Bài giảng điện tử lịch sử các quốc gia cổ đại phương tây

Bài giảng điện tử lịch sử: Các quốc gia cổ đại Phương Tây doc

Bài giảng điện tử lịch sử: Các quốc gia cổ đại Phương Tây doc
... sông lớn hình thành quốc gia ………( )……… … Cổ đại phương Đông CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY Tiết - Bài  Sự hình thành quốc gia cổ đại phương Tây  Xã hội cổ đại Hi Lạp Rô-ma gồm giai cấp nào?   ... hội cổ đại Hy Lạp, Rôma gồm giai cấp nào?  Xã hội cổ đại phương Tây  Địa vị xã hội gồm giai cấp nào? giai cấp ? 13 Tiết - Bài 5: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY Sự hình thành quốc gia cổ đại phương ... hữu nô lệ Tiết - Bài 5: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY Sự hình thành quốc gia cổ đại phương Tây Đạ iT ây Dư ơn g - Khoảng đầu thiên gia cổkỷ I TCN, - Các quốc niên đại hai phương Tây hình thành...
 • 27
 • 1,844
 • 3

Lịch sử các quốc gia cổ đại phương tây Hi lạp và rô ma (giáo án lịch sử )

Lịch sử các quốc gia cổ đại phương tây Hi lạp và rô ma (giáo án lịch sử )
... năm) Bản chất dân chủ Hi lạp R ma ? Đây dân chủ chủ nơ Tuy nhiên bước phát triển cao so với thể chế trị quốc gia cổ đại phương Đơng Bài tập củng cố Lập bảng so sánh theo mẫu sau: Nội dung Thời gian ... CƠNG NGHIỆP - BB XD NƠ LỆ XÂY THỦ CƠNG DỰNG NGHIỆP XÃ HỘI CỔ ĐẠI TN N N 3, Những thành tựu văn hóa cổ đại phương Tây a, Lịch chữ viết - Dương lịch: năm có 365 ngày ¼, xác hơn… - Hệ chữ Rơ ma( chữ ... Pi-rê (Hi Lạp) hàng hóa -tiền tệ sớm xuất Đồng tiền cổ Hy Lạp Đồng tiền cổ -ma Thị quốc Địa Trung Hải * Ngun nhân đời: Đất đai phân tán nhỏ Cư dân sống nghề TC TN nên hình thành thị quốc *...
 • 38
 • 750
 • 3

thuyết trình lịch sử - các quốc gia cổ đại phương tây (2)

thuyết trình lịch sử - các quốc gia cổ đại phương tây (2)
... Tiết - Bài 5: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY Sự hình thành quốc gia cổ đại phương Tây RÔ -M A HY Lược đồ Hy Lạp Rô-ma LẠP Tiết - Bài 5: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY Sự hình thành quốc gia cổ đại ... gì? Nho Chanh Cây ô-liu Cam Lá ô-liu Tiết - Bài 5: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY Sự hình thành quốc gia cổ đại phương Tây Khoảng đầu thiên niên kỷ I TCN, quốc gia Hy Lạp Rô-ma hình thành * Cơ ... Tiết - Bài 5: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY Sự hình thành quốc gia cổ đại phương Tây Khoảng đầu thiên niên kỷ I TCN, quốc gia Hy Lạp Rô-ma hình thành * Cơ sở hình thành + Điều kiện tự nhiên: -...
 • 15
 • 476
 • 0

thuyết trình lịch sử - các quốc gia cổ đại phương tây (4)

thuyết trình lịch sử - các quốc gia cổ đại phương tây (4)
... Tiết - Bài CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY Sự hình thành quốc gia cổ đại phương Tây LƯỢC ĐỒ HY LẠP VÀ RÔ-MA RÔ -M A HI Lược đồ Hy Lạp Rô-ma LẠP Tiết - Bài CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY Sự ... tiền cổ Rô-ma Tiết - Bài CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY Sự hình thành quốc gia cổ đại phương Tây - Địa điểm: Trên bán đảo Ban Căng I-ta-li-a hình thành hai quốc gia Hi Lạp Rô-ma - Thời gian: ... Sự hình thành quốc gia cổ đại phương Tây - Địa điểm: Trên bán đảo Ban Căng I-ta-li-a hình thành hai quốc gia Hi Lạp Rô-ma - Thời gian: Khoảng đầu thiên niên kỉ I TCN Quan sátquốc đồ, Hai lược...
 • 17
 • 136
 • 0

thuyết trình lịch sử - các quốc gia cổ đại phương tây (5)

thuyết trình lịch sử - các quốc gia cổ đại phương tây (5)
... Bài CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY Sự hình thành quốc gia cổ đại phương Tây RÔ -M A HY Lược đồ Hy Lạp Rô-ma LẠP Tiết Bài CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY Sự hình thành quốc gia cổ đại phương Tây ... cảng Pi-rê (Hi Lạp) Đồng tiền cổ Hy Lạp Đồng tiền cổ Rô-ma Tiết Bài CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY Xã hội cổ đại Hy Lạp, Rô-ma gồm giai cấp nào? - Chủ nô - Nô lệ Tiết Bài CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ... ô-liu Cam Lá ô-liu Tiết Bài CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY Sự hình thành quốc gia cổ đại phương Tây Nghề rèn sắt THỦ CÔNG NGHIỆP Bình gốm cổ Hy Lạp Xưởng chế biến dầu ô liu Nam Italia Vò gốm cổ...
 • 11
 • 632
 • 0

thuyết trình lịch sử - các quốc gia cổ đại phương tây (6)

thuyết trình lịch sử - các quốc gia cổ đại phương tây (6)
... CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY Sự hình thành quốc gia cổ đại phương Tây Xã hội Hi Lạp, Rô-ma cổ đại gồm giai cấp nào? Tiết - Bài CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY Sự hình thành quốc gia cổ đại phương ... phương Tây: quốc gia cổ đại phương Tây hình thành đâu từ bao giờ? LƯỢC ĐỒ HY LẠP VÀ RÔ-MA RÔ -M A HY Lược đồ Hy Lạp Rô-ma LẠP Tiết - Bài CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY Sự hình thành quốc gia cổ đại ... Italia Vò gốm cổ Hy Lạp THƯƠNG NGHIỆP Hải cảng Pi-rê (Hi Lạp) Đồng tiền cổ Hy Lạp Đồng tiền cổ Rô-ma Tiết - Bài CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY Sự hình thành quốc gia cổ đại phương Tây - Kinh tế chính:...
 • 39
 • 309
 • 0

thuyết trình lịch sử - các quốc gia cổ đại phương tây (9)

thuyết trình lịch sử - các quốc gia cổ đại phương tây (9)
... sau: Pitago - .với định lý cạnh tam giác vuông - Ơ-Clít với tiên đề bất hủ đường song song Iliát-Ôđixê - Home với anh hùng ca tiếng kịch thơ - Văn hoạc HiLạp phát triển - Công trình kiến trúc ... phương Tây : - Dùng chữ để ghép chữ : A , B , C, Hong Xờda b S i ca khoa hc: Talột (TK VI TCN) Ac-si-một (285 - 212 TCN) S hc Hờrụt (48 4-4 25 TCN) Tuyxidit (46 0-3 95 TCN) c Vn hc: -Cú nhiu th ... Rụ-ma? Em cú nhn xột gỡ v ngh thut ca ngi Hi lp, Rụ-ma c i? Chữ viết người phương Đông: - Người Ai Cập : Chỉ nhà Chỉ người Chỉ mặt trời - Người Trung Hoa: Chỉ ruộng Chỉ Chữ viết người phương Tây...
 • 25
 • 1,541
 • 0

thuyết trình lịch sử - các quốc gia cổ đại phương tây (10)

thuyết trình lịch sử - các quốc gia cổ đại phương tây (10)
... BÀI 5: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY Sự hình thành quốc gia cổ đại phương Tây Xã hội cổ đại Hy Lạp, Rô-ma gồm giai cấp nào? * Địa điểm thời gian hình thành: - Các quốc gia cổ đại phương Tây hình ... CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY Chợ nô lệ Đấu sĩ Lao động nô lệ Đấu trường Roma BÀI 5: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY Sự hình thành quốc gia cổ đại phương Tây Xã hội cổ đại Hy Lạp, Rô-ma gồm giai ... Chanh Cam Nho Cây ô-liu Lá ô-liu BÀI 5: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY Sự hình thành quốc gia cổ đại phương Tây * Địa điểm thời gian hình thành: - Các quốc gia cổ đại phương Tây hình thành vùng...
 • 18
 • 1,409
 • 2

thuyết trình lịch sử - các quốc gia cổ đại phương tây (11)

thuyết trình lịch sử - các quốc gia cổ đại phương tây (11)
... Các quốc gia cổ đại phương Đông Sự xuất quốc gia cổ đại phương Đơng: - Thời gian : Ci thiªn niªn kØ IV- ®Çu thiªn niªn kØ III TCN - Hình thành quốc gia: Trung Quốc, Ấn Độ, Lưỡng Hà, Ai Cập - ... Địa điểm: c¸c qc gia cỉ ®¹i h×nh thµnh lưu vực c¸c s«ng lín + Ai CËp: S«ng Nin + Trung Qc: Tr­êng Giang vµ Hoµng Hµ + Ấn §é: S«ng Ấn vµ s«ng H»ng + L­ìng Hµ: s«ng Ti-gr¬ vµ Ơ-ph¬-r¸t Sơng Nin (Ai ... đời sống xã hội: - Đời sống Kinh tế: + Nơng nghiệp phát triển trở thành ngành kinh tế +Thủy lợi trọng + Lương thực dư thừa - Xã hội có kẻ giàu, người nghèo => phân chia giai cấp - Có tầng lớp(...
 • 15
 • 126
 • 0

thuyết trình lịch sử - các quốc gia cổ đại phương tây

thuyết trình lịch sử - các quốc gia cổ đại phương tây
... hội cổ đại phương Tây gồm giai cấp nào? Có khác so với xã hội cổ đại phương Đông? Bài 5: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY Sự hình thành quốc gia cổ đại phương Tây Xã hội Hy Lạp, Rô-ma cổ đại gồm giai ... tiền cổ Rô-ma Bài 5: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY Sự hình thành quốc gia cổ đại phương Tây - Khoảng thiên niên kỉ I TCN, bán đảo Ban Căng I-ta-li-a hình thành hai quốc gia Hi Lạp Rô-ma - Kinh ... dân Hi Lạp Rô-ma cổ đại sống chủ yếu nghề gì? Bài 5: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY Sự hình thành quốc gia cổ đại phương Tây Xã hội Hy Lạp, Rô-ma cổ đại gồm giai cấp nào? - Chủ nô - Nô lệ Đọc...
 • 23
 • 398
 • 0

Bài giảng điện tử lịch sử: văn hóa thời cổ đại pptx

Bài giảng điện tử lịch sử: văn hóa thời cổ đại pptx
... tộc Phương Đông thời cổ đại có thành tựu văn hóa gì? - Tri thức đầu tiên: Thiên văn - Sáng tạo lịch, dùng lịch âm: Một năm có 12 tháng, tháng có 29 – 30 ngày - Biết làm đồng hồ đo thời gian - Sáng ... tộc Phương Đông thời cổ đại có thành tựu văn hóa gì? - Tri thức đầu tiên: Thiên văn - Sáng tạo lịch, dùng lịch âm: Một năm có 12 tháng, tháng có 29 – 30 ngày - Biết làm đồng hồ đo thời gian - Sáng ... cấp? Cuộc sống giai cấp nào? Các dân tộc Phương Đông thời cổ đại có thành tựu văn hóa gì? - Tri thức đầu tiên: Thiên văn - Sáng tạo lịch, dùng lịch âm: Một năm có 12 tháng, tháng có 29 – 30 ngày...
 • 36
 • 364
 • 0

thuyết trình lịch sử - các quốc gia cổ đại phương đông (3)

thuyết trình lịch sử - các quốc gia cổ đại phương đông (3)
... nước đời - Các quốc gia cổ đại xuất Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Quốc vào khoảng thiên niên kỷ IV – III TCN CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐƠNG LƯỢNG HÀ AI CẬP ẤN ĐỘ - Có ba giai cấp chính: vua Q ... Các quốc gia cổ đại phương Đông S H H - Lưu vực sơng lớn châu Á, châu Phi nơi xuất xã hội có giai cấp nhà nước S Ấn SN in - Thuận lợi: đất đai màu mở, gần nguồn ... hội phương Đơng bao gồm tầng lớp: a - Vua – Q tộc – Nơng dân cơng xã b - Vua – Q tộc – Nơ lệ c - Q tộc, Nơng dân cơng xã, Nơ lệ d - Vua – Nơng dân cơng xã – Nơ lệ Đáp án đúng: 2/ Các quốc gia cổ...
 • 19
 • 607
 • 0

thuyết trình lịch sử - các quốc gia cổ đại phương đông (4)

thuyết trình lịch sử - các quốc gia cổ đại phương đông (4)
... gì? -Luật Ha-mu-ra-bi là luật đầu tiên xuất hiện ở quốc gia cổ đại phương Đông bảo vệ quyền lợi giai cấp thống trị Bài ( Tiết 4) CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG Các quốc gia cổ đại phương ... 4) CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG Các quốc gia cổ đại phương Đông bao gồm quốc gia nào ? Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành ở đâu và từ bao giờ? - Gồm quốc gia : Ai ... CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành ở đâu và từ bao giờ? Xã hội cổ đại Phương Đông bao gồm những tầng lớp nào? Nhà nước chuyên chế cổ...
 • 44
 • 341
 • 0

thuyết trình lịch sử - các quốc gia cổ đại phương đông (6)

thuyết trình lịch sử - các quốc gia cổ đại phương đông (6)
... 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG I.CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG ĐÃ ĐƯC HÌNH THÀNH Ở ĐÂU VÀ TỪ BAO GIỜ? Em xác đònh vò trí quốc gia cổ đại phương Đông lược đồ? Bài 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ... Nin) Tiết - Bài 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐƠNG Các quốc gia cổ đại phương Đơng hình thành đâu từ bao giờ? Làm ruộng Tiết - Bài 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐƠNG Các quốc gia cổ đại phương Đơng ... đời AI CẬP TRUNG QUỐC LƯỠNG HÀ ẤN ĐỘ Bài 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG I.CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG ĐÃ ĐƯC HÌNH THÀNH Ở ĐÂU VÀ TỪ BAO GIỜ? II.XÃ HỘI CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG BAO GỒM NHỮNG...
 • 28
 • 712
 • 0

thuyết trình lịch sử - các quốc gia cổ đại phương đông (10)

thuyết trình lịch sử - các quốc gia cổ đại phương đông (10)
... Bài4 CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐƠNG 1- Các quốc qua cổ đại phương Đơng hình thành đâu từ ? Đọc sách giáo khoa tiểu mục Lược đồ quốc gia cổ đại Quan sát lược đồ À CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG ... ,các quốc gia :Ấn Độ , Lưỡng Hà,Ai Cập ,Trung Quốc hình thành lưu vực dòng sơng lớn Đọc tên quốc gia tên sơng hình thành quốc gia ? À CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG Bài3 CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ... ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG Bài3 CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐƠNG 1- Các quốc qua cổ đại phương Đơng hình thành đâu từ ? Các quốc gia cổ đại phương đơng hình thành đâu,vào thời gian ? - Cuối thiên niên kỷ...
 • 13
 • 761
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lịch sử các quốc gia cổ đại phương đôngcác quốc gia cổ đại phương tây lịch sử 6các quốc gia cổ đại phương tây lịch sử 10các quốc gia cổ đại phương tây hy lạp và rôma lịch sử lớp 10 pptxgiáo án lịch sử lớp 10 các quốc gia cổ đại phương tây hy lạp và rô ma potgiáo án bài các quốc gia cổ đại phương tâybài 4 các quốc gia cổ đại phương tâydieu kien tu nhien cua cac quoc gia co dai phuong dongbài 5 các quốc gia cổ đại phương tâybài 4 các quốc gia cổ đại phương tây hy lạp và rômabài 4 các quốc gia cổ đại phương tây hi lạp và rômacác quốc gia cổ đại phương tâycác quốc gia cổ đại phương tây lop 6các quốc gia cổ đại phương tây hi lạp rômakiến trúc các quốc gia cổ đại phương tâyĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học