Giáo án điện tử môn địa lý bài 16 đặc điểm dân số và phân bố dân cư

Giáo án điện tử môn địa lý: Bài 16- Đặc điểm dân số phân bố dân docx

Giáo án điện tử môn địa lý: Bài 16- Đặc điểm dân số và phân bố dân cư docx
... Năm 2005: có 73,1% dân số sinh sống nông thôn, 26,9% dân số tập trung thành thò CƠ CẤU DS PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN III.PHÂN BỐ DÂN CƯ CHƯA HP LÍ ? Việc phân bố dân không hợp lí có ... NGO ĐÁNH CỒNG CHIÊNG NỘI DUNG BÀI HỌC ĐƠNG DÂN, CĨ NHIỀU THÀNH PHẦN DÂN TỘC DÂN SỐ CỊN TĂNG NHANH, CƠ CẤU DÂN SỐ TRẺ II.DÂN SỐ CÒN TĂNG NHANH, CƠ CẤU DÂN SỐ TRẺ ? Hãy nhận xét gia tăng dân số nước ... NỘI DUNG BÀI HỌC ĐƠNG DÂN, CĨ NHIỀU THÀNH PHẦN DÂN TỘC DÂN SỐ CỊN TĂNG NHANH, CƠ CẤU DÂN SỐ TRẺ PHÂN BỐ DÂN CƯ CHƯA HỢP LÍ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DÂN SỐ HỢP LÍ VÀ SỬ DỤNG CĨ HIỆU QUẢ...
 • 23
 • 2,322
 • 5

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Bài số 28- Địa Việt Nam lớp 12 ppt

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Bài số 28- Địa lý Việt Nam lớp 12 ppt
... Phúc Bắc Ninh Hải Dương Hải Phòng Thái Bình Nam Đinh Ninh Bình Hà Nam Hưng Yên 10 Hà Nội 11 Quảng Ninh 12 Thanh Hoá 13 Nghệ An 14 Hà Tĩnh Bản đồ hành Việt Nam Các khu công nghiệp theo quy hoạch tỉnh ... định ngành sản xuất số điểm công nghiêp tỉnh miền núi Tây Bắc Nhiệm vụ 2: Xác định ngành sản xuất số điểm công nghiêp tỉnh Tây Nguyên Nhiệm vụ 3: Xác định ngành sản xuất số điểm công nghiêp tỉnh ... hoá đất nước Bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp Khái niệm Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới tổ chức lãnh thổ công nghiệp Các nhân tố chủ yếu Bên Bên Vị trí địa lí Khoáng Nguồn Sản nước...
 • 18
 • 1,123
 • 2

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Bài 34- Thực Hành pps

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Bài 34- Thực Hành pps
... kinh tế Bắc Phi Gin Khai thác dầu mỏ An-giê-ri du lịch lịch khoan du Tham quanquan du Li-bi Tham Thành phố Khai thỏc than Thắng cảnh đẹp Bắc Phi Nam Phi Một số hình ảnh hoạt động kinh tế Trung...
 • 15
 • 1,167
 • 0

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Bài 24 sách giáo khoa địa lớp 12 pot

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Bài 24 sách giáo khoa địa lý lớp 12 pot
... Thác Mơ Nhiệt điện 500 KV Phú Mỹ, Bà Rịa, Nhiệt điện 500 KV Phú Mỹ, Bà Rịa, CS 150.000 KW CS 150.000 KW Chuyển điện Thủ Đức chạy dầu Chuyển điện Thủ Đức chạy dầu Thủy điện khác Thủy điện khác Từ ... đầu tư 21 Trở Đông Nam Bộ II a II a ĐƠNG NAM BỘ ĐƠNG NAM BỘ Thủy điện Trị An Thủy điện Trị An Phát triển Điện tuốc Phát triển Điện tuốc CS 400.000 KW CS 400.000 KW Phát triển Đường dây cao áp ... điện tử chế tạo máy, tin học, hóa chất, thực phẩm,… -CN phát triển có nhu cầu lớn lượng   Đông Nam Bộ (?) Năng lượng vùng ĐNB giải nào? I Các mạnh hạn chế vùng a) Khái qt chung: b) Vị trí địa...
 • 31
 • 2,363
 • 0

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Bài 42 sách giáo khoa địa lớp 12(Bài giảng đầy đủ) pps

