Bài giảng điện tử môn sinh học sự đa dạng của cá

Bài giảng điện tử môn sinh học: tập tính của sâu bọ docx

Bài giảng điện tử môn sinh học: tập tính của sâu bọ docx
... lưu giữ , di truyền tập tính sâu bọ • Về đặc điểm tập tính : Phần lớn sâu bọ trải qua nhiều biến thái vòng đời Bướm trưởng thành , giao phối đẻ trứng , trứng nở sâu Sâu phát triển thành ấu trùng ... liệu , thực phẩm Sâu bọ nhiều loài thiên đòch Nhà nông lợi dụng có ích để tiêu diệt có hại : Bọ ăn sâu , ong mắt đỏ … Sâu bọ nhiều điều kì thú mà người chưa tìm hiểu hết Sâu bọ nhiều điều ... thành đàn có tổ chức chặt chẽ “xã hội” Tất nhiên Sâu bọ xuất sớm lòch sử tự nhiên Nhiều triệu năm trước gián Sâu bọ sống khắp nơi trái đất Sâu bọ nhiều loài có ích cho nhà nông loài ong giúp...
 • 27
 • 301
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: sự đa dạng của lớp cá pot

Bài giảng điện tử môn sinh học: sự đa dạng của lớp cá pot
... Bài 34: Đa dạng đặc điểm chung lớp cá I -Đa dạng thành phần loài môi trờng sống II-Đặc điểm chung cá III- Vai trò lớp cá ... buc cỏc em phi ghi vo v I -Đa dạng loài môi tròng sống 25413 Trên giới có khoảng loài cá 2753 Việt nam có loài cá Có hai lớp cá: -Lớp cá sụn -lớp cá xơng S I -Đa dạng loài môi tròng Quan ... hoàn : Sinh sản : Nhiệt độ thể : S II- Đặc điểm chung cá Môi trờng sống : nớc Cơ quan di chuyển : vây Hệ hô hấp : mang Hệ tuần hoàn : kín, vòng tuần hoàn, tim 2ngăn Sinh sản :...
 • 22
 • 265
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: sự đa dạng của lớp bò sát ppt

Bài giảng điện tử môn sinh học: sự đa dạng của lớp bò sát ppt
... 1) Đa dạng bò sát • Khoảng 6500 loài giới Ở VN phát 271 loài Da khô , vảy sừng , sinh sản cạn Có : Đầu mỏ , có vảy , cá sấu , rùa • Bộ rùa ... độ , sức ăn giảm sinh trưởng chậm Cùng điều kiện nuôi dưỡng lớn nhanh đực • Ba Ba đẻ trứng cạn , thụ tinh , thời gian th ụ tinh tới tháng , nên cho đẻ tỉ lệ đực thường Mùa sinh sản : cuối mùa ... số loài có nộc độc để giết chết mồi Xương hàm rắn linh hoạt , hai hàm không gắm liền cố định mà đa phần nối thẳng vào sọ cho phép chúng mỏ rộng miệng • BaBa : Thân thể dài đến 1m ,mỗi chân có...
 • 19
 • 191
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: sự đa dạng của cá ppt

Bài giảng điện tử môn sinh học: sự đa dạng của cá ppt
... nghiệp - Đấu tranh tiêu diệt động vật có hại ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÁC LỚP CÁ I ĐA DẠNG VỀ THÀNH PHẦN LOÀI VÀ MÔI TRƯỜNG SỐNG Đa dạng thành phần loài Đa dạng môi trường sống II ĐẶC ĐIỂM CHUNG ... Ngày 26 – - 2008 Ngày 26 – - 2008 I ĐA DẠNG VỀ THÀNH PHẦN LOÀI VÀ MÔI TRƯỜNG SỐNG Đa dạng thành phần loài Cá sụn Cá xương Đa dạng thành phần loài -Đọc thông tin sgk, quan sát ... cá sụn cá g chấ sụgì? + Lớp cá xương : Bộ xương chất xương Đa dạng môi trường sống cá vền cá nhám Cá trích Cá chép Cá đuối Lươn Cá bơn Đa dạng môi trường sống -Quan sát hónh 34.1 34.7, thảo luận...
 • 47
 • 663
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: giun đất pptx

Bài giảng điện tử môn sinh học: giun đất pptx
... triển - Đai sinh dục chiếm đốt, gồm lỗ sinh dục mặt bụng lỗ sinh dục đực lỗ sinh dục - Phần đuôi có hậu môn Cấu tạo ong inh dưỡng Sinh sản Kiểm tra nh giá Chú ý ình dạng oài Bài 15: GIUN ĐẤT (?) ... tiêu hóa giun đốt có đặc điểm tiến hóa giun tròn? So với giun tròn, hệ tiêu hóa giun đốt tiến hóa phân hóa Bài 15: GIUN ĐẤT Chú ý (?) Quan sát hình 15.5, mô tả hệ tuần hoàn hệ thần kinh giun đất ... 15: GIUN ĐẤT Chú ý ình dạng oài Di chuyển Cấu tạo ng inh dưỡng Sinh sản Kiểm tra nh giá V Sinh sản - Giun đất lưỡng tính, sinh sản chúng ghép đôi - Trứng thụ tinh phát triển kén để thành giun...
 • 21
 • 315
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: sự phát triển của giới thực vật pot

Bài giảng điện tử môn sinh học: sự phát triển của giới thực vật pot
... tiên chung giới thực vật gì? Nhóm 2: Giới thực vật( từ Tảo đến Hạt kín) tiến hoá ( quan sinh dưỡng quan sinh sản)? Nhóm 3: Có nhận xét xuất nhóm thực vật với điều kiện môi trường thay đổi? Kết ... tạp Ví dụ: Sự hoàn thiện số quan: Rễ giả  rễ thật; thân chưa phân nhánh  phân nhánh; sinh sản bào tử  sinh sản hạt - Câu 3: Khi điều kiện môi trường thay đổi  Thực vật có biến đổi thích nghi ... liền mở rộng Tảo nguyên thủy Các thể sống Các đại dương chiếm phần lớn diện tích Trái Đất 1-a) Sinh vật xuất đại dương có cấu tạo thể đơn bào đơn giản 2-d) Từ chúng phát triển thành Tảo đơn bào...
 • 28
 • 262
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: sự vận động và di chyển potx

Bài giảng điện tử môn sinh học: sự vận động và di chyển potx
... SỰ VẬN ĐỘNG, DI CHUYỂN I CÁC HÌNH THỨC DI CHUYỂN II SỰ TIẾN HOÁ CƠ QUAN DI CHUYỂN - Sự tiến hóa quan di chuyển thể ở: + Từ chưa c di chuyển tiến hoácó phận di chuyển Cơ quan phận di chuyển đến ... chuyên hoá chức phận di chuyển nào? a Di chuyển nhanh ,di chuyển chậm ,sống bám cố định b Sống bám cố định , di chuyển chậm, di chuyển nhanh c Di chuyển chậm , sống bám cố định, di chuyển nhanh •Loài ... đến nào? + Bộ phận di chuyển cấu tạo từ đơn giản đến phức tạp + Từ sống bám đến di chuyển chậm, di chuyển nhanh - Sự hoàn thiện quan di chuyển động vật có xương sống giúp chúng di chuyển có hiệu...
 • 21
 • 191
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: sự tiến hóa pdf

Bài giảng điện tử môn sinh học: sự tiến hóa pdf
... đọc bảng theo cột dọc cho biết phức tạp hoá hệ sinh dục thể qua lớp động vật học?  Hệ sinh dục từ chưa phân hoá • tuyến sinh dục ống dẫn tuyến sinh dục có ống dẫn hoàn thiện Bài 54: TIẾN HOÁ ... Thằn lằn, Chim bồ câu, Thỏ + Ngành: ĐV có xương sống, chân khớp, Giun đất, ruột khoang, ĐV nguyên sinh + Hô hấp: da, phổi, da phổi, mang, hệ ống khí, phổi túi khí, chưa phân hoá Bài 54: TIẾN HOÁ ... - HTH hở Tim có ngăn-HTH kín +Thần kinh: Hình mạng lưới, chưa phân hoá, chuỗi hạch, hình ống + Sinh dục: Chưa phân hoá TSD chưa có ống dẫn,, TSD có ống dẫn Bài 54: TIẾN HOÁ VỀ TỔ CHỨC CƠ THỂ...
 • 21
 • 245
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: sự phong phú của động vật docx

Bài giảng điện tử môn sinh học: sự phong phú của động vật docx
... gii Chỳng cng c coi l nhng sinh vt sn mi hng u ch b e da bi ngi v cỏ voi sỏt th (ó cú nhng trng hp cỏ mp trng ln trng thnh b cỏ voi sỏt th n tht) Cỏ mp trng ln thng sinh sng ven bin v ngoi khi, ... cỏc loi cụn trựng ko bay c th l tri ma s to iu kin sinh sn cho chỳng 1 H tiờu húa H hụ hp H tun hon, h bi tit (thn) H thn kinh v giỏc quan Sinh sn v phỏt trin c im chung v vai trũ mi lp Ming ... pha L V bin nhit Sinh sn mụi trng nc, th tinh ngoi Nũng nc phỏt trin cú bin thỏi Cú ớch cho nụng nghip: tiờu dit sõu b phỏ hoi mng Thay cho hot ng ban ngy ca chim Tiờu dit sinh vt trung gian...
 • 75
 • 339
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: ADN pdf

Bài giảng điện tử môn sinh học: ADN pdf
... Câu2 :Bộ Nhiễm sắc thể : a a, Tế bào sinh dưỡng, tế bào mầm sinh dục ( 2n) b, tế bào sinh dục (giao tử) (2n) c,c Tế bào sinh dục (n) đ d, Hợp tử ( 2n) Chương III : and gen tiết ... 2, 2, Thành phần 2, 1, 3, Trinh tự xếp Hàm lượng Tế bào sinh dưỡng ADN Giao tử + đực 1/2 +CáI 1/2 Hợp tử 2, Cấu trúc không gian phân tử ADN +Mô tả cấu trúc không gian AND ? +Nêu cấu tạo chu kỳ ... 2n) Chương III : and gen tiết 15 : (A xít đêô xiribônuclêíc ) I Cấu tạo hóa học phân tử adn PHân tử ADN Nuclêôtít H3PO4 nu Dường Ba zơ H3PO4 nu Dường _ Ba zơ Các dãy số 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4,...
 • 21
 • 368
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật pptx

Bài giảng điện tử môn sinh học: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật pptx
... , nửa kí sinh Sinh vật ăn sinh vật khác + : CÓ LI - + + + Cộng sinh - - Sự hợp tác có lợi loài sinh vật Một bên có lợi bên lợi hại Các loài kìm hãm phát triển Sinh vật sống nhờ thể sinh vật ... Kí sinh nửa kí sinh Sinh vật ăn sinh vật khác 1/ Dùng kí hiệu sau để nêu lên đặc điểm mối quan hệ : + : CÓ LI _ : CÓ HẠI : KHÔNG CÓ HẠI Quan hệ Hỗ trợ Đặc điểm Hội sinh Cạnh tranh Đối đòch Kí sinh ... - Kí sinh , nửa kí sinh Sinh vật ăn sinh vật khác + + - 2/ Nêu khác chủ yếu quan hệ hỗ trợ quan hệ đối đòch sinh vật khác loài ? Quan hệ hỗ trợ Quan hệ đối đòch - Là quan hệ có lợi - bên sinh...
 • 33
 • 384
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: thế giới động vật đa dạng phong phú doc

Bài giảng điện tử môn sinh học: thế giới động vật đa dạng phong phú doc
... 1: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT ĐA DẠNG, PHONG PHÚ I .Đa dạng loài phong phú số lượng cá thể Thế giới động vật đa dạng phong phú (chúng đa dạng số loài, kích thước số lượng cá thể II .Đa dạng môi trường sống ... I Phân biệt động vật với thực vật 1.Động vật giống thực vật Cùng có cấu tạo từ tế bào, lớn lên sinh sản 2.Động vật khác thực vật Tế bào thành Xenlulôzơ, động vật di chuyển được, có hệ thần kinh...
 • 7
 • 460
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: phân biệt động vật với thực vật potx

Bài giảng điện tử môn sinh học: phân biệt động vật với thực vật potx
... vào BÀI PHÂN BIỆT ĐỘNG VẬT VỚI THỰC VẬT ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỘNG VẬT I – PHÂN BIỆT ĐỘNG VẬT VỚI THỰC VẬT Chú ý I Phân biệt động vật với thực vật II Đặc điểm chung động vật III Sơ lược phân chia ... trời BÀI PHÂN BIỆT ĐỘNG VẬT VỚI THỰC VẬT ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỘNG VẬT III – SƠ LƯỢC PHÂN CHIA GIỚI ĐỘNG VẬT Chú ý I Phân biệt động vật với thực vật II Đặc điểm chung động vật III Sơ lược phân chia ... √ BÀI PHÂN BIỆT ĐỘNG VẬT VỚI THỰC VẬT ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỘNG VẬT (?) Dựa vào kết điền bảng nêu đặc điểm Chú ý I Phân biệt động vật với thực vật II Đặc điểm chung động vật III Sơ lược phân chia...
 • 7
 • 516
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: trùng roi pdf

Bài giảng điện tử môn sinh học: trùng roi pdf
... [?] Trùng roi thải Hình dạng trùng[?] Cách đưahấp trùng chỗ tối lâu ngày ? thấyroi? taroi đâu? vào roi? trùng hô dinh dưỡng? cách nào? cơnào?chúng roi thể [?] Nêu cách di chuyển  Trùng roi xanh ...  Trong tế bào c sinh sản trùng roi? sinh chất nguyên [?] Phân tích lục, hạt dự trữ, ) Ở roi? sinh sản (các hạt diệpcác bướcsản hình trùngđầuCơ Cơ Trùng roi sinh kích thước thức vi thể đơn ... I TRUØNG ROI XANH: Sinh sản: Dinhtạo di chuyển: Cấu dưỡng: [?] Nêu cấuthứccủaroidưỡng trùngtạo [?][?] Hình tatrùng tìm dinh dưỡng chất Chúng códinh thể có [?] Vì roi trùng khả tự roi? [?] Trùngtạo...
 • 6
 • 469
 • 2

Bài giảng điện tử môn sinh học: trùng biến hình doc

Bài giảng điện tử môn sinh học: trùng biến hình doc
... thoát thải bã 3) Sinh sản :  Nêu điểm giống khác trùng giày trùng roi sinh sản ?  Giống : sinh sản vô tính theo cách phân đôi Khác : trùng giày phân đôi theo chiều ngang thể Sinh sản kiểu tiếp ... không bào tiê sinh sản màng ?  Hô hấ p qua thể  Chấ t tiết tập trung vào không bào co bóp đưa qua mà n g thể  Sinh sản theo hình thức phâ n đôi thể G – GV : Nguyễn Thanh Long – SINH HỌC – ... mồi Hai chân giả kéo dài nuốt mồi vào sâu chất nguyên sinh Không bào tiêu hóa tạo thành bao lấy Mồi , tiêu hóa mồi nhờ dòch tiêu hóa 3) SinhTrùng biến hình :  sản :  Bắt mồi châ n giả , dinh...
 • 11
 • 1,499
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng địa í 7 bài kinh tế châu âubảng 4 3 hiện tượng cộng hưởng và đối kháng của các cation đối với quá trình lên men yếm khíđiện thế trong sinh họcnhững năm 1929 1933 đời sống của các tầng lớp nhân dân lao động việt nam ngày càng khổ cực đúng hay saibài giảng nguyên lí điện tử 1bài giảng điện tử sốbài giảng điện tửbài giảng on thi vào lớp 10 môn toánbước 1 xác định đối tượng khán giả và mục tiêu bài trình diễnbài giảng thị trường chứng khoánbài giảng tiến hóabài giảng đàn nhớtbài giàng đàn nhớbài giảng túp lềubài giảng túp lều chú tômchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học