Bài giảng điện tử môn sinh học hoa và sinh sản hữu tính

Bài giảng điện tử môn tin học: Lớp Đối tượng_p2 pps

Bài giảng điện tử môn tin học: Lớp và Đối tượng_p2 pps
... bạn lớp hàm thành phần lớp khác 6/20 Hàm bạn lớp bạn (tiếp) Khái niệm lớp bạn:  Lớp A lớp bạn lớp B B có chứa khai báo: friend class A; Vậy: Nếu A lớp bạn B hàm thành phần A trở thành hàm bạn ... ([ds tham số]): (đối số) , (đối số) … { //thân hàm khởi tạo } 15/20 Thành phần b Phương thức Khái niệm:  hàm thành phần lớp khả thay đổi thành phần dl đối tượng Ví dụ: Với lớp ... ::(tham số) const { //thân hàm } 16/20 Thành phần đối tượng Khái niệm:  thành phần liệu lớp có kiểu lớp khác Khai báo: Ví dụ: thành phần ns lớp...
 • 19
 • 373
 • 0

Bài giảng điện tử môn tin học: Lớp Đối tượng_p1 doc

Bài giảng điện tử môn tin học: Lớp và Đối tượng_p1 doc
... toán tử Không làm thay đổi độ ưu tiên toán tử Với toán tử ngôi: toán tử bên trái ẩn toán tử bên phải đối số Do đó: số tham số số toán hạng - 23/20 Nạp chồng toán tử (tiếp) Cách gọi hàm toán tử: ... Định nghĩa lớp: ::operator ([ds tham số]) { //thân hàm } 21/20 Nạp chồng toán tử (tiếp) Ví dụ: Nạp chồng toán tử +, * lớp phân số Nạp chồng toán tử + vector ... Xây dựng lớp đối tượng a Khai báo class { [quyền truy xuất:] //khai báo thành phần liệu lớp [quyền truy xuất:] //khai báo thành phần hàm lớp }; 3/20 a Khai báo Trong đó: : ...
 • 32
 • 342
 • 0

Bài giảng điện tử môn tin học: Lệnh thao tác nâng cao pot

Bài giảng điện tử môn tin học: Lệnh và thao tác nâng cao pot
... Phần 7: LỆNH VÀ THAO TÁC NÂNG CAO Lệnh Ungroup All: Tương tự lệnh Ungroup thay tách riêng nhóm lệnh có chức tách tất nhóm vẽ thành đối tượng riêng biệt Cách thực tương tự lệnh Ungroup 16 IV Lệnh ... khối chung 14 Lệnh Ungroup: Lệnh Ungroup thực tách riêng đối tượng nhóm Ví dụ: bạn có đối tượng nhóm lại: bạn cần tách chúng ra, bạn click chọn vào nhóm đối tượng cần tách Chọn menu lệnh Arrange ... đứng trang giấy vẽ 13 III Lệnh nhóm, tách đối tượng (Group & Ungroup) 1 .Lệnh Group: Lệnh Group dùng kết nhóm đối tượng lại với thành khối chung click chọn vào menu lệnh Arrange / Group, đối tượng...
 • 18
 • 295
 • 0

Bài giảng điện tử môn tin học: TẠO LÀM VIỆC VỚI BẢNG doc

Bài giảng điện tử môn tin học: TẠO VÀ LÀM VIỆC VỚI BẢNG doc
... BÀI 19: TẠO VÀ LÀM VIỆC VỚI BẢNG Thời gian tiết TẠO BẢNG Cho số cột a Cách tạo Cách : Chọn Table  Insert  Table (xuất hộp thoại) Cho số hàng Nháy OK TẠO BẢNG Cách : Nháy chọn ... cho bảng TẠO BẢNG b Chọn thành phần bảng Cách : Dùng lệnh Table  Select, chọn tiếp cell, row, column hay table 1.TẠO BẢNG b Chọn thành phần bảng Cách : Chọn Table  Select  Column TẠO BẢNG ... biên trên cột TẠO BẢNG b Chọn thành phần bảng Cách 2:  Để chọn tồn bảng, nháy chuột đỉnh góc bên trái bảng TẠO BẢNG c Thay đổi kích thước cột (hay hàng) Cách : đưa trỏ chuột vào đường viền...
 • 25
 • 331
 • 0

Bài giảng điện tử môn tin học: Procedures Funtions doc

Bài giảng điện tử môn tin học: Procedures và Funtions doc
...  Bổ sung thêm môn học “cơ sở liệu” có mã “TI-005” số đơn vị học trình vào bảng “MONHOC”  Nhập điểm thi môn “cơ sở liệu” cho sinh viên học lớp có mã C24102 (tức bổ sung thêm vào bảng DIEMTHI ... Select * From NhanVien Where Ho Like @Ho And Ten Like @Ten Câu 2.10 Bài tập - Bài7 Create Procedure sp_ThongTinHoaDonSo @So_HoaDon int = As Select d.MaNhanVien, d.NgayGiaoHang, d.NoiGiaoHang ... As Select * From NhanVien Where Ho = @Ho And Ten = @Ten Câu 2.10 Bài tập - Bài7 Create Procedure sp_ThongTinHoaDonSo @So_HoaDon int As Select d.MaNhanVien, d.NgayGiaoHang, d.NoiGiaoHang...
 • 23
 • 151
 • 0

Bài giảng điện tử môn tin học: Bluetooth Wap ppsx

Bài giảng điện tử môn tin học: Bluetooth và Wap ppsx
...  BlueTooth › Công nghệ Bluetooth › Sử dụng BlueTooth › Lập trình BlueTooth WAP › Giới thiệu WAP › Nền tảng mobile Openware › Cài đặt WML Website Võ Phương Bình – ITFAC - DLU 08/13/14  Bluetooth: ...   WAP - Wireless Application Protocol Wap hiểu website đặc biệt thiết kế nhỏ gọn cho phù hợp với điện thoại di động Trong trang wap đồ họa, hình ảnh đơn giản hóa tối đa truy cập trang wap tốn ... cập vào trang web Do chi phí phải trả cho việc sử dụng wap rẻ 30 lần so với truy cập web Web dành cho thiết bị di động mảnh đất đầy tiềm Võ Phương Bình – ITFAC - DLU 08/13/14  Hoạt động Wap...
 • 12
 • 365
 • 1

Bài giảng điện tử môn tin học text định dạng text

Bài giảng điện tử môn tin học text và định dạng text
... 4: TEXT & ĐỊNH DẠNG TEXT c) Tách rời, thay đổi lại kiểu dáng, nét ký tự Chọn đối tượng Text, click chọn vào menu lệnh Arrange Convert To Curvers để thực tách nét đối tượng PHẦN 4: TEXT & ĐỊNH DẠNG ... 4: TEXT & ĐỊNH DẠNG TEXT Paragraph Text Paragraph Text tạo chữ khung vẽ trước: Chọn công cụ Text Tool, nhấn phím F8 Click nhấn kéo chuột để tạo vùng soạn thảo, nhập chữ vào khung PHẦN 4: TEXT ... đường dẫn 13 PHẦN 4: TEXT & ĐỊNH DẠNG TEXT Vertical Placement lựa chọn đặt đoạn văn hay đường dẫn Text Placement canh lựa chọn hướng uốn đường dẫn 14 PHẦN 4: TEXT & ĐỊNH DẠNG TEXT - Đối với đường...
 • 20
 • 66
 • 0

Bài giảng điện tử môn tin học quản lý dữ liệu máy tính

Bài giảng điện tử môn tin học quản lý dữ liệu máy tính
... thông tin   Information Technology (IT): ngành ứng dụng công nghệ quản xử thông tin Sử dụng máy tính phần mềm máy tính để chuyển đổi, lưu trữ, bảo vệ, xử lý, truyền, thu thập thông tin ... hay hệ thống thiết kế để quản trị sở liệu Ưu điểm HQTCSDL: • Quản liệu dư thừa • Đảm báo tính quán cho liệu • Tạo khả chia sẻ liệu nhiều • Cải tiến tính toàn vẹn cho sữ liệu ThS Nguyễn Hồng Phong ... Nội Dữ liệu   Dữ liệu (Data) Là thông tin có dạng mệnh đề phản ánh thực Cơ sở liệu (database) tập hợp thông tin có cấu trúc ThS Nguyễn Hồng Phong Trường BDCBGD Hà Nội Hệ quản trị sở liệu...
 • 17
 • 53
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: Ôn tập cây có hoa potx

Bài giảng điện tử môn sinh học: Ôn tập cây có hoa potx
... Nhóm tồn rễ cọc A Cây: xồi, dừa, đậu, hoa cúc C Cây: mít, táo, lạc, nhãn B Cây: bưởi, cải, hành, dừa D Cây: tre, dừa, lúa, ngơ ƠN TẬP CHƯƠNG I, II Chọn câu trả lời Câu 5: Mạch rây chức ... cải, nghệ C Cây: cải củ, cúc, hồng D Cây: nghệ,hồng tinh,cỏ tranh Câu 3: Nhóm tồn rễ chùm A Cây: lúa, hành, ngơ, dừa B Cây: tre, lúa, dừa, cam C Cây: mía, cà chua, lạc, nhãn D Cây: chanh, ... Miền sinh trưởng Rễ Rễ Rễ cọc Miền chóp rễ Rễ chùm H 9.2: CÁC MIỀN CỦA RỄ ƠN TẬP CHƯƠNG I, II II/- Các loại rễ Rễ cọc Rễ chùm ƠN TẬP CHƯƠNG I, II II/- Các loại rễ Cây đa Cây dừa Cây đậu ván Cây...
 • 12
 • 393
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: Cây có hoa pot

Bài giảng điện tử môn sinh học: Cây có hoa pot
... Giúp đứng vững Dự trữ nước Tìm nguồn nước Hạn chế thoát nước Cây hoa súng hồng Cây nong tằm Cây sống nước Cây hoa sen Cây bụt mọc Cây Cây sống đầm lầy, bãi lầy Ghi nhớ Sống môi trường khác nhau, ... nhiều ánh sáng d Để hạn chế thoát nước Cõu 3: Cây sau rễ chống giúp đứng vững bãi lầy? a Cây bụt mọc b b Cây đước c Cây bèo tây d Cây dong Cây rong đuôi chó Hướng dẫn nhà - Học thuộc phần ... Bài 36 tiết 44: Tổng kết hoa (Tiết 2) A Cây súng trắng Hình 36.2 B Cây rong đuôi chó Quan sát hình thảo luận theo câu hỏi sau: ? nhận xét hình dạng nằm vị...
 • 28
 • 412
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: Thực vật điều hòa không khí ppt

Bài giảng điện tử môn sinh học: Thực vật điều hòa không khí ppt
... trò thực vật việc điều hòa lượng khí cácbônic ôxi không khí ? TL:Trong trình quang hợp, thực vật lấy vào khí cacbônic nhả khí ôxi, điều hòa lượng khí Nếu thực vật điều xảy ra? TL:Nếu thực vật ... thực vật có khả điều hòa lượng khí Oxy cacbônic không khí? Điều có ý nghĩa gì? TL: Trong trình quang hợp thực vật lấy vào khí cacbônic nhả khí ôxi nên góp phần giữ cân khí không khí 2.- Thực vật ... LUẬN :Thực vật giúp điều hòa khí hậu 2.- Thực vật giúp điều hòa khí hậu:  Nhờ tác dụng cản bớt ánh sáng tốc độ gió, thực vật có vai trò quan trọng việc điều hòa khí hậu, tăng lượng mưa khu vực 3 Thực...
 • 19
 • 446
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: Hoa sinh sản hữu tính pps

Bài giảng điện tử môn sinh học: Hoa và sinh sản hữu tính pps
... ChươngVI : HOA SINH SẢN HỮU TÍNH Bài 28: Cấu tạo chức hoa 1/ Các phận hoa Nhị Cánh hoa Hoa gồm phận tên gọi chúng? Lá đài Đế hoa nhuỵ Cuốn hoa ChươngVI : HOA SINH SẢN HỮU TÍNH Bài 28: Cấu ... HOA SINH SẢN HỮU TÍNH Bài 28: Cấu tạo chức hoa 1/ Các phận hoa Hoa gồm Các phận chính: Đài, tràng, nhị, nhuỵ ChươngVI : HOA SINH SẢN HỮU TÍNH Bài 28: Cấu tạo chức hoa 1/ Các phận hoa Hoa ... chủ yếu hoa ? Vậy phận hoa có chức sinh sản chủ yếu ChươngVI : HOA SINH SẢN HỮU TÍNH Bài 28: Cấu tạo chức hoa 3/ Củng cố H A Cuốn hoa Đài hoa Cánh hoa Tôi Là gì? S S Đ C Nhị Đài hoa S Nhuỵ...
 • 10
 • 304
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: tổng kết về cây có hoa pptx

Bài giảng điện tử môn sinh học: tổng kết về cây có hoa pptx
... CÙNG HỌC TẬP Bài thiết kế bạn hấp dẫn, song liên kết chưa chặt chẽ nên làm lại liên kết cho thiết kế hoàn thiện Chỉ cần click vào số lần câu hỏi,...
 • 2
 • 3,667
 • 2

Bài giảng điện tử môn sinh học: Cây xanh có hoa pptx

Bài giảng điện tử môn sinh học: Cây xanh có hoa pptx
... - Các quan sinh dưỡng cấu tạo nào? chức gì? - Các quan sinh sản cấu tạo nào? chức gì? - Nhận xét mối quan hệ cấu tạo chức quan Tóm lại Cây hoa nhiều quan, quan cấu tạo phù ... trường sống I Cây thể thống nhất: Sự thống cấu tạo chức quan hoa Quan sát hình bên đọc nội dung cấu trúc chức hoa điền vào sơ đồ hình bên Đặc điểm cấu tạo Chức quan Trả lời tế bào biểu ... quan mối quan hệ chặt chẽ với mặt chức năng? Lấy ví dụ chứng minh: Khi hoạt động quan tăng cường hay giảm ảnh hưởng xấu đến hoạt động quan khác Kết luận Cây hoa loại quan: Cơ quan sinh...
 • 15
 • 263
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu potx

Bài giảng điện tử môn sinh học: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu potx
... trình quang hợp, Thực vật lấy vào khí cacbônic nhả khí ôxi Nên góp phần giữ ổn định tỷ lệ chất khí khí Chương IX VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT TIẾT 56 Bài 46 THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU HÒA KHÍ HẬU 1.Nhờ đâu ... không khí ổn định ? Nhờ Quanh hợp Thực vật giúp điều hoà khí hậu Chương IX VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT TIẾT 56 Bài 46 THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU HÒA KHÍ HẬU 1,Nhờ đâu hàm lương Các bon nic Ôxy không khí ổn ... giúp điều hòa khí hậu 2.- Thực vật giúp điều hòa khí hậu:  Nhờ tác dụng cản bớt ánh sáng tốc độ gió, thực vật có vai trò quan trọng việc điều hòa khí hậu, tăng lượng mưa khu vực 3 Thực vật làm...
 • 22
 • 854
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng dien tu mon khoa hoc lop 5 bai co quan sinh san cua thuc vat co hoabài giảng điện tử môn sinh học lớp 7 tiến hoá về tổ chức cơ thểbài giảng điện tử môn sinh học lớp 10bài giảng điện tử môn sinh học 9bài giảng điện tử môn sinh học 7bài giảng điện tử môn sinh học 12bài giảng điện tử môn sinh học lớp 12thư viện bài giảng điện tử môn sinh học 9bài giảng điện tử môn sinh học lớp 8bài giảng điện tử môn sinh học 8bài giảng điện tử môn sinh học lớp 9bài giảng điện tử môn sinh học lớp 7 bài 42bài giảng điện tử môn sinh học 6bài giảng điện tử môn sinh học lớp 7bai giang dien tu mon sinh hoc lop 6 bai 36Bài 16. Phương trình hoá họcPháp luật về kiểm soát hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh một số nước trên thế giới và kinh nghiệm cho việt namTÌM HIỂU VỀ CÁC TIÊU CHUẨN CHƯNG CẤT: ASTM D86, D5307, D1160, D2892Nội dung chính của hội nghị trung ương 6 khóa XII (phục vụ bài thu hoạch)Tiểu luận công nghệ sản xuất poly metyl meta acrilateCông nghệ tổng hợp PVAc PVAXÚC TÁC TRONG NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸĐo lường hiệu quả quảng cáo trực tuyến qua 6 chỉ sốVăn khấn gia tiên mùng 1 và ngày rằm hàng thángThuyết trình xác định những yêu cầu cơ bản đảm bảo thực thi chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa có hiệu quảTìm hiều kinh nghiệm điều hành chính sách tiền tệ có hiệu quả của ngân hàng trung ương một số quốc gia trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho việt namTiểu luận xem xét về chính sách lãi suất của NHNN việt nam có tác động như thế nào đối với hoạt động của các doanh nghiệp việt nam trong giai đoạn gần đâyTiểu luận xác định những yêu cầu cơ bản đảm bảo thực thi chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa có hiệu quảHướng dẫn Map xtreme NTBất ngờ tìm ra hành tinh giống trái đất và rất gầnCấu hình DNS trên windows“Liên kết bốn nhà” trong sản xuất nông nghiệp tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải DươngCấu hình web server trên linuxQUY TRÌNH SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNGCấu hình web server trên windows