Bài giảng điện tử môn lịch sử ôn tập lịch sử việt nam(p2)

Bài giảng điện tử môn sinh học: Ôn tập cây có hoa potx

Bài giảng điện tử môn sinh học: Ôn tập cây có hoa potx
... Nhóm tồn rễ cọc A Cây: xồi, dừa, đậu, hoa cúc C Cây: mít, táo, lạc, nhãn B Cây: bưởi, cải, hành, dừa D Cây: tre, dừa, lúa, ngơ ƠN TẬP CHƯƠNG I, II Chọn câu trả lời Câu 5: Mạch rây chức ... cải, nghệ C Cây: cải củ, cúc, hồng D Cây: nghệ,hồng tinh,cỏ tranh Câu 3: Nhóm tồn rễ chùm A Cây: lúa, hành, ngơ, dừa B Cây: tre, lúa, dừa, cam C Cây: mía, cà chua, lạc, nhãn D Cây: chanh, ... Miền sinh trưởng Rễ Rễ Rễ cọc Miền chóp rễ Rễ chùm H 9.2: CÁC MIỀN CỦA RỄ ƠN TẬP CHƯƠNG I, II II/- Các loại rễ Rễ cọc Rễ chùm ƠN TẬP CHƯƠNG I, II II/- Các loại rễ Cây đa Cây dừa Cây đậu ván Cây...
 • 12
 • 388
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: Ôn tập chương lá ppt

Bài giảng điện tử môn sinh học: Ôn tập chương lá ppt
... OÂN TAÄP THI HỌC KỲ I IX/- Sinh sản sinh dưỡng * Thế sinh sản sinh dưỡng cây? * Có hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên thường gặp nào? Cho ví dụ * Cho ví dụ sinh sản sinh dưỡng cách giâm cành, ... vảy Giúp che chở bảo vệ chồi Bẹ Cho ví dụ Tua biến dạng dự trữ Giúp dự trữ chất dinh dưỡng bắt mồi Bắt tiêu hóa mồi H 25.5: Hành tây ÔN TẬP THI HỌC KỲ I Điền từ thích hợp vào chỗ trống ... hút nước muối khoáng hòa tan A Các bó mạch B Thịt vỏ C Ruột D Biểu bì ÔN TẬP THI HỌC KỲ I – CHƯƠNG LÁ IX/- Các thí nghiệm: * *Lá chế tạo tinh bột có nước qua *Chứng minh tinhsự thoát ánh sáng Khi...
 • 16
 • 488
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: Ôn tập về thân cây docx

Bài giảng điện tử môn sinh học: Ôn tập về thân cây docx
... phận Chồi Đỉnh thân, đỉnh cành Thân cành dài Chồi Nách Cành mang Chồi hoa Nách Cành mang hoa Các loại thân Thân đứng  Thân leo  Thân bò Một số thân biến dạng CẤU TẠO TRONG CỦA THÂN NON - Biểu ... TRONG CỦA THÂN TRƯỞNG THÀNH Vỏ Tầng sinh vỏ Thịt vỏ Mạch rây Tầng sinh trụ Mạch gỗ  Câu hỏi Cấu tạo thân trưởng thành có khác cấu tạo thân non? - Thân non thịt vỏ có tế bào chứa diệp lục - Thân trưởng ... dưỡng nuôi chồi  Chiết cành (sinh sản vô tính)  Không bóc vỏ Chọn đáp án 1/ Thân dài do: A B C Chồi Chồi hoa Chồi 2/ Thân to do: A Tầng sinh vỏ B Tầng phát sinh C Tầng sinh trụ 3/ Trong nhóm trồng...
 • 18
 • 323
 • 0

Bài giảng điện tử môn hóa học: ôn tập liên kết ion và liên kết cộng hóa trị pptx

Bài giảng điện tử môn hóa học: ôn tập liên kết ion và liên kết cộng hóa trị pptx
... TẬP SỰ LAI HĨA CÁC OBITAN NGUN TỬ B-BÀI TẬP BÀI 19 LUYỆN TẬP LIÊN KẾT ION – LIÊN KẾT CỘNG HĨA TRỊ - SỰ LAI HĨA CÁC OBITAN NGUN TỬ B-BÀI TẬP BÀI 19 LUYỆN TẬP LIÊN KẾT ION – LIÊN KẾT CỘNG HĨA TRỊ ... LUYỆN TẬP LIÊN KẾT ION – LIÊN KẾT CỘNG HĨA TRỊ B-BÀI TẬP PHẦN LIÊN KẾT HĨA HỌC Bài tập : Vận dụng quy tắc bát tử để giải thích hình thành liên kết ion phân tử : LiF , KBr , CaCl2 Phân tử LiF ... 2Cl- -> CaCl2 Phân tử CaCl2 tạo thành nhờ lực hút tónh điện ion Ca 2+ ion Cl- BÀI 19(TIẾT 32) LUYỆN TẬP LIÊN KẾT ION – LIÊN KẾT CỘNG HĨA TRỊ B-BÀI TẬP PHẦN LIÊN KẾT HĨA HỌC Bài tập : Sử dụng mơ...
 • 20
 • 416
 • 1

Bài giảng điện tử môn hóa học: ôn tập hóa học pptx

Bài giảng điện tử môn hóa học: ôn tập hóa học pptx
... TÍNH TOÁN HÓA HỌC Tiết 26: I Mol gì? Fe H 1023 nguyên tử sắt mol nguyên tử sắt O H 1023 phân tử nước mol phân tử nước Một mol nguyên tử sắt gì? Một mol phân tử nước gì? Tiết 26 _ Bài 18 I Mol ... TÍNH TOÁN HÓA HỌC Mol, khối lượng mol , thể tích mol gì? Chuyển đổi khối lượng, thể tích lượng chất nào? Tỉ khối khí A khí B gì? Cơng thức hóa học phương trình hóa học sử dụng tính tốn hóa học nào? ... phân tử C) 9.1023 nguyên tử D) 7,5.1023 nguyên tử Bài tập : chọn câu thích hợp điền vào chỗ trống Câu 2: 0,05 mol phân tử H2O có chứa H2O A) 6.1023 nguyên tử B) 0,3.10 23 phân tử...
 • 23
 • 208
 • 0

Bài giảng điện tử môn hóa học: ôn tập Nito Photpho docx

Bài giảng điện tử môn hóa học: ôn tập Nito Photpho docx
... TIẾT 35: ÔN TẬP HỌC KỲ MỘT (Tiết 2) Chương II:NITƠ – PHOTPHO Học sinh điền thông tin vào phiếu học tập số Học sinh làm tập sau Câu 1: Nitơ có số oxi hóa cao chất sau ? A NO2 B ... sinh điền thông tin vào phiếu học tập số Nội dung phiếu học tập số NH NO2  N + H O → t N≡N So sánh tính chất Nitơ photho Ca ( PO4 ) + 3SiO2 + 5C 1200C → 3CaSiO3 + P + 5CO   Nitơ Photpho Cấu ... lớp 2s22p3 3s23p3 Độ âm điện 3,04 2,19 - P trắng có cấu trúc tinh thể phân tử P4 - P đỏ có cấu trúc polime P trắng (P4)n Cấu tạo Số oxi hóa - -3,0,+3,+5 Học sinh làm tập sau: Câu 1: Phản ứng...
 • 24
 • 521
 • 1

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Ôn tập lịch sử Việt Nam pps

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Ôn tập lịch sử Việt Nam pps
... Sản xuất nông nghiệp (trồng lúa nước) Số người Chế tác Công việc làm nông nghiệp công cụ người tăng lên (người đồng, người lo việc ăn uống) Cuốc cày Làm đất Gieo hạt Chăm bón Phân công lao động ... Bắc Trung Bộ; công cụ chặt Nậm tun công cụ rìu đá Núi Đọ -Tìm thấy Thái Nguyên, Phú Thọ nhiều nơi khác thuộc Lai Châu, Sơn La, Bắc Giang, Thanh Hoá, Nghệ An; công cụ chặt Nậm tun công cụ rìu đá ... Người tinh khôn Người tinh khôn Người tối cổ giai đoạn đầu giai đoạn phát triển 30 đến 40 vạn năm 10 đến vạn năm vạn năm Địa điểm Núi Đọ Nậm Tun Bắc Sơn, Hạ Long, Hoà Bình Công cụ Rìu đá Công cụ chặt...
 • 32
 • 304
 • 1

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Ôn tập lịch sử Việt Nam(p1) pps

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Ôn tập lịch sử Việt Nam(p1) pps
... Loa Lịch sử Tiết 17 Bài 16: Thời Văn Lang - Âu Lạc để lại cho chúng ta: - Tổ quốc - Thuật luyện kim - Nông nghiệp lúa nước - Phong tục, tập quán riêng - Bài học công giữ nước Lịch sử Tiết 17 Bài ... Khê (Cổ Loa Hà Nội) Lịch sử Tiết 17 Bài 16: Nội dung Nhà nước Văn Lang Đặc điểm kinh tế - Nông nghiệp: Chăn nuôi, trồng trọt -Thủ công nghiệp: nghề gốm, dệt,được chuyên môn hoá, nghề luyện kim ... công cụ độ phụ hệ ) đồng thau, sắt Lịch sử Tiết 17 Bài 16: Xã hội nguyên thuỷ a Dấu tích xuất ngư ời đất nước ta b Những giai đoạn xã hội nguyên thuỷ Việt Nam Nhà nước Văn Lang- Âu Lạc Lịch sử...
 • 16
 • 245
 • 0

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Ôn tập lịch sử Việt Nam(p2) docx

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Ôn tập lịch sử Việt Nam(p2) docx
... Tiết 27 ôn tập chơng III 1.ách thống trị triều đại phong kiến Trung Quốc nhân dân ta Cuộc đấu tranh nhân dân ta thời Bắc thuộc Sự chuyển biến kinh tế văn hoá xã hội Tiết 27 ôn tập chơng III ... U LC -Cácời Việt Quansử dụng trì tổ tiên sống theo nếp Ng nghề thủ công ụ h li đợc tiếng nói phát triển: nghề gốm, dệt vải Vua riêng với phong tục cổ truyền dân tộc Ho nghiệp: Buôn bán với Quý ... hoá xã hội: a Sự chuyển biến kinh tế: - Sự chuyển văn hoá: b.Nghề rèn sắt biếnphát triển c.Nông nghiệp: sử dụng sức kéo trâu bò, biết làm thuỷ lợi, trồng lúa - Sự chuyển biến xã hội: - Chữ Hán đạo...
 • 10
 • 270
 • 1

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Ôn tập học kỳ doc

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Ôn tập học kỳ doc
... đầu: -Sơ lược môn Lịch sử Dựa vào đâu để biết dựng Lịch sử ? Học lịch sử để lại lịch sử làm ? ? Có nguồn tư liệu Tư liệu truyền miệng Tư liệu vật Tư liệu chữ viết *Mở đầu: -Sơ lược môn Lịch sử -Cách ... kim(Trống đồng Đông Sơn) * Nông nghiệp-lúa nước * Phong tục tập quán Chơi đu Đánh chuyền Nu na nu nống Đánh quay  Ôn tập thật kĩ phần lại để kiểm tra học kỳ đạt kết tốt BÀI HỌC KẾT THÚC XIN ... lược môn Lịch sử -Cách tính thời gian lịch sử A Lịch sử giới: - Các quốc gia cổ đại Phương Đông - Phương Tây Kể tên quốc gia cổ đại Phương Đông-Phương Tây ? Nội dung Các quốc gia cổ đại phương đông...
 • 35
 • 259
 • 0

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Ôn tập lịch sử lớp 6 ppt

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Ôn tập lịch sử lớp 6 ppt
... chun ®­ỵc Làm tập trắc nghiệm: • Bài tập 1: Lựa chọ ý trả lời câu sau • A Cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng bùng nổ vào • a Mùa xuân năm 40, Hát Môn (Hà Tây) • b Mùa xuân năm 41, Hát Môn (Hà Tây) • ... nghóa Phùng Hưng b.Năm 248 2- e 3.Khởi nghóa Mai Thúc Loan c.Năm 542 3- d d.Năm 722 e.Năm 7 76 Bài tập 3:Hãy điền từ (cụm từ) thiếu vào chỗ chấm để hoàn thành đoạn tường thuật diễn biến khởi nghóa ... Tiết 29 ,Bài 25 ƠN TẬP CHƯƠNG III Ách thống trị triều đại phong kiến Trung Quốc nhân dân ta Cuộc đấu tranh nhân...
 • 18
 • 454
 • 0

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Ôn tập về Chăm pa pps

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Ôn tập về Chăm pa pps
... cưchampaưtừưthếưkỷưiiưđếnưthếưkỷư x Tiết 29 Bài 24: nư cưchampaưtừưthếưkỷưiiư đếnưthếưkỷưx nư cưchampaưtừưthếưkỷưiiưđếnưthếưkỷư x i n ớc champa độc lập đời: Hãy cho biết vị trí nớc Champa? - ... kinh tế ngời Champa? nư cưchampaưtừưthếưkỷưiiưđếnưthếưkỷư x i n ớc champa độc lập đời: ii tình hình kinh tế, văn hoá champa từ kỷ ii đến kỷ a, Kinh tế: x: b, Văn hoá: Cũng cố: Bài tập trắc nghiệm: ... Tôn giáo: Đạo Bà-la -môn đạo Phật - Tín ngỡng: Có tục hoả táng ngời chết nư cưchampaưtừưthếưkỷưiiưđếnưthếưkỷư x i n ớc champa độc lập đời: ii tình hình kinh tế, văn hoá champa từ kỷ ii đến kỷ...
 • 13
 • 327
 • 0

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Thành cổ loa pdf

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Thành cổ loa pdf
... 1/ Tại nói thành Cổ Loa quân thành? 2/ Nhà nước Âu Lạc sụp đổ hoàn cảnh nào? Dấu tích xuất người đất nước ta? Xã hội ... hệ xã hội : Sống thành Làng – Bản.( Chiềng, chạ) Đồng Bắc Bộ Ba éc T ru n gB ộ Lược đồ Việt Nam ? ? Công trình văn hóa tiêu biểu : - Văn Lang : Trống đồng - Âu Lạc : Thành Cổ Loa Nêu công trình ... Bình-Bắc Sơn Hoai Lộc Nú Đọ Quỳnh Văn Xuân Lộc Lược đồ di khảo cổ Việt Nam Xã hội nguyên thủy Việt Nam trải qua giai đoạn ? Giai đoạn Người tối cổ Thời gian Cách 40 - 30 vạn năm Người tinh khôn (giai...
 • 27
 • 559
 • 0

Bài giảng điện tử môn lịch sử: các cuộc kháng chiến chống xâm lược doc

Bài giảng điện tử môn lịch sử: các cuộc kháng chiến chống xâm lược doc
... Tiết 21 Bài 18 Hai Bà Trưng làm sau giành lại độc lập? Cuộc kháng chiến chống qn xâm lược Hán (42-43) diễn nào? a Diễn biến: - Tháng 4/42 Mã Viện huy đội qn tinh nhuệ cơng, chiếm Hợp Phố LƯỢC ĐỒ ... Mã Viện Qn ta rút lui Nơi diễn trận đánh Biển Đơng Tiết 21 Bài 18 Hai Bà Trưng làm sau giành lại độc lập? Cuộc kháng chiến chống qn xâm lược Hán (42-43) diễn nào? a Diễn biến: - Tháng 4/42 Mã Viện ... Mã Viện Qn ta rút lui Nơi diễn trận đánh Biển Đơng Tiết 21 Bài 18 Hai Bà Trưng làm sau giành lại độc lập? Cuộc kháng chiến chống qn xâm lược Hán (42-43) diễn nào? a Diễn biến: - Tháng 4/42 Mã Viện...
 • 18
 • 411
 • 0

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Trưng Trắc Trưng Nhị potx

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Trưng Trắc Trưng Nhị potx
... Bà Trưng( sắp theo thứ tự) a Mê Linh -> Hát Môn -> Chu Diên b Hát Môn -> Long Biên -> Cổ Loa c Mê Linh -> Cổ Loa -> Long Biên d Hát Môn -> Mê Linh -> Cổ Loa -> Luy Lâu Câu Khởi nghóa Hai Bà Trưng ... Hai Bà Trưng? a Do ách đô hộ thống trò tàn bạo nhà Hán b Thi Sách chồng Trưng Trắc bò nhà Hán giết hại c Cả hai 1 Nước Âu Lạc từ kỷ II TCN đến kỷ I có đổi thay? Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng ... Mùa xuân năm 40 Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghóa Hát Môn. Nghóa quân nhanh chóng làm chủ Mê Linh, tiến đánh Cổ Loa So âng Đa ø So âng HP PHỐ H ồn g GIAO CHỈ MÊ LINH Cổ Loa Hát Môn Luy Lâu MÊ LINH...
 • 26
 • 295
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng điện tử môn lịch sử 8bài giảng điện tử môn lịch sử lớp 5bài giảng điện tử môn lịch sử 9bài giảng điện tử môn lịch sử lớp 6bài giảng điện tử môn lịch sử 7bài giảng điện tử môn lịch sử lớp 4thư viện bài giảng điện tử môn lịch sử 7bài giảng điện tử môn lịch sử lớp 7bài giảng điện tử môn lịch sử lớp 9bài giảng điện tử môn lịch sử lớp 10bài giảng điện tử môn lịch sử 10bài giảng điện tử môn lịch sử lớp 12bài giảng điện tử môn lịch sử 6bài giảng điện tử môn lịch sử đảngthư viện bài giảng điện tử môn lịch sử 8phương pháp làm bánh flan tại nhàbài giảng cắt lớp vi tính chấn thương ganKSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018KSCL sinh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018Bài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán Tròn xoay1000 Quick Writing Ideasđồ án động cơ đốt trong của phạm văn tuấnTổng hợp trắc nghiệm số phứcthuyết trình dân sự bài tập nhómcác kinh cầu nguyện của người ki tô hữugián án xác suất thống kêKế hoạch giảng dạy khối 12 môn tin học220 IELTS SPEAKING TOPICS_03220 IELTS SPEAKING TOPICS_01Phát triển kĩ năng thích ứng nghề qua thực hành, thực tập nghề nghiệp cho sinh viên Cao đẳng kĩ thuậtLien ket gen va hoan vi genBài 9: NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨABài 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬTBÀI 8: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂNBÀI 9: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC