Bài giảng điện tử môn sinh học quyết và dương xỉ

Bài giảng điện tử môn sinh học: Quyết dương xỉ ppsx

Bài giảng điện tử môn sinh học: Quyết và dương xỉ ppsx
... dng x Cơ quan sinh sản dơng xỉ túi bào tử Dơng xỉ sinh sản bào tử Vòng có tác dụng đẩy bào tử xa Sơ đồ phát triển dơng xỉ Dơng x trởng thành Dơng xỉ non Nguyên tản Túi bào tử Bào tử ?.Trình bày ... bo t v s phỏt trin ca dng x Cơ quan sinh sản dơng xỉ gì? Dơng xỉ sinh sản gì? Vòng có tác dụng gì? Trình bày phát triển bào tử ? Viết sơ đồ phát triển dơng xỉ ? Tit 47 QUYT DNG X Quan sỏt cõy ... dơng xỉ Dơng x trởng thành Dơng xỉ non Nguyên tản Túi bào tử Bào tử ?.Quan sát sơ đồ phát triển rêu dơng xỉ tìm điểm ging v khác nhau? Cây rêu trởng thành Rêu Cây dơng x trởng thành Dơng xỉ non...
 • 29
 • 324
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: Quả hạt doc

Bài giảng điện tử môn sinh học: Quả và hạt doc
... Bài 32: Các Loại Quả SONY Quả chia thành nhóm? I/ Căn vào đặc điểm để phân chia loại ? Các nhóm Đặc điểm phân chia Các nhóm Quả thòt Quả khô Đặc điểm phân chia Khi ... • + Quả khô nẻ • + Quả khô không nẻ b) Các loại thòt Đặc điểm: Khi chín vỏ mềm, vỏ dày chứa đầy thòt Phân loại: + Quả gồm toàn thòt gọi mọng + Quả có hạch cứng bọc lấy hạt gọi hạch • Dựa vào ... nhóm khô thòt • Quả khô chín vỏ khô, cứng mỏng Có hai loại khô: khô nẻ khô không nẻ • Quả thòt chín mềm, vỏ dày chứa đầy thòt Quả gồm toàn thỉt gọi mọng, có hạch cứng bọc lấy hạt gọi hạch Dặn...
 • 13
 • 635
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: Hoa sinh sản hữu tính pps

Bài giảng điện tử môn sinh học: Hoa và sinh sản hữu tính pps
... ChươngVI : HOA SINH SẢN HỮU TÍNH Bài 28: Cấu tạo chức hoa 1/ Các phận hoa Nhị Cánh hoa Hoa gồm phận tên gọi chúng? Lá đài Đế hoa nhuỵ Cuốn hoa ChươngVI : HOA SINH SẢN HỮU TÍNH Bài 28: Cấu ... HOA SINH SẢN HỮU TÍNH Bài 28: Cấu tạo chức hoa 1/ Các phận hoa Hoa gồm Các phận chính: Đài, tràng, nhị, nhuỵ ChươngVI : HOA SINH SẢN HỮU TÍNH Bài 28: Cấu tạo chức hoa 1/ Các phận hoa Hoa ... chủ yếu hoa ? Vậy phận hoa có chức sinh sản chủ yếu ChươngVI : HOA SINH SẢN HỮU TÍNH Bài 28: Cấu tạo chức hoa 3/ Củng cố H A Cuốn hoa Đài hoa Cánh hoa Tôi Là gì? S S Đ C Nhị Đài hoa S Nhuỵ...
 • 10
 • 300
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: Hạt các bộ phận của hạt docx

Bài giảng điện tử môn sinh học: Hạt và các bộ phận của hạt docx
... Phân biệt hạt mầm hạt hai mầm - Từ bảng điểm giống khác hạt * Giống nhau: đỗ đen hạt gồm ? vỏ phôi - Hạt ngô có - Phôi gồm phận: Chồi mầm, mầm , thân mầm, rễ mầm * Khác Hạt đỗ đen Hạt ngô Hạt phôI ... kính tìm phận hạt hình đây: Phôi nhũ Lá mầm Chồi mầm Thân mầm Rễ mầm Hãy trả lời câu hỏi bảng đây: Câu hỏi Trả lời Hạt đỗ đen Hạt ngô Hạt gồm có phận ? Vỏ phôi Vỏ, phôI phôI nhũ Bộ phận bao bọc ... 1 Các phận hạt - Dùng dao nhỏ bóc phần vỏ đen hạt đỗ đen chuẩn bị tách đôi mảnh hạt Tìm tất phận hạt hình đây: Thân mầm Rễ mầm Chồi mầm Lá mầm - Bóc lớp vỏ hạt ngô chuẩn bị lúp...
 • 9
 • 153
 • 1

Bài giảng điện tử môn sinh học: Ngành Quyết doc

Bài giảng điện tử môn sinh học: Ngành Quyết doc
... NGÀNH QUY ẾT DƯƠNG XỈ thường có kiểu xếp xoắn có mang túi bào tử mép mặt cắt phiến Túi bào tử phát triển từ tế bào (túi bào tử vách mỏng) từ số tế bào (túi bào tử rộng) từ phát ... bào tử có vách mỏng vách dày tương ứng (đặc điểm dùng số hệ thống phân loại) Ở Việt Nam, có 700 loài, 100 chi, gần 40 họ NGÀNH QUY ẾT DƯƠNG XỈ JAVA FERN NGÀNH QUY ẾT DƯƠNG XỈ MỌC TRÊN MỎM ĐÁ NGÀNH ... loại dương xỉ bàn đạp phổ biến miền Nam Trung Quốc Nó hút 10% asen từ đất vòng năm NGÀNH QUY ẾT DƯƠNG XỈ CHÂU PHI NGÀNH QUY ẾT DƯƠNG XỈ PHILIPINE ...
 • 9
 • 307
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: ngành quyết dương xỉ docx

Bài giảng điện tử môn sinh học: ngành quyết và dương xỉ docx
... v c quan sinh dng ca cõy dng x ? - Kt lun: C quan sinh dng ca cõy dng x gm: - Thõn, lỏ v r tht - Cú mch dn thõn r - So sỏnh c quan sinh dng ca cõy dng x vi cõy rờu ? Loi cõy C quan sinh dng R ... Thứ ngày 05 tháng 02 nm 2010 Quan sỏt cõy dng x: a C quan sinh dng: C quan sinh dng ca cõy dng x gm nhng c quan no ? - Xỏc nh c quan sinh dng ca cõy lỏ dng x trờn mu vt ? c im ca r, thõn, lỏ ... Cõu 1: in vo ch trng nhng t thớch hp: C quan sinh dng ca cõy rờu gm cú (1) , (2) , cha cú (3) tht s Trong thõn v lỏ rờu cha cú (4) Rờu sinh sn bng (5) c cha (6) , c quan ny nm (7) cõy...
 • 9
 • 875
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: Nguồn gốc cây trồng doc

Bài giảng điện tử môn sinh học: Nguồn gốc cây trồng doc
... tìm thấy mang gieo trồng lại cho mùa sau Từ nghề trồng xuất tạo trồng - Cây trồng bắt nguồn từ dại Câu : Cây trồng khác hoang dại nào? Do đâu có khác cho vài ví dụ cụ thể? Cây trồng khác hoang ... lúa nhiều Lúa Tiết 55 Cây trồng bắt nguồn từ đâu? Cây trồng khác hoang dại nào? - Cây trồng có nhiều loại phong phú - Bộ phận người sử dụng có phẩm chất tốt Muốn cải tạo trồng cần phải làm gì? ... Quan sát ảnh em cho biết: muốn cải tạo trồng phải làm gì? Câu 1: Tại lại có trồng? Nguồn gốc từ đâu? - Có trồng từ xa xưa nhu cầu sử dụng người muốn cải tạo nguồn dự trữ, giảm bớt khó nhọc việc...
 • 17
 • 689
 • 1

Bài giảng điện tử môn sinh học: Những loài cây ăn thịt docx

Bài giảng điện tử môn sinh học: Những loài cây ăn thịt docx
... xuống cây, hai mảnh bất ngờ khép chặt lại, giữ ruồi bên Cây bắt ruồi loài tiếng nhóm ăn thịt Cây tiết chất dịch nhầy mặt giúp tiêu hóa ruồi Khi tiêu hóa hết, bắt ruồi lại sẵn sàng chờ mồi Loài ... côn trùng ruồi, muỗi, kiến hay loài sâu bướm động vật nhỏ chuột, ếch nhái…đều trở thành mồi cho loài ăn thịt động vật Cây bắt ruồi có tên khoa học Dionaea muscipula Cây bắt ruồi gồm hai mảnh Mỗi ... chẳng thể làm Những chuột thông minh Chúng thường nhảy lên cây, thư thái liếm mật mặt nắp sau “hạ bệ” thả phân vào ấm Cây nắp ấm giất chết côn trùng Cây nắp ấm biết đến loại ăn thịt Chúng bắt...
 • 15
 • 297
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: Ôn tập cây có hoa potx

Bài giảng điện tử môn sinh học: Ôn tập cây có hoa potx
... Nhóm tồn rễ cọc A Cây: xồi, dừa, đậu, hoa cúc C Cây: mít, táo, lạc, nhãn B Cây: bưởi, cải, hành, dừa D Cây: tre, dừa, lúa, ngơ ƠN TẬP CHƯƠNG I, II Chọn câu trả lời Câu 5: Mạch rây chức ... cải, nghệ C Cây: cải củ, cúc, hồng D Cây: nghệ,hồng tinh,cỏ tranh Câu 3: Nhóm tồn rễ chùm A Cây: lúa, hành, ngơ, dừa B Cây: tre, lúa, dừa, cam C Cây: mía, cà chua, lạc, nhãn D Cây: chanh, ... Miền sinh trưởng Rễ Rễ Rễ cọc Miền chóp rễ Rễ chùm H 9.2: CÁC MIỀN CỦA RỄ ƠN TẬP CHƯƠNG I, II II/- Các loại rễ Rễ cọc Rễ chùm ƠN TẬP CHƯƠNG I, II II/- Các loại rễ Cây đa Cây dừa Cây đậu ván Cây...
 • 12
 • 386
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: Ôn tập chương lá ppt

Bài giảng điện tử môn sinh học: Ôn tập chương lá ppt
... OÂN TAÄP THI HỌC KỲ I IX/- Sinh sản sinh dưỡng * Thế sinh sản sinh dưỡng cây? * Có hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên thường gặp nào? Cho ví dụ * Cho ví dụ sinh sản sinh dưỡng cách giâm cành, ... vảy Giúp che chở bảo vệ chồi Bẹ Cho ví dụ Tua biến dạng dự trữ Giúp dự trữ chất dinh dưỡng bắt mồi Bắt tiêu hóa mồi H 25.5: Hành tây ÔN TẬP THI HỌC KỲ I Điền từ thích hợp vào chỗ trống ... hút nước muối khoáng hòa tan A Các bó mạch B Thịt vỏ C Ruột D Biểu bì ÔN TẬP THI HỌC KỲ I – CHƯƠNG LÁ IX/- Các thí nghiệm: * *Lá chế tạo tinh bột có nước qua *Chứng minh tinhsự thoát ánh sáng Khi...
 • 16
 • 488
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: Phân loại thực vật pot

Bài giảng điện tử môn sinh học: Phân loại thực vật pot
... phân loại thực vật Các bậc phân loại: Ngành – Lớp – Bộ – Họ – Chi – Loài Thực vật phân chia theo bậc phân loại ntn ? Phân loại thực vật ?  Là tìm hiểu đặc điểm giống khác dạng thực vật để phân ... Nhưng loại Tảo với nhau, Hạt kín có giống tổ chức thể sinh sản Phân loại TV ? Phân loại thực vật ?  Là tìm hiểu đặc điểm giống khác dạng thực vật để phân chia chúng thành bậc phân loại gọi phân ... - Loài: Loài Dừa, loài Cau Các bậc phân loại thực vật: Ngành Lớp Bộ Họ Chi Loài Trong bậc phân loại bậc bậc sở ? Vì ? Phân loại thực vật ? Các bậc phân loại: Ngành – Lớp – Bộ – Họ – Chi –...
 • 23
 • 727
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: nước ở rễ cây potx

Bài giảng điện tử môn sinh học: nước ở rễ cây potx
... quả: Sau A Cây Sau B Cây Cây lá: Thành túi Cây có lá: Thành túi mờ nước ? QUA THÍ NGHIỆM TRÊN TA RÚT RA KẾT LUẬN GÌ - NƯỚC THOÁT RA NGOÀI QUA LÁ CÂY Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào đâu? ... Cây thoát nước Nhiều Nắng Râm Nóng Mát Khô hanh Nồm ẩm Gió thổi mạnh Lặng gió Tìm hiểu điều kiện bên ảnh hưởng đến thoát nước qua ÁNH SÁNG Thời tiết Cây thoát nước Nhiều Thời tiết Cây thoát nước ... Mức nước giảm hẳn -Cây có lá: Thành túi mờ nước -Lọ B: Mức nước giữ nguyên -Cây lá: Thành túi -Kim cân: lệch phía lọ B Thảo luận nhóm -Vì thí nghiệm bạn phải sử dụng tươi: có đủ rễ, thân, có rễ, ...
 • 31
 • 431
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: Cây có hoa pot

Bài giảng điện tử môn sinh học: Cây có hoa pot
... Giúp đứng vững Dự trữ nước Tìm nguồn nước Hạn chế thoát nước Cây hoa súng hồng Cây nong tằm Cây sống nước Cây hoa sen Cây bụt mọc Cây Cây sống đầm lầy, bãi lầy Ghi nhớ Sống môi trường khác nhau, ... nhiều ánh sáng d Để hạn chế thoát nước Cõu 3: Cây sau rễ chống giúp đứng vững bãi lầy? a Cây bụt mọc b b Cây đước c Cây bèo tây d Cây dong Cây rong đuôi chó Hướng dẫn nhà - Học thuộc phần ... Bài 36 tiết 44: Tổng kết hoa (Tiết 2) A Cây súng trắng Hình 36.2 B Cây rong đuôi chó Quan sát hình thảo luận theo câu hỏi sau: ? nhận xét hình dạng nằm vị...
 • 28
 • 398
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng điện tử môn sinh học 9bài giảng điện tử môn sinh học 7bài giảng điện tử môn sinh học 12bài giảng điện tử môn sinh học lớp 12thư viện bài giảng điện tử môn sinh học 9bài giảng điện tử môn sinh học lớp 8bài giảng điện tử môn sinh học 8bài giảng điện tử môn sinh học lớp 9bài giảng điện tử môn sinh học lớp 7 bài 42bài giảng điện tử môn sinh học 6bài giảng điện tử môn sinh học lớp 7bai giang dien tu mon sinh hoc lop 6 bai 36bài giảng điện tử môn sinh học lớp 6bài giảng điện tử môn sinh học lớp 11bai giang dien tu mon sinh hoc 8 bai 18Hiep dinh WTO ve AD VietnameseNghị định quy định thi hành pháp lệnh về Tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào V iệt NamChương I. §9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương phápArgentina GSCMN1ARG1S7Hiep dinh WTO ve Chong tro cap va Cac bien phap doi khang Ban TVJordan GSGN1JOR2Colombia AD Colombia ActẤn Độ GSCMN1IND2S3Albany AD Act AlbanyEU Van ban sua doi bo sung.rar GSGN1EEC1S2Tuyển tập các đề thi thử THPT Quốc Gia trên báo Toán học & Tuổi Trẻ | Nguyễn Minh Hiếu de thi thu thttufbien ban hop hoi dong nghiem thu22333ufbien ban nghiem thu hd giao viec22939ufbien ban thanh ly hop dong22335ufdon de nghi nghiem thu de tai nckh22336Ấn Độ RegulationHàn Quốc GSGN1KOR4Bản cam đoan tốt nghiệpĐơn vay vốn sinh viênmẫu thỏa thuận bảo mật thông tin