Chuong 15 LAN internet

Chuong 15 LAN internet bảo trì máy tính-CTLR & Cai Dat May Tinh

Chuong 15 LAN internet bảo trì máy tính-CTLR & Cai Dat May Tinh
... mạng LAN Nối mạng có nhiều máy tính Các bước cần thực Cài đặt Card mạng cho máy Chuẩn bị Switch từ đến 24 cổng Đấu dây cáp tín hiệu từ Switch máy Đặt lại tên cho máy Thiết lập địa IP cho máy ... đứng Máy 1, bạn kiểm tra xem có thông với Máy không ta làm sau : Từ dấu nhắc gõ lệnh : PING MAY4 Thông báo cho biết không tìm thấy máy Làm bước tương tự với máy địa Kết cho thấy máy thông ... Password máy cài đặt chia sẻ tài nguyên máy khác truy cập vào ổ đĩa, bước đề cập Tiếp theo - Các bước thiết lập mạng LAN g ) Bỏ chế độ Password máy Nếu bạn ngồi MAY1 mà bạn Click vào biểu tượng MAY3 ...
 • 27
 • 154
 • 0

Chương 15 - Nối mạng LAN

Chương 15 - Nối mạng LAN
... STAR Mạng LAN đấu theo kiểu STAR Mạng LAN đấu kiểu hình cần có thiết bị trung gian Hub Switch, máy tính nối với thiết bị trung gian Ưu điểm : + Ưu điểm kiểu đấu mạng tốc độ nhanh + Khi máy mạng ... Nhược điểm đấu mạng kiểu tốc độ bị chậm + Khi đường cáp có cố toàn mạng bị ngưng hoạt động + Khi mạng có cố khó kiểm tra phát vị trí bị lỗi => Vì nhược điểm nên mạng sử dụng c) Mạng LAN đấu kiểu ... Nhược điểm đấu mạng kiểu tốc độ chậm + Khi đường cáp có cố toàn mạng bị ngưng hoạt động + Khi mạng có cố khó kiểm tra phát vị trí bị lỗi => Vì nhược điểm nên mạng sử dụng b) Mạng LAN đấu kiểu...
 • 27
 • 196
 • 1

Tài liệu Chương 15: Chiến dịch nước pháp và sự thoáI vị lần thứ nhất của na-pô-lê-ông 1814 pdf

Tài liệu Chương 15: Chiến dịch nước pháp và sự thoáI vị lần thứ nhất của na-pô-lê-ông 1814 pdf
... nói lại tìm thấy đôi hài chiến dịch nớc ý Những nhà bình luận quân đánh giá chiến dịch nớc Pháp năm 1814 nh chiến dịch đặc sắc thiên hùng ca Na chiến dịch đo thiên tài chiến lợng hoàng đế lên ... lập ý Tất xong xuôi V Lúc này, Na-pô-lê-ông lại bị lôi vào ý nghĩ hẳn nhiều lần ám ảnh ông suốt thời gian chiến dịch năm 1814, chiến dịch vô chói lọi phơng diện chiến lợc, nhng thực tế công trình ... nớc Pháp phạm vi đờng biên giới vào năm 1799 Ngoài ra, cha tính đến tất chiến tranh mà Na-pô-lê-ông tiến hành từ năm 1800 (nói cách khác gác số thiệt hại chiến dịch ý vào năm 1796-1797, chiến...
 • 10
 • 302
 • 2

Tài liệu Chương 15: Mạng LAN pptx

Tài liệu Chương 15: Mạng LAN pptx
... cố khó kiểm tra phát vị trí bị lỗi => Vì nhược điểm nên mạng sử dụng c) Mạng LAN đấu kiểu hình STAR Mạng LAN đấu theo kiểu STAR Mạng LAN đấu kiểu hình cần có thiết bị trung gian Hub Switch, ... Khi mạng có cố khó kiểm tra phát vị trí bị lỗi => Vì nhược điểm nên mạng sử dụng b) Mạng LAN đấu kiểu RING ( Kiểu vòng ) Mạng LAN đấu kiểu RING (vòng) Với kiểu RING máy tính nối với trêm trục ... chưa sử dụng tài nguyên mạng nội nhau, bạn cần phải bỏ chế độ Password máy cài đặt chia sẻ tài nguyên máy khác truy cập vào ổ đĩa, bước đề cập Tiếp theo - Các bước thiết lập mạng LAN g ) Bỏ chế...
 • 27
 • 230
 • 2

