Bài giảng môn lịch sử nhà nước văn lang

Bài giảng môn lịch sử: nhà nước văn lang ppt

Bài giảng môn lịch sử: nhà nước văn lang ppt
... Hồ Ngọc - THCS Vĩnh Chánh Bài 12: NHÀ NƯỚC VĂN LANG Nhà nước văn lang đời hồn cảnh ? Sơ H ng ồn g Sơn g Mã Sơ ng C ả GV: Tơ Hồ Ngọc - THCS V ĩnh Chánh Nhà nước văn lang đời hồn cảnh ? GV: Tơ ... TINH Chánh ĩnh Nhà nước Văn Lang đời hồn cảnh ? THÁNH GIĨNG Dao găm-Giáo đồng Đơng Sơn GV: Tơ Hồ Ngọc - THCS V ĩnh Chánh Nước Văn Lang thành lập nào? V¨n lang Lược đồ nước Văn Lang GV: Tơ Hồ ... Chánh Nhà nước Văn Lang tổ chức ? Hùng Vương Lạc Hầu – Lạc tướng (trung ương) Lạc tướng (bộ) Bồ (chiềng, chạ) Lạc tướng (bộ) Bồ (chiềng, chạ) Bồ (chiềng, chạ) Sơ đồ tổ chức nhà nước Văn Lang GV:...
 • 20
 • 860
 • 2

bài giảng môn lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới

bài giảng môn lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới
... giai cấp thống trò sử dụng thể chế thành đường lối sách pháp luật nhà nước S.K Thuyết pháp trò đề cao vai trò pháp luật Về nội dung, gồm yếu tố: pháp, thế, thuật o Pháp: pháp luật mệnh lệnh vua ... văn minh giới cổ đại BÀI PHÁP LUẬT PHƯƠNG ĐÔNG CỔ ĐẠI I GIỚI THIỆU CÁC BỘ LUẬT CỔ Ở PHƯƠNG ĐÔNG BỘ LUẬT HAMMURAPI a Đặc điểm luật Hammurapi Bộ luật Hammurapi nhà khảo cổ người Pháp tìm vào năm ... Pháp; Nước Việt có Quốc Luật Nước Hàn tổng hợp kinh nghiệm lập pháp nước soạn Pháp Kinh Bộ luật thất truyền theo sử sách luật hoàn chỉnh tiếng Trung Quốc cổ đại Nội dung gồm chương: Đạo pháp: ...
 • 158
 • 469
 • 2

giáo án dạy học tích hợp môn Lịch Sử-Nhà nước văn Lang

giáo án dạy học tích hợp môn Lịch Sử-Nhà nước văn Lang
... hội Tiết 13 - Bài 12 NƯỚC VĂN LANG Nhà nước Văn Lang đời hoàn cảnh nào? Nước Văn Lang thành lập Nhà nước Văn Lang tổ chức nào? Tiết 13, 12: NƯỚC VĂN LANG Nhà nước Văn Lang đời hoàn cảnh nào? ... Long quân Tiết 13, 12: NƯỚC VĂN LANG Nhà nước Văn Lang đời hoàn cảnh nào? Nước Văn Lang thành lập Nhà nước Văn lang tổ chức nào? Nhóm 1: Vẽ sơ đồ tổ chức máy nhà nước Văn Lang Nhóm 2: Giải thích ... 12: NƯỚC VĂN LANG Nhà nước Văn Lang đời hoàn cảnh nào? Nước Văn Lang thành lập ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Lược đồ Bắc Bộ Bắc Trung Bộ Việt Nam Hiện vật phát Làng Cả Tiết 13: Bài 12: NƯỚC VĂN LANG Sự tích...
 • 38
 • 352
 • 0

giáo án dạy học tích hợp môn Lịch Sử-Nhà nước văn Lang

giáo án dạy học tích hợp môn Lịch Sử-Nhà nước văn Lang
... SƠ DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN TÊN HỒ SƠ DẠY HỌC Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên THCS Môn: Lịch sử 6: Tiết 13 Bài 12 – Nước Văn lang MỤC TIÊU DẠY HỌC Kiến thức, kĩ năng, thái độ môn học ... nhà nước Văn Lang Từ giúp học sinh củng cố nắm kiến thức địa lí - Xác định vị trí vùng đồng Bắc Bộ, nơi cư trú lạc Văn Lang, Nước văn lang, di tích lịch sử Đềm Hùng * Môn Ngư văn: - Tích hợp kiến ... 12 – TIẾT 13 NƯỚC VĂN LANG I Mục tiêu dạy học: Kiến thức: + Học sinh sơ nắm nét điều kiện hình thành nhà nước Văn Lang Nhà nước Văn Lang sơ khai tổ chức quản lý đất nước bền vững đánh dấu giai...
 • 25
 • 344
 • 1

Bài giảng môn lịch sử: Xã hội nhà nước văn lang pps

Bài giảng môn lịch sử: Xã hội nhà nước văn lang pps
... lµ Hµ Néi) ®Õn ViƯt thủ lĩnh lạc Văn Tr×(Phó Thä) Lang làm ? - Thủ lĩnh lạc Văn Lang hợp lạc thành nước, đặt tên nước Văn Lang ? Nước Văn Lang đời vào - Nước Văn Lang đời khoảng khoảng thời gian ... Bài 12: Nướ c Văn Lang Những kiến thức cần nhớ - Hồn cảnh đời nhà nước Văn Lang: Nhà nước Văn Lang đời khơng phải ngẫu nhiên mà xuất phát từ điều kiện cụ thể đất nước - Thời gian hình thành nhà ... cđa bé l¹c V¨n Lang nghỊ ®óc ®ång ph¸t triĨn sím, c d©n ®«ng ®óc Tiết 13: NƯỚC VĂN LANG Nhà nước Văn Lang đời hồn cảnh nào? Nước Văn Lang thành lập - Bé l¹c hïng m¹nh nhÊt lµ V¨n Lang ë ven s«ng...
 • 33
 • 648
 • 0

Bài tập lớn môn lịch sử nhà nước

Bài tập lớn môn lịch sử nhà nước
... DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A - SÁCH Giáo trình Lịch sử Nhà nước Pháp luật Việt Nam, Nxb Công An nhân - dân, 2012, tr 142-143 Giáo trình Lịch sử Nhà nước Pháp luật Việt Nam, nxb Công an nhân - dân, ... quyền lực nhà nước mang tính phân tán, quyền lực nàh vua bị hạn chế Đó thực mầm mống nguy hiểm cho biến đình Nguyên nhân thứ hai: yếu máy nhà nước tha hóa quan lại Nguyên nhân thứ ba : Nhà nước chuyên ... diện, nhiều lĩnh vực : Chính trị: tổ chức lại máy nhà nước, chấn chỉnh cải tổ nhiều quan cũ chia lại đơn vị hành Kinh tế:Tăng cường sở hữu nhà nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế Quan lại: Tổ chức...
 • 7
 • 255
 • 0

Bài thảo luận thuyết trình môn lịch sử nhà nước pháp luật việt nam

Bài thảo luận thuyết trình môn lịch sử nhà nước pháp luật việt nam
... “không trình quan quản giám người Man Liêu bị xử biếm tư” (điều 703) II Kết Luận Có thể nói luật Hồng Đức hay Quốc triều hình luật văn pháp lý bậc nhất, đỉnh cao thành tựu pháp luật Việt Nam so ... trước sau Đánh giá giá trị luật Hồng Đức, sách Lịch triều hiến chương loại chí Phan Huy Chú viết: “Đời vua Lê có ban hành Hồng Đức hình luật, đời sau theo luật Tuy có vài sửa đổi nhỏ lời văn, hay ... có luật triều đại Xem qua luật Hồng Đức biết thời việc phạm tội xếp thành thứ bậc để dễ truy tầm, sắc luật giản lược mà phân minh…” Những điều đủ thấy luật Hồng Đức vận dụng vào công quyền Việt...
 • 7
 • 649
 • 0

bài tiểu luận môn lịch sử nhà nước và pháp luật việt nam

bài tiểu luận môn lịch sử nhà nước và pháp luật việt nam
... Nhưng thực tế lịch sử Việt Nam kỷ XVI – XVIII tồn máy quyền lực mà cấp cao có hai nhánh, loại thiết chế vừa có vua lại vừa có chúa Thiết chế nhà nước Lê - Trịnh loại tượng lịch sử đặc thù, nguyên ... phong kiến việt nam 1)Chị-em,anh-em nắm quyền Mô hình lưỡng đầu chế xuất sớm lịch sử nước ta, lần vào năm 40 Mùa xuân năm ấy, hai chị em Trưng Trắc - Trưng Nhị khởi nghĩa chống ách độ hộ nhà Đông ... vua luôn nguyên tắc hình thái nhà nước lưỡng đầu Nó thể rõ hai người đứng đầu nhà nước có quyền ngang nhau, thứ nhau, không người nắm uy quyền, vị cao người Ở nhà nước lưỡng đầu thời Lê- Trịnh...
 • 16
 • 2,402
 • 4

Bài giảng điện tử lịch sử: Dựng nước Văn Lang pptx

Bài giảng điện tử lịch sử: Dựng nước Văn Lang pptx
... phát đâu đất nước ta? A Đồng Nai B Hậu Lộc Thanh Hoá C Phùng Nguyên Phú Thọ D Phùng Nguyên , Hoa Lộc Nhng phỏt minh ca Ngi Vit c ? A phát minh: thut luyện kim, trồng lúa nước B phát minh: ... Vit c ? A phát minh: thut luyện kim, trồng lúa nước B phát minh: trồng lúa nước C phát minh: công cụ đá, trồng lúa nước, chăn nuôi ... xuất; Phát minh thuật luyện kim loại phổ biến đồng) (Kim Binh khớ (di tớch ng) Nghề nông trồng lúa nước đời đâu điều kiện nào? Da vo õu m ta bit ngi thi xa xa ó phỏt minh ngh trng lỳa? Cụng c, ng,...
 • 14
 • 452
 • 2

Bài giảng môn lịch sử: Văn hóa cổ đại pps

Bài giảng môn lịch sử: Văn hóa cổ đại pps
... KIM TỰ THÁP AI CẬP CỔNG THÀNH BA BI LON Ở LƯỠNG HÀ VƯỜN TREO BA BI LON Ở LƯỠNG HÀ Bài 6: Văn hóa cổ đại Các dân tộc phương đông thời cổ đại có thành tựu văn hóa gì? - Sáng tạo lịch, đồng hồ đo ... Bài 6: Văn hóa cổ đại Các dân tộc phương đông thời cổ đại có thành tựu văn hóa gì? - Sáng tạo lịch, đồng hồ đo thời gian - Sáng tạo chữ viết ( ... Các dân tộc phương đông thời cổ đại có thành tựu văn hóa gì? - Sáng tạo lịch, đồng hồ đo thời gian - Sáng tạo chữ viết ( chữ tượng hình) - Toán học: Người Ai Cập cổ đại nghĩ phép đếm đến 10 giởi...
 • 13
 • 305
 • 0

Bài giảng môn lịch sử: nước Đại Việt thế kỷ XIII docx

Bài giảng môn lịch sử: nước Đại Việt thế kỷ XIII docx
... điền trang Vtrở lên phải trang từ hầu có điềntham gia số ngày định năm .việt sử kí toàn th) (Đại Bài 13 Nư c Đại Việt thế kỷ XIII I Nhà Trần thành lập II Nhà Trần xây dựng quân đội phát triển kinh ... quốc gia Đại Việt nửa đầu kỉ XIII ? Kết luận:Nớc Đại Việt nửa đầu kỉ XIII đợc nhà Trần củng cố xây dựng toàn diện, vững mạnh, tạo đợc niềm tin, đoàn kết trí tầng lớp nhân dân Nhà nớc Đại Việt vững ... Bài 13 Nư c Đại Việt thế kỷ XIII I Nhà Trần thành lập II Nhà Trần xây dựng quân đội củng cố quốc phòng phát triển kinh tế Nhà Trần xây dựng quân đội củng cố quốc phòng a) Xây dựng quân đội Bài...
 • 28
 • 445
 • 0

Bài giảng môn lịch sử: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỷ XIV potx

Bài giảng môn lịch sử: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỷ XIV potx
... Tiết 30 Bài 16 - Sự Suy sụp nhà trần cuối kỷ xIV I TèNH HèNH KINH T - X HI Tiết30 Bài 16 -Sự Suy sụp nhà trần cuối kỷ xIV I TèNH HèNH KINH T - X HI 1- Tỡnh hỡnh kinh t: - Từ nửa sau kỷ XIV nhà nước ... Tiết 30 Bài 16 - Sự Suy sụp nhà trần cuối kỷ xIV I TèNH HèNH KINH T - X HI 1- Tỡnh hỡnh kinh t: - Từ nửa cuối kỷ XIV kinh tế suy sụp Em cú nhn xột gỡ v tỡnh hỡnh kinh t nc ta na cui th k XIV? www.themegallery.com ... xó Vn An Chớ Linh www.themegallery.com Tiết 30 16 - Sự Suy sụp nhà trần cuối kỷ xIV II TèNH HèNH KINH T - X HI Sự kiện đẩy nhà Trần đến suy 2- Tỡnh hỡnh xó hi: vong cứu vãn? - Vua, quan, quý...
 • 19
 • 779
 • 4

Bài giảng môn lịch sử: văn hóa cổ đại pdf

Bài giảng môn lịch sử: văn hóa cổ đại pdf
... TCN “ Dấu tích khảo cổThành Babylon Dấu tích khảo cổThành Babylon Bài 6: VĂN HÓA CỔ ĐẠI 1/ Các dân tộc phương Đông thời cổ đại có thành tựu văn hóa ? 2/ Người Hy Lạp văn hóa ? Thảo luận: Rô –ma ... Tối cổ phát đâu ? + Những điểm khác người Tối cổ người Tinh khôn + Thời cổ đại có quốc gia ? Các tầng lớp thời cổ đại ? Các loại nhà nước thời cổ đại ? + Những thành tựu văn hóa thời cổ đại ( ... TRA BÀI CŨ -Nêu tên quốc gia cổ đại phương Tây -Đòa điểm thời gian hình thành -Ngành kinh tế ? - Xã hội cổ đại Hi Lạp Rô-ma gồm giai cấp ? - Em hiểu chế độ chiếm hữu nô lệ ? Bài 6: VĂN HÓA CỔ ĐẠI...
 • 24
 • 479
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: lịch sử nhà nước văn langlich su nha nuoc van lang au lacbài tiểu luận môn lịch sử nhà nước và pháp luật việt nambài tập trắc nghiệm môn lịch sử nhà nước và pháp luậtthiết kế bài giảng môn lịch sử lớp 11bài giảng môn lịch sử lớp 5bài giảng môn lịch sử tư tưởng phương đôngbài giảng môn lịch sử các học thuyết kinh tếbài giảng môn quản lý nhà nước về kinh tếbài giảng môn lịch sử lớp 4bài giảng môn lịch sử lớp 6bài giảng môn lịch sử lớp 7bài giảng môn lịch sử 7bài giảng môn lịch sử lớp 9bài giảng môn quản lý nhà nước về giáo dục20090213 KSH BCTC tom tat quy4 2008giay denghi chuyennhuong quyenmua cp 020170816 BSC Vietnam Company Updates VN LAS20171013 BSC Vietnam Daily Review VN %c4%90i%e1%bb%83m s%e1%bb%91 leo d%e1%bb%91c C%c3%a2u chuy%e1%bb%87n cu%e1%bb%91i tu%e1%ba%a7n Mi%e1%ba%bfng b%c3%a1nh m%c3%ac ch%c3%a1yAPI 2013.7.2 db06ad0 Bao cao thuong nien 2012 signed1 uy quyen du hop dai hoi co dong bat thuongThông báo cổ đông | TPBank Digital 4 ttr de an amcbao cao quan tri 2012Báo cáo tài chính Quý III năm 201604. bdh bao cao tong ket 2016 kh2017 trinh dhcd v5thong bao 06 2014 gui co dong tpbank 007. bos bao cao 2016 ke hoach 2017tt ke hoach kinh doanh 2014 04. bdh to trinh thong qua bao cao tai chinh nam 20131.1. dieu kien de cu ung cu hdqt bks 20171. thong bao de cu hdqt bks 20171chuong trinh dh22042011quyche to chuc va hoat dong bks23042011 0Báo cáo của TGĐ tại ĐHĐCĐ thường niên 2009Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt