậc n số b ⇔ an =...
 • 12
 • 559
 • 2

Đề tổng hợp học kì 2 (bài 1)

Đề tổng hợp học kì 2 (bài 1)
... nhân tạo thành A 12Mg20 B 10Ne21 C 14Si 22 D 10Ne20 26 Phản ứng phép xảy ra? A p + 29 Cu63 → n + 28 Ni63; B n + 30Zn64 → 1H2 + 29 Cu63; C n + 26 Fe56 → α + 25 Mn53; D n + 7N14 → p + 6C13 27 Trong thí nghiệm ... 1/λ1 = 1/λ3 - 1/ 2 D 1/λ1 = 1/ 2 - 1/λ3 23 8 24 Khi hạt nhân 92U hấp thụ nơtron, phát hai hạt β- Hạt nhân tạo thành sau trính A 93Np240 B 91Pa240 C 94Pu239 D 88Ra233 25 Hạt nhân 12Mg21 hấp thụ electron ... sáng 540nm Nguyễn Văn Long-Pleiku, Gialai Đề tổng hợp HK2 A 480 nm B 600 nm C 675nm D 725 nm 28 Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng: a = 0,5mm, D = 2m Nguồn phát ánh sáng đơn sắc λ = 0,5µm...
 • 3
 • 132
 • 0

giai tich chuong 2 bai 1 den bai 6

giai tich chuong 2 bai 1 den bai 6
... ) 15 : 11 ( A) − 16 .C15 x 11 11 ( B ) 16 .C15 x 11 ( C ) 21 1. C 54 x 11 ( D ) − 21 1. C 54 x 11 b) Dặn dò : Bài tập nhà : 17 ,18 ,19 ,20 – SGK ĐS & GT nâng cao 11 – Trang 67 ĐẠI SỐ & GIẢI TÍCH 11 ... đứng cuối hàng : A 12 0 B 10 0 C 11 0 D 12 5 Câu 06 : Trong khai triển ( − x ) , hệ số x : A 11 8 B 1 12 C 12 0 D 12 2 Câu 07: Cho X biến cố ngẫu nhiên rời rạc nhận giá trị 0; 1; 2; 3; 4; 5, cho bảng ... Vậy : có tổng cộng : 60 + 24 + 12 0 + 48 = 25 2 (cách) 60 + 24 + 12 0 + 48 = 25 2 (cách) Hoạt động thầy * Hoạt động 04: ( Sửa tập 12 – SGK trang 63 ) Xét sơ đồ mạng điện hình 2. 3 có cơng tắc khác...
 • 32
 • 256
 • 1

kiem tra 1 tiet HKI bai 1-8

kiem tra 1 tiet HKI bai 1-8
... khối lượng 20 tạ Câu 18 : Một bình chia độ chứa 10 0ml nước, bỏ vào bình viên sỏi nước bình dâng lên tới vạch 15 0ml Thể tích viên bi : A 15 0 cm3 B 50 cm3 C 0 ,15 dm3 D 10 0 ml Câu 19 :Một tàu ngầm lơ ... Câu 16 :Phát biểu sau không xác: A Trọng lực lực hút Trái Đất B Trọng lực có phương thẳng đứng có chiều hướng phía Trái Đất C Khối lượng vật trọng lượng vật D Trọng lượng cân 10 0g 1N Câu 17 :Trên ... Thể tích bình chứa D Thể tích nước lại bình tràn Câu 11 : GHĐ VÀ ĐCNN thước hình sau là: A 30cm 0cm B 30cm 2mm C 30cm 0,5cm D 30cm 1mm Câu 12 : Để đo thể tích ổ khóa lớn miệng bình chia độ có phòng...
 • 3
 • 175
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tiết 2 bài 1 vị trí hình dạng và kích thước của trái đấtgiao an vhi tiet dao duc lop 2 bai 13hoc van lop 1 tiet 2 bai 30địa lý 11 bài 9 tiết 2 bài tập 3bài 13 tiết 2 gdcd 11bai 10 tiet 2 dia 11bài 10 tiết 2 địa 11tiết 23 bài 14 luyện tập chương 2 ttgiáo án qp an 11 tiết 2 bài 7 thực hành kỹ thuật cấp cứu và chuyển thươnggiáo án qp an 10 tiết 2 bài 7 tác hại của ma túy và trách nhiệm của h s trong phịng chống ma túytiết 25 bài 15 bảo vệ di sản văn hoá tiết 2tiết 28 bài 16 quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo tiết 2bài giảng tự nhiên xã hội 2 bài 17bài giảng tự nhiên xã hội 2 bài 10giáo án tự nhiên xã hội 2 bài 19Điều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học