Bài 46định luật sác lơnhiệt độ tuyệt đối

Bài 41 ĐỊNH LUẬT SACLƠ NHIỆT ĐỘ TUYỆT ĐỐI pdf

Bài 41 ĐỊNH LUẬT SACLƠ NHIỆT ĐỘ TUYỆT ĐỐI pdf
... Mỗi độ nhiệt độ tuyệt đối độ nhiệt độ Celsius ( 0C ) Công thức liên hệ nhiệt độ tuyệt đối nhiệt độ Celsius [ Cenxint ] T = (273 + t) 0K ( t: 0C) V ĐỊNH NGHĨA NHIỆT ĐỘ V ĐỊNH NGHĨA NHIỆT ĐỘ Nhiệt ... Ở nhiệt độ thấp áp suất nhỏ khí thực coi gần khí lý tưởng IV NHIỆT ĐỘ TUYỆT ĐỐI IV NHIỆT ĐỘ TUYỆT ĐỐI GV : * Độ không tuyệt đối : Là nhiệt Nhiệt độ đo nhiệt giai Kelvin độ – 2730C Ở nhiệt độ ... gọi nhiệt độ tuyệt đối suất = phân tử ngừng T0K = t0C + 273 chuyển động * Nhiệt giai Kelvin : Là thang đo hay P = T const nhiệt độ tuyệt đốibắt đầu từ độ không tuyệt đối Ở thang đo nhiệt độ...
 • 5
 • 222
 • 2

Bài 46. ĐỊNH LUÂT CHARLES – NHIỆT ĐỘ TUYỆT ĐỐI pps

Bài 46. ĐỊNH LUÂT CHARLES – NHIỆT ĐỘ TUYỆT ĐỐI pps
... thức định luật Charles theo nhiệt độ tuyệt đối - Từ khái niệm nhiệt độ tuyệt đối, xây dựng biểu thức định luật -273oC khoảng cách nhiệt độ1 kelvin (1K) khoảng cách 1oC Charles theo nhiệt độ - Nhiệt ... Nhiệt độ đo tuyệt đối nhịêt giai Kelvin gọi nhiệt độ tuyệt đối, ký hiệu T T = t +273 - Trong Kelvin, nhiệt định giai luật Charles viết sau: p  const T Hoạt động 4: Vận dụng, củng cố Hoạt động ... thuyết động học phân tử định luật Boyle Mariotte Gợi ý ứng dụng CNTT - Mô chuyển động phân tử khí trình thí nghiệm - Mô chuyển động phân tử khí nhiệt độ giảm dần đến độ không tuyệt đối C TỔ...
 • 6
 • 165
 • 1

BAI 46NC Dịnh luật sáclơ nhiệt độ tuyệt đối

BAI 46NC Dịnh luật sáclơ nhiệt độ tuyệt đối
... đội tuyệt đối o nhiệt độ -273 không độ tuyệt đối - gợi ý cho học sinh -273 T= t+ 273 (46.4) nhiệt độ nhỏ - Thiết lập công thức Tlà số đo nhiệt độ nhiệt giai kenvin Nhiệt độ đo nhiệt - Cho học ... -6) Nhiệt độ nhiệt độ tuyệt đối : Từ biểu thức : P=Po(1+ γ t) - Cho học sinh đọc phần - Nêu câu hỏi : Khi P=0 t= ? Đọc phần rút biểu ⇒ Khi P=0 t= =-273 thức định luật theo γ nhiệt đội tuyệt đối ... giai kenvin Nhiệt độ đo nhiệt - Cho học sinh xây dựg biểu giai kenvin thức theo nhiệt độ tuyệt đối gọi nhiệt độ tuyệt đối Từ 46.3và 46.4 suy Hướng dẫn cho học sinh thiết lập công thức HĐ4: vận dụng...
 • 3
 • 198
 • 0

Vật lý 10 nâng cao - ĐỊNH LUÂT CHARLES – NHIỆT ĐỘ TUYỆT ĐỐI pdf

Vật lý 10 nâng cao - ĐỊNH LUÂT CHARLES – NHIỆT ĐỘ TUYỆT ĐỐI pdf
... thức định -2 73oC khoảng cách luật - Hướng dẫn HS xây nhiệt độ1 kelvin Charles theo nhiệt độ dựng biểu thức định (1K) khoảng cách 1oC tuyệt đối luật Charles theo nhiệt - Nhiệt độ đo độ tuyệt đối ... trị t   Nhiệt độ tuyệt đối nhiêu? - Nhịêt giai Kelvin - Phân tích cho HS biết nhiệt nhiệt độ thấp nhất, không độ (0 K) tương  giai - Từ khái niệm nhiệt độ đạt ứng với nhiệt độ tuyệt đối, xây ... nhiệt độ - Phân tích để học sinh đ -1 hiểu rõ định luật Hoạt động 3: Hình thành mô hình khí tưởng, khái niệm nhiệt độ tuyệt đối Hoạt động giáo Hoạt động học viên sinh Bài ghi HS 273 - Yêu...
 • 6
 • 426
 • 0

ĐỊNH LUÂT CHARLES – NHIỆT ĐỘ TUYỆT ĐỐI pptx

ĐỊNH LUÂT CHARLES – NHIỆT ĐỘ TUYỆT ĐỐI pptx
... nhiệt độ -273 C khoảng cách - Hướng dẫn HS xây tuyệt đối, xây dựng biểu nhiệt độ1 kelvin (1K) dựng biểu thức định luật thức định luật Charles khoảng cách 1oC Charles theo nhiệt độ theo nhiệt độ tuyệt ... nhiệt độ tuyệt đối - Nhiệt độ đo nhịêt tuyệt đối giai Kelvin gọi nhiệt độ tuyệt đối, ký hiệu T T = t +273 - Trong nhiệt giai Kelvin, định luật Charles viết sau: p  const T Hoạt động 4: Vận dụng, ... nghĩa Nhiệt độ tuyệt đối nhiêu? giá trị t    - Nhịêt giai Kelvin - Phân tích cho HS biết nhiệt giai không nhiệt độ thấp nhất, độ (0 K) tương ứng với đạt nhiệt độ thực tế o - Từ khái niệm nhiệt...
 • 7
 • 262
 • 0

ĐỊNH LUẬT SACLƠ NHIỆT ĐỘ TUYỆT ĐỐI

ĐỊNH LUẬT SACLƠ  NHIỆT ĐỘ TUYỆT ĐỐI
... độ nhiệt giai kenvin :   t : số đo nhiệt độ nhiệt giai Cenxiut − Nhiệt độ nhiệt giai Kenvin gọi nhiệt độ tuyệt đối VI NHIỆT ĐỘ TUYỆT ĐỐI: - Đònh luật Saclơ: p=p ( + γ t ) thay t = T-273 ta ... không độ tuyệt đối γ - Nhiệt giai Kenvin: khỏang cách nhiệt độ kenvin ( ký hiệu 1K ) khỏang cách 10C Không độ tuyệt đối (0K) ứng với nhiệt độ -273 C - Công thức : T =t +273 T : số đo nhiệt độ nhiệt ...  p0 p số ⇒ = số 273 T với T nhiệt độ nhiệt giai Kenvin CỦNG CỐ : - ĐỊNH LUẬT SACLƠ : BIỂU THỨC – ĐỊNH LUẬT Áp suất p lượng khí tích không đổi phụ thuộc vào nhiệt độ khí sau: p = p0 ( + γ t )...
 • 16
 • 107
 • 0

Bài 46: ĐỊNH LUẬT SÁC LƠ.NHIỆT ĐỘ TUYỆT ĐỐI potx

Bài 46: ĐỊNH LUẬT SÁC LