Giáo án điện tử môn địa lý bài 28 địa lý việt nam

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Lớp 12 Bài 17 tiết 19 ppt

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Lớp 12 Bài 17 tiết 19 ppt
... 100 - - - T.N Thuỷ điện 100 - 56 6,2 7,8 30 + So sánh tiềm khoáng sản, thuỷ điện vùng Trung du miền núi Bắc so với nước ? - Đây vùng giầu có nước ta tài nguyên khoáng sản thuỷ điện + Trung du miền ... Bộ hỡnh 17. 1 : + Dạng địa hình chủ yếu vùng ? - Đồi núi + Điều có ảnh hưởng tới thành phần tự nhiên ? - Các yếu tố tự nhiên chịu chi phối sâu sắc địa hình + Địa hình có phân hoá ? - Địa hình ... tế biển: nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, du lịch vịnh Hạ Long Núi cao, địa hình hiểm trở Khí hậu nhiệt đới ẩm có mùa đông lạnh Phát triển thủy điện (thủy điện Hoà Bình, thủy điện Sơn La sông Đà)Trồng...
 • 25
 • 1,800
 • 1

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Bài số 28- Địa Việt Nam lớp 12 ppt

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Bài số 28- Địa lý Việt Nam lớp 12 ppt
... Phúc Bắc Ninh Hải Dương Hải Phòng Thái Bình Nam Đinh Ninh Bình Hà Nam Hưng Yên 10 Hà Nội 11 Quảng Ninh 12 Thanh Hoá 13 Nghệ An 14 Hà Tĩnh Bản đồ hành Việt Nam Các khu công nghiệp theo quy hoạch tỉnh ... định ngành sản xuất số điểm công nghiêp tỉnh miền núi Tây Bắc Nhiệm vụ 2: Xác định ngành sản xuất số điểm công nghiêp tỉnh Tây Nguyên Nhiệm vụ 3: Xác định ngành sản xuất số điểm công nghiêp tỉnh ... hoá đất nước Bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp Khái niệm Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới tổ chức lãnh thổ công nghiệp Các nhân tố chủ yếu Bên Bên Vị trí địa lí Khoáng Nguồn Sản nước...
 • 18
 • 1,124
 • 2

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Bài 34- Thực Hành pps

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Bài 34- Thực Hành pps
... kinh tế Bắc Phi Gin Khai thác dầu mỏ An-giê-ri du lịch lịch khoan du Tham quanquan du Li-bi Tham Thành phố Khai thỏc than Thắng cảnh đẹp Bắc Phi Nam Phi Một số hình ảnh hoạt động kinh tế Trung...
 • 15
 • 1,168
 • 0

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Bài 24 sách giáo khoa địa lớp 12 pot

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Bài 24 sách giáo khoa địa lý lớp 12 pot
... Thác Mơ Nhiệt điện 500 KV Phú Mỹ, Bà Rịa, Nhiệt điện 500 KV Phú Mỹ, Bà Rịa, CS 150.000 KW CS 150.000 KW Chuyển điện Thủ Đức chạy dầu Chuyển điện Thủ Đức chạy dầu Thủy điện khác Thủy điện khác Từ ... đầu tư 21 Trở Đông Nam Bộ II a II a ĐƠNG NAM BỘ ĐƠNG NAM BỘ Thủy điện Trị An Thủy điện Trị An Phát triển Điện tuốc Phát triển Điện tuốc CS 400.000 KW CS 400.000 KW Phát triển Đường dây cao áp ... điện tử chế tạo máy, tin học, hóa chất, thực phẩm,… -CN phát triển có nhu cầu lớn lượng   Đông Nam Bộ (?) Năng lượng vùng ĐNB giải nào? I Các mạnh hạn chế vùng a) Khái qt chung: b) Vị trí địa...
 • 31
 • 2,363
 • 0

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Bài 42 sách giáo khoa địa lớp 12(Bài giảng đầy đủ) pps

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Bài 42 sách giáo khoa địa lý lớp 12(Bài giảng đầy đủ) pps
... + tránh khai thác mức nguồn lợi ven bờ, tránh khai thác mức đối tượng đánh bắt có giá trị kinh tế cao, + cấm sử dụng phương tiện đánh bắt có tính chất hủy diệt nguồn lợi + Việc phát triển đánh ... bờ Bài 42: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ AN NINH QUỐC PHÒNG Ở BIỂN ĐÔNG VÀ CÁC ĐẢO, QUẦN ĐẢO a-Tại phải khai thác tổng hợp b-Khai thác tài nguyên sinh vật C- Khai thác tài nguên khoáng sản: Bài 42: ... Quảng Trị) -Hoàng Sa( TP Đà Nẵng) - Sơn( Quảng Ngãi) -Trường Sa( Khánh Hoà) -Phú Quý( Bình Thuận) -Côn Đảo ( Vũng Tàu) -Kiên Hải Phú Quốc ( Kiên Giang) Bài 42: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ AN NINH...
 • 30
 • 2,051
 • 3

Giáo án điện tử môn Địa lý: Bài 27 địa 12 potx

Giáo án điện tử môn Địa lý: Bài 27 địa lý 12 potx
... nghiệp lượng: Công nghiệp lương gồm phân nhánh nhỏ? CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG KT Nguyên, nhiên liệu Than Dầu Khí Các Loại khác Sản xuất điện Thuỷ Điện Nhiệt Điện Các loại khác a Khai thác nguyên , ... Lan Tây, Lan đỏ phục vụ cho nhà máy điện phân đạm: Phú mỹ, Cà mau Hồng ngọc Rạng đông Bạch hổ Rồng Đại hùng Lan đỏ Lan tây b Công nghiệp điện lực: - Sản lượng điện: tăng nhanh(52,1 tỷ kwh chủ yếu: ... áp: 500kv( Hòa bình HCM dài 1488km) - Thủy điện: tiềm 30 triệu kw ;sản lượng 260 -270 tỷ kwh  hệ thống s Hồng ( 37%) s Đồng nai (19%) Các nhà máy thủy điện: - Đã xây: Hòa bình, Ya li, Trị an Hàm...
 • 23
 • 969
 • 0

Giáo án điện tử môn Địa lý: Bài 28 địa 12 pptx

Giáo án điện tử môn Địa lý: Bài 28 địa lý 12 pptx
... nghiƯp liªn kÕt víi Linh Khu côViƯt Namp– Sing-ga-po KCN chế nghiệTân Thuận h Hoà Khu ng xuấtTrung Khán + EM BIẾT GÌ VỀ TP.HỒ CHÍ MINH ĐĨ LÀ MỘT TRUNG TÂM CƠNG NGHIÊÊP LỚN NHẤT CẢ NƯỚC Trung t©m c«ng ... TCLT CN ë trinh ®é cao, lµ khu vùc tËp trung CN g¾n víi ®« thÞ võa vµ lín *ĐỈc ®iĨm: - VÞ trÝ ®Þa lÝ thn lỵi - Gåm nhiỊu ®iĨm CN, KCN cã mèi quan hƯ chỈt chÏ vỊ qui trinh, c«ng nghƯ -Cã c¸c xÝ nghiƯp ... NGHIỆP Nối cột A với cột B cho hợp lí ? Cột A Cột B a.Có xí hạt nhân hay nòng cốt đònh hùng chuyên môn hóa 1.Điểm công nghiệp b Điểm dân cư hai xí nghiệp công nghiệp Khu công nghiệp c.Gắn với đô...
 • 35
 • 315
 • 0

Giáo án điện tử môn địa lý: Bài 16- Đặc điểm dân số và phân bố dân cư docx

Giáo án điện tử môn địa lý: Bài 16- Đặc điểm dân số và phân bố dân cư docx
... Năm 2005: có 73,1% dân số sinh sống nông thôn, 26,9% dân số tập trung thành thò CƠ CẤU DS PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN III.PHÂN BỐ DÂN CƯ CHƯA HP LÍ ? Việc phân bố dân không hợp lí có ... NGO ĐÁNH CỒNG CHIÊNG NỘI DUNG BÀI HỌC ĐƠNG DÂN, CĨ NHIỀU THÀNH PHẦN DÂN TỘC DÂN SỐ CỊN TĂNG NHANH, CƠ CẤU DÂN SỐ TRẺ II.DÂN SỐ CÒN TĂNG NHANH, CƠ CẤU DÂN SỐ TRẺ ? Hãy nhận xét gia tăng dân số nước ... NỘI DUNG BÀI HỌC ĐƠNG DÂN, CĨ NHIỀU THÀNH PHẦN DÂN TỘC DÂN SỐ CỊN TĂNG NHANH, CƠ CẤU DÂN SỐ TRẺ PHÂN BỐ DÂN CƯ CHƯA HỢP LÍ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DÂN SỐ HỢP LÍ VÀ SỬ DỤNG CĨ HIỆU QUẢ...
 • 23
 • 2,333
 • 5

Giáo án điện tử môn địa lý: Địa 12 Bài 17 Tiết 19 pot

Giáo án điện tử môn địa lý: Địa lý 12 Bài 17 Tiết 19 pot
... 100 - - - T.N Thuỷ điện 100 - 56 6,2 7,8 30 + So sánh tiềm khoáng sản, thuỷ điện vùng Trung du miền núi Bắc so với nước ? - Đây vùng giầu có nước ta tài nguyên khoáng sản thuỷ điện + Trung du miền ... Bộ hỡnh 17. 1 : + Dạng địa hình chủ yếu vùng ? - Đồi núi + Điều có ảnh hưởng tới thành phần tự nhiên ? - Các yếu tố tự nhiên chịu chi phối sâu sắc địa hình + Địa hình có phân hoá ? - Địa hình ... tế biển: nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, du lịch vịnh Hạ Long Núi cao, địa hình hiểm trở Khí hậu nhiệt đới ẩm có mùa đông lạnh Phát triển thủy điện (thủy điện Hoà Bình, thủy điện Sơn La sông Đà)Trồng...
 • 25
 • 338
 • 0

Giáo án điện tử môn địa lý: Bài 20- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế docx

Giáo án điện tử môn địa lý: Bài 20- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế docx
... BÀI Bài hôm cần tìm hiểu vấn đề lớn: -Chuyển dịch cấu ngành kinh tế -Chuyển dịch cấu thành phần kinh tế -Chuyển dịch cấu lãnh thổ kinh tế 2 -Chuyển dịch kinh tế theo hướng công ... thuộc kết cấu hạ tầng kinh tế phát triển đô thị -Nhiều loại hình dịch vụ đời b -Chuyển dịch cấu thành phần kinh tế 18 -Kinh tế nhà nước tỉ trọng giảm -Khu vực kinh tế tư nhân khu vực kinh tế có vốn ... tàu kinh tế, dẫn đầu CN hóa, hiến đại hóa, vùng kinh tế động lực nước CÂU HỎI CUỐI BÀI • Điền nội dung thich hợp vào b ảng theo m ẫu sau? • Xu hướng chuyển dịch cấu kinh tế cấu Ngành kinh tế...
 • 25
 • 653
 • 1

Giáo án điện tử môn địa 5

Giáo án điện tử môn địa lý 5
... dân nước Hoa Kì? châu đất cư Mĩ Nam Trung Mĩ? Thứ sáu ngày 21 tháng năm 2011 Địa lí Thứ sáu ngày 21 tháng năm 2011 Địa lí a)Vị trí địa lí, giới hạn Thảo luận theo cặp -Dựa vào hình đọc SGK trang ... cực Nam B Bán cầu Nam C Bán cầu Bắc Lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu: A Nóng giới B Hàn đới C Nhiệt đới D Khô hạn Châu Nam Cực Nằm vùng: A Vùng cực Bắc B Bán Cầu Bắc C Vùng cực Nam D Bán cầu Nam ... Thứ sáu ngày 21 tháng năm 2011 Địa lí a)Vị trí địa lí, giới hạn b)Đặc điểm tự nhiên b)Đặc điểm tự nhiên Thảo luận nhóm - Đọc SGK trang 126-127 hoàn thành bảng sau: Khí hậu Lục địa Ô-xtrâyli-a...
 • 28
 • 1,610
 • 8

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Địa Việt Nam pps

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Địa lý Việt Nam pps
... nghiệp lượng: Công nghiệp lương gồm phân nhánh nhỏ? CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG KT Nguyên, nhiên liệu Than Dầu Khí Các Loại khác Sản xuất điện Thuỷ Điện Nhiệt Điện Các loại khác a Khai thác nguyên , ... mi, Đa nhim, Thác bà, -Đang xây dựng: thủy điện Sơn la, tuyên quang tg Các nhà máy điện: - Nhiệt điện: + Miền Bắc: than ( Quảng ninh) +Miền Trung miền Nam: Dầu nhập nội + Nhà máy chạy tuốc bin ... Lan Tây, Lan đỏ phục vụ cho nhà máy điện phân đạm: Phú mỹ, Cà mau Hồng ngọc Rạng đông Bạch hổ Rồng Đại hùng Lan đỏ Lan tây b Công nghiệp điện lực: - Sản lượng điện: tăng nhanh(52,1 tỷ kwh chủ yếu:...
 • 23
 • 346
 • 0

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Áp thấp nhiệt đới ppsx

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Áp thấp nhiệt đới ppsx
... Bão nhiệt đới (tropical stom) Với đường đẳng áp khép kín, tốc độ gió lớn vùng trung tâm từ 17.2-24.4 m/s Áp thấp nhiệt đới (tropical depresion ) Với hoàn lưu mặt đất giới hạn hay số đường đẳng áp ... Lekima hình thành vào cuối ngày 30/9/2007 từ áp thấp nhiệt đới, sau phát triển thành bão tiếp tục mạnh lên thành siêu bão nhiệt đới với sức gió mạnh 60knot, áp suất 975hpa Gần bão Conson đổ vào tỉnh ... thuận nhiệt đới thứ hai bão nhiệt đới thứ nhất, đồng thời siêu bão thứ mùa bão Thái Bình Dương năm 2006 trung tâm cảnh báo chung công nhận Theo Cục khí tượng Nhật Bản, Chanchu xoáy thuận nhiệt đới...
 • 31
 • 485
 • 2

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Vĩ trí lãnh thổ Việt Nam ppt

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Vĩ trí lãnh thổ Việt Nam ppt
... đáy biển kéo từ thềm lục địa Đảm bảo cho thực chủ quyền nước ven biển Đặc quyền kinh tế Chủ quyền thăm dò, bảo vệ quản lí TNTN Ý nghiã vị trí Địa Lí phạm vi lãnh thổ Việt Nam a Ý nghĩa tự nhiên: ... hàng hải quan trọng ⇒ Việt Nam dễ dàng giao lưu với nước giới 23023’B – Hà Giang Hệ toạ độ: 102009’Đ – Điện Biên 109024’Đ – Khánh Hồ 8034’B – Cà Mau • Với hệ toạ độ vậy, Việt Nam nằm đới khí hậu ... Trung Quốc Vị trí địa Nằm phía Đơng lý: bán đảo Đơng Dương Lào Thái Lan Philipines Campuchia Malaysia Indonesia Singapore Gần Trung tâm khu vực Đơng Nam Á Vừa gắn liền với lục địa Á - Âu Nằm...
 • 23
 • 359
 • 0

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Thực hành về lược đồ Việt Nam pptx

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Thực hành về lược đồ Việt Nam pptx
... định 100 1/4 80B 1020Đ 1040 1060 1080 1100 1120Đ - Kết hợp với đồ hành VN để vẽ đường biên giới đường bờ biển 1/4 24 B - Kết hợp với đồ tự S S Chả xác định S nhiênà VNồ để S.T H y Đ ng B vịnh biển, ... i Na 240B 1/4 1/4 220 S.Đ S H 1/3 S.C ồn y S.T g Bìn h Hà Nội 200 - Kết hợp với đồ hành VN để xác định điền tên thành phố lớn: 1/2 S.M S.C ã ả 1/4 Hạ Long Hải Phòng 180 Q.đ Hoàng Sa Huế 160 1/3 ... Quốc 8B Vịnh 1/4 Thái Lan 1020Đ 1040 S.T iề S.H n ậu Đ S + Sông Ba i Na S.T i 1080 Đ S ền + Sông Đồng Nai S.H ậ Q.đ Trường Sa 1060 S.B a + Sông Thu Bồn S.B a 1/2 100 S.T Bồn + Sông Cả 140 12 +...
 • 6
 • 439
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giao an dien tu mon dia ly lop 9 bai 38giao an dien tu mon dia ly lop 7 bai 22giao an dien tu mon dia ly lop 10 bai 15giao an dien tu mon dia ly 10 bai 9giao an dien tu mon dia ly lop 10 bai 9giao an dien tu mon dia ly lop 6 bai 12giao an dien tu mon dia ly lop 8 bai 35giao an dien tu mon dia ly lop 8 bai 36giao an dien tu mon dia ly lop 7 bai 53giao an dien tu mon dia ly lop 7 bai 29giao an dien tu mon dia ly lop 7 bai 54giao an dien tu mon dia ly lop 7 bai 47giao an dien tu mon dia ly lop 7 bai 52giao an dien tu mon dia ly lop 7 bai 28giao an dien tu mon dia ly lop 9 bai 37Điều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm