Bài giảng điện tử môn sinh học đa dạng lớp thú

Bài giảng điện tử môn sinh học: mô hình lớp lưỡng cư pot

Bài giảng điện tử môn sinh học: mô hình lớp lưỡng cư pot
... chân sau phổi Sau 90 ngày phát triển thành ếch III, Những đặc điểm chứng tỏ lỡng c thích nghi với môi trờng sống Trên da có nhiều mạch máu giúp trao đổi khí nớc Chi có màng bơi Bơi dới nớc Chi...
 • 21
 • 213
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: Đặc điểm chung của động vật nguyên sinh pdf

Bài giảng điện tử môn sinh học: Đặc điểm chung của động vật nguyên sinh pdf
... hay phát triển (dò dưỡng) Câu Động vật nguyên sinh có đặc điểm chung ? Câu Động vật nguyên sinh có đặc điểm chung ? Đáp án  Động vật nguyên sinh có đặc điểm chung: - Có kích thước hiển vi - Cơ ... Động vật nguyên sinh sống tự có đặc điểm: - Kích thước hiển vi thể có tế bào - Cơ quan di chuyển phát triển Câu Động vật nguyên sinh sống ký sinh co ùnhững đặc điểm ? Đáp án Động vật nguyên sinh ... hiển vi + Lối sống: Kí sinh thành ruột, phá hủy hồng cầu người để tồn phát triển Tiết BÀI ĐẶC ĐIỂM CHUNG- VAI TRÒ THỰC TIỄN CỦA ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH néi dung: I.®Ỉc ®iĨm chung II.vai trß thùc...
 • 31
 • 527
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: nghành giun dẹp docx

Bài giảng điện tử môn sinh học: nghành giun dẹp docx
... nhỏ Các sinh vật thuộc lớp thường có đơi mắt cấu tạo tế bào cảm quang, phân biệt sáng tối khơng quan sát vật Sán tơ sinh sản vơ tính cách phân đơi, tái sinh từ mảnh nhỏ thể có khả tái sinh phần ... số hình ảnh giun dẹp, sán máu,sán bã trầu: Tác hại giun dẹp người: back Lớp Turbellaria (Sán tơ)   Lớp bao gồm lồi sống tự biển, nước ngọt, đất thảm mục Cơ thể có hình dài, miệng sinh vật nằm ...   Ngành Giun dẹp chia thành ba lớp: Turbellaria (Sán tơ) , Trematoda (Sán lá) Cestoda (Sán dây) ; có sinh vật thuộc lớp Sán tơ có đời sống tự do, hai lớp Sán Sán dây có đời sống ký sinh Một...
 • 15
 • 329
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: Đặc điểm của tôm sông pot

Bài giảng điện tử môn sinh học: Đặc điểm của tôm sông pot
... (?) Vì ấu trùng tôm phải lột xác nhiều lần ? Tôm đực Tôm Trứng (?) Quan sát tôm dựa vào đâu để phân biệt tôm đực hay tôm ? (?) Tôm ôm trứng vào mùa sinh sản có ý nghĩa ? Ô MT R ứ N G ? ? ? ? ? ... tôm đổi nhảy đoạn sinh môi Thứ 2; ngy 08 tháng 11 nm 2010 CễNG VIC V NH 1.Kin thc - Học nắm vững: + Cấu tạo di chuyển tôm sông + Bản chất hình thức dinh dỡng sinh sản tôm sông + Liên hệ thực ... dỡng : III Sinh sản: - Tôm phân tính : + Con đực : Càng to dài + Con : Ôm trứng ( bảo vệ ) - Lớn lên qua nhiều lần lột xác (?) Qua em có kết luận đặc điểm sinh sản tôm (?) Vì ấu trùng tôm phải...
 • 11
 • 308
 • 1

Bài giảng điện tử môn sinh học: Đặc điểm của lớp sâu bọ pot

Bài giảng điện tử môn sinh học: Đặc điểm của lớp sâu bọ pot
... □ Cơ thể sâu bọ có phần: đầu, ngực, bụng □ Phần đầu có đơi râu, phần ngực có đơi chân đơi cánh □ Sâu bọ hơ hấp hệ thống ống khí □ Sâu bọ có nhiều hình thức phát triển biến thái khác □ Sâu bọ có ... Cơ thể sâu bọ có phần: đầu, ngực, bụng □√ Phần đầu có đơi râu, phần ngực có đơi chân đơi cánh □ Sâu bọ hơ hấp hệ thống ống khí □√ Sâu bọ có nhiều hình thức phát triển biến thái khác □ Sâu bọ ... √ √ √ √ … Bài 27: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP SÂU BỌ I Một số đại diện sâu bọ khác: 1.Sự đa dạng lòai, lối sống tập tính:  Kết luận: Sâu bọ đa dạng: Chúng có số lượng lồi lớn Mơi trường...
 • 21
 • 316
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: đa dạng của lớp sâu bọ pot

Bài giảng điện tử môn sinh học: đa dạng của lớp sâu bọ pot
... tính lớp sâu bọ đa dạng BÀI 27 :ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP SÂU BỌ Chú ý I.Cấu tạo di chuyển II Cấu tạo III Dinh dưỡng IV Sinh sản phát triển V Kiểm tra đánh giá  + Kết luận: Sâu bọ đa dạng: ... ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP SÂU BỌ BÀI 27 :ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP SÂU BỌ Chú ý I.Cấu tạo di chuyển II Cấu tạo III Dinh dưỡng IV Sinh sản phát triển V Kiểm tra đánh giá BÀI 27 :ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM ... vào LỚP SÂU BỌ BÀI 26: CHÂU CHẤU Chú ý I.Một số đại diện sâu bọ khác I MỘT SỐ ĐẠI DIỆN SÂU BỌ KHÁC Sự đa dạng loài, lối sống tập tính II Đặc điểm chung vai trò thực tiễn V Củng cố BÀI 27 :ĐA DẠNG...
 • 15
 • 190
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: Đặc điểm chung của lớp cá potx

Bài giảng điện tử môn sinh học: Đặc điểm chung của lớp cá potx
... chất xơng II- Đặc điểm chung cá : đọc thông tin nêu đặc điểm chung loài cá Điền vào chỗ chấm : Môi trờng sống : Cơ quan di chuyển : Hệ hô hấp : Hệ tuần hoàn : Sinh sản : Nhiệt ... Nhiệt độ thể : S II- Đặc điểm chung cá Môi trờng sống : nớc Cơ quan di chuyển : vây Hệ hô hấp : mang Hệ tuần hoàn : kín, vòng tuần hoàn, tim 2ngăn Sinh sản : đẻ trứng ,thụ tinh Nhiệt độ ... vệ phát triển đàn cá: - Tận dụng ao hồ để nuôi cá - Lai tạo giống , hỗ trợ cá sinh sản - Cấm đánh bắt cá nhỏ , cá mùasinh sản -Cấm đánh bắt cá mìn , chất độc , lới có mắt nhỏ - Giữ nguồn nớc ?...
 • 20
 • 234
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: Đặc điểm chung của lớp lưỡng cư pdf

Bài giảng điện tử môn sinh học: Đặc điểm chung của lớp lưỡng cư pdf
... toàn Th ngy 12 thỏng nm 2009 Bài 40: Đa dạng đặc điểm chung lớp bò sát I/ Đa dạng bò sát Lớp bò sát đa dạng Thảo luận nhóm tìm đặc điểm chung lớp bò sát Có phổ biến: 1/ Môi trờng sống: +Bộ có ... đời thời đại phồn thịnh khủng long 5/ Hệ tuần hoàn: 2/ S diệt vong khủng long 6/ Hệ sinh dục: Iii/đặc điểm chung 7/ Nhiệt độ thể: Tim ngăn có vách hụt, máu nuôi thể máu pha Có quan giao phối, ... sát to lớn, thích nghi với điều kiện sống khác Th ngy 12 thỏng nm 2009 Bài 40: Đa dạng đặc điểm chung lớp bò sát I/ Đa dạng bò sát Lớp bò sát đa dạng Có phổ biến: +Bộ có vảy +Bộ rùa +Bộ cá sấu...
 • 13
 • 260
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: đặc điểm chung của chim pdf

Bài giảng điện tử môn sinh học: đặc điểm chung của chim pdf
... nhóm chim chạy : đà điểu Đa dạng đặc điểm chung chim I Đa dạng lớp chim 1.Nhómchim chạy Nhóm chim bơi Đại diện nhóm chim bơi chim cánh cụt _Hs nghiên cứu thôngtin SGK + Nêu đặc điẻm đời sống Chim ... đêm , chim ng , chim đại bàng +Chim bồ câu đưa thư +Ngoài tác dụng người chim có vai trò tự nhiên ? _Chim Giúp cân sinh thái Giúp phát tán rừng Đa dạng đặc điểm chung chim I Đa dạng lớp chim ... giúp cho chim cánh cụt thích nghi với lối sống bơi lội Đa dạng đặc điểm chung chim I Đa dạng lớp chim 1.Nhómchim chạy Nhóm chim bơi +Bộ chim cánh cụt gồm loài , phân bố đau ? _ Bộ chim cánh...
 • 16
 • 209
 • 1

Bài giảng điện tử môn sinh học: đặc diểm của thỏ pdf

Bài giảng điện tử môn sinh học: đặc diểm của thỏ pdf
... bò sát Hiện tượng đẻ có thai (thai sinh) thỏ Thế tượng thai sinh? ==>Là tượng đẻ có hình thành thai Nêu ưu điểm tượng thai sinh so với đẻ trứng noãn thai sinh? Sự phát triển phôi không phụ thuộc ... chuồng thỏ tre hay gỗ ? Vì thỏ có tập tính gậm nhấm thức ăn thực vật I ĐỜI SỐNG VÀ ĐẶC ĐIỂM SINH S ẢN Sinh sản Tìm hiểu thông tin phần I/SGK-149 cho biết: Hình thức thụ tinh loài thỏ Nơi phát triển ... Xám VN • * Phân biệt thỏ nhà thỏ rừng: Thỏ rừng • Thỏ nhà Thỏ nhà yếu thỏ rừng sinh lông không mở mắt Còn thỏ rừng sinh nói chung mở mắt mọc lông đầy đủ Thỏ nhà sống hang đất ( trừ thỏ đuôi bông)...
 • 39
 • 368
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: đa dạng của lớp thú pdf

Bài giảng điện tử môn sinh học: đa dạng của lớp thú pdf
... 2m, chi sau lớn khỏe, -Di chuyển: Nhảy -Đẻ con, sơ sinh nhỏ sống túi da bụng thú mẹ -Vú có tuyến sữa -Ngoặm chặt lấy vú bú thụ động • Lớp thú đa dạng lớp thú loại có kích thước nhỏ loài có kích ... kích thước nhỏ loài có kích thước lớn nhất? Để biết điều tìm hiểu qua bài: Đa dạng lớp thú (tt) dơi cá voi BÀI 49: ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ (tt) BỘ DƠI VÀ BỘ CÁ VOI I BỘ DƠI: -Quan sát hình đặc điểm ... giống mỏ vịt, sống vừa nước vừa cạn, chi sau có màng bơi -Di chuyển: cạn bơi nước -Đẻ trứng, sơ sinh bình thường -Thú có tuyến sữa chưa có vú -Thú hấp thụ sữa lông thú mẹ, uống nước hòa tan sữa...
 • 27
 • 284
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: đặc điểm của lớp thú: dơi và voi pdf

Bài giảng điện tử môn sinh học: đặc điểm của lớp thú: dơi và voi pdf
... tai dơi khiến dơi xác định xác tức thời vị trí vật thể mồi không gian Quan sát tranh cho biết thức ăn dơi gì? Dơi ăn sâu bọ Dơi Quan sát tranh nêu đặc điểm dơi ,nó có ý nghĩa với đời sống dơi? ... ,nuôi sữa II.Bộ cá voi: Quan sát tranh cho biết nơi sinh sống cá heo,cá voi, cá nhà táng? Cá heo Cá voi Cá nhà táng Hình:Cấu tạo, đời sống cá voi ? Nêu đặc điểm cấu tạo cá voi thích nghi với đời ... thích nghi với đời sống bay ? Mô tả cách bay dơi? 2 .Dơi có cách cất cánh nào? A- Cấu tạo dơi 1.Cánh tay; 2.Ống tay; 3.Bàn tay; Ngón tay Cách bay dơi: Dơi có màng cách rộng, thân ngắn nên có cách...
 • 20
 • 509
 • 1

Bài giảng điện tử môn sinh học: đa dạng sinh học potx

Bài giảng điện tử môn sinh học: đa dạng sinh học potx
... trường, ưự thích nghi chuyên hóa cao chúng tận dụng đa dạng điều kiện sống nơi I .ĐA DẠNG SINH HỌC ĐỘNG VẬT Ở MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙA Sự đa dạng sinh học đọng vật môi trường nhiệt đới gió mùa ... giảm đa Những suy nhân dạng sinh học? thác gỗ bừa bãi -Phá rừng, khai -Săn bắt, buôn bán động vật hoang dại -Chất thải nhà máy, xí nghiệp Để bảo vệ đa dạng sinh hoc ta cần làm gì? * Bảo vệ đa ... nước Nêu lợi ích mà động vật mang lại cho người mà em biết? I .ĐA DẠNG SINH HỌC ĐỘNG VẬT Ở MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙA Sự đa dạng sinh học đọng vật môi trường nhiệt đới gió mùa phong phú Số lượng...
 • 9
 • 206
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: Đặc điểm của thằn lằn pot

Bài giảng điện tử môn sinh học: Đặc điểm của thằn lằn pot
... DINH DNG : ? Xác định hệ quan sơ đồ: Tên hệ quan Hệ tiêu hoá Hệ tuần hoàn Hệ hô hấp Hệ tiết Hệ sinh dục Vị trí số thứ tự - 1, 2, 3, 4, 5, 6, , - 9, 10, 11 - 12, 13 - 14, 15 - 16, 17, 18 1.Tiêu...
 • 16
 • 220
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: đặc điểm của cá chép docx

Bài giảng điện tử môn sinh học: đặc điểm của cá chép docx
... sống, lọc từ máu chất không cần thiết để thải Tuyến sinh dục (hệ sinh dục) Trong khoan thân, cá đực hai dãi tinh hoàn, cá buồn trứng phát triễn mùa sinh sản Não( Hệ thần kinh) Não nằm hộp sọ, tuỷ ... nắp mang mở để nước CO2 Và tiếp tục giúp cá hô hấp Vì bể cá người ta thường thả rong thuỷ sinh Các thủy sinh thải khí ôxi góp phần cung cấp cho ca hô hấpCá hô hấp bằnng mang,lá mang nếp da mỏng ... -Hệ tiêu hoá có phân hoá -Các phận : +Ống tiêu hoá: Miệng , hầu , thực quản , dày , ruột , hậu môn +Tuyến tiêu hoá:gan,mật,tuyến ruột -Chức năng: Biến đổi thức ăn thành chất dinh dưỡng,thải cặn...
 • 27
 • 345
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: slide bài giảng đẹpbài giảng lập trình cbài giảng lập trình symbolic pgs ts đỗ văn nhơnđiện thế trong sinh họcbài giảng nguyên lí điện tử 1bài giảng điện tử sốbài giảng điện tửbài giảng on thi vào lớp 10 môn toánbước 1 xác định đối tượng khán giả và mục tiêu bài trình diễnbài giảng thị trường chứng khoánbài giảng tiến hóabài giảng đàn nhớtbài giàng đàn nhớbài giảng túp lềubài giảng túp lều chú tômĐơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tậpđơn xin gia hạn nộp học phídon xin nghi hoc tam thoidon xin thôi họcĐề cương bài giảng quản trị thương mại doanh nghiệp công nghiệpĐề cương bài giảng thanh toán quốc tếĐề cương bài giảng kế toán hành chính sự nghiệpĐề cương bài giảng kế toán quốc tếĐề cương bài giảng lý thuyết động cơ ô tô (hệ cao đẳng)Đề cương bài giảng bảo trì và sửa chữa cơ khíĐề cương bài giảng cấu tạo ô tô (hệ cao đẳng)Đề cương bài giảng quản lý bảo trì công nghiệpĐề cương bài giảng vi điều khiển công nghiệpTuần 11. Ôn tập văn học dân gian Việt NamĐề cương bài giảng thực tập lắp ráp và chế tạo thiết bị cơ điện tử ô tôĐề cương bài giảng thực tập nâng cao cơ điện tử ô tôBài giảng hệ thống thông tin công nghiệpĐề cương bài giảng điện tử công suất trong công nghiệpĐề cương bài giảng điều hòa không khí ô tô (chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô)Đề cương bài giảng tính toán thiết kế ô tô