Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng

bai8 Dia Ly 7 Cac hinh thuc canh tac trong nong nghiep o doi NONG

bai8 Dia Ly 7 Cac hinh thuc canh tac trong nong nghiep o doi NONG
... Nhìn v o hình ảnh sách gi o khoa trang 26, em cho biết ngưòi đốt rừng để làm gì? Theo em hình thức canh tác có đem lại hiệu qủa cao hay không?  Theo em hình thức canh tác đem lại hậu cho tài ... thang L o Cai Việt Nam Ruộng bạc thang lưu vực sông Hoàng Hà – Trung Quốc Lược đồ khu vựcc thâm canh lúa nước Châu Á Lược đồ tự nhiên Châu Á Chí tuyến Bắc Xích đ o  Dựa v o đồ em cho biết người ... mưa cao (>1000mm/năm) nhiệt độ trung bình năm lớn 0ºC Ở có mật độ tập trung dân số cao Châu Á Thâm canh hình thức canh tác đại  Tăng suất lúa  Giải tình trạng thiếu lương thực xuất Dựa v o hình...
 • 17
 • 1,294
 • 2

bài 8: các hình thức canh tác trong nông nghiệp đới nóng

bài 8: các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng
... tiêu Bài 8: CÁC HÌNH THỨC CANH TÁC TRONG NÔNG NGHIỆP ĐỚI NÓNG 1.LÀM NƯƠNG RẪY -Làm nương rẫy hình thức canh tác lạc hậu, công cụ thô sơ, cho suất thấp 2.LÀM RUỘNG, THÂM CANH LÚA NƯỚC -Thâm canh ... Bài 8: CÁC HÌNH THỨC CANH TÁC TRONG NÔNG NGHIỆP ĐỚI NÓNG 1.LÀM NƯƠNG RẪY Dựa vào hình 8.1 hình 8.2(SGK T.26), mô tả cách làm nương rẫy TRẢ LỜI ĐỐT RỪNG LÀM ... đới gió mùa *Nguồn lao động dồi *Chủ yếu tưới tiêu Ngoài ra, tăng vụ, tăng suất, tăng sản lượng Bài 8: CÁC HÌNH THỨC CANH TÁC TRONG NÔNG NGHIỆP ĐỚI NÓNG 1.LÀM NƯƠNG RẪY 2.LÀM RUỘNG, THÂM CANH...
 • 12
 • 863
 • 1

BÀI 8: CÁC HÌNH THỨC CANH TÁC TRONG NÔNG NGHIỆP ĐỚI NÓNG

BÀI 8: CÁC HÌNH THỨC CANH TÁC TRONG NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI NÓNG
... Bài 8: CÁC HÌNH THỨC CANH TÁC TRONG NÔNG NGHIỆP ĐỚI NÓNG Bài 8: CÁC HÌNH THỨC CANH TÁC TRONG NÔNG NGHIỆP ĐỚI NÓNG 1.LÀM NƯƠNG RẪY Dựa vào hình 8.1 hình 8.2(SGK T.26), mô tả cách làm ... khác hình thức canh tác nông nghiệp đới nóng Trả lời: Sự khác hình thức canh tác nông nghiệp đới nóng: *Làm nương rẫy: hình thức canh tác lạc hậu, công cụ thô sơ, cho suất thấp *Làm ruộng, thâm canh ... tiêu Bài 8: CÁC HÌNH THỨC CANH TÁC TRONG NÔNG NGHIỆP ĐỚI NÓNG 1.LÀM NƯƠNG RẪY -Làm nương rẫy hình thức canh tác lạc hậu, công cụ thô sơ, cho suất thấp 2.LÀM RUỘNG, THÂM CANH LÚA NƯỚC -Thâm canh...
 • 17
 • 1,044
 • 0

Giáo án địa lý 7 - BÀI 8: CÁC HÌNH THỨC CANH TÁC TRONG NÔNG NGHIỆP ĐỚI NÓNG ppt

Giáo án địa lý 7 - BÀI 8: CÁC HÌNH THỨC CANH TÁC TRONG NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI NÓNG ppt
... Phương thức sản xuất hình 8.2 suất ? TL: Sản xuất cầm tay thô sơ để xới gốc khoai – suất thấp - hình thức sản xuất lạc + Hình thức canh tác nào? hậu từ lâu đời suất TL: thấp + Hình thức sản ... + Hình thức sản xuất hình 8.1 8.2 có ảnh hưởng đến môi trường ? Biện pháp khắc phục? TL: - Gây hạn hán, lũ lụt , xói mòn đất … - Trồng rừng chấm dứt hình thức canh tác du canh du cư có sống ổn ... diện nhóm trình bày bổ sung giáo viên chuẩn kiến thức ghi bảng - Giáo viên hướng dẫn quan sát hình 8.1 (đốt rừng làm nương rẫy), hình 8.2 (rẫy khoai sọ xa van) - Canh tác vùng đồi núi: * Nhóm 1:...
 • 6
 • 1,358
 • 4

Địa lý 7 - CÁC HÌNH THỨC CANH TÁC TRONG NÔNG NGHIỆP ĐỚI NÓNG ppt

Địa lý 7 - CÁC HÌNH THỨC CANH TÁC TRONG NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI NÓNG ppt
... - Canh tác vùng đồi núi: xa van) * Nhóm 1: Làm nương rẫy: + Phương thức sản xuất hình 8.2 suất ? TL: Sản xuất cầm tay thô sơ để xới gốc khoai – suất thấp - hình thức sản xuất lạc + Hình thức ... Hình thức canh tác nào? hậu từ lâu đời suất TL: thấp + Hình thức sản xuất hình 8.1 8.2 có ảnh hưởng đến môi trường ? Biện pháp khắc phục? TL: - Gây hạn hán, lũ lụt , xói mòn đất … - Trồng rừng ... dứt hình thức canh tác du canh du cư có sống ổn định + Liên hệ thực tế VN? Làm ruộng thâm canh TL: lúa nước: Chuyển ý Hoạt động 2: ** Trực quan, hoạt động nhóm - Giáo viên cho quan sát hình...
 • 7
 • 491
 • 0

bài8:các hình thức canh tác trong nông nghiệp đới nóng

bài8:các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng
... lượng Tăng vụ Tăng suất Thâm canh lúa nước Chủ động tưới tiêu Nguồn lao động dồi Tiết Bài CÁC HÌNH THỨC CANH TÁC TRONG NƠNG NGHIỆP ĐỚI NĨNG 1/ Làm nương rẫy: - Là hình thức sản xuất lạc hậu, suất ... lớn: -Là hình thức sản xuất theo quy mơ lớn, mục đích tạo khối lượng sản phẩm lớn TỔNG KẾT • BIẾT ĐƯỢC CÁC HÌNH THỨC CANH TÁC TRONG NƠNG NGHIỆP ĐỚI NĨNG • HIỂU ĐƯỢC MỐI QUAN HỆ GIỮA THÂM CANH LÚA ... TRA BÀI CŨ • Hãy nêu đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa? Tính thất thường thời tiết thể nào? Tiết 8, Bài 8: CÁC HÌNH THỨC CANH TÁC TRONG NƠNG NGHIỆP ĐỚI NĨNG 1/Làm nương rẫy: Đốt rừng làm nương...
 • 21
 • 607
 • 0

Giáo án địa lý lớp 7 - Bài 8 : CÁC HÌNH THỨC CANH TÁC TRONG NÔNG NGHIỆP ĐỚI NÓNG pdf

Giáo án địa lý lớp 7 - Bài 8 : CÁC HÌNH THỨC CANH TÁC TRONG NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI NÓNG pdf
... dùng dạy học : - BĐ DC BĐ NN Châu A ĐNÁ - Các hình từ 8. 1  8 .7 SGK III – Phương pháp : trực quan , phát vấn , phân tích , dùng lời, nhóm IV – Các bước lên lớp : 1) Ổn định 2) KT cũ : Câu , SGK ... trang 25 3) Giảng : Hoạt động : LÀM NƯƠNG RẪY Hoạt động dạy học Ghi bảng GV cho HS đọc phần mở I - LÀM NƯƠNG SGK trang 26 RẪY : GV : yêu cầu HS quan sát hình - hình thức sx 8. 1 8. 2 trả lới câu ... cho việc canh tác lúa nước GV : hướng dẫn HS quan sát lược đồ hình 8. 4 so sánh với lược đồ hình 4.4 SGK / 14  ? vùng trồng lúa nước Châu Á vùng có số dân ? ( đông Châu Á ) ? Việc canh tác lúa...
 • 7
 • 7,036
 • 3

Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : CÁC HÌNH THỨC CANH TÁC TRONG NÔNG NGHIỆP ĐỚI NÓNG pps

Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : CÁC HÌNH THỨC CANH TÁC TRONG NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI NÓNG pps
... GV : mô tả sơ nét hình 8.5 cho HS III quan sát - XUẤT NÔNG SẢN HÀNG HS: quan sát phân tích nhận xét dựa HOÁ vào câu hỏi sau : SẢN THEO MÔ LỚN : QUI ? Dt canh tác đồn điền - Hình thức canh tác ... KL : Hình thức sx lạc hậu , suất thấp , ảnh hưởng tới MT ( DT rừng bị thu hẹp ) Hoạt động : LÀM RUỘNG , THÂM CANH LÚA NƯỚC GV cho HS tự đọc phần / SGK trang II - LÀM RUỘNG , 26, 27 Quan sát hình ... – Phương pháp : trực quan , phát vấn , phân tích , dùng lời, nhóm IV – Các bước lên lớp : 1) Ổn định 2) KT cũ : Câu , SGK trang 25 3) Giảng : Hoạt động : LÀM NƯƠNG RẪY Hoạt động dạy học Ghi bảng...
 • 6
 • 505
 • 0

Giáo án Địa Lý 7 : Tên bài dạy : CÁC HÌNH THỨC CANH TÁC TRONG NÔNG NGHIỆP ĐỚI NÓNG pps

Giáo án Địa Lý 7 : Tên bài dạy : CÁC HÌNH THỨC CANH TÁC TRONG NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI NÓNG pps
... GV : mô tả sơ nét hình 8.5 cho HS III quan sát - XUẤT NÔNG SẢN HÀNG HS: quan sát phân tích nhận xét dựa HOÁ vào câu hỏi sau : SẢN THEO MÔ LỚN : QUI ? Dt canh tác đồn điền - Hình thức canh tác ... KL : Hình thức sx lạc hậu , suất thấp , ảnh hưởng tới MT ( DT rừng bị thu hẹp ) Hoạt động : LÀM RUỘNG , THÂM CANH LÚA NƯỚC GV cho HS tự đọc phần / SGK trang II - LÀM RUỘNG , 26, 27 Quan sát hình ... (SGK) trưởng lúa, chống xói mòn trôi đất ) GV KL : điều kiện cần thiết cho việc canh tác lúa nước với điều kiện KH NĐ GM khu vực ĐNÁ Nam Á nơi thuận lợi cho việc canh tác lúa nước GV : hướng...
 • 6
 • 321
 • 0

Bài 8 : CÁC HÌNH THỨC CANH TÁC TRONG NÔNG NGHIỆP ĐỚI NÓNG pdf

Bài 8 : CÁC HÌNH THỨC CANH TÁC TRONG NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI NÓNG pdf
... LỚN GV : mô tả sơ nét hình 8. 5 cho HS quan sát III - SẢN XUẤT NÔNG SẢN HÀNG HOÁ THEO QUI MÔ HS: quan sát phân tích nhận xét dựa vào câu hỏi LỚN : sau : - Hình thức canh tác tạo ? Dt canh tác đồn ... 2) KT cũ : Câu , SGK trang 25 3) Giảng : Hoạt động : LÀM NƯƠNG RẪY Hoạt động dạy học GV cho HS đọc phần mở SGK trang 26 Ghi bảng I - LÀM NƯƠNG RẪY : GV : yêu cầu HS quan sát hình 8. 1 8. 2 trả lới ... tăng trưởng (SGK) lúa, chống xói mòn trôi đất ) GV KL : điều kiện cần thiết cho việc canh tác lúa nước với điều kiện KH NĐ GM khu vực ĐNÁ Nam Á nơi thuận lợi cho việc canh tác lúa nước GV : hướng...
 • 4
 • 304
 • 0

bài giảng địa lý 7 bài 8 các hình thức canh tác trong nông nghiệp đới nóng

bài giảng địa lý 7 bài 8 các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng
... phẩmthức đượcxuấtkhối lượng lớncó qui Là hình thu sản có nông nghiệp giá trị hàng hóachức chủ tập trung có học mô lớn, tổ cao, sản yếu để xuất khoa 3/ Nông trại, đồn điền: Là hình thức canh tác ... lượng nông sản hàng hóa lớn Đồn điền nông trại cho thu hoạch nhiều nông sản, người ta không lập nhiều đồn điền trang trại? HƯỚNG DẪN BÀI TẬP (SGK): Những hình ảnh sau đề cập đến hình thức canh tác ... Những hình ảnh sau đề cập đến hình thức canh tác nông nghiệp đới nóng? Học sinh nhà: • 1/ Học tập ghi • 3/ Ôn lại đặc điểm khí hậu đới nóng ảnh hưởng khí hậu đến trồng đất đai ...
 • 17
 • 635
 • 0

Phát triển đa dạng các hình thức hợp tác trong nông thôn nhằm đưa nông nghiệp phát triển theo hướng Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa

Phát triển đa dạng các hình thức hợp tác trong nông thôn nhằm đưa nông nghiệp phát triển theo hướng Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa
... ngày phát triển hình thức kinh tế hợp tác trình độ cao III Phương Hướng Phát Triển Hoàn Thiện Các Hình Thưc Kinh Tế Hợp Tác Nhằm Đưa Nông Nghiệp Phát Triển Theo Hướng Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa ... nhằm đua nông nghiệp phát triển theo hướng Công nghiệp hóa Hiện đại hóa “ PHẦN II : NỘI DUNG I Bản Chất Của Hợp Tác Các Hình Thức Kinh Tế Hợp Tác Bản chất hợp tác Hợp tác chung sức, chung ... tế nông nghiệp, nông thôn giai đoạn Nhằm nắm rõ có nhìn toàn diện mô hình phát triển kinh tế cung tìm hiểu, nghiên cứu đề tài “ Phát triển đa dạng hình thức hợp tác nông thôn nhằm đua nông nghiệp...
 • 16
 • 267
 • 0

Môn địa lí lớp 7 - Các hình thức canh tác nông nghiệp đới nóng pptx

Môn địa lí lớp 7 - Các hình thức canh tác nông nghiệp ở đới nóng pptx
... thuật sản xuất canh tác, bám sát thị trường tiêu thụ ) C Củng cố ? Phân biệt khác hình thức sản xuất nông nghiệp đới nóng - Quy mô - Tổ chức - Sản phẩm làm ? Lập sơ đồ mối quan hệ thâm canh lúa nước ... lụt- Cho học sinh thảo luận nhóm HS đọc phần mở đầu mục quan sát H 8-4 ? Điều kiện tự nhiên để tiến hành thâm canh lúa Điều kiện thuận lợi để thâm canh lúa nước nước: Có sách nông nghiệp hợp ... xuất lương thực ? Các vùng có thâm canh lúa nước vùng dân cư Giải thích mối liên hệ Thâm canh lúa nước cần: - Nhiều lao động - Trồng nhiều vụ - Nuôi nhiều người Quan sát H 8-5 cho biết: Đồn điền...
 • 5
 • 642
 • 0

Nghiên cứu các hình thức hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ nông sản thành phố bắc ninh

Nghiên cứu các hình thức hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ nông sản ở thành phố bắc ninh
... tài "Nghiên cứu hình thức hợp tác sản xuất tiêu thụ nông sản thành phố Bắc Ninh 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu thực trạng hình thức hợp tác sản xuất tiêu thụ nông sản, ... Bắc Ninh 65 4.2.1 Các loại hình hợp tác sản xuất tiêu thụ nông sản địa bàn thành phố Bắc Ninh 65 4.2.2 Quy mô hình thức hợp tác sản xuất tiêu thụ nông sản địa bàn thành phố Bắc Ninh ... hợp tác 59 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .61 4.1 Tình hình sản xuất nông nghiệp thành phố Bắc Ninh 61 4.2 Thực trạng hình thức hợp tác sản xuất tiêu thụ nông sản địa bàn thành phố Bắc...
 • 134
 • 448
 • 1

bàn về các hình thức trả công trong doanh nghiệp.DOC

bàn về các hình thức trả công trong doanh nghiệp.DOC
... hình thức tra công phổ biến là: - Hình thức trả công theo sản phẩm - Hình thức trả công theo thời gian Hoặc doanh nghiệp áp dụng hình thức kết hợp trả công theo sản phẩm với trả công theo thời ... động II Các hình thức trả công doanh nghiệp Tùy vào điều kiện, đặc điểm sản xuất, kinh doanh đơn vị, doanh nghiệp, mà họ lựa chọn hinh thức trả công cho thích hợp Trong thực tế tồn hao hình thức ... cứu bốn hình thức trả lương trên: *Hình thức trả lương tháng: Đây hình thức trả lương tính theo mức lương cấp bậc chức vụ tháng công nhân viên chức .Hình thức trả lương áp dụng chủ yếu công nhân...
 • 33
 • 467
 • 1

Xem thêm