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Bài 42 sách giáo khoa địa lý lớp 12(Bài giảng đầy đủ) pps
... + tránh khai thác mức nguồn lợi ven bờ, tránh khai thác mức đối tượng đánh bắt có giá trị kinh tế cao, + cấm sử dụng phương tiện đánh bắt có tính chất hủy diệt nguồn lợi + Việc phát triển đánh ... bờ Bài 42: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ AN NINH QUỐC PHÒNG Ở BIỂN ĐÔNG VÀ CÁC ĐẢO, QUẦN ĐẢO a-Tại phải khai thác tổng hợp b-Khai thác tài nguyên sinh vật C- Khai thác tài nguên khoáng sản: Bài 42: ... Quảng Trị) -Hoàng Sa( TP Đà Nẵng) - Sơn( Quảng Ngãi) -Trường Sa( Khánh Hoà) -Phú Quý( Bình Thuận) -Côn Đảo ( Vũng Tàu) -Kiên Hải Phú Quốc ( Kiên Giang) Bài 42: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ AN NINH...
 • 30
 • 2,051
 • 3

Giáo án điện tử môn Địa lý: Bài 27 địa 12 potx

Giáo án điện tử môn Địa lý: Bài 27 địa lý 12 potx
... nghiệp lượng: Công nghiệp lương gồm phân nhánh nhỏ? CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG KT Nguyên, nhiên liệu Than Dầu Khí Các Loại khác Sản xuất điện Thuỷ Điện Nhiệt Điện Các loại khác a Khai thác nguyên , ... Lan Tây, Lan đỏ phục vụ cho nhà máy điện phân đạm: Phú mỹ, Cà mau Hồng ngọc Rạng đông Bạch hổ Rồng Đại hùng Lan đỏ Lan tây b Công nghiệp điện lực: - Sản lượng điện: tăng nhanh(52,1 tỷ kwh chủ yếu: ... áp: 500kv( Hòa bình HCM dài 1488km) - Thủy điện: tiềm 30 triệu kw ;sản lượng 260 -270 tỷ kwh  hệ thống s Hồng ( 37%) s Đồng nai (19%) Các nhà máy thủy điện: - Đã xây: Hòa bình, Ya li, Trị an Hàm...
 • 23
 • 969
 • 0

Giáo án điện tử môn Địa lý: Bài 28 địa 12 pptx

Giáo án điện tử môn Địa lý: Bài 28 địa lý 12 pptx
... nghiƯp liªn kÕt víi Linh Khu côViƯt Namp– Sing-ga-po KCN chế nghiệTân Thuận h Hoà Khu ng xuấtTrung Khán + EM BIẾT GÌ VỀ TP.HỒ CHÍ MINH ĐĨ LÀ MỘT TRUNG TÂM CƠNG NGHIÊÊP LỚN NHẤT CẢ NƯỚC Trung t©m c«ng ... TCLT CN ë trinh ®é cao, lµ khu vùc tËp trung CN g¾n víi ®« thÞ võa vµ lín *ĐỈc ®iĨm: - VÞ trÝ ®Þa lÝ thn lỵi - Gåm nhiỊu ®iĨm CN, KCN cã mèi quan hƯ chỈt chÏ vỊ qui trinh, c«ng nghƯ -Cã c¸c xÝ nghiƯp ... NGHIỆP Nối cột A với cột B cho hợp lí ? Cột A Cột B a.Có xí hạt nhân hay nòng cốt đònh hùng chuyên môn hóa 1.Điểm công nghiệp b Điểm dân cư hai xí nghiệp công nghiệp Khu công nghiệp c.Gắn với đô...
 • 35
 • 315
 • 0

Giáo án điện tử môn địa lý: Bài 20- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế docx

Giáo án điện tử môn địa lý: Bài 20- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế docx
... BÀI Bài hôm cần tìm hiểu vấn đề lớn: -Chuyển dịch cấu ngành kinh tế -Chuyển dịch cấu thành phần kinh tế -Chuyển dịch cấu lãnh thổ kinh tế 2 -Chuyển dịch kinh tế theo hướng công ... thuộc kết cấu hạ tầng kinh tế phát triển đô thị -Nhiều loại hình dịch vụ đời b -Chuyển dịch cấu thành phần kinh tế 18 -Kinh tế nhà nước tỉ trọng giảm -Khu vực kinh tế tư nhân khu vực kinh tế có vốn ... tàu kinh tế, dẫn đầu CN hóa, hiến đại hóa, vùng kinh tế động lực nước CÂU HỎI CUỐI BÀI • Điền nội dung thich hợp vào b ảng theo m ẫu sau? • Xu hướng chuyển dịch cấu kinh tế cấu Ngành kinh tế...
 • 25
 • 653
 • 1

