nau an công nghệ 6 nguyễn thị hương

đề thi và đáp án công nghệ 6 HKI

đề thi và đáp án công nghệ 6 HKI
... HC Kè I CễNG NGH NM: 2010-2011 Nờu ngun gc v tớnh cht ca vi si thi n nhiờn?(1) Ngun gc _ _ _ Vải sợi thi n nhiờn đợc dệt sợi thi n nhiên có nguồn gốc: Từ ( thực vật): bông, đay, lanh, the, ... cht _ Hút ẩm cao, thoáng mát _ Dễ bị nhàu, giặt lâu khô _ Đốt than tro dễ tan, không vón cục Vai trũ ca nh i vi i sng ca ngi?(1) _ m bo sc khe cỏc thnh viờn gia ỡnh _ Tit kim thi gian tỡm kim _ ... tỡm kim _ Tng v p ngụi nh Trang trớ nh bng cõy cnh cú ý ngha gỡ?(2) _ Lm cho ngi cm thy gn gi vi thi n nhiờn _ Lm cho cn phũng p mỏt m hn _ Gúp phn lm sch khụng khớ _ em li nim vui th gin cho ngi...
  • 4
  • 304
  • 0

Xem thêm