Vật lý 10 đề thi (chính thức) kỳ thi HSG các trường chuyên khu vực duyên hải đồng bằng bắc bộ lần thứ IX năm 2016

TIn học 11 đề thi (chính thức) kỳ thi HSG các trường chuyên khu vực duyên hải đồng bằng bắc bộ lần thứ IX năm 2016

TIn học 11 đề thi (chính thức) kỳ thi HSG các trường chuyên khu vực duyên hải đồng bằng bắc bộ lần thứ IX năm 2016
... ứng với 25% số điểm lại có 𝑎, 𝑏 ≤ 106 ; 𝑇 ≤ 106 Bài Phép toán thao tác bit Khi học sinh chuyên Tin trường CTN, học phép toán thao tác bit, Hiếu sáng tạo nhiều toán để giúp bạn lớp luyện tập Dưới ... Đất, trung tâm đẩy mạnh nghiên cứu ngành Vật lý Thái dương học, khám phá thi n thể khắp Hệ Mặt trời nghiên cứu chủ đề liên quan đến Vật lý Thi n văn Là nhân viên TAS, nhiệm vụ mà Hiếu giao giải toán ... BIT.INP:  Dòng thứ chứa ba số nguyên 𝑛, 𝐿, 𝑅 (0 ≤ 𝐿 ≤ 𝑅 ≤ 1000);  Dòng thứ hai chứa 𝑛 số nguyên không âm 𝑎1 , 𝑎2 , … , 𝑎𝑛 (𝑎1 , 𝑎2 , … , 𝑎𝑛 ≤ 1000) Hai số liên tiếp dòng ghi cách dấu cách Kết quả:...
 • 3
 • 1,790
 • 1

Đề thi, đáp án chính thức kì thi học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hảiđồng bằng bắc bộ năm 2015 môn Vật khối 10 của trường chuyên.DOC

Đề thi, đáp án chính thức kì thi học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ năm 2015 môn Vật Lý khối 10 của trường chuyên.DOC
... cân bằng, đầu A đập vào vật B có kích thước nhỏ có khối lượng m, đặt giá đỡ phẳng nằm ngang (Hình 5) Va chạm hoàn toàn đàn hồi a Xác định vận tốc góc OA vận tốc vật B sau va chạm Biện luận trường ... Nêu phương án đo hệ số ma sát trượt - Lập công thức cần thi t - Lập bảng số liệu lưu ý để hạn chế sai số - Hết (Cán coi thi không giải thích thêm) Họ tên thí sinh: ……………………………………… ... nghiệm gồm: - Một vật nhỏ hình hộp cần khảo sát - Một lò xo - Một thước đo có độ chia thích hợp - Mặt bàn có giá đỡ để treo gắn cố định đầu lò xo vào Hãy xác định hệ số ma sát trượt vật nhỏ mặt bàn...
 • 2
 • 713
 • 10

Đề thi, đáp án chính thức kì thi học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hảiđồng bằng bắc bộ năm 2015 môn Địa khối 10 của trường chuyên

Đề thi, đáp án chính thức kì thi học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ năm 2015 môn Địa lý khối 10 của trường chuyên
... lục địa đại dương bán cầu (bán cầu Bắc có tỉ lệ diện tích lục địa lớn bán cầu Nam) - Ở bắc bán cầu, biên độ nhiệt năm tăng liên tục Ở nam bán cầu, từ khoảng vĩ tuyến 40º - 50º biên độ nhiệt năm ... nhiệt năm hai bán cầu lớn (dẫn chứng )do lên vĩ độ cao, chênh lệch góc chiếu sáng thời gian chiếu sáng ngày đêm năm lớn - Cùng vĩ độ, biên độ nhiệt năm Bán cầu Bắc lớn bán cầu Nam phân bố không đồng ... thời 1990-2 010 - Xử lí số liệu (phải có tên bảng, đơn vị số liệu xác) Tốc độ tăng trưởng số sản phẩm nông – lâm – ngư nghiệp giới, thời 1990-2 010 (Năm 1990 =100 %) Năm 1990 1995 2000 2 010 Lúa...
 • 8
 • 1,937
 • 11

Đề thi, đáp án chính thức kì thi học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hảiđồng bằng bắc bộ năm 2015 môn Toán khối 10 của trường chuyên.PDF

Đề thi, đáp án chính thức kì thi học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ năm 2015 môn Toán khối 10 của trường chuyên.PDF
... lưu gồm 2m học 1,0 sinh sau: Các học sinh buổi giao lưu thuộc hai nhóm (gọi X Y) Nhóm X gồm m học sinh có trao đổi học tập đôi một, nhóm Y gồm m học sinh có trao đổi học tập đôi Mỗi học sinh nhóm ... lưu gồm 2m học sinh cho học sinh bất kỳ, có cặp đôi gồm hai học sinh có trao đổi kinh nghiệm học tập với số cặp đôi trao đổi học tập với k(m) Tồn học sinh (ký hiệu A B) không trao đổi học tập 2,0 ... P 13 Ta giải toán tổng quát: 1,0 Bài toán Cho m số nguyên dương lớn Có 2m học sinh tham gia buổi giao lưu Biết học sinh bất kỳ, có cặp đôi gồm hai học sinh có trao đổi kinh nghiệm học tập với...
 • 5
 • 2,452
 • 23

Đề thi, đáp án chính thức kì thi học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hảiđồng bằng bắc bộ năm 2015 môn hóa khối 10 của trường chuyên

Đề thi, đáp án chính thức kì thi học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ năm 2015 môn hóa khối 10 của trường chuyên
... chất tham gia phản ứng Năng lượng hoạt động hóa phản ứng hóa sinh học không xúc tác 50,0 kJ/mol Khi có mặt xúc tác 37°C, số tốc độ phản ứng tăng 2,5 .10 lần so với phản ứng xúc tác Giả sử tần số ... phóng xạ mở đầu 235U gọi họ actini Trong đồng vị bền chì: 204Pb, 206Pb, 207Pb 208Pb, đồng vị thuộc vào họ urani họ actini? Câu (2 điểm) Tính lượng cần thi t để phá vỡ mạng lưới tinh thể ion BaCl ... 2,987 lit khí B có tỉ khối so với không khí ( M KK = 29 g mol −1 ) 0,8966 Đốt cháy hết khí B, sau cho toàn sản phẩm vào 100 ml H 2O2 5% (d = 1g/mL) thu dung dịch D Xác định % khối lượng chất A nồng...
 • 4
 • 1,061
 • 13

Đề thi chính thức kì thi học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hảiđồng bằng bắc bộ năm 2015 môn Sinh học khối 10 của trường chuyên

Đề thi chính thức kì thi học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ năm 2015 môn Sinh học khối 10 của trường chuyên
... hoàn toàn vi khu n? Từ quan điểm tiến hóa, giải thích virut ôn hòa lại có ưu virut độc? Câu 10: (2,0 điểm) a Tại virut kí sinh thực vật không tự xâm nhập vào tế bào chủ? Virut kí sinh thực vật ... trường ôxi Tế bào đột biến có tiến hành trình đường phân không? Giải thích Vì vi sinh vật kị khí bắt buộc sống phát triển điều kiện ôxi phân tử? b Nêu mối quan hệ vi khu n khử sunfat với vi khu n ... bào tế bào số lượng nhiễm sắc thể đơn nhiễm sắc thể đơn bội loài Biết 100 % tế bào tạo giảm phân tạo giao tử, hiệu suất thụ tinh tinh trùng 10% tinh trùng thụ tinh với trứng Số hợp tử tạo có tổng...
 • 2
 • 796
 • 14

Đề thi chính thức kì thi học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hảiđồng bằng bắc bộ năm 2015 môn Tin khối 10 của trường chuyên

Đề thi chính thức kì thi học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ năm 2015 môn Tin khối 10 của trường chuyên
... Khi bấm vào phím nằm bên phải khóa tất số dịch chuyển sang bên phải, trừ số cuối cùng, số cuối trở thành số Ví dụ, dãy (10, 9, 0) k = 10, bấm vào phím nằm bên phải khóa trạng thái dãy (0, 10, 9) ... test ứng với 20% số điểm có n ≤ 100 t ≤ 106 ; Có 40% số test ứng với 40% số điểm có n ≤ 100 109 ≤ t ≤ 109 + 106 ; Có 40% số test lại ứng với 40% số điểm có n ≤ 100 t ≤ 101 5 - HẾT ... bấm vào phím nằm bên số thứ i (i=1, 2, , n) giá trị số thứ i khóa tăng lên 1, số có giá trị k sau bấm nhận giá trị Ví dụ, dãy (10, 9, 0) k = 10, bấm vào phím nằm bên số thứ trạng thái dãy (10, 10, ...
 • 3
 • 274
 • 0

Đề thi, đáp án chính thức kì thi học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hảiđồng bằng bắc bộ năm 2015 môn địa khối 11 của trường chuyên

Đề thi, đáp án chính thức kì thi học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ năm 2015 môn địa lý khối 11 của trường chuyên
... Vùng Năm 2000 Năm 2012 CẢ NƯỚC 100,0 100,0 Trung du miền núi Bắc Bộ 4,9 5,8 Đồng sông Hồng 17,5 25,5 Bắc Trung Bộ 2,5 2,7 Duyên hải Nam Trung Bộ 4,8 7,3 Tây Nguyên 1,2 0,8 Đông Nam Bộ 58,3 47,6 Đồng ... nước ta (Đơn vị: tỉ đồng) Vùng Năm 2000 2012 Trung du miền núi Bắc Bộ 15 988,0 261 815,9 Đồng sông Hồng 57 683,4 144 803,6 Bắc Trung Bộ 384,6 120 921,8 Duyên hải Nam Trung Bộ 15 703,2 328 132,6 ... vùng chủ yếu vào thu đông từ T8 -> T12, đỉnh lũ thường vào T10, 11 đỉnh mưa vào T10, 11 Đặc biệt sông BTB có lũ tiểu mãn vào tháng mưa hội tụ nhiệt đới Tm TBg - Mùa cạn: Sông ngòi Bắc Bộ có mùa...
 • 9
 • 331
 • 4

Đề thi, đáp án chính thức kì thi học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hảiđồng bằng bắc bộ năm 2015 môn Vật khối 11 của trường chuyên

Đề thi, đáp án chính thức kì thi học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ năm 2015 môn Vật lí khối 11 của trường chuyên
... nhiệt độ theo hàm bậc Hãy đề xuất phương án thí nghiệm để xác định nhiệt độ dây tóc bóng đèn sáng bình thường HẾT (Cán coi thi không giải thích thêm) Họ tên thí sinh: Số báo danh: ... tốc đầu Chứng minh A dao động điều hòa Tìm chu dao động b Đồng thời giải phóng A B không vận tốc đầu Chứng minh hệ dao động điều hòa Tìm chu dao động hệ biên độ dao động A, B Câu (3 điểm): ... Một xe lăn B khối lượng M, phần có dạng phần C mặt cầu tâm C, bán kính R Xe đặt mặt sàn cố định nằm ngang trọng tâm xe nằm đường thẳng đứng qua tâm mặt cầu Một A α0 m bi A nhỏ, có khối lượng m...
 • 3
 • 2,180
 • 9

Đề thi đề xuất học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hảiđồng bằng bắc bộ môn đia lớp 10 năm 2015 trường chuyên HẢI DƯƠNG

Đề thi đề xuất học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ môn đia lý lớp 10 năm 2015 trường chuyên HẢI DƯƠNG
... sản xuất than, dầu, điện từ 1950-2007 Nhận xét giải thích *********************Hết********************* Họ tên GV đề Nguyễn Thúy Nga (0915 3104 69) ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN ĐỊA LÍ KHỐI 10 Câu ... tuyến nam - Ngày 22/6 năm sau MT lại lên thi n đỉnh chí tuyến bắc  Trong năm, MT tựa hồ chuyển động từ chí tuyến bắc 0,25 xuống chí tuyến nam lại từ chí tuyến nam lên chí tuyến bắc Chuyển động thật ... phát triển, tỉ trọng GDP khu vực nông lâm ngư nghiệp cao, tỉ trọng GDP khu vực công nghiệp- xây dựng dịch vụ thấp? b Cho bảng số liệu: Sản lượng than, dầu, điện Thế giới Năm Than 1950 1820 1970...
 • 8
 • 2,427
 • 13

Đề thi đề xuất học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hảiđồng bằng bắc bộ môn đia lớp 10 năm 2015 trường chuyên HÒA BÌNH

Đề thi đề xuất học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ môn đia lý lớp 10 năm 2015 trường chuyên HÒA BÌNH
... mưa: Khu vực địa hình thấp vùng vĩ độ thấp chế độ nước sông phụ thuộc chủ yếu vào chế độ mưa (diễn giải) - Băng, tuyết tan: khu vực địa hình cao vùng vĩ độ cao chế độ nước sông phụ thuộc vào lượng ... trung bình lên cao 100 m, nhiệt độ giảm 0,6 0C Càng xuống thấp nhiệt độ tăng: trung bình xuống 100 m nhiệt độ tăng 10C - Sườn núi khác nhiệt độ khác nhau: sườn phơi nắng có nhiệt độ cao sườn khu t ... độ dài ngày đêm khu vực vĩ độ thấp, vĩ độ cao với miền núi (diễn giải) b Nguyên nhân tạo nên khác độ cao vành đai tên sườn đối xứng: - Sự khác hướng phơi sườn, xảy phổ biến khu vực ngoại chí tuyến...
 • 7
 • 2,076
 • 15

Đề thi đề xuất học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hảiđồng bằng bắc bộ môn đia lớp 10 năm 2015 trường chuyên HƯNG YÊN

Đề thi đề xuất học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ môn đia lý lớp 10 năm 2015 trường chuyên HƯNG YÊN
... chim sinh sống khu vực sơn nguyên Mêhicô nằm vùng ngoại chí tuyến Bắc bán cầu thường làm tổ (trên thân xương rồng) có hướng quay phía Bắc? Do sơn nguyên Mêhicô nằm vùng ngoại chí tuyến bán cầu Bắc ... biển, b Giải thích khu vực mũi Hảo Vọng (Nam Phi) lại có sóng lớn, vào mùa hạ? - Khái niệm & nguyên nhân sinh sóng - Mũi Hảo Vọng nằm khu vực thịnh hành gió Tây thổi từ biển vào Địa hình dạng ... 1990-2 010? - Xử lí số liệu (phải có tên bảng, đơn vị số liệu xác) Tốc độ tăng trưởng số sản phẩm nông – lâm – ngư nghiệp giới, thời kì 1990-2 010 (Năm 1990 =100 %) Năm 1990 1995 2000 2 010 Lúa mì 100 ...
 • 7
 • 2,164
 • 14

Đề thi đề xuất học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hảiđồng bằng bắc bộ môn đia lớp 10 năm 2015 trường chuyên LÀO CAI

Đề thi đề xuất học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ môn đia lý lớp 10 năm 2015 trường chuyên LÀO CAI
... 46 33 44 Câu HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI ĐỀ XUẤT ĐỊA 10 Nội dung a) Thời gian chiếu sáng ngày 22/6 Nguyên nhân - Vào ngày 22/6, thời gian chiếu sáng ngày từ xích đạo cực Bắc dài dần, ngược lại từ xích ... nông thôn vào thành thi , dẫn đến yêu cầu mở rộng không gian đô thi làm cho vùng nông thôn ven đô thi dần trở thành đô thi vệ tinh 0.5 - Sự mở rộng sản xuất công nghiệp nhiều thực cách xây ... nhất - Xử số liệu: CƠ CẤU SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC THẾ GIỚI QUA CÁC NĂM (Đơn vị: %) Năm Tổng số Lúa mì Lúa gạo Ngô Cây lương thực khác 2003 100 ,0 27,6 28,9 31,5 12,0 2008 100 ,0 21,4 21,2...
 • 7
 • 1,060
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: đề thi hsg toán trường chuyêndap an de thi vat ly khoi a 2013 chinh thucđề thi hsg cấp trường môn vật lý 10đề thi học sinh giỏi lớp 10 khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ môn vật lý năm 20112012dap an vat ly khoi a 2013 chinh thuclý 10 đề thi hk1 2012 chuyên bandap an vat ly khoi a 2013 chinh thuc cua bođề thi chọn học sinh giỏi khu vực mở rộng năm học 2011 2012 môn địa lý lớp 10đề thi thử đại học lần thứ nhất môn vật lý mã đề thi 209 potlý thuyết vật lý trong đề thi đại họctài liệu hóa học lớp 10 đề thi hsg hóa 11đề thi hsg cấp trường môn tiếng anh lớp 10đề thi hsg cấp trường môn toán lớp 10de thi toan vao truong chuyen ly tu trongđề thi toán vào trường chuyên lớp 10Tiny talk 2a workbookTiny talk 2b student bookTiny talk 3a student bookTiny talk 3b workbookUnit 01. My new school. Lesson 1. Getting startedDe reading ieltsDe nghe ieltsBáo cáo TN đề tài bảo hiểm gián đoạn kinh doanh tại bảo việt hà nội giai đoạn 1998 2001Báo cáo TN đề tài trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại cty pjicoHuong dan tao ten mien DNSExitBài thơ ngồ ngộ kiêu saQuê hương bão lụt nữa rồiNghệ thuật quân sự của Nguyễn HuệZhang et al 2015 journal of food scienceDINH DƯỠNG DÀNH CHO THAI PHỤMANAGING PROJECT QUALITYQuality in the Constructed ProjectQuality Tools for Managing Construction ProjectsQuản lý kinh doanh xây dựng CONSTRUCTION BUSINESS MANAGEMENTTỔNG hợp TRẮC NGHIỆM hàm số