KH giang day mon công nghệ 6 công nghệ 6 nguyễn thiên hương

Kế hoạch giảng dạy môn Công nghệ 6

Kế hoạch giảng dạy môn Công nghệ 6
... gia đình 64 (phần I,II,III) Phần IV 34 35 Bài tập tình thu chi gia đình Xác định thu nhập gia đình xác định mức chi tiêu gia đình Cân đối thu chi Gv: Lờ Vn Bỡnh Tiết 65 Tiết 66 Tiết 67 - HS biết ... quan tiễn Tr 19 Trng THCS Lng Th Vinh Ôn tập chơng IV 36 Kiểm tra cuối năm Gv: Lờ Vn Bỡnh Tiết 68 Tiết 69 ; 70 Nm hc :2010-2011 - Biết lên kế hoạch thu chi gia đình tháng năm - Có ý thức giúp đữ ... Lờ Vn Bỡnh Nm hc :2010-2011 Tiết 46 Tiêt 47 Tiết 48 Trc quan, tho lun nhúm, ỏp -Kiến thức -Phơng pháp giảng Trcquan, tho lun nhúm, dỏp -Kiến thức -Phơng pháp giảng Trcquan, thc hnh Các vật mẫu...
 • 21
 • 2,937
 • 61

kế hoạch giảng dạy môn công nghệ lớp 6 7 8 9

kế hoạch giảng dạy môn công nghệ lớp 6 7 8 9
... thích môn học, ứng dụng vào để học tốt môn học khác B Kế hoạch giảng dạy cụ thể Môn: Công S T T Thỏng- Tờn chơng, MC TIấU PPDH Tun Bi, tit (Chun kin thc, k nng) HTTCDH Thỏng8 Bài 1: Tit Tuần nghệ ... thu hoạch Phích nớc bảo quản chế biến nông sản nóng Tài liệu tham khảo SGV, SGK công nghệ 7, CN trồng ăn SGV, SGK công nghệ 7, CN trồng ăn Điều chỉnh Tổ CM duyệt Ngời lập kế hoạch BGH duyệt Công ... mạch điện công tắc cực điều khiển 14 26, 27, 28 25, 26, 27 đèn Thực hành : - Vẽ đợc sơ đồ lắp đặt mạch điện công Lắp mạch tắc cực điều khiển đèn điện KN- Lắp đặt đợc mạch điện công tắc công tắc...
 • 47
 • 158
 • 0

ke hoach giang day mon cong nghe 12

ke hoach giang day mon cong nghe 12
... diện, cuộn cảm Linh kiện bán dẫn Thực hành linh kiện điốt, tirixto,triac 07 07 08 09 10 11 12 08 09 10 11 12 Thực hành tranzitor Khaí niệm mạch điện tử;Mạch chỉnh lu; Nguồn điện chiều Mạch khuyếch ... giáo khoa CN Sách giáo viên CN Tài liệu tập huấn CN 12 Kĩ thuật điện tử Mạng internet Sách giáo khoa CN Sách giáo viên CN Tài liệu tập huấn CN 12 Kĩ thuật điện tử ôn tập k/tra Kiểm tra 15phút Kiểm ... huấn CN 12 Kĩ thuật điện tử Kiểm tra 15 phút Mạng internet Máy xoay chiều ba pha;Máy biến áp ba pha Sách giáo Động không đồng ba pha khoa CN Thực hành Sách giáo viên CN Tài liệu tập huấn CN 12 Kĩ...
 • 7
 • 993
 • 28

Giáo dục môi trường trong giảng dạy môn Công nghệ

Giáo dục môi trường trong giảng dạy môn Công nghệ
... thông tích hợp giáo dục môi trường thông qua giảng dạy môn học I MÔN CÔNG NGHỆ VỚI GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG Môn Công nghệ trường phổ thông a) Tên môn học Môn Công nghệ tích hợp môn học thủ công kỹ thuật ... phổ thông bao gồm giáo dục môi trường nói chung giáo dục môi trường học tập Môn Công nghệ với giáo dục môi trường Các khái niệm cho thấy môn /giáo dục Công nghệ giáo dục môi trường có “giao thoa” ... lực giáo dục môi trường cần tập trung vào việc nâng cao chất lượng sống thân thiện với môi trường c) Giáo dục môi trường trường phổ thông Là phận giáo dục môi trường, giáo dục môi trường trường...
 • 29
 • 1,276
 • 18

kế hoạch giảng dạy môn công nghệ 7(2010-2011)

kế hoạch giảng dạy môn công nghệ 7(2010-2011)
... sức nảy mầm tỷ lệ nảy mầm hạt Nhiệt kế, túi ủ, rổ, khay - Đàm Hình 29,30 SGK thoại, vấn đáp - Trực xuất + Bón phân thúc Có ý thức tốt việc học tập môn học Thu hoạch, bảo quản chế biến nông sản ... tập môn học Biết cách kích thích hạt giống rừng Biết thời vụ quy trình gieo hạt Biết công việc chăm sóc vườn gieo ươm Có kỹ quan sát vận dụng vào thực tế sản xuất Có ý thức tốt việc học tập môn ... ý thức tốt việc học tập môn học Biết phương pháp thu hoạch, bảo quản, chế biến sản phẩm thuỷ sản Có kỹ quan sát vận dụng vào thực tế sản xuất Có ý thức tốt việc học tập môn học Hiểu ý nghóa bảo...
 • 17
 • 2,056
 • 30

Kế hoạch giảng dạy môn Công nghệ 8 (2010-2011)

Kế hoạch giảng dạy môn Công nghệ 8 (2010-2011)
... nhãm Ghi Tuần Tên Kiểm tra 45 phút Tiết 15 Vật liệu khí 16 TH : Vật liệu khí 17 10 Dụng cụ khí 18 Mục tiêu - HiĨu b¶n vÏ, c¸ch ®äc b¶n vÏ chi tiÕt, b¶n vÏ l¾p, b¶n vÏ nhµ - Quan s¸t, ph©n tÝch, ... ren - §å dïng trỵc quan Ghi Tuần 15 16 17 Tên Mối ghép tháo Mối ghép động Ơn tập Tiết 23 24 25 18 TH : Ghép nối chi tiết 26 19 Kiểm tra học kỳ I 27 Mục tiêu Kiến thức trọng tâm Phương pháp GD ... bµi, ®¸p ¸n, th¸ng ®iĨm bµi kiĨm tra - Ph«t« ®Ị KiĨm tra Ghi Tuần Tên Truyền chuyển động Tiết 28 20 Biến đổi chuyển động 29 21 Truyền chuyển động 30 Vai trò điện 31 Mục tiêu Kiến thức trọng tâm...
 • 12
 • 570
 • 49

Kế hoạch giảng dạy môn Công nghệ 9 (2010-2011)

Kế hoạch giảng dạy môn Công nghệ 9 (2010-2011)
... điện hai 19 đến công tắc hai cực 21 điện quy trình điều khiển hai đèn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật + Đảm bảo an toàn điện 23 đến Lắp mạch điện hai 22 đến + Hiểu nguyên 25 24 lý làm việc mạch công tắc ... thức học Khơng có tiết + Vẽ sơ đồ lắp + Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch đặt mạch điện hai điện hai công tắc hai cực công tắc hai cực điều điều khiển hai đèn + Lập bảng dự trù dụng cụ, khiển hai đèn vật liệu ... quang + Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang quy trình yêu cầu kỹ thuật 17 18 19 Ơn tập Kiểm tra học kỳ I 17 18 19 + Kìm loại, tua vít, búa, băng dính + Sơ đồ lắp đặt + Hệ thống hóa + Kiến thức...
 • 5
 • 796
 • 27

Xây dựng bài giảng bằng phương pháp lôgic kết hợp với đàm thoại nêu vấn đề trong giảng dạy môn Công Nghệ 11

Xây dựng bài giảng bằng phương pháp lôgic kết hợp với đàm thoại nêu vấn đề trong giảng dạy môn Công Nghệ 11
... dụng phương pháp dạy học đàm thoại nêu vấn đề - Xây dựng số giảng phương pháp đàm thoại nêu vấn đề - Tổ chức kiểm nghiệm đánh giá hiệu Xây dựng giảng phương pháp lơgíc kết hợp với đàm thoại nêu vấn ... XÂY DỰNG BÀI GIẢNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP LƠGÍC KẾT HỢP VỚI ĐÀM THOẠI NÊU VẤN ĐỀ 1.1.1 Nguồn để xây dựng giảng phương pháp lơgíc kết hợp với đàm thoại nêu vấn đề - Nghiên cứu chương trình mơn cơng nghệ ... - Tình có vấn đề phương pháp dạy học đàm thoại theo hướng tích cực hố hoạt động nhận thức học sinh * Phạm vi nghiên cứu Xây dựng giảng phương pháp lơgíc kết hợp với đàm thoại nêu vấn đề nội dung...
 • 17
 • 2,983
 • 0

Kế hoạch giảng dạy môn công nghệ 9

Kế hoạch giảng dạy môn công nghệ 9
... chăm sóc, thu -Giảng giải hoạch, bảo quản - Gợi mở - Vấn đáp Hiểu đợc biện pháp kĩ thuật : -Trực quan - Biết đợc giá trị Trồng, chăm sóc, nhãn, đặc điểm thực vật- thu hoạch, bảo -Giảng giải quản, ... 18 - Cành lấy mắt ghép Bài 10 Tiết 19 - Hiểu đợc biện -Trực quan - Biết đợc giá trị pháp kĩ thuật : xoài, đặc điểm thực vật trồng, chăm sóc, thu -Giảng giải hoạch, bảo quản, YCNc xoài - Yêu thích ... Tiết 27, 28, 29 - Biết đợc giá trị chôm chôm, đặc điểm thực vật YCNC chôm chôm - Yêu thích nghề trồng ăn - Hiểu đợc biện -Trực quan pháp kĩ thuật : trồng, chăm sóc, thu -Giảng giải hoạch, bảo quản,...
 • 5
 • 632
 • 21

Sáng kiến kinh nghiệm Sử dụng hình ảnh đất, phân bón trong giảng dạy môn công nghệ lớp 10

Sáng kiến kinh nghiệm Sử dụng hình ảnh đất, phân bón trong giảng dạy môn công nghệ lớp 10
... Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất phân bón bao gồm ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất phân bón cách sử dụng số loại phân vi sinh vật dùng sản xuất nông, lâm nghiệp Hình ảnh phần Đất, Phân bón ... Phân tích nhu cầu Lựa chọn hình ảnh Xử lý sư phạm hình ảnh bổ sung Hình: Quy trình bổ sung hình ảnh dạy học phần Đất, Phân bón Công nghệ 10 Ví dụ minh hoạ cho quy trình: Khi dạy phần sử dụng ... sử dụng hình ảnh dạy học”; “cần hình ảnh Ví dụ: Theo yêu cầu cần thêm hình ảnh để minh hoạ cho hướng sử dụng đất phèn để học sinh dễ tiếp cận 3.3 Lựa chon hình ảnh Trong dạy học phần Đất, Phân...
 • 30
 • 657
 • 2

ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng day môn công nghệ 11

ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng day môn công nghệ 11
... học môn Công Nghệ không nhàm chán + Giúp học tốt môn học khác, biết vai trò to lớn môn tin học ứng dụng công nghệ thông tin lĩnh vực sống- góp phần nâng cao chất lượng sống người 2- Kết vận dụng ... nhiều tiến -phát triển Môn Công nghệ lớp 11& 12 bậc THPT , việc ứng dụng CNTT giảng dạy cần thiết thiếu.Nhờ ứng dụng CNTT giảng học sinh làm quen với việc ứng dụng phần mềm vẽ kĩ thuật,thiết kế,chế ... sau: 11A5< = >11A12: Khá 11A811A11 : Trung bình 11A9< => 11A10: Tb-yếu Dạy theo nội dung đề tài –năm học 2009-2010: 1-Tình trạng thực tế chưa thực hiện: Ví dụ: Giảng dạy theo GIÁO ÁN1 lớp:11A5,11A8,11A9...
 • 20
 • 487
 • 2

kế hoạch giảng dạy môn công nghệ 11+12

kế hoạch giảng dạy môn công nghệ 11+12
... trí hợp lí tiêu chuẩn kích thước Phương pháp giảng dạy Chuẩn bị GV/HS Tranh vẽ -Dạy học hình 1.3,1.5 phát 1.7 SGK giải vấn đề -Phương pháp trực quan -Dạy học Tranh vẽ phát hình 1.3,1.5 giải vấn...
 • 2
 • 454
 • 7

Cải tiến phương pháp giảng dạy môn công nghệ lớp 10 theo hướng tích cực hóa người học tại trường trung học phổ thông Vĩnh Lộc thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ Đặng Thị Li Na. TP.HCM: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2010

Cải tiến phương pháp giảng dạy môn công nghệ lớp 10 theo hướng tích cực hóa người học tại trường trung học phổ thông Vĩnh Lộc thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ Đặng Thị Li Na. TP.HCM: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2010
... giang day mon Cong nghe 10 theo huang TCH ngtroi hoc 47 3.3 NQi dung cai tiSn PP giang day mon Cong nghe 10 theo huang TCH nguoi hoc 48 3.4 Quy trinh day men Cong nghe lap 10 theo huang TCH nguoi ... s6 PP giang day man Cong ngh? 10 42 2.3 Thuc trang cua vi~c irng dung PP giang day mon Cong nghe lap 10 44 2.3.1 Kit qua h9C tdp man Cong ngh? 10 tie ndm 2007-2 010 44 2.3.2 Giao vien 44 2.4 Nguyen ... mon Cong nghe lap 10 theo hu6ng tich Cl)'C h6a hoc sinh tai tnrong THPT Vinh L9C Tp HCM Ngutri nghien ctcu dJ tai Dang Thi Li Na IV ABSTRACT To contribute to improving the quality of teaching...
 • 8
 • 258
 • 1

Một số sáng kiến giảng dạy môn công nghệ 9 phần điện kỹ thuật

Một số sáng kiến giảng dạy môn công nghệ 9 phần điện kỹ thuật
... tính Công nghệp môn Công Nghệ Mô đun: Lắp đạt mạng điện nhà điều trước tiên giáo viên giảng dạy môn Công Nghệ phải thực Các em ngại tiếp xúc với điện, với thiết bị điện, mặt khác thiết bị điện ... Công Nghệ để đạt hiệu cao Sáng kiến áp dụng thành công trường PHẦN 2: NỘI DUNG I CƠ SỞ LÍ LUẬN: Môn Công Nghệ thiết kế theo Mô đun nghề Mô đun nghề Điện dân dụng nói riêng Mô đun nghề khác môn ... lại môn mà đòi hỏi người dạy phải trang bị nhiều kỹ khác từ kỹ sử dụng khoan, kỹ sử dụng loại dụng cụ điện, đến kỹ sử dụng cưa đục bào (để làm bảng điện) Chính giáo viên trực tiếp giảng dạy phải...
 • 14
 • 482
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: kế hoạch giảng dạy môn công nghệ lớp 6phương pháp giảng dạy môn công nghệkế hoạch giảng dạy môn công nghệ lớp 9kế hoạch giảng dạy môn công nghệ 7kế hoạch giảng dạy môn công nghệ 12kế hoạch giảng dạy môn công nghệ lớp 7kế hoạch giảng dạy môn công nghệ lớp 12kế hoạch giảng dạy môn công nghệ 11kế hoạch giảng dạy môn công nghệ 10kế hoạch giảng dạy môn công nghệ 8kế hoạch giảng dạy môn công nghệ 9kế hoạch giảng dạy môn công nghệ lớp 8ke hoach giang day mon cong nghe 8kế hoạch giảng dạy môn công nghệ lớp 11kế hoạch giảng dạy môn công nghệ lớp 10Ngày 22 thánh 08 đức maria trinh nữ vươngĐề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số và Giải tích 11 (lượng giác) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà NẵngĐề kiểm tra 1 tiết chương 1 Giải tích 12 (hàm số) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà NẵngĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Việt Nam – Ba Lan – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 môn Toán 10 trường THPT Dĩ An – Bình DươngĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình) trường THPT Đức Hòa – Long AnĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Chemical engineering volume 1 fluid flow, heat transfer and mass transfer elsevier (1999)quy trình chiết xuất một số alcaloid từ lá dừa cạn650 cau trac nghiem sinh 10 VUONGNHÂN TRẮC học TRONG THIẾT kế nội THẤTsách giải phẫu dịch Grays anatomy for students chương 8 giải phẫu đầu mặt cổchẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệugiáo án tháng 9 2017 (1) (2)phương pháp làm bánh flan tại nhàứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhỨng dụng Mũ Logarit vào giải bài toán Bài toán lãi kép