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Vấn đề phát triển ngành GTVT TTLL potx

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Vấn đề phát triển ngành GTVT và TTLL potx
... gồm phần chính: Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải Vấn đề phát triển ngành thông tin liên lạc Ngành giao thông vận tải BÀI 30 VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ THÔNG TIN LIÊN ... phi thoại, truyền dẫn… TELEX Máy Fax TTLL trước Trạm Vi Ba Sự phát triển ngành TTLL Sự phát triển ngành TTLL Sự phát triển ngành TTLL ... Đường ống Sự phát triển ngành non trẻ, có bước tiến nhanh - Khối lượng vận chuyển luân chuyển tăng nhanh - nước có 19 sân bay (trong có sân bay quốc tế) Gắn với phát triển ngành dầu khí...
 • 45
 • 469
 • 1

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Đất nước nhiều đồi núi_tiết 1 2 pptx

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Đất nước nhiều đồi núi_tiết 1 và 2 pptx
... núi tích lãnh thổ 20 00 Đòa hình thấp 15 00 10 00m 10 00 chiếm 85%, núi cao 20 00m chiếm 1% Chủ yếu đồi núi thấp (dưới 10 00m) b) Cấu trúc đòa hình đa dạng LÁT CẮT NGANG MÔ TẢ CẤU TRÚC ĐỊA HÌNH VIỆT NAM ... 500-80 010 00m a) Khu vực đồi núi + Địa hình bán bình nguyên đồi trung du -Nằm chuyển tiếp miền núi đồng Bán bình nguyên Bài 7: Đặc điểm chung địa hình: Các khu vực địa hình: a Khu vực đồi núi ... vơi Lát cắt địa hình Tỉ lệ ngang : 000 000 Tỉ lệ đứng : 10 0 000 Các thung lũng sơng hướng xen dãy núi a) Khu vực đồi núi + Vùng Tây Bắc Giới hạn: Nằm sơng Hồng sơng Cả Địa hình cao nước ta, dãy...
 • 52
 • 302
 • 0

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm_1 doc

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm_1 doc
... cấu ngành công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản Tình hình phát triển Em có nhận xét cấu ngành cơng nghiệp chế biến LTTP nước ta? - Gv tóm lại: CNCB LTTP ngành CNTĐ có cấu ngành đa dạng Phát triển ... lượng điện, than dầu mỏ nước ta Gv nói thêm tổ chức Vietsope tro(198 1)và Khu lọc dầu Dung Quất Tình hình phát triển b Cơng nghiệp điện lực * Điện lực - Có nhiều tiềm để phát triển - Sản lượng điện ... gió, thuỷ triều ) - Thúc đẩy phát triển KH – KT nâng cao chất lượng sống Tình hình phát triển Quan sát sơ đồ, em có nhận xét cấu ngành cơng nghiệp lượng ? Tình hình phát triển Cơ cấu CNNL KT ngun,nhiên...
 • 21
 • 307
 • 1

Giáo án điện tử môn Địa Lý:Vấn đề phát triển thương mại du lịch_1 pptx

Giáo án điện tử môn Địa Lý:Vấn đề phát triển thương mại và du lịch_1 pptx
... Bài 31 Vấn đề phát triển th ơng mại, du lịch Bài 31 Vấn đề phát triển thơng mại, du lịch 3.8 Thơng mại a Nội thơng Nhận xét cấu bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ phân ... Hình 31.1 Cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ phân theo thành phần kinh tế (%) Bài 31 Vấn đề phát triển thơng mại, du lịch Thơng mại a Nội thơng - Phát triển mạnh sau thời kì đổi ... Bài 31 Vấn đề phát triển th ơng mại, du lịch Du lịch a Quan sát hình ảnh sau: Tài nguyên du lịch - Qua nguyênhìnhlịch cảnh quan Tài du ảnh thiên nhiên, di tíchem chotích cách số điểm du lịch ,...
 • 21
 • 305
 • 0