Hoán cải sà lan chở hàng 1500 tấn thành nhà hàng nổi di động, chương 15 ppsx

Hoán cải sà lan chở hàng 1500 tấn thành nhà hàng nổi di động, chương 15 ppsx
... đó: V0: Vận tốc nhà hàng tr-ớc lúc l-ợn vòng lấy vận tốc lớn n-ớc lặng, m/s V0 = ( hl/h) (3.46) Zg: Chiều cao trọng tâm nhà hàng tính từ đ-ờng n-ớc bản(m ) L, d: Chiều dài nhà hàng chiều chìm ... chpq góc Nh- đề cập từ đầu nhà hàng di chuyển, có tàu lai dắt, có thuyền viên điều động khách nhà hàng Chính mà ứng với hai tr-ờng hợp ba bốn Bảng 3.24: Bảng tính ổn định di chuyển quay vòng chịu ... L-ợng chiếm n-ớc nhà hàng ( tấn) + Mchpq: Mô men cho phép xác định theo đồ thị ổn định tĩnh phụ thuộc vào góc chpq Mchpq = D* lchpq (T*m) (3.47) Trong : + D: L-ợng chiếm n-ớc nhà hàng ( T ) + lchpq...
 • 8
 • 53
 • 0

Tìm hiểu khả năng dùng vật liệu XADO để khôi phục bề mặt cổ trục bằng phương pháp lăn miết, chương 15 ppt

Tìm hiểu khả năng dùng vật liệu XADO để khôi phục bề mặt cổ trục bằng phương pháp lăn miết, chương 15 ppt
... b (2-6) Ua, Ub- Vận tốc bề mặt trụ a, b vùng tiếp xúc (m/s) R- bán kính cong tương đương mặt cong R  (m) (2-7) Ra  Rb h min- giá trị nhỏ khe hở hai vật, tiếp xúc- bề dày nhỏ màng dầu (hình ... lý hoá (khả hấp thụ, hấp phụ…của phụ gia bề mặt) tính chất lý- hóa chi tiết máy Độ dày lớp dầu thường từ 2÷5R Loại ma sát phụ thuộc vào chất lượng chất bôi trơn, tải trọng tốc độ hai bề mặt -6- ... xuất chêm dầu nhỏ có tác dụng làm tăng khả chịu tải cặp ma sát Những phân tích để làm sáng tỏ chất chế độ bôi trơn hỗn hợp Chúng ta phải đề cập đến tính chất vật lý chất lỏng (như độ nhớt, mật độ,...
 • 6
 • 57
 • 0

Giáo trình Tin học đại cương - Chương 15 - Nối mạng LAN docx

Giáo trình Tin học đại cương - Chương 15 - Nối mạng LAN docx
... STAR Mạng LAN đấu theo kiểu STAR Mạng LAN đấu kiểu hình cần có thiết bị trung gian Hub Switch, máy tính nối với thiết bị trung gian Ưu điểm : + Ưu điểm kiểu đấu mạng tốc độ nhanh + Khi máy mạng ... Nhược điểm đấu mạng kiểu tốc độ bị chậm + Khi đường cáp có cố toàn mạng bị ngưng hoạt động + Khi mạng có cố khó kiểm tra phát vị trí bị lỗi => Vì nhược điểm nên mạng sử dụng c) Mạng LAN đấu kiểu ... Nhược điểm đấu mạng kiểu tốc độ chậm + Khi đường cáp có cố toàn mạng bị ngưng hoạt động + Khi mạng có cố khó kiểm tra phát vị trí bị lỗi => Vì nhược điểm nên mạng sử dụng b) Mạng LAN đấu kiểu...
 • 27
 • 249
 • 0

Tổng quan về Lan - INternet

Tổng quan về Lan - INternet
... tra phát vị trí bị lỗi => Vì nhược điểm nên mạng sử dụng c) Mạng LAN đấu kiểu hình STAR Mạng LAN đấu theo kiểu STAR Mạng LAN đấu kiểu hình cần có thiết bị trung gian Hub Switch, máy tính nối ... mạng Kết nối Internet ADSL cho mạng máy tính Sau bạn thiết lập hệ thống mạng LAN có nhiều máy đấu chung vào Switch, bạn việc cắm dây cáp Modem ADSL vào cổng Switch bạn sử dụng Internet Dây ... máy cài đặt chia sẻ tài nguyên máy khác truy cập vào ổ đĩa, bước đề cập Tiếp theo - Các bước thiết lập mạng LAN g ) Bỏ chế độ Password máy Nếu bạn ngồi MAY1 mà bạn Click vào biểu tượng MAY3...
 • 27
 • 360
 • 4

Chương 15: Hiện tượng cảm ứng điện từ

Chương 15: Hiện tượng cảm ứng điện từ
... dòng điện cảm ứng, phụ thêm vào dòng điện sẵn có mạch Dòng điện cảm ứng gọi dòng điện tự cảm Hiện tượng gọi tượng tự cảm Hiện tượng tự cảm xuất mạch kín có dòng điện xoay chiều chạy qua, mạch điện ... điện gọi dòng điện cảm ứng Hiện tượng gọi tượng cảm ứng điện từ I CÁC ÐỊNH LUẬT VỀ HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ÐIỆN TỪ Thí nghiệm Faraday TOP - Nếu rút nam châm ra, dòng điện cảm ứng có chiều ngược lại ... Suất điện động tự cảm hệ số tự cảm TOP Suất điện động gây nên dòng điện tự cảm gọi suất điện động tự cảm Theo định luật tượng cảm ứng điện từ, biểu thức suất điện động tự cảm là: Như vậy: suất điện...
 • 17
 • 3,284
 • 7

quá trình và thiết bị công nghệ sinh học - Chương 15

quá trình và thiết bị công nghệ sinh học - Chương 15
... polynucleotit Thãø têch bãøø Bng 15. 1 Nhỉỵng loải lỉåüc M säú lỉåüc 80 - 6051 - 88 80 - 6052 - 07 80 - 6051 - 50 80 - 6051 - 69 80 - 6050 - 74 80 - 6050 - 93 80 - 6051 - 12 80 - 6050 - 31 prep/2 ref prep/2 ... Hçnh 15. 3 Nàõp cọ âiãûn thãú cao ÄÚng näúi âiãûn cỉûc Bủc di chuøn (häù tråü khay váûn hnh) Nåi (läù) nảp 50/50 etylen glycol / nỉåïc vo Hçnh 15. 4 Bưng gim xäúc 323 15. 3 CÁÚU TRỤC VÁÛN HNH 15. 3.1 ... Chøn bë dung dëch - Chøn bë 250 ml dung dëch âãûm Hai dung dëch âãûm âỉåüc sỉí dủng phäø biãún cho âiãûn di ADN âỉåüc chøn bë theo cäng thỉïc pha chãú dỉåïi âáy 10X Tris- borate-EDTA Ngưn cung...
 • 11
 • 300
 • 0

Tổng quan về máy vi tính - Chương 15

Tổng quan về máy vi tính - Chương 15
... đấu hai máy với ta dùng cáp mạng sợi Dây cáp mạng sợi Khi đấu máy tính với Modem ADSL ta sử dụng cáp sợi Dây cáp mạng sơi dùng để đấu nối máy tính đấu máy tính với Modem ADSL Card mạng - Card ... mạng có nhiều máy tính Các bước cần thực Cài đặt Card mạng cho máy Chuẩn bị Switch từ đến 24 cổng Đấu dây cáp tín hiệu từ Switch máy Đặt lại tên cho máy Thiết lập địa IP cho máy Kiểm tra thông ... thuộc vào phía Server Cáp mạng từ Modem ADSL đến máy tính cáp theo Modem , cáp mạng đấu chéo Nối mạng có máy tính Trong trường hợp bạn đấu máy tính với nhau, bạn đấu trực tiếp sử dụng cáp đấu...
 • 27
 • 287
 • 0

Khí cụ điện - Chương 15

Khí cụ điện - Chương 15
... xác 0,5)  Điện áp: UđmBI≥ U HT  Dòng điện: I đmBI ≥ Icb/1,2, Vì BI cho phép q tải lâu dài 20%  Phụ tải BI : CHN BI Sau chọn BI theo điều kiện trên, dựa vào sơ đồ nối dây BI dụng cụ nối vào ... phép Trong Z2 phụ tải tính tốn Z2 = Zdc + Zdd Zdc tổng trở tồn dụng cụ nối vào mạch thứ cấp xác định theo sơ đồ nối dây dụng cụ nối vào BI Zdd tổng trở dây dẫn mạch thứ cấp MẠY BIÃÚN DNG ÂIÃÛN ... âiãûn ạp âënh mỉïc ca BU U K âm = 1âm:  Hãû säú biãún âiãûn ạp âënh mỉïc U âm  Sai số : Sai số điện áp tương đối Sai số góc BU  Cơng suất định mức BU CÁÚU TẢO SÅ ÂÄƯ NÄÚI A B C SÅ ÂÄƯ NÄÚI A...
 • 22
 • 331
 • 2

Giáo trình điện tử căn bản - Chương 15

Giáo trình điện tử căn bản - Chương 15
... 30 Điện trở 1,5 KΩ 30 Điện trở 3,3 KΩ 30 Điện trở 100 KΩ 30 Điện trở 470 KΩ 30 Điện trở 4,7 KΩ 30 Điện trở 100 KΩ 30 Điện trở 470 KΩ 30 Điện trở 4,7 KΩ 30 Điện trở 470 Ω 30 Điện trở 100 Ω 30 Điện ... ổn tốc - Mô tơ động kéo băng trình Play tua tua lại - Hiện có nhiều loại 6V, 9V , 12V , Mô tơ quay ngược ký hiệu thân chữ L, mô tơ quay thuận ký hiệu chữ R - Khi thay mô tơ bạn cần thay điện áp ... năm mươi ngàn đồng Tính theo giá linh kiện Cửa hàng Lịnh kiện điện tử IC số Giang Loan : số 21 Trần cao vân - Chợ Hoà Bình ( Chợ rời ) - Hà Nội ĐTCH : (04)8.218.098 ; ĐTNR (04)9.439.657 ; DĐ : 0903.478.737...
 • 10
 • 441
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: cấu trúc dữ liệu chương 15cô dâu đi học chương 15vụ cá cược tình yêu chương 15bước qua yêu thương chương 15bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 15de kiem tra hoa 10 chuong 1 lan 1truyện cô dâu đi học chương 15đề kiểm tra 1 tiết hóa 9 chương 1 lần 2yêu anh hơn cả tử thần chương 15mật mã tây tạng tập iii chương 15kiểm tra 1 tiết hóa 9 chương 1 lần 2mua la rung trong vuon chuong 15doc truyen tranh conan tap 79 chuong 15đọc truyện harry potter và chiếc cốc lửa chương 15người dẫn chương trình lần đầu tôi kể4. Nghi quyet DHCD bang van ban 2017Bien ban kiem phieu lay y kien co dong bang van banbao cao thuong nien nam 2009Báo cáo phát triển bền vững năm 2015 - DHG PHARMA20170617 DHG AR2016 VN webTB to chuc DHDCD DHG 2014BTCTC DHG Quy 3.2016 meDHG BCTC hop nhat kiem toan nam 2016Bao cao tai chinh hop nhat DHG Pharma Quy 2.2017Thong bao de cu ung cu thanh vien HDQT BKS nhiem ky IIIBan tin IR DHG ky 14CV 448 giai trinh so lieu tai chinh do BCTC Cty lap ba BCTC kiem toan 6 thang.2015Giai trinh chenh lech 10 LNST Kiem toan20171006 BSC Vietnam Daily Review VN Kh%c3%b4ng nhi%e1%bb%81u bi%e1%ba%bfn %c4%91%e1%bb%99ng C%c3%a2u chuy%e1%bb%87n cu%e1%bb%91i tu%e1%ba%a7n C%e1%ba%adu b%c3%a9 th%c3%b4ng minh26102012 Ban tin IR DHG ky 6 finalThong bao giao dich co phieuBao cao ket qua giao dich co phieuCông bố thông tin về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻCông bố thông tin về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ | Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình DươngGóp vốn thành lập công ty cổ phần đầu tư APEC Túc Duyên