Bài giảng điện tử môn sinh học hạt và các bộ phận của hạt

Bài giảng điện tử môn sinh học: Hạt trần pot

Bài giảng điện tử môn sinh học: Hạt trần pot
... NGÀNH HẠT TRẦN  Thực vật hạt trần (Gymnospermae) nhóm thực vật có hạt chứa hạt cấu trúc tương tự hình nón (còn gọi nón, chúng thực thụ) bên thực vật hạt kín Tên gọi Gymnospermae hạt không ... thư.(Theo TS LÊ TRẦN CHẤN – Trung tâm đa dạng sinh học) NGÀNH HẠT TRẦN Hà Giang nhân giống thành công Thông đỏ bắc NGÀNH HẠT TRẦN Qủa nón linh sam Lá kim vân sam t rắ ng NGÀNH HẠT TRẦN HAI LOÀI ... hình thành noãn hay bên quả, thực vật hạt kín, mà tìm thấy vảy bắc nón cấu trúc tương tự NGÀNH HẠT TRẦN QUẢ THÔNG CARIBÊ NGÀNH HẠT TRẦN Cây bách tán NGÀNH HẠT TRẦN Cây kim giao Đất trống, đồi núi...
 • 13
 • 315
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: Quả hạt doc

Bài giảng điện tử môn sinh học: Quả và hạt doc
... Bài 32: Các Loại Quả SONY Quả chia thành nhóm? I/ Căn vào đặc điểm để phân chia loại ? Các nhóm Đặc điểm phân chia Các nhóm Quả thòt Quả khô Đặc điểm phân chia Khi ... • + Quả khô nẻ • + Quả khô không nẻ b) Các loại thòt Đặc điểm: Khi chín vỏ mềm, vỏ dày chứa đầy thòt Phân loại: + Quả gồm toàn thòt gọi mọng + Quả có hạch cứng bọc lấy hạt gọi hạch • Dựa vào ... nhóm khô thòt • Quả khô chín vỏ khô, cứng mỏng Có hai loại khô: khô nẻ khô không nẻ • Quả thòt chín mềm, vỏ dày chứa đầy thòt Quả gồm toàn thỉt gọi mọng, có hạch cứng bọc lấy hạt gọi hạch Dặn...
 • 13
 • 641
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: Hạt trần-cây thông doc

Bài giảng điện tử môn sinh học: Hạt trần-cây thông doc
... 1 C quan sinh dng ca cõy thụng C quan sinh sn Vy (nh) mang tỳi phn Trc nún Tỳi phn cha cỏc ht phn Nún c Noón Nún cỏi Vy ... bit Chun b : Bi 41 Ht kớn c im ca thc vt ht kớn + c im chung ca thc vt ht kớn + C quan sinh dng, c quan sinh sn + Chun b : cnh dõm bt, cnh hoa hng, cõy ci, cõy hnh, bốo tõy ... nhy cha ( cú ) nờn khụng th xem nh mt hoa ( khụng ) vo cỏc v trớ thớch hp ca bng di õy: C quan sinh sn c im cu to Hoa Nún Nh Lỏ Cỏnh i hoa Ch nh Nhy Bao hay tỳi phn u Vũi Bu V trớ ca noón + +...
 • 14
 • 362
 • 1

Bài giảng điện tử môn sinh học: Hạt các bộ phận của hạt docx

Bài giảng điện tử môn sinh học: Hạt và các bộ phận của hạt docx
... Phân biệt hạt mầm hạt hai mầm - Từ bảng điểm giống khác hạt * Giống nhau: đỗ đen hạt gồm ? vỏ phôi - Hạt ngô có - Phôi gồm phận: Chồi mầm, mầm , thân mầm, rễ mầm * Khác Hạt đỗ đen Hạt ngô Hạt phôI ... kính tìm phận hạt hình đây: Phôi nhũ Lá mầm Chồi mầm Thân mầm Rễ mầm Hãy trả lời câu hỏi bảng đây: Câu hỏi Trả lời Hạt đỗ đen Hạt ngô Hạt gồm có phận ? Vỏ phôi Vỏ, phôI phôI nhũ Bộ phận bao bọc ... 1 Các phận hạt - Dùng dao nhỏ bóc phần vỏ đen hạt đỗ đen chuẩn bị tách đôi mảnh hạt Tìm tất phận hạt hình đây: Thân mầm Rễ mầm Chồi mầm Lá mầm - Bóc lớp vỏ hạt ngô chuẩn bị lúp...
 • 9
 • 167
 • 1

Bài giảng điện tử môn sinh học: Hoa sinh sản hữu tính pps

Bài giảng điện tử môn sinh học: Hoa và sinh sản hữu tính pps
... ChươngVI : HOA SINH SẢN HỮU TÍNH Bài 28: Cấu tạo chức hoa 1/ Các phận hoa Nhị Cánh hoa Hoa gồm phận tên gọi chúng? Lá đài Đế hoa nhuỵ Cuốn hoa ChươngVI : HOA SINH SẢN HỮU TÍNH Bài 28: Cấu ... HOA SINH SẢN HỮU TÍNH Bài 28: Cấu tạo chức hoa 1/ Các phận hoa Hoa gồm Các phận chính: Đài, tràng, nhị, nhuỵ ChươngVI : HOA SINH SẢN HỮU TÍNH Bài 28: Cấu tạo chức hoa 1/ Các phận hoa Hoa ... chủ yếu hoa ? Vậy phận hoa có chức sinh sản chủ yếu ChươngVI : HOA SINH SẢN HỮU TÍNH Bài 28: Cấu tạo chức hoa 3/ Củng cố H A Cuốn hoa Đài hoa Cánh hoa Tôi Là gì? S S Đ C Nhị Đài hoa S Nhuỵ...
 • 10
 • 304
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: Quyết dương xỉ ppsx

Bài giảng điện tử môn sinh học: Quyết và dương xỉ ppsx
... dng x Cơ quan sinh sản dơng xỉ túi bào tử Dơng xỉ sinh sản bào tử Vòng có tác dụng đẩy bào tử xa Sơ đồ phát triển dơng xỉ Dơng x trởng thành Dơng xỉ non Nguyên tản Túi bào tử Bào tử ?.Trình bày ... bo t v s phỏt trin ca dng x Cơ quan sinh sản dơng xỉ gì? Dơng xỉ sinh sản gì? Vòng có tác dụng gì? Trình bày phát triển bào tử ? Viết sơ đồ phát triển dơng xỉ ? Tit 47 QUYT DNG X Quan sỏt cõy ... dơng xỉ Dơng x trởng thành Dơng xỉ non Nguyên tản Túi bào tử Bào tử ?.Quan sát sơ đồ phát triển rêu dơng xỉ tìm điểm ging v khác nhau? Cây rêu trởng thành Rêu Cây dơng x trởng thành Dơng xỉ non...
 • 29
 • 331
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật pdf

Bài giảng điện tử môn sinh học: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật pdf
... Kim tra bi c Thực vật có vai trò nh đời sống ngời? Thực vật cung cấp Ôxi điều hoà khí hậu, thực vật cung cấp cho ngời lơng thực, thực phẩm,hoa quả, gỗ, dợc liệu, cảnh ... Tỡnh hỡnh a dng ca thc vt Vit Nam a) Vit Nam cú tớnh a dng cao v thc vt Việt Nam có tính đa dạng cao thực vật, nhiều loài có giá trị kinh tế khoa học b) S suy gim tớnh a dng ca thc vt Vit Nam ... Tỡnh hỡnh a dng ca thc vt Vit Nam a) Vit Nam cú tớnh a dng cao v thc vt Việt Nam có tính đa dạng cao thực vật, nhiều loài có giá trị kinh tế khoa học b) S suy gim tớnh a dng ca thc vt Vit Nam...
 • 31
 • 700
 • 1

Bài giảng điện tử môn sinh học: Cấu tạo của hạt pptx

Bài giảng điện tử môn sinh học: Cấu tạo của hạt pptx
... dạy- học *Đặt vấn đề:Cây xanh có hoa hạt phát triển thành.Vậy cấu tạo hạt nh nào?Các loại hạt có giống không? Hoạt động Tìm hiểu phận hạt *Mục tiêu:Nắm đợc hạt gồm vỏ,phôi chất dinh dỡng dự trữ ... nhũ) Hạt phận hạt Hoạt động Phân biệt hạt mầm hạt hai mầm *Mục tiêu:Nắm đợc đặc điểm phân biệt hạt mầm hạt hai mầm *Tiến hành mới: GV:Yêu cầu HS vào bảng Tr.108 SGK làm mục 1->Nêu giống khác hạt ... ngô hạt đỗ? Hs: +Giống nhau:-các phận hạt: Vỏ,phôi,chất dinh dỡng dự trữ -Bộ phận bao bọc bảo vệ hạt: Vỏ hạt -Bộ phận phôi:Rễ mầm,thân mầm,chồi mầm,lá mầm +Khác nhau: Hạt phận hạt Dấu hiệu Hạt...
 • 9
 • 658
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: Phát tán của quả hạt pps

Bài giảng điện tử môn sinh học: Phát tán của quả và hạt pps
... Tự phát tán Quả đậu bắp Quả xấu hổ Quả trâm bầu 10 Hạt hoa sữa X X X X X X X X X Quả hạt thường có cách phát tán ? Phát tán nhờ gió Phát tán nhờ động vật Gồm: Tự phát tán Phát tán nhờ nước Phát ... 34.1.Một số loại hạt Nhận xét cách phát tán loại quả, hạt đánh dấu X vào bảng đây: TT Tên hạt Quả chò Quả cải Quả bồ công anh Quả ké đầu ngựa X Quả chi chi Quả thông Cách phát tán hạt Nhờ gió Nhờ ... Tiết 41 - 34 Phát tán hạt Phát tán hạt Các cách phát tán tượng hạt chuyển xa chỗ sống Nhiệm vụ 1:Hoạt động nhóm đôi ( thời gian phút) Vậy hạt /110 SGK vào mục yếu tốtrang ? phát tán BTSH 67 Thực...
 • 10
 • 315
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm ppt

Bài giảng điện tử môn sinh học: Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm ppt
... Bài 35 Nhũng điều kiện cần cho hạt nảy mầm Nhũng điều kiện cần cho hạt nảy mầm III.Hoạt động dạy- học Hoạt động Thí nghiệm nhũng điều kiện cần cho hạt nảy mầm *Mục tiêu:Qua ... hỏi; -Hạt đỗ cốc thí nghiệm có nảy mầm không?Vì sao? _Ngoài điều kiện đủ nước,đủ không khí ,hạt nảy mầm cần điều kiện nữa? HS:CHất lượng hạt giống (điều kiện bên trong) GV: Kết luận :Hạt nảy mầm cần: ... mầm không nảy mầm được? HS :Hạt không nảy mầm thiếu nước,thiếu không khí GV :Hạt nảy mầm cần điều kiện gì? HS: Nhũng điều kiện cần cho hạt nảy mầm +Thí nghiệm 2: 10 hạt đỗ đen để ẩm,rồi để hộp...
 • 7
 • 857
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: Thực vật hạt kín pptx

Bài giảng điện tử môn sinh học: Thực vật hạt kín pptx
... Vỏ hạt Cụm nón đực Hạt nằm noãn hở Cơ quan sinh sản thực vật hạt kín Cơ quan sinh sản thực vật hạt trần  Giữa thực vật hạt kín thực vật hạt trần nhóm thực vật tiến hoá hơn?  Đặc điểm quan sinh ... giúp cho thực vật hạt kín phân bố rộng?  So sánh đặc điểm sinh sản thực vật hạt kín hạt trần?  Thực vật hạt kín tiến hoá  Hạt đựơc bảo vệt Hạ trần Hạt kín - Chưa có hoa, - Có hoa, - Hạt nằm ... - Hạt bảo vệ Hạt nằm noãn Thực vật hạt kín Thực vật hạt trần I QUAN SÁT CÂY CĨ HOA: Thực vật hạt kín đa dạng quan sinh dưỡng, quan sinh sản môi trường sống  II ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA THỰC VẬT HẠT...
 • 46
 • 407
 • 2

Bài giảng điện tử môn sinh học: Điều kiện để hạt nảy mầm pps

Bài giảng điện tử môn sinh học: Điều kiện để hạt nảy mầm pps
... hạt nảy mầm I 35: NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN CHO HẠT NẢY M 1.Thí nghiệm điều kiện cần cho hạt nảy mầm: 2.Những hiểu biết điều kiện nảy mầm hạt vận dụng sản xuất: Để cho hạt giống nảy mầm tốt, gieo hạt ... trên, nảy mầm hạt phụ thuộc vào yếu tố nữa? Chất lượng hạt giống I 35: NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN CHO HẠT NẢY M 1.Thí nghiệm điều kiện cần cho hạt nảy mầm: Những điều kiện bên ngồi bên cần cho nảy mầm hạt: ... biết hạt nảy mầm được? nảy mầm cần •Vì hạt đỗ điều cốc kiện nào? lại nảy mầm được? Cốc Cốc Cốc khơng nảy mầm Vì thiếu nước khơng nảy mầm Vì thiếu khơng khí nảy mầm Vì có đủ nước khơng khí Hạt nảy...
 • 20
 • 260
 • 3

Bài giảng điện tử môn sinh học: Nguồn gốc cây trồng doc

Bài giảng điện tử môn sinh học: Nguồn gốc cây trồng doc
... tìm thấy mang gieo trồng lại cho mùa sau Từ nghề trồng xuất tạo trồng - Cây trồng bắt nguồn từ dại Câu : Cây trồng khác hoang dại nào? Do đâu có khác cho vài ví dụ cụ thể? Cây trồng khác hoang ... lúa nhiều Lúa Tiết 55 Cây trồng bắt nguồn từ đâu? Cây trồng khác hoang dại nào? - Cây trồng có nhiều loại phong phú - Bộ phận người sử dụng có phẩm chất tốt Muốn cải tạo trồng cần phải làm gì? ... Quan sát ảnh em cho biết: muốn cải tạo trồng phải làm gì? Câu 1: Tại lại có trồng? Nguồn gốc từ đâu? - Có trồng từ xa xưa nhu cầu sử dụng người muốn cải tạo nguồn dự trữ, giảm bớt khó nhọc việc...
 • 17
 • 706
 • 1

Bài giảng điện tử môn sinh học: Những loài cây ăn thịt docx

Bài giảng điện tử môn sinh học: Những loài cây ăn thịt docx
... xuống cây, hai mảnh bất ngờ khép chặt lại, giữ ruồi bên Cây bắt ruồi loài tiếng nhóm ăn thịt Cây tiết chất dịch nhầy mặt giúp tiêu hóa ruồi Khi tiêu hóa hết, bắt ruồi lại sẵn sàng chờ mồi Loài ... côn trùng ruồi, muỗi, kiến hay loài sâu bướm động vật nhỏ chuột, ếch nhái…đều trở thành mồi cho loài ăn thịt động vật Cây bắt ruồi có tên khoa học Dionaea muscipula Cây bắt ruồi gồm hai mảnh Mỗi ... chẳng thể làm Những chuột thông minh Chúng thường nhảy lên cây, thư thái liếm mật mặt nắp sau “hạ bệ” thả phân vào ấm Cây nắp ấm giất chết côn trùng Cây nắp ấm biết đến loại ăn thịt Chúng bắt...
 • 15
 • 306
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng điện tử môn sinh học thực vật hạt kín pptxbài giảng điện tử môn sinh học lớp 10bài giảng điện tử môn sinh học 9bài giảng điện tử môn sinh học 7bài giảng điện tử môn sinh học 12bài giảng điện tử môn sinh học lớp 12thư viện bài giảng điện tử môn sinh học 9bài giảng điện tử môn sinh học lớp 8bài giảng điện tử môn sinh học 8bài giảng điện tử môn sinh học lớp 9bài giảng điện tử môn sinh học lớp 7 bài 42bài giảng điện tử môn sinh học 6bài giảng điện tử môn sinh học lớp 7bai giang dien tu mon sinh hoc lop 6 bai 36bài giảng điện tử môn sinh học lớp 6Systems analysis and design 5th edition roth test bankGiáo án lớp 4 tuần 22 ( tiếng việt + toán )Systems analysis and design in a changing world 7th edition satzinger test bankSystems architecture 7th edition burd test bankBài giảng thực hành công tác xã hội 1Giáo trình hóa học và công nghệ chế biến thanHệ thống điện năng lượng mặt trờiBáo cáo thực tập tốt nghiệp xây dựngpython digital forensics cookbookStaffing organizations 7th edition heneman test bankStarting out with alice 3rd edition tony gaddis test bankStarting out with c++ from control structures through objects 7th edition tony gaddis test bankStarting out with java from control structures through objects 5th edition tony gaddis test bankStarting out with programming logic and design 3rd edition tony gaddis test bankResearch methods and statistics for public and nonprofit administrators 1st edition nishishiba test bankPhát triển năng lượng sạch ở Hàn Quốc và bài học cho Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo trình kinh tế và quản lý xây dựngĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 2,3 ĐẠI SỐ 10 NÂNG CAOKết cấu bê tông cốt thép tập 2kế hoạch marketing về xây dựng thƣơng hiệu rau an toàn v save