Giáo án điện tử môn Địa Lý:Vấn đề phát triển thương mại du lịch_2 pot

Giáo án điện tử môn Địa Lý:Vấn đề phát triển thương mại và du lịch_2 pot
... V DU LCH Thng mi a Ni thng b Ngoi thng Du lch a Ti nguyờn du lch b Tỡnh hỡnh phỏt trin c Cỏc trung tõm du lch ch yu VN PHT TRIN THNG MI V DU LCH Thng mi a Ni thng Hình 31.1 Cơ cấu tổng mức bán ... 1,5 0,8 1,4 1,7 0,3 Khách nội địa Khách quốc tế 1,5 2,1 Doanh thu từ du lịch Hình 36.1 Số lượt khách doanh thu từ du lịch nước ta Du lch b Tỡnh hỡnh phỏt trin: -Ngnh du lch nc ta ó hỡnh thnh t nhng ... khỏch v doanh thu t du lch ca nc ta tng nhanh 2 Du lch c Cỏc trung tõm du lch ch yu: -Cỏc trung tõm du lch ln nht nc ta: H Ni, H Chớ Minh, Hu Nng - Ngoi ra, cũn mt s trung tõm du lch quan trng...
 • 16
 • 197
 • 0

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Thực hành MQH giữa dân số với vấn đề LTTP ở đồng bằng sông hồng doc

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Thực hành MQH giữa dân số với vấn đề LTTP ở đồng bằng sông hồng doc
... Bảng: Tốc độ tăng trưởng số tiêu Đồng Bằng Sông Hồng nước (Đơn vị: %) Đồng Sông Hồng Các số Cả nước 1995 2005 1995 2005 Số dân 100 111,7 100 115,4 Diện tích gieo trồng lương thực có hạt 100 109,3 ... hệ dân số với sx lương thực tìm rakĩ năng: - Về hướng giải + Biết xử lí phân tích số liệu theo yêu cầu câu hỏi rút nhận xét cần thiết + Biết giải thích có sở khoa học MQH dân số sx lương thực ... tình hình dân số sản xuất LT ĐBSH vấn đề ktxh gay gắt: + Tốc độ tăng dân số ĐBSH có tăng Nhưng so tỉ trọng dsố ĐBSH với nước → có xu hướng giảm, song cao: / '2005: Dsố ĐBSH chiếm 1/5 Dsố nước (21,7%)...
 • 14
 • 187
 • 1

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Lớp 12 Bài 17 tiết 19 ppt

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Lớp 12 Bài 17 tiết 19 ppt
... 100 - - - T.N Thuỷ điện 100 - 56 6,2 7,8 30 + So sánh tiềm khoáng sản, thuỷ điện vùng Trung du miền núi Bắc so với nước ? - Đây vùng giầu có nước ta tài nguyên khoáng sản thuỷ điện + Trung du miền ... Bộ hỡnh 17. 1 : + Dạng địa hình chủ yếu vùng ? - Đồi núi + Điều có ảnh hưởng tới thành phần tự nhiên ? - Các yếu tố tự nhiên chịu chi phối sâu sắc địa hình + Địa hình có phân hoá ? - Địa hình ... tế biển: nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, du lịch vịnh Hạ Long Núi cao, địa hình hiểm trở Khí hậu nhiệt đới ẩm có mùa đông lạnh Phát triển thủy điện (thủy điện Hoà Bình, thủy điện Sơn La sông Đà)Trồng...
 • 25
 • 1,798
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giao an dien tu mon dia ly lop 9 bai 38giao an dien tu mon dia ly lop 7 bai 22giao an dien tu mon dia ly lop 10 bai 15giao an dien tu mon dia ly 10 bai 9giao an dien tu mon dia ly lop 10 bai 9giao an dien tu mon dia ly lop 6 bai 12giao an dien tu mon dia ly lop 8 bai 35giao an dien tu mon dia ly lop 8 bai 36giao an dien tu mon dia ly lop 7 bai 53giao an dien tu mon dia ly lop 7 bai 29giao an dien tu mon dia ly lop 7 bai 54giao an dien tu mon dia ly lop 7 bai 47giao an dien tu mon dia ly lop 7 bai 52giao an dien tu mon dia ly lop 7 bai 28giao an dien tu mon dia ly lop 9 bai 37CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây