Bộ đề thi tự luận ngữ văn

Bộ đề thi tự luận toán học nguyễn văn nho

Bộ đề thi tự luận toán học nguyễn văn nho
... hoa 289 A Cau true de thi Tot nghiep THPT 2009 314 D De thi tham khao 297 C De thi mau TNTHPT 292 Dap an - thang diem 318 De thi tot nghiep THPT phan ban 2008, Ian 316 De thi tot nghiep THPT phan ... tuyen, tiem can 2,0 (d\Jng va ngang) cua thi ham so' Tim tren thi nhi^ng diem CO tinh chat cho trtfdc; ti/dng giao giCfa hai thi (mot hai thi la du"5ng thing); III II IV V PhU(fn^ trinh, bat ... De thi tuyen sinh Dai hoc, Cao d^ng, khoi B, D 273 E Mirdi de thi i\i luyen tap 21 D Ba mi/di de thi CO IcJi giai : PHAN 2: T H I T O T N G H I E P T R U N G H Q C PHO THONG 289 291 B De thi...
 • 320
 • 166
 • 0

BỘ ĐỀ THI & KIỂM TRA NGỮ VĂN 6-7-8-9

BỘ ĐỀ THI & KIỂM TRA NGỮ VĂN 6-7-8-9
... lỗi tả nhiều đề kiểm tra chất lợng học kì năm học 2008 - 2009 Môn : Ngữ văn (Thời gian: 90 phút làm bài) I Trắc nghiệm :(3,0 điểm) Dựa vào hiểu biết em văn Mẹ hiền dạy (Ngữ văn tập 1), em ... h u y ệ n L i ê n h ệ (0,75 điểm) đề kiểm tra học kì I Năm học 2008 - 2009 Môn : Ngữ Văn 7(Thời gian làm 90 phút) I Phần trắc nghiệm (3 điểm): Đọc đoạn văn sau trả lời câu hỏi cách khoanh tròn ... Điểm 0: Bài bỏ giấy trắng lạc đề hoàn toàn Đề kiểm tra cuối học kỳ I Năm học 2008 2009 Môn: Văn 8(thời gian làm bài: 90 phút) I Trắc nghiệm (3 điểm) Đọc kỹ đoạn văn sau trả lời câu hỏi Chao...
 • 8
 • 887
 • 3

BỘ ĐỀ THI TỰ LUẬN LUYỆN THI ĐẠI HỌC - 33 ĐỀ

BỘ ĐỀ THI TỰ LUẬN LUYỆN THI ĐẠI HỌC - 33 ĐỀ
... rắn thu Đề 16 Câu 1.1 Chất hữu A td với HCl tạo 2-clo,2-metyl butan.Viết CTCT, pư trùng hợp A gọi tên Gọi lại tên cho:2,3,4-trietyl pentan; 2,3,3-tri clo,6-brom,4,4,7,7-tetrametyl oct-5-en Câu ... chất X,Y,Z Câu Từ tinh bột chất vô khác viết pư điều chế: poly vinyl axetat p- crezolat natri caosu bu-Na axit oxalic Câu nhận biết hai chất riêng biệt: butadien-1,3 buten-1 Câu Cho biết CTPT phèn ... Viết đồng phân chất đơn chức học có CTPT C 5H10O2 gọi tên Viết đồng phân chất đơn chức học có CTPT C5H10O gọi tên Viết CTCT 3, 4- đietyl, 2,2,4,5-tetra metyl hexanol-3 Câu Viết pư theo sơ đồ: A→...
 • 11
 • 336
 • 2

Bộ đề thi cơ bản ngữ văn

Bộ đề thi cơ bản ngữ văn
... biĨu c¶m , diễn đạt sáng, lời văn giàu hình ảnh, tưởng tượng phong phú, không mắc lỗi loại -Điểm 5: Bài viết tốt, phương pháp tự Diễn đạt ngắn gọn, súc tích, từ ngữ phong phú, không sai lỗi tả.Song ... biĨu c¶m , diễn đạt sáng, lời văn giàu hình ảnh, tưởng tượng phong phú, không mắc lỗi loại -Điểm 5: Bài viết tốt, phương pháp tự Diễn đạt ngắn gọn, súc tích, từ ngữ phong phú, không sai lỗi tả.Song ... lµm ®ỵc: 0.5 - BiƯn ph¸p tu tõ so s¸nh ThĨ hiƯn : + T×nh c¶m anh , em nh tay víi ch©n , kh«ng thĨ thi u bé phËn nµo 0.5 trªn c¬ thĨ ngêi - T¸c dơng : Nh¾c nhë chóng ta anh em mét nhµ ph¶I biÕt...
 • 5
 • 273
 • 0

ÔN THI TỰ LUẬN NGỮ VĂN 9 ĐẦY ĐỦ

ÔN THI TỰ LUẬN NGỮ VĂN 9 ĐẦY ĐỦ
... thuộc lớp nhà văn thành danh từ trớc Cách mạng Tháng 194 5 với truyện ngắn tiếng vẻ đẹp văn hoá xứ Kinh Bắc Ông gắn bó với thôn quê, từ lâu am hiểu ngời nông dân Đi kháng chiến, ông tha thi t muốn ... nớc ông Hai bộc lộ sâu sắc tâm lí ông nghe tin làng theo giặc - Khi nghe tin xấu đó, ông sững sờ, cha tin Nhng ngời ta kể rành rọt, không tin không đợc, ông xấu hổ lảng Nghe họ chì chiết ông ... qua ý nghĩ, hành vi, ngôn ngữ đối thoại độc thoại Ngôn ngữ Ông Hai vừa có nét chung ngời nông dân lại vừa mang đậm cá tính nhân vật nên sinh động C- Kết bài: - Qua nhân vật ông Hai, ngời đọc thấm...
 • 83
 • 218
 • 0

Bộ đề thi ĐH môn Ngữ văn

Bộ đề thi ĐH môn Ngữ văn
... ĐT 0168.921.8668 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI ĐẠI HỌC NĂM 2014 * ĐỀ CHÍNH THỨC * ĐỀ THI MẬT MÃ ĐẠI HỌC NĂM 2014 MÔN NGỮ VĂN MÃ KHỐI C-D 3321 KỲ THI ĐẠI HỌC NĂM Môn thi: NGỮ VĂN Thời gian làm ... có từ ngày ” BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO * ĐỀ CHÍNH THỨC * ĐỀ THI ĐẠI HỌC NĂM 2014 MÔN NGỮ VĂN MÃ KHỐI C-D 13023 Môn thi: NGỮ VĂN Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề ĐỀ BÀI: I PHẦN ... 123doc.org BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO * ĐỀ CHÍNH THỨC * ĐỀ THI ĐẠI HỌC NĂM 2014 MÔN NGỮ VĂN MÃ KHỐI C-D 33201 KỲ THI ĐẠI HỌC NĂM Môn thi: NGỮ VĂN Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề ...
 • 32
 • 242
 • 0

TOÀN BỘ ĐỀ THI THỬ MÔN NGỮ VĂN THPT TỈNH TÂY NINH

TOÀN BỘ ĐỀ THI THỬ MÔN NGỮ VĂN THPT TỈNH TÂY NINH
... SỞ GD& ĐT TÂY NINH TRƯỜNG THPT TÂY NINH ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2014 – 2015 (II) MÔN: NGỮ VĂN Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Câu (3.0 điểm): Đọc đoạn ... Trang Linh Thi n Nhật SỞ GD& ĐT TÂY NINH TRƯỜNG THPT TÂY NINH ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2014 – 2015 (III) MÔN: NGỮ VĂN Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Phần I Đọc hiểu (3,0 điểm) ... lực viết nghị luận văn học HS, đòi hỏi HS phải huy động kiến thức tác phẩm văn học, lí luận văn học; kĩ tạo lập văn khả cảm nhận văn chương để làm Từ trình bày suy nghĩ vấn đề xã hội - HS cảm...
 • 14
 • 417
 • 2

Bộ đề thi tự luận môn địa lí

Bộ đề thi tự luận môn địa lí
... GIỚI THI U SÁCH LTĐH-CĐ BỞI CN.NGUYỄN THANH TÚ N Ơ H Y U Q P G N Ư N Á O Đ C H Đ T L Í -L A Ó H 00 B N Ầ R O Ạ Đ N T H T T WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM GIỚI THI U SÁCH LTĐH-CĐ BỞI ... WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM GIỚI THI U SÁCH LTĐH-CĐ BỞI CN.NGUYỄN THANH TÚ N Ơ H Y U Q P G N Ư N Á O Đ C H Đ T L Í -L A Ó H 00 B N Ầ R O Ạ Đ N T H T T WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM GIỚI THI U SÁCH LTĐH-CĐ BỞI ... WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM GIỚI THI U SÁCH LTĐH-CĐ BỞI CN.NGUYỄN THANH TÚ N Ơ H Y U Q P G N Ư N Á O Đ C H Đ T L Í -L A Ó H 00 B N Ầ R O Ạ Đ N T H T T WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM GIỚI THI U SÁCH LTĐH-CĐ BỞI...
 • 50
 • 629
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi tự luận ngữ văn lớp 9dề thi tự luận ngữ vănbộ đề thi tự luận toán họcbo de thi tu luan toan hocbộ đề thi tự luận môn quản trị họcbo de thi hsg mon ngu van 8bộ đề thi hsg môn ngữ văn lớp 6bo de thi hsg mon ngu van lop 6bo de thi tu luan mon toan danh cho hs 12 on thi dai hoc cao dang de 19tu luan ngu van thi ki 2 lop8đề thi thử môn ngữ vănđề thi học kì ngữ văn 12đề thi học kì ngữ văn lớp 6đề thi học kì ngữ văn 6đề thi giữa kì ngữ văn 6The practice of public relations 12th edition seitel test bankThe last dance encountering death and dying 10th edition despelder test bankThe legal and regulatory environment of business 16th edition reed test bankThe legal environment of business 7th edition kubasek test bankThe legal environment of business 12th edition meiners test bankThe legal environment of business a managerial approach theory to practice 2nd edition melvin test bankTHINK critically 2nd edition facione test bankThinking critically about society an introduction to sociology 1st edition russell westhaver test bankTHINK marketing first canadian edition 1st edition tuckwell test bankTHINK psychology 1st edition baird test bankTransnational management text cases and readings in cross border management 7th edition bartlett test bankTransportation a global supply chain perspective 8th edition coyle test bankTX GOV 1st edition maxwell test bankBai giang vi khi hau nong trong san xuatgiao trinh ky thuat moi truongUnderstanding abnormal behavior 10th edition sue test bankUnderstanding and managing diversity readings cases and exercises 6th edition harvey test bankUnderstanding art 10th edition lois fichner rathus test bankUnderstanding business 10th edition nickels test bankUnderstanding business 11th edition nickels test bank