Bài tập vật lý có đáp án chi tiết

Tuyển tập đề thi thử đại học môn vật (có đáp án chi tiết)

Tuyển tập đề thi thử đại học môn vật lý (có đáp án chi tiết)
... m Y-âng v giao thoa ánh sáng, hai khe h p c chi u b ng ánh sáng tr ng có bư c sóng t 0,38µm n 0,76µm T i v trí vân sáng b c c a ánh sáng ơn s c có bư c sóng 0,76µm có vân sáng c a màu ơn s c khác? ... th s c tr c k thi 2013 S u t m & biên so n l i gi i chi ti t: Mr.Vuong Câu 50 Cho m t ngu n phát ánh sáng tr ng nư c phát m t chùm ánh sáng tr ng song song h p Ban u chi u tia sáng theo phương ... tr c k thi 2013 S u t m & biên so n l i gi i chi ti t: Mr.Vuong ÁP ÁN CHI TI T THI TH I H C L N I NĂM 2013 Môn: V t lí – Mã thi: 149 I H C SƯ PH M HÀ N I TRƯ NG THPT CHUYÊN Câu 1: áp án B L i...
 • 55
 • 312
 • 0

20 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 - MÔN VẬT đáp án chi tiết đầy đủ

20 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 - MÔN VẬT LÝ có đáp án chi tiết đầy đủ
... cân 390 C): (40 - 39) C1 = ( 39 - 8) C ⇒ C1 = 31C (0,5 điểm) Với lần nhúng sau vào bình 2: C( 39 - 9, 5) = C2 (9, 5 - 8) ⇒ C = 59 C (0,5 điểm) điểm) Với lần nhúng tiếp theo(nhiệt độ cân t): C1( 39 - t) ... C(t - 9, 5) Từ suy t ≈ 38 C b) Sau số lớn lần nhúng (C1 + C)( 38 - t) = C2(t - 9, 5) điểm) Kết luận (0,5 điểm) (0,5 (0,5 ⇒ t ≈ 27,20C ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỔNG HỢP ( Đề số 15) Câu 1: Đĩa xe đạp ... O2 a AB A1B1 A2B2 d f 20d d1 = d − f = d − 20 d2 = L - d1,=40 - 20d 20d − 800 = d − 20 d − 20 d f d−f d2, = d1 40-d1 d 1-3 0 d2, = 10(40 − d ) d − 30 30 40 + + - - + + +  - 30 cm < d1 ≤ 40 cm 0,25...
 • 50
 • 4,279
 • 12

đề thi thử ĐH số 3 môn vật đáp án chi tiết

đề thi thử ĐH số 3 môn vật lý có đáp án chi tiết
... biết tỉ số khối lượng X khối lượng Pơlơni lại mẫu vật 0,6 Cho biết chu kì bán rã Pơlơni T= 138 ngày Tuổi mẫu vật là: A 95,19 ngày B 93, 27 ngày C 151, 13 ngày D 1 23, 23 ngày 210 84 Po ngun Một vật dao ... + ÷cm Tốc độ 313 s s, kể từ bắt đầu dao động : trung bình vật khoảng thời gian t = 60 A 71 ,37 m/s B 77 ,37 m/s C 79 ,33 m/s D 75 ,37 m/s Câu 23 Cho mạch dao động điện từ gồm tụ điện điện dung ... thời điểm ban đầu đến thời điểm vật ly độ x = 9cm chuyển động theo chi u âm là: A 133 cm/s B 135 cm/s C 137 cm/s D 139 cm/s Câu 32 Một lắc đơn dao động điều hòa chu kỳ dao động T = 2s Lấy g...
 • 14
 • 671
 • 5

thi thử ĐH môn vật đáp án chi tiết

thi thử ĐH môn vật lý có đáp án chi tiết
... tượng giao thoa ánh sáng: A Giao thoa ánh sáng tổng hợp hai chùm sáng chi u vào chỗ B Giao thoa hai chùm sáng từ hai bóng đèn xảy chúng qua kính lọc sắc C Giao thoa ánh sáng xảy ánh sáng đơn sắc ... Hai khe S 1, S2 chi u chùm ánh sáng trắng (có bước sóng từ 0,38µm đến 0,76µm) Tại điểm A cách vân sáng trung tâm mm, số xạ cho vân sáng là: A Câu 37 B C D Chi u chùm ánh sáng tím vào gỗ sơn ... TN GTAS a= 0,45mm, D=2m Chi u đồng thời hai ánh sáng đơn sắc λ1 , λ2 Câu 30 Hai vân sáng bậc hai ánh sáng xét phía so với vân trung tâm cách 0,5mm, vân sáng bậc λ1 trùng với vân sáng bậc...
 • 9
 • 481
 • 0

Bài tập kiểm toán đáp án chi tiết

Bài tập kiểm toán có đáp án chi tiết
... thuộc kiểm toán nội bộ: a Kiểm toán báo cáo kế toán b Kiểm toán hoạt động c Kiểm toán tuân thủ d Kiểm toán báo cáo toán ngân sách Câu 11: Nếu lấy chức kiểm toán làm tiêu chí phân loại kiểm toán ... hành kiểm toán, loại kiểm toán loại kiểm toán không thuộc phậm vi phân loại này? a Kiểm toán báo cáo tài chính.D b Kiểm toán nhà nước c Kiểm toán độc lập d Kiểm toán nội Câu 9: Cuộc kiểm toán tiến ... chính? a Kiểm toán hàng tồn kho.D b Kiểm toán tài sản cố định c Kiểm toán nghiệp vụ toán d Kiểm toán vôn chủ sở hữu a Câu 67: Lập báo cáo kiểm b Thực kiểm toán toán thuộc giai đoạn trình kiểm toán? ...
 • 23
 • 2,686
 • 6

370 Câu thuyết Vật đáp án chi tiết

370 Câu lý thuyết Vật lý có đáp án chi tiết
... Ánh sáng ñơn s c ánh sáng màu s c xác ñ nh m i môi trư ng B Ánh sáng ñơn s c ánh sáng t n s xác ñ nh m i môi trư ng C Ánh sáng ñơn s c ánh sáng không b tán s c D Ánh sáng ñơn s c ánh sáng ... ñi n tr gi m Câu 7: Khi chi u vào m t ch t l ng ánh sáng chàm ánh sáng huỳnh quang phát không th A ánh sáng vàng B ánh sáng l c C ánh sáng ñ D ánh sáng tím Câu 8: M t b c x ñơn s c bư c sóng ... t t ánh sáng kích thích C th t n t i r t lâu sau t t ánh sáng kích thích D bư c sóng nh bư c sóng ánh sáng kích thích Câu 8: Ánh sáng huỳnh quang A t n t i m t th i gian sau t t ánh sáng...
 • 30
 • 200
 • 0

Bài tập Tiền Lương đáp án chi tiết rất hay

Bài tập Tiền Lương có đáp án chi tiết rất hay
... trước.Khí áp dụng mức xí nghiệp đònh tăng mức lương cho nhân viên lên 10% a) Đơn giá tiền lương thay đổi b) Tự cho ví dụ minh họa *** -a) ĐG tiền lương thay đổi: ĐG = Mtg * ML Mtg giảm 20% Trong ... xuất tháng phân xưởng sau: QA = 2.080 ; QB = 7.176 Tính tiền lương sản phẩm trả cho phận công nghệ A, công nghệ B Tính tiền lương trả cho phận phục vụ theo hình thức lương sản phẩm gián tiếp ... 26 * = 4317 đ Tiền lương theo sản phẩm quy đổi phân xưởng (Sản phẩm B Note : ĐG theo em để em nằm dưới…)  sản phẩm A = 8.770 = 2,45 B 3.570 Tiền Lương sản phẩm tháng : Q .Lương( tháng) = 3570 *...
 • 20
 • 255
 • 0

Đề thi thử môn vật đáp án chi tiết

Đề thi thử môn vật lý có đáp án chi tiết
... bể vệt sáng màu phụ thuộc vào phương chi u chùm sáng B đáy bể vệt sáng trắng chi u vng góc C đáy bể dải sáng màu biến thi n liên tục từ đỏ đến tím chi u vng góc D đáy bể vệt sáng ... SỞ GD VÀ ĐT TP.ĐÀ NẴNG Đề thi trang ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA & TUYỂN SINH ĐẠI HỌC Mơn thi : Vật Lý; Khối A khối A1 Thời gian làm : 90 phút, khơng kể thời gian phát đề M· ®Ị 115 Họ, tên thí ... Trang 4/7 Đề Dự Đốn THPT Quốc Gia – Thầy Đỗ Ngọc Hà ĐỀ DỰ ĐỐN 2015 A Khi tắt ánh sáng kích thích ánh sáng huỳnh quang chưa tắt mà kéo dài khoảng thời gian B Khi tắt ánh sáng kích thích ánh sáng lân...
 • 91
 • 414
 • 0

Đề thi thử chinh phục điểm 7 môn vật đáp án chi tiết

Đề thi thử chinh phục điểm 7 môn vật lý có đáp án chi tiết
... ta đặt nguồn sáng điểm A công suất phát sáng không đổi Lần lượt thay đổi nguồn sáng A ánh sáng tím bước sóng λ = 380 nm ánh sáng lục bước sóng λ = 5 47, 2 nm Dùng máy dò ánh sáng, độ nhạy không ... 0 ,76 μm Câu 37: Thí nghiệm giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe sáng 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa khe đến quan sát 2,5m Ánh sáng chi u đến hai khe gồm hai ánh sáng đơn sắc vùng ánh sáng ... Thạc sĩ: Lê Văn Đức Tel: 0163.93 37. 194 Vật 12-2015 ĐỀ CHINH PHỤC ĐIỂM Câu 35: Chi u chùm sáng trắng song song hẹp từ nước không khí với góc tới 48,5 Cho chi t suất nước xạ màu tím đỏ n tím...
 • 5
 • 1,278
 • 6

Tổng hợp 30 đề trường chuyên môn vật đáp án chi tiết

Tổng hợp 30 đề trường chuyên môn vật lý có đáp án chi tiết
... nghiệm giao thoa Y-âng với ánh sáng trắng bước sóng 0,38µm ≤ λ ≤ 0,76µm Tại vị trí vân sáng bậc 12 ánh sáng tím λ = 0,4µm thêm vân sáng xạ khác vân sáng bậc ánh sáng lục? A 6, bậc B 6, bậc ... Chùm ánh sáng hẹp truyền qua lăng kính A không bị tán sắc chùm tia tới ánh sáng đơn sắc B chắn bị tán sắc C không bị tán sắc góc chi t quang lăng kính nhỏ D không bị tán sắc chùm tia tới ánh sáng ... chất thấy tượng phát quang Cho biết công suất chùm sáng phát quang 0,5% công suất chùm sáng kích thích 300 phôtôn ánh sáng kích thích cho phôtôn ánh sáng phát quang Bước sóng ánh sáng phát...
 • 150
 • 269
 • 0

BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015 MÔN VẬT ĐÁP ÁN CHI TIẾT

BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015 MÔN VẬT LÝ CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
... thụ Natri sẽ: A thi u vắng ánh sáng bước sóng nhỏ 598 nm B thi u vắng ánh sáng bước sóng lớn 598,6 nm C thi u vắng ánh sáng bước sóng 598 nm 589,6 nm D thi u vắng ánh sáng bước sóng ... thụ Natri sẽ: A thi u vắng ánh sáng bước sóng nhỏ 598 nm B thi u vắng ánh sáng bước sóng lớn 598,6 nm C thi u vắng ánh sáng bước sóng 598 nm 589,6 nm D thi u vắng ánh sáng bước sóng ... 20: Ánh sáng gây tượng quang điện kim loại giới hạn quang điện λ0 = 0, µ m A Ánh sáng đơn sắc tím B Ánh sáng mà photon lượng 6,5eV C Ánh sáng tần số f = 1015 Hz D Ánh sáng mà photon có...
 • 80
 • 924
 • 1

Xem thêm