Bài giảng môn lịch sử đấu tranh giành quyền tự chủ

Bài giảng môn lịch sử: Đấu tranh bảo vệ hòa bình pptx

Bài giảng môn lịch sử: Đấu tranh bảo vệ hòa bình pptx
... Làm tập lịch sử Những nơi diễn KN hai bà Trưng? a Mê Linh Hát Môn Chu Diện b Hát Môn Long Biên Cổ Loa c Mê Linh Cổ Loa Long Biên d Hát Môn Mê Linh Cổ Loa Luy Lâu Làm tập lịch sử Nhân ... Linh Cổ Loa Long Biên d Hát Môn Mê Linh Cổ Loa Luy Lâu Làm tập lịch sử Nhân dân ta đấu tranh bảo vệ văn hoá dân tộc ntn? a Sử dụng tiếng nói tổ tiên b Sinh hoạt theo nếp sống c Vẫn giữ phong ... Làm tập lịch sử Em cho biết mục đích cai trị nhà Hán đất nước ta (khoanh tròn vào chữ đầu ý kiến đúng) a Biến nước ta thành quận huỵên TQ b Chung sống Hào bình với ND ta c Để ND...
 • 13
 • 268
 • 0

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Đấu tranh giành độc lập pdf

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Đấu tranh giành độc lập pdf
... tự) a Mê Linh -> Hát Môn -> Chu Diên b Hát Môn -> Long Biên -> Cổ Loa c Mê Linh -> Cổ Loa -> Long Biên dd Hát Môn -> Mê Linh -> Cổ Loa -> Luy Lâu Câu Khởi nghóa Hai Bà Trưng giành thắng lợi hoàn ... Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghóa Hát Môn. Nghóa quân nhanh chóng làm chủ Mê Linh, tiến đánh Cổ Loa So âng Đa ø So âng HP PHỐ H ồn g GIAO CHỈ MÊ LINH Cổ Loa Hát Môn Luy Lâu MÊ LINH Tên huyện GIAO ... Trưng giành thắng lợi có ý nghóa gì? Em đọc thơ Hai Bà Trưng khởi nghóa Hai Bà lãnh đạo Em có suy nghó lời nhận xét Lê Văn Hưu? So âng So âng Đa ø H ồn g HP PHỐ GIAO CHỈ MÊ LINH Cổ Loa Hát Môn...
 • 26
 • 240
 • 0

Giáo án Lịch sử lớp 6 : Tên bài dạy : CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN TỰ CHỦ CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG pps

Giáo án Lịch sử lớp 6 : Tên bài dạy : CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN TỰ CHỦ CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG pps
... dựng tự chủ họ Khúc họ Dương sở, móng cho nhân dân ta tiến lên giành độc lập hoàn toàn III/ CŨNG CỐ BÀI: ( TG)……… 1/ Họ Khúc giành lại độc lập cho đất nước nào? 2/ Trìng bày diễn biến kháng chiến ... lượng) viện binh Nam Hán sang, GV: Em biết Dương Đình Dương Đình Nghệ chủ động Nghệ? đánh địch Chúng bị đánh tan HS: Dương Đình Nghệ quê Làng tác, tướng huy bị giết Ràng ( Dương Xá, Đông Sơn, Thanh ... quân Nam Hán sang, Dương Đình Nghệ đánh quân Nam Hán nào? HS: Tiếp tục trình bày lược đồ GV: Em điền kí hiệu thích hợp lên lược đồ để thể tiến quân Dương Đình nghệ GV sơ kết bài: Việc giành lại,...
 • 12
 • 1,502
 • 0

Sử 6-Bài 26-Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của nhà họ Khúc, họ Dương

Sử 6-Bài 26-Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của nhà họ Khúc, họ Dương
... Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ họ Khúc, Họ Dương Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ hoàn cảnh nào? - Giữa năm 905, Khúc Thừa Dụ đánh chiếm Tống Bình tự xưng Tiết độ sứ, xây dựng quyền tự chủ - ... lịch sử đầu kỉ X Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ họ Khúc, Họ Dương Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ hoàn cảnh nào? Khúc Thừa Dụ quê Hồng Châu (Ninh Giang- Hải Dương) , thuộc dòng họ lớn ... dòng họ lớn, ông nuôi 3000 nuôi lấy họ Dương Th ngy 19 tháng năm 2007 Chương IV Bước ngoặt lịch sử đầu kỉ X Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ họ Khúc, Họ Dương Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự...
 • 12
 • 4,204
 • 19

Sử 6-Bài 26-Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ

Sử 6-Bài 26-Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ
... Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ họ Khúc, Họ Dương Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ hoàn cảnh nào? - Giữa năm 905, Khúc Thừa Dụ đánh chiếm Tống Bình tự xưng Tiết độ sứ, xây dựng quyền tự chủ - ... ngoặt lịch sử đầu kỉ X Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ họ Khúc, Họ Dương Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ hoàn cảnh nào? Th ngy 19 tháng năm 2007 Chương IV Bước ngoặt lịch sử đầu kỉ X ... ngoặt lịch sử đầu kỉ X Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ họ Khúc, Họ Dương Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ hoàn cảnh nào? - Giữa năm 905, Khúc Thừa Dụ đánh chiếm Tống Bình tự xưng Tiết...
 • 12
 • 1,042
 • 0

thuyết trình lịch sử - cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ khúc, họ dương (2)

thuyết trình lịch sử - cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ khúc, họ dương (2)
... Chng IV Bư cưngoặt lịch sử ởưđầuư thếưkỷưx Khỳc Tha D dng quyn t ch hon cnh no ? Hng Chõu Cuc u tranh ginh quyn t ch ca h Khỳc, h Dng Khỳc Tha D dng quyn ... D Cỳc B - Hi Dng Dng ỡnh Ngh chng quõn xõm lc Nam Hỏn ( 930 931 ) - 917 Khỳc Ho mt, Khỳc Tha M lờn thay Trung Quc thi Ng i Thp quc Dng ỡnh Ngh chng quõn xõm lc Nam Hỏn ( 930 931 ) - 917 Khỳc ... thay - 930, quõn Nam Hỏn sang ỏnh nc ta Khỳc Tha M chng khụng ni b bt Cuc u tranh ginh quyn t ch ca h Khỳc, h Dng Dng ỡnh Ngh chng quõn xõm lc Nam Hỏn ( 930 931 ) Vừ An Chõu Tng Bỡnh - 931,...
 • 18
 • 288
 • 0

thuyết trình lịch sử - cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ khúc, họ dương (3)

thuyết trình lịch sử - cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ khúc, họ dương (3)
... Tiết 26: NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỈ VII - IX 1.Dưới ách đô hộ nhà Đường nước ta có thay đổi? Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (722): - Mai Thúc Loan người Mai Phụ (Kẻ Mỏm)-một làng chuyên ... TRONG CÁC THẾ KỈ VII - IX 1.Dưới ách đô hộ nhà Đường nước ta có thay đổi? Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (722): Khởi nghĩa Phùng Hưng ( Khoảng 77 6-7 91): Phùng Hưng người Đường Lâm (Ba Vì-Hà Tây) Năm 18 ... Nghệ An) - Ngay từ nhỏ, Mai thúc Loan phải kiếm củi, chăn trâu, cày ruộng cho nhà giàu Ông khôi ngô, tuấn tú GIAO CHÂU Tống Bình ÁI CHÂU DIỄN CHÂU Sa Nam HOAN CHÂU CHAMPA Tiết 26: NHỮNG CUỘC KHỞI...
 • 14
 • 146
 • 0

thuyết trình lịch sử - cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ khúc, họ dương (4)

thuyết trình lịch sử - cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ khúc, họ dương (4)
... Chúng có ýquyềntừ trchủ nớc ta Công nhận định A.Chúngu tầmđịnh t tự ớc Ngô Quyền A tr ớc - S có ý tranh ảnh Thừa Thừa Mĩ ng phục nhà Thừa B Khúc nhận tài nthần Khúc Lơng Dụ - Học 26 C Thể quyền thốngVuacủaơng ... Khỳc l gỡ? ỏp ỏn: - Lt chớnh quyn ụ h, dng nn t ch - õy l s kin m u cho thi kỡ c lp hon ton ca dõn tc ta Đ 26 1- Khỳc Tha D dng quyn t ch hon cnh no? - Gia nm 905 nh ng suy yu 2- Dng ỡnh ngh chng ... Hỏn: - Nm 930 quõn Nam Hỏn em quõn sang ỏnh nc ta - Khỳc Tha D ỏnh chim Tng Bỡnh - n nm 931 nhn c tin Dng ỡnh Ngh em quõn tn cụng v chim Tng Bỡnh - T xng l Tit X v xõy dng chớnh quyn t ch - Sau...
 • 12
 • 222
 • 0

thuyết trình lịch sử - cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ khúc, họ dương (5)

thuyết trình lịch sử - cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ khúc, họ dương (5)
... Lịch sử : Bài 26, Tiết 30 Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ họ khúc, họ dương Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ hoàn cảnh ? - Khúc Thừa Dụ : quê Hồng Châu (Ninh Giang Hải Dương) , thuộc dòng họ ... th Khỳc Tha D Cỳc B - Hi Dng Lịch sử : Bài 26, Tiết 30 Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ họ khúc, họ dương Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ hoàn cảnh ? - Khúc Thừa Dụ (SGK) - Hoàn cảnh + Cuối thếkỉ ... toàn tự chủ, nhân + Bãi bỏ lao dịch dân ấm no hạnh phúc + Lập lại sổ hộ Lịch sử : Bài 26, Tiết 30 Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ họ khúc, họ dương Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ hoàn cảnh ? Dương...
 • 12
 • 206
 • 0

thuyết trình lịch sử - cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ khúc, họ dương (6)

thuyết trình lịch sử - cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ khúc, họ dương (6)
... NGOẶT LỊCH SỬ Ở ĐẦU THẾ KỈ X BÀI 26: CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN TỰ CHỦ CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG BÀI 26: CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN TỰ CHỦ CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ hồn ... Bình tự xưng Tiết độ sứ, xây dựng quyền tự chủ Hồng Châu Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ họ Khúc, họ Dương BÀI 26: CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN TỰ CHỦ CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG Khúc Thừa Dụ dựng quyền ... ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN TỰ CHỦ CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG Làng Ràng (Thanh Hố) BÀI 26: CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN TỰ CHỦ CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ hồn cảnh nào? Dương Đình Nghệ...
 • 34
 • 273
 • 0

thuyết trình lịch sử - cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ khúc, họ dương (7)

thuyết trình lịch sử - cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ khúc, họ dương (7)
... Châu Lược đồ đấu tranh giành quyền tự chủ họ Khúc - Giữa năm 905 nhà Đường suy yếu Khúc Thừa Dụ - Khúc Thừa Dụ, dựng quyền tự chủ ủng hộ nhân dân, hoàn cảnh đánh chiếm Tống Bình - Tự xưng Tiết ... trịđích gì? Đường nhà - Xây dựng sống hoàn toàn tự chủ - Cuộc sống người Việt người Việt tự cai quản, tự định tương lai § 26 1.Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ hoàn cảnh nào? 2- Dương Đình nghệ chống ... § 26 1- Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ hoàn cảnh nào? ĐỌC SGK VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI SAU: Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ hoàn cảnh nào? § 26 Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ hoàn cảnh nào?...
 • 14
 • 217
 • 0

thuyết trình lịch sử - cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ khúc, họ dương (8)

thuyết trình lịch sử - cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ khúc, họ dương (8)
... Quê Khúc Thừa Dụ Quê Dương Đình Nghệ Khi nhắc đến địa danh Hồng châu làng Ràng gợi ta nhớ đến quê hương ai? Bước phát triển công đấu tranh dành quyền tự chủ Giữ vững tự chủ Dương Đình Nghệ đánh ... Châu Hồng Châu độ sứ có nhiều quyền hành truyền lại cho , cháu Thảo luận • Việc Khúc Thừa Dụ tự xưng Tiết độ sứ có ý nghĩa ? Đất nước giành quyền tự chủ , xoá bỏ quyền đô hộ nhà Đường Những việc ... đất nước t tự cai quản tự chủ: Chứng tỏ người Việt tương lai •Đặt lạiđịnh khu vực hành mình, chấm dứt thực tế ách đô hộ phong kiến •Cử người trông coi cố tự ến tận xã phương Bắc Củng việc chủ dân...
 • 17
 • 389
 • 0

thuyết trình lịch sử - cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ khúc, họ dương (9)

thuyết trình lịch sử - cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ khúc, họ dương (9)
... Chúng có ýquyềntừ trchủ nớc ta Công nhận định A.Chúngu tầmđịnh t tự ớc Ngô Quyền A tr ớc - S có ý tranh ảnh Thừa Thừa Mĩ ng phục nhà Thừa B Khúc nhận tài nthần Khúc Lơng Dụ - Học 26 C Thể quyền thốngVuacủaơng ... no? - Gia nm 905 nh ng suy yu - Khỳc Tha D ỏnh chim Tng Bỡnh - T xng l Tit X v xõy dng chớnh quyn t ch Đ 26 2- Dng ỡnh ngh chng quõn xõm lc Nam Hỏn: ? Nhng vic lm cu Khỳc Ho nhm mc ớch gỡ ? - ... Khỳc l gỡ? ỏp ỏn: - Lt chớnh quyn ụ h, dng nn t ch - õy l s kin m u cho thi kỡ c lp hon ton ca dõn tc ta Đ 26 1- Khỳc Tha D dng quyn t ch hon cnh no? - Gia nm 905 nh ng suy yu 2- Dng ỡnh ngh chng...
 • 15
 • 132
 • 0

thuyết trình lịch sử - cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ khúc, họ dương (10)

thuyết trình lịch sử - cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ khúc, họ dương (10)
... 26: Cuộc Đấu Tranh Giành Quyền Tự Chủ Của Họ Khúc, Họ Dương Dương Đình Nghệ chống quân xâm I Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ hoàn cảnh nào? lược Nam Hán (930 – 931) Hồng Châu Cuộc đấu tranh giành ... Về Dương Đình Nghệ - Dương Đình Nghệ quê làng Ràng, xã Dương Xá, thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa Dưới thời họ Khúc, Dương Đình Nghệ vừa hào trưởng đất Dương Xá, vừa trưởng Khúc Hạo - Khi ... quyền hành truyền lại cho con, cháu -Khúc Thừa Dụ dậy chiếm Tống Bình, xưng Tiết ộ sứ xây dựng quyền tự chủ - Giữa năm 905, Khúc Thừa Dụ đánh chiếm Tống Bình, tự xưng Tiết độ sứ , xây dựng quyền...
 • 11
 • 365
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài 26 cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ khúc họ dươngbài 26 cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ họ khúc của họ dương 1 khúc thừa dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nàotinh thần đấu tranh giành quyền tự chủ cuộc khởi nghĩa của nhân dâncuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ khúcbai giang mon lich su dang duong loi dau tranh gianh chinh quyen 19301945thiết kế bài giảng môn lịch sử lớp 11bài giảng môn lịch sử lớp 5bài giảng môn lịch sử tư tưởng phương đôngbài giảng môn lịch sử các học thuyết kinh tếbài giảng môn lịch sử lớp 4bài giảng môn lịch sử lớp 6bài giảng môn lịch sử lớp 7bài giảng môn lịch sử 7bài giảng môn lịch sử lớp 9bài giảng môn lịch sử 12Quy che noi bo ve quan tri cong tyBao cao KQHDKD Quy 1 2014Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 201307 Bao cao Ban Tong Giam DocBien Ban hop DHCD 2013_VKCBiên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2013Nhom co dong de cu 4 thanh vien HDQTDS nguoi lien quan trong gia dinh Le Minh ChiHồ sơ ứng cử của nhóm cổ đông lớn và đề cử TV HDQT và BKS cùng SYLL các ứng viên | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH Ly lich Ha Anh TuanLy lich Lam Quy ChuongHồ sơ ứng cử của nhóm cổ đông lớn và đề cử TV HDQT và BKS cùng SYLL các ứng viên | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH Ly lich Pham Linh20091027-KSH-BCTC quy 3_2009 – KSH Bao cao Quy III-09BC luu chuyen tien te QIV-09 tong laiVKC Giay de cu ung cu TV HDQT20090218-KSH- Thuyet minh BCTC_QuyIV. 200820090218-KSH-BC luu chuyen tien te QIV-0820090519-KSH- Thuyet minh BCTC - Quy I- 200920090806-KSH-BCTC soat xet 6 thang dau nam 2009 – KSH 5. BCLC tien teBC003 Bao cao tai chinh da kiem toan 2014Câu hỏi trắc nghiệm quan hệ kinh tế quốc tế