Đề thi Test Toeic tháng 9

1 GIẢI đề THI NEW TOEIC 1 TEST 1 LISTENING

1 GIẢI đề THI NEW TOEIC 1 TEST 1 LISTENING
... Toeic /New Toeic Instructor: Mr Tuù Instructor: Mr Tuù 10 English for Toeic /New Toeic English for Toeic /New Toeic Instructor: Mr Tuù Instructor: Mr Tuù 11 English for Toeic /New Toeic English for Toeic /New ... Toeic /New Toeic Instructor: Mr Tuù Instructor: Mr Tuù 12 English for Toeic /New Toeic English for Toeic /New Toeic Instructor: Mr Tuù Instructor: Mr Tuù 13 English for Toeic /New Toeic English for Toeic /New ... Toeic /New Toeic Instructor: Mr Tuù Instructor: Mr Tuù 14 English for Toeic /New Toeic English for Toeic /New Toeic Instructor: Mr Tuù Instructor: Mr Tuù 15 English for Toeic /New Toeic English for Toeic/ New...
 • 22
 • 216
 • 0

Tự ôn luyện để thi tốt Toeic

Tự ôn luyện để thi tốt Toeic
... gắng luyện tập nghe thật nhiều luyện làm dạng thi TOEIC Phần yêu cầu bạn phải có trí nhớ tốt nhanh nhẹn nên việc luyện nghe cho tốt bạn cầu luyện khả nhớ Hãy thử tự tóm tắt lại tiếng Anh sau bạn ... conversation (Hội thoại ngắn) Ở phần thi này, bạn cần luyện tập nghe nhà cho quen với dạng thi để lúc làm không bị lúng túng hay thi u tập trung Khi bạn luyện tập nhà cách nghe đoạn hội thoại, ... nghĩa mơ hồ, không rõ ràng… Ngữ pháp:giới từ, kết hợp câu, từ, động từ cụm động từ, động từ giả định, câu hỏi đuôi, trạng từ… Để làm tốt phần thi không cách khác bạn phải tự học tốt ngữ pháp học...
 • 4
 • 514
 • 30

de thi thử DH Tháng 2

de thi thử DH Tháng 2
... 1: Fe2+/Fe; 2: Pb2+/Pb; 3: 2H+/H2; 4: Ag+/Ag; 5: Na+/Na; 6: Fe3+/Fe2+; 7: Cu2+/ Cu; A 5...
 • 20
 • 166
 • 0

Đề thi chất lượng tháng 2/2009 Môn: Toán

Đề thi chất lượng tháng 2/2009 Môn: Toán
... 3: điểm Trng tiu hc Hoa Lc Kiểm tra chất lợng tháng Năm học: 2008 - 2009 GV coi thi, chấm thi 1: 2: Thứ sáu ngày 20 tháng năm 2009 Họ tên học sinh: Lớp: Môn Toán Lớp (Thời gian: 40 phút) Câu ... cho 0,5 điểm 11 Kiểm tra chất lợng tháng Năm học: 2008 - 2009 Trng tiu hc Hoa Lc GV coi thi, chấm thi Thứ sáu ngày 20 tháng năm 2009 Họ tên học sinh: Lớp: 1: 2: Môn Toán Lớp (Thời gian: 40 phút) ... giải Trng tiu hc Hoa Lc Kiểm tra chất lợng tháng Năm học: 2008 - 2009 GV coi thi, chấm thi Thứ sáu ngày 20 tháng năm 2009 Họ tên học sinh: Lớp: 1: 2: Môn Toán Lớp (Thời gian: 40 phút) Câu...
 • 8
 • 178
 • 0

Đề thi thử ĐH tháng 3/2009

Đề thi thử ĐH tháng 3/2009
... thị bích mai trang 4/4 Thpt lê quý đôn đề thi thử đại học lần i Môn Hoá Mai 2229 (Đề số 2) Lu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục số báo danh mã đề thi tr ớc làm Cách tô sai: - Đối với ... Dơng thị bích mai 2+ trang 2/4 Thpt lê quý đôn đề thi thử đại học lần i A 27,15 gam B 19,425 gam C 25,9 gam D 21,25 gam Đốt cháy hoàn toàn thể tích khí thi n nhiên gồm metan, etan, propan oxi không ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 trang 5/4 Thpt lê quý đôn đề thi thử đại học lần i phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : Hoá Mai 229 Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16...
 • 7
 • 214
 • 0

Đề thi HSG trường tháng 02/2009

Đề thi HSG trường tháng 02/2009
... nhà ? ( phần mạch vữa không đáng kể ) Đề khảo sát chất lợng HSG L4 Tháng 02 Thời gian : 90 phút Họ tên : ; Sinh ngày :; Lớp : Trờng : ; Số báo danh :; Ngày thi :; Số phách : Số phách : I Luyện ... treo rung rinh hàng ngàn nồi cơm gạo Đề khảo sát chất lợng HSG L5 Tháng 02 Thời gian : 90 phút Họ tên : ; Sinh ngày :; Lớp : Trờng : ; Số báo danh :; Ngày thi :; Số phách : Số phách : Phần ... cho đứa thăm quê mẹ Ngày tháng thật chậm mà thật nhanh Những hoa đỏ ngày trở thành gạo múp míp, hai đầu thon vút nh thoi Sợi đầy dần, căng lên; mảnh vỏ tách cho múi nở đều, chín nh nồi cơm chín...
 • 6
 • 195
 • 0

De thi thu DH thang 2 mon Vat li(md 884)

De thi thu DH thang 2 mon Vat li(md 884)
... C 20 cm/s D 10cm/s Câu 22 : Thanh AB dài 20 cm khối lượng không đáng kể có gắn đầu cầu nhỏ khối lượng m = 1kg Mômen quán tính hệ trục quay trung trực AB là: A 0,005m2 B 0,01gm2 C 0,02kgm2 Câu 23 : ... UCmax = U 2R U R R2 + ZL R2 + ZL B D UCmax = U R UCmax = U Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 4cos( 8πt − (2 R + Z L ) R2 + ZL ZL 2 )(x:cm; t:s) Thời gian vật quãng đường S= (2+ 2 )(cm) ... theo chiều âm lần thứ 20 là: A 20 ,42s B 19,08s C 19,42s D 20 ,08s Câu 33: Một dây cao su đầu cố định, đầu cho dao động nhỏ với tần số f Dây dài 2m vận tốc truyền sóng dây 20 m/s Muốn dây rung thành...
 • 6
 • 221
 • 0

Đề thi HSG Hóa tháng 2 (08-09)

Đề thi HSG Hóa tháng 2 (08-09)
... x¶y ph¶n øng theo s¬ ®å: M + FeCl → MCl2 + FeCl2 X¸c ®Þnh khèi lỵng kim lo¹i sau ®ỵc lÊy khái dung dÞch C©u V: ( 2, 5 điểm) C D Cho chất NaAlO2, Al(OH)3, Al2O3, Al, Al(NO3)3 tương ứng với kí hiệu ... ra, mũi tên phản ứng Cho H= 1; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Na = 23 ; Mg = 24 ; S = 32; Cl = 35,5; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; I = 127 ; Ba = 137./ -HÕt ... trÞ II hỵp chÊt) Mçi nỈng 20 gam 1/ Thanh thø nhÊt ®ỵc nhóng vµo 100 ml dung dÞch AgNO3 0,3M Sau mét thêi gian ph¶n øng, lÊy kim lo¹i ra, ®em c©n thÊy kim lo¹i nỈng 21 , 52 gam Nång ®é AgNO3 dung...
 • 2
 • 194
 • 0

Đề thi thử ĐH tháng 3/2009. THPT Bỉm Sơn

Đề thi thử ĐH tháng 3/2009. THPT Bỉm Sơn
... 1]a 31[ 1]a 39[ 1]a 47[ 1]b 8[ 1]c 16[ 1]b 24[ 1]b 32[ 1]b 40[ 1]d 48[ 1]b Mã đề 101 ¤ Đáp án đề thi: 102 1[ 1]a 2[ 1]d 9[ 1]d 10[ 1]d 17[ 1]d 18[ 1]a 25[ 1]d 26[ 1]b 33[ 1]b ... lực 10Nm, bánh xe bắt đầu quay, sau giây động bánh xe là: a 25 J b 500J c 50 J d 625 J ¤ Đáp án đề thi: 101 1[ 1]c 2[ 1]b 9[ 1]d 10[ 1]d 17[ 1]c 18[ 1]c 25[ 1]b 26[ 1]b 33[ 1]a 34[ 1]d ... LC; có điện trở không đáng kể Hiệu điện hai tụ điện biến thi n điều hoà theo thời gian với tần số f Phát biểu sau sai a lượng điện từ biến thi n tuần hoàn với tần số f b lượng điện từ lượng từ trường...
 • 8
 • 210
 • 0

Đề thi Thử ĐH tháng 10 năm 2010

Đề thi Thử ĐH tháng 10 năm 2010
... K2SO4 S cht dóy to thnh kt ta phn ng vi dung dch BaCl2 l: A B C D Cõu 23: Trn 100 ml dung dch cú pH = gm HCl v HNO vi 100 ml dung dch NaOH nng a (mol/l) thu c 200 ml dung dch cú pH = 12 Giỏ tr ... hirocacbon ụng ng liờn tiờp ụt chay hoan toan 100 ml hụn hp X bng mụt lng oxi va u, thu c 550 ml hụn hp Y gụm va hi nc Nờu cho Y i qua dung dich axit sunfuric c (d) thi lai 250 ml (cac thờ tich va hi o ... cú cụng thc phõn t l C 3H9N, C4H11N v C5H13N Cú tng s bao nhiờu ng phõn amin bc hai ? A B 11 C 10 D Cõu 19: Khng nh no sau õy khụng ỳng: A ipeptit phn ng vi Cu(OH)2 cho sn phm mu tớm c trng B...
 • 5
 • 188
 • 0

Đề thi thử ĐH tháng 11 năm 2010

Đề thi thử ĐH tháng 11 năm 2010
... (đktc) - Phần II tác dụng với dd BaCl2 dư, 4,66 gam kết tủa Vậy tổng khối lượng chất tan dd E ? A 6,11g B 3,055g C 5,35g D 9,165g [] Trộn 300 ml dd HCl 0,05 M với 200 ml dd Ba(OH)2 a mol/l thu ... toàn với dung dịch HCl, thu được dung dịch Z chứa (m+36,5) gam muối Giá trị của m là A 112 ,2 B 165,6 C 123,8 D 171,0 [] Chất sau có tính bazơ yếu ? A Amoniac B Metylamin C benzenamin...
 • 5
 • 207
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi olympic 30 tháng 4đề thi học kì lớp 9đề thi ngữ văn lớp 9đề thi violympic toán lớp 9đề thi tin học lớp 9đề thi vật lý lớp 9đề thi hsg địa lý 9 qua các nămđề thi môn toán lớp 9đề thi môn âm nhạc 9đề thi âm nhạc lớp 9đề thi violympic toán lớp 9 vòng 18đề thi test originđề thi thử toeiccấu trúc đề thi sinh lớp 9đề thi chuyên anh lớp 9Đề thi thử môn Sinh Chuyên Đại Học Vinh Lần 2BKC BCTC cong ty me 2016 signed(1)de thi thu thpt quoc gia nam 2017 mon vat ly truong thpt le hong phong ha tinh lan 1de thi thu thpt quoc gia nam 2017 mon hoa hoc truong thpt le hong phong ha tinh lan 1BKC.Bao cao tai chinh quy II.2017 va giai trinh chenh lech loi nhuande thi thu thpt quoc gia nam 2017 mon sinh hoc truong thpt le hong phong ha tinh lan 1155. cv giai trinh bao caoNGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2009de thi thu thpt quoc gia 2017 mon sinh hoc truong thpt da phuc lan 1chuyen khoa hoc tu nhien lan 1 mon LyC H ng c ch tr l i b i c hi ude thi thu thpt quoc gia nam 2017 mon tieng anh truong dai hoc ngoai thuong ha noi lan 5thi th THPT Ng Quy nde thi thu thpt quoc gia nam 2017 mon vat ly truong thpt chuyen dai hoc vinh lan 3de thi minh hoa va dap an ky thi thpt quoc gia mon hoa hoc lan 32 Quy che lam viec Dai hoi 20156 Bao cao Ban kiem soat 20158. Tờ trình thông qua mức lương và thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT 20159 Lua chon don vi kiem toan 2015ly loi giai chi tiet de thi minh hoa lan 3 nam 2017