Bài giảng điện tử môn lịch sử văn lang

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Văn lang docx

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Văn lang docx
... dânhộithời k Lang cạnh nhu Văn Lang Là ngành thủ cônglơngthểtố phát triển xãdân Văn Lang ? Lang ? Làmột nhu nhữngđhoạt động thể trongdụng? k Văn ?Lang Đâylà Đây cầu không thực LangtrongVăn Lang tồn ... phút) Nhóm 1: nhà C dân Văn Lang nh ? Tại ? Nhóm 2:C dân Văn lang lại chủ yếu phơng tiện ?Tại ? Nhóm : Đồ ăn c dân Văn Lang ? Nhóm 4: Trang phục c dân Văn Lang ? Tiết 14 Bài 13 1.Nông nghiêp nghề ... sống vật chất c dân văn lang sao? đời sống tinh thần c dân văn lang có mới? Tiết 14 Bài 13 1.Nông nghiêp nghề thủ công a Nông nghiệp -Văn Lang nớc nông nghiệp Ngời dân Văn Lang xới đất để gieo...
 • 16
 • 227
 • 0

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Văn hóa cổ đại ppt

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Văn hóa cổ đại ppt
... tựu văn hoá quốc gia cổ đại nào? A.Trung Quốc cổ đại C.Rôma cổ đại B.Lỡng Hà cổ đại D.Ai Cập cổ đại 3.Đền Pác tê- nông công trình kiến trúc quốc gia nào? A Rôma cổ đại C.HyLạp cổ đại B.Lỡng Hà cổ ... văn hơn? -Làm lịch âm Tiết6 -Bài6 -Văn hoá cổ đại 1.Các dân tộc phơng Đông thời cổ đại có thành tựu văn hoá ? -Tri thức thiên văn -Làm lịch âm -Tạo sử dụng chữ t ợng hình Cách tính thời gian lịch ... nghiệp` Tiết - Bài - Văn hoá cổ đại Tiết6 Bài6 Văn hoá cổ đại 1.Các dân tôc phơng Đông thời cổ đại có thành tựu văn hoá ? Để cày cấy thời Từ hiểu biết thiên vụ,ngngời phơng Đông làm văn, ời phơng...
 • 39
 • 349
 • 0

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Văn hóa thời lý pdf

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Văn hóa thời lý pdf
... xây dựng thời vua nào? xây dựng thời vua nào? A Thái Tổ Thái Tổ Sai B Thần Tơng Thần Tơng Sai C C Thái Tơng Thái Tơng Thái Tơng D Anh Tơng Chúc mừng!!! Sai Để đặtthời thuật ... dụctriển?(3 chữ Trong nghệ văncho thời Lý, hình tượngnhà Dưới móng học chữ phát Việt Nam Nơi nhà được,phổ yếunay có Đạilà?(4 đầu cái) Nội dungdựngtập xem giáo gìhọc (5chữ thời 4 .Lý 1.thuậtđâyđóng ... giáo dục thời ? NĂM 1070 SỰ KIỆN Xây dựng Văn Miếu thờ Khổng Tử -nơi dạy học cho vua 1075 Mở khoa thi để tuyển chọn quan lại 1076 Xây dựng Quốc tử giám để làm nơi dạy học cho em quan lại VĂN MIẾU...
 • 29
 • 310
 • 0

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Thành lập nước Vạn Xuân potx

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Thành lập nước Vạn Xuân potx
... tập-củng cố Bài Sau Lí Bí thất bại,tình hình đất nớc Vạn Xuân nh nào? a.Nhà nớc Vạn Xuân sụp đổ b.Nhân dân Van Xuân tiếp tục kháng chiến dới lãnh đạo Triệu Quang Phục c.Nhân dân Vạn Xuân buộc phải ... lợi 5.Nớc Vạn Xuân độc lập kết thúc nh nào? Năm 603 nớc ta rơi vào tay nhà Tuỳ Nhà Tuỳ yêu cầu Lí Phật Tử sang chầu nhằm mục đích gì? Những việc làm Lí Phật Tử nói lên điều gì? Luyện tập Bài 3.Giải ... chiến kết thúc thắng lợi d.Cả a,b,c sai 5.Nớc Vạn Xuân độc lập kết thúc nh nào? Thứ ngày 28 tháng năm 2008 Bài 22.Tiết27:Khởi nghĩa Lí Bí.Nớc Vạn Xuân (542-602)(Tiếp theo) 3.Chống quân lơng xâm...
 • 17
 • 399
 • 0

Bài giảng điện tử môn lịch sử: nước vạn xuân pot

Bài giảng điện tử môn lịch sử: nước vạn xuân pot
... Đất nước bóng quân thù b Nước Vạn Xuân thành lập - Năm 544, Lý bí lên hoàng đế ( Lý Nam Đế) Đặt tên nước : Vạn Xuân Kinh đô: cửa sông Tô Lịch, niên hiệu: Thiên Đức Việc Lý Bí xưng đế, đặt tên nước ... Đất nước bóng quân thù b Nước Vạn Xuân thành lập - Năm 544, Lý bí lên hoàng đế ( Lý Nam Đế) Đặt tên nước : Vạn Xuân Kinh đô: cửa sông Tô Lịch, niên hiệu: Thiên Đức - Thành lập triều đình: Nhà nước ... Đất nước bóng quân thù b Nước Vạn Xuân thành lập - Năm 544, Lý bí lên hoàng đế ( Lý Nam Đế) Đặt tên nước : Vạn Xuân Kinh đô: cửa sông Tô Lịch, niên hiệu: Thiên Đức - Thành lập triều đình: Nhà nước...
 • 18
 • 144
 • 0

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Sự ra đời Văn Lang (1) pps

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Sự ra đời Văn Lang (1) pps
... NƯỚC VĂN LANG Nhà nước Văn Lang đời hoàn cảnh nào? Nước Văn Lang thành lập - Thủ lĩnh lạc Văn Lang hợp lạc thành nước, đặt tên nước Văn Lang Dựa vào mạnh thủ lĩnh lạc Văn Lang làm ? - Nước Văn Lang ... ->Nhà nước Văn Lang đời Tổ chức nhà nước Văn Lang Tiết 13, 12: NƯỚC VĂN LANG Nhà nước Văn Lang đời hoàn cảnh nào? Nước Văn Lang thành lập ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Địa bàn cư trú lạc Văn Lang đâu ? Ven ... 12: NƯỚC VĂN LANG Nhà nước Văn Lang đời hoàn cảnh nào? Nước Văn Lang thành lập Bộ lạc Văn lang lạc ? Họ lạc hùng mạnh giàu có thời Di Làng Cả (Việt Trì) cho biết địa bàn cư trú lạc Văn Lang nghề...
 • 34
 • 243
 • 1

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Hoàn cảnh nước văn Lang doc

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Hoàn cảnh nước văn Lang doc
... Trung Bộ Việt Nam Bài 12: NHÀ NƯỚC VĂN LANG Nước Văn Lang thành lập nào? Sự tích Âu Cơ Lạc Long quân Bài 12: NHÀ NƯỚC VĂN LANG Nước Văn Lang thành lập nào? Văn Lang Văn Lang Sông mã Sông Lược đồ ... chống lũ lụt bảo vệ mùa màng 1 Nhà nước Văn Lang đời hoàn cảnh ? Dao găm - Mũi giáo đồng Đông Sơn Thánh Gióng Bài 12: NƯỚC VĂN LANG Nhà nước Văn Lang đời hoàn cảnh ? Sô H ng ồn g Sôn g Mã Sô ng ... phát triển - Nảy sinh mâu thuẫn giàu nghèo 1 Nhà nước Văn Lang đời hoàn cảnh ? SƠN TINH-THỦY TINH Bài 12: NƯỚC VĂN LANG nước Văn Lang đời hoàn cảnh ? Sô H ng ồn g Sôn g Mã Sô ng C ả - Ở kỉ VIII...
 • 27
 • 505
 • 0

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Tình hình kinh tế và văn hóa Chăm pa potx

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Tình hình kinh tế và văn hóa Chăm pa potx
... người Chăm Tiết 26- Bài 24: NƯỚC CHAM -PA TỪ THẾ KỶ II ĐẾN THẾ KỶ IX Nước Cham -pa độc lập đời: Tình hình kinh tế, văn hố Cham -pa ? Em có nhận xét trình độ phát a Kinh tế: triển kinh tế người Chăm? ... Nước Cham -pa độc lập đời: Tình hình kinh tế, văn hố Cham -pa ? Em nêu nét đặc sắc từ kỉ II đến kỉ X: văn hố Cham pa? a Kinh tế: - TKIV, người Chăm có chữ viết b Văn hóa: riêng - TKIV, người Chăm có ... Chăm Tiết 26- Bài 24: NƯỚC CHAM -PA TỪ THẾ KỶ II ĐẾN THẾ KỶ IX Nước Cham -pa độc lập đời: Tình hình kinh tế, văn hố Cham -pa từ kỉ II đến kỉ X: a Kinh tế: b Văn hóa: - TKIV, người Chăm có chữ viết...
 • 35
 • 1,605
 • 0

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Khởi nghĩa Lý bí và nước Vạn Xuân ppt

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Khởi nghĩa Lý bí và nước Vạn Xuân ppt
... tháng năm 2007 Tiết 26: Bài 21: Khởi nghĩa Nớc vạn xuân (542 - 602) Nhà Lơng siết chặt ách đô hộ nh nào? Khởi nghĩa Nớc Vạn Xuân thành lâp a Khởi nghĩa ( 542 ) - Nguyên nhân: ... tháng năm 2007 Tiết 26: Bài 21: Khởi nghĩa Nớc vạn xuân (542 - 602) Nhà Lơng siết chặt ách đô hộ nh nào? Khởi nghĩa Nớc Vạn Xuân thành lâp a Khởi nghĩa ( 542 ) - Nguyên nhân: ... Kể tên khởi nghĩa tiêu biểu từ kỉ I đến kỉ VI ý nghĩa lịchnhân dân ta? sử khởi nghĩa ? Thứ ngày 10 tháng năm 2007 Tiết 26: Bài 21: Khởi nghĩa Nớc vạn xuân (542 - 602) Nhà...
 • 19
 • 913
 • 9

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Lịch sử lớp 6 chương 2 văn hóa cổ đại doc

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Lịch sử lớp 6 chương 2 văn hóa cổ đại doc
... Hä s¸ng t¹o ©m lÞch - Hä s¸ng t¹o ch÷ T­ỵng h×nh Ch÷ sè Ai CËp VÝ dơ 1000 10 100 = 16 =143 Ch÷ sè Ên §é π ≈ 3, 16 V¨n ho¸ cỉ ®¹i Bµi : I C¸c d©n téc ph­¬ng ®«ng thêi cỉ ®¹i ®· cã nh÷ng thµnh tùu ... l¨ng mé vua Ramxet VI Ch÷ t­ỵng h×nh Ai CËp 3500 - TCN ≋ sông mặt trời Ch÷ t­ỵng h×nh Trung Qc 20 00 - TCN 人 người mồm Ng­êi Ph­¬ng §«ng ®· ghi ch÷ viÕt vµo ®©u ? GiÊy Pa-pi-rót C©y Pa-pi- rót ... tr×nh nghƯ tht nỉi tiÕng cđa ng­êi ph­¬ng t©y cỉ ®¹i Đền Pác-tê-nông Đấu trường Cô-li-dê Khải hoàn môn Bình gốm Hy Lạp Tượng lực só ném đóa Bµi : V¨n ho¸ cỉ ®¹i I C¸c d©n téc ph­¬ng ®«ng thêi cỉ...
 • 36
 • 600
 • 0

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Lịch sử lớp 6 về văn hóa phương đông docx

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Lịch sử lớp 6 về văn hóa phương đông docx
... Tiết - Bài VĂN HĨA CỔ ĐẠI Các dân tộc phương Đơng thời cổ đại có thành tựu văn hố gì? Th¸i D­¬ng hƯ Mặt trăng Trái đất Ch÷ t­ỵng h×nh Chữ ... “Cuộc chiến tranh Hi Lạp - Ba Tư) TUY-XI-ĐÍT */ Văn học: - Sử thi I-li-át Ơ-đi-xê (Hơ-me) I-DI-ÁT NHÀ THƠ HƠ-ME Ơ-ĐI-XÊ I-li-át (khúc chiến trận) 16. 000 câu thơ, thuật lại chiến tranh giiữa người ... chờ chồng suốt 20 năm - KỊCH THƠ: Ơ-RE-XTI (ÉT-SIN) Ét -xin (525-4 56 TCN) - Ơ-ĐÍP LÀM VUA (XƠ-PHƠ-CLƠ) Xơ-phơ-clơ (9 46- 4 06 TCN) Bình gốm Hi Lạp N÷ thÇn A-tª-na §ền P¸c-tª-n«ng đồi A-crơ-pơn...
 • 44
 • 429
 • 0

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Thành cổ loa pdf

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Thành cổ loa pdf
... 1/ Tại nói thành Cổ Loa quân thành? 2/ Nhà nước Âu Lạc sụp đổ hoàn cảnh nào? Dấu tích xuất người đất nước ta? Xã hội ... hệ xã hội : Sống thành Làng – Bản.( Chiềng, chạ) Đồng Bắc Bộ Ba éc T ru n gB ộ Lược đồ Việt Nam ? ? Công trình văn hóa tiêu biểu : - Văn Lang : Trống đồng - Âu Lạc : Thành Cổ Loa Nêu công trình ... Bình-Bắc Sơn Hoai Lộc Nú Đọ Quỳnh Văn Xuân Lộc Lược đồ di khảo cổ Việt Nam Xã hội nguyên thủy Việt Nam trải qua giai đoạn ? Giai đoạn Người tối cổ Thời gian Cách 40 - 30 vạn năm Người tinh khôn (giai...
 • 27
 • 559
 • 0

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Ôn tập lịch sử Việt Nam pps

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Ôn tập lịch sử Việt Nam pps
... Sản xuất nông nghiệp (trồng lúa nước) Số người Chế tác Công việc làm nông nghiệp công cụ người tăng lên (người đồng, người lo việc ăn uống) Cuốc cày Làm đất Gieo hạt Chăm bón Phân công lao động ... Bắc Trung Bộ; công cụ chặt Nậm tun công cụ rìu đá Núi Đọ -Tìm thấy Thái Nguyên, Phú Thọ nhiều nơi khác thuộc Lai Châu, Sơn La, Bắc Giang, Thanh Hoá, Nghệ An; công cụ chặt Nậm tun công cụ rìu đá ... Người tinh khôn Người tinh khôn Người tối cổ giai đoạn đầu giai đoạn phát triển 30 đến 40 vạn năm 10 đến vạn năm vạn năm Địa điểm Núi Đọ Nậm Tun Bắc Sơn, Hạ Long, Hoà Bình Công cụ Rìu đá Công cụ chặt...
 • 32
 • 304
 • 1

Bài giảng điện tử môn lịch sử: các cuộc kháng chiến chống xâm lược doc

Bài giảng điện tử môn lịch sử: các cuộc kháng chiến chống xâm lược doc
... Tiết 21 Bài 18 Hai Bà Trưng làm sau giành lại độc lập? Cuộc kháng chiến chống qn xâm lược Hán (42-43) diễn nào? a Diễn biến: - Tháng 4/42 Mã Viện huy đội qn tinh nhuệ cơng, chiếm Hợp Phố LƯỢC ĐỒ ... Mã Viện Qn ta rút lui Nơi diễn trận đánh Biển Đơng Tiết 21 Bài 18 Hai Bà Trưng làm sau giành lại độc lập? Cuộc kháng chiến chống qn xâm lược Hán (42-43) diễn nào? a Diễn biến: - Tháng 4/42 Mã Viện ... Mã Viện Qn ta rút lui Nơi diễn trận đánh Biển Đơng Tiết 21 Bài 18 Hai Bà Trưng làm sau giành lại độc lập? Cuộc kháng chiến chống qn xâm lược Hán (42-43) diễn nào? a Diễn biến: - Tháng 4/42 Mã Viện...
 • 18
 • 411
 • 0

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Trưng Trắc Trưng Nhị potx

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Trưng Trắc Trưng Nhị potx
... Bà Trưng( sắp theo thứ tự) a Mê Linh -> Hát Môn -> Chu Diên b Hát Môn -> Long Biên -> Cổ Loa c Mê Linh -> Cổ Loa -> Long Biên d Hát Môn -> Mê Linh -> Cổ Loa -> Luy Lâu Câu Khởi nghóa Hai Bà Trưng ... Hai Bà Trưng? a Do ách đô hộ thống trò tàn bạo nhà Hán b Thi Sách chồng Trưng Trắc bò nhà Hán giết hại c Cả hai 1 Nước Âu Lạc từ kỷ II TCN đến kỷ I có đổi thay? Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng ... Mùa xuân năm 40 Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghóa Hát Môn. Nghóa quân nhanh chóng làm chủ Mê Linh, tiến đánh Cổ Loa So âng Đa ø So âng HP PHỐ H ồn g GIAO CHỈ MÊ LINH Cổ Loa Hát Môn Luy Lâu MÊ LINH...
 • 26
 • 294
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng điện tử môn lịch sử khởi nghĩa lý bí và nước vạn xuân pptbài giảng điện tử môn lịch sử 8bài giảng điện tử môn lịch sử lớp 5bài giảng điện tử môn lịch sử 9bài giảng điện tử môn lịch sử lớp 6bài giảng điện tử môn lịch sử 7bài giảng điện tử môn lịch sử lớp 4thư viện bài giảng điện tử môn lịch sử 7bài giảng điện tử môn lịch sử lớp 7bài giảng điện tử môn lịch sử lớp 9bài giảng điện tử môn lịch sử lớp 10bài giảng điện tử môn lịch sử 10bài giảng điện tử môn lịch sử lớp 12bài giảng điện tử môn lịch sử 6bài giảng điện tử môn lịch sử đảngNGHIÊN cứu TỔNG hợp vật LIỆU YFeO3 KÍCH THƯỚC NANOMET BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG kết tủChuong 2 Phan tich dong hoc co cau phangClinical philosophy philosophy as therGIÁO TRÌNH ÁP CAO VÀ VẬT LIỆU ĐIỆNGIẢI PHẪU SINH lý hệ TIÊU hóaAbraham silberschatz instructors manual to accompany operating system conceptsCo so ky thuat mang may tinhTiểu luận Tìm hiểu về kỹ thuật CA trong bảo quản rau quả tươi. Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, thành phần không khí trong bảo quản rau quả tươi bằng CACâu hỏi ôn tập Luật tố tụng hình sựNghiên cứu chất lượng cuộc sống dân cư tỉnh thanh hóa giai đoạn 2010 2015Bài giảng môn CFAslide thuyet trinh quan tri tai chinhBài 66. Ôn tập - Tổng kếtBài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài ngườiBài 63. Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thaiđồ án tốt nghiệp chung cư cán bộ công nhân viên ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh sài gònBài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thaiBài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thaiBài 39. Bài tiết nước tiểuNghiên cứu đặc điểm giải phẫu, sinh lý của một số giống hoa cúc nuôi cấy mô giai đoạn vườn ươm và hoàn thiện qui trình nhân giống bằng giâm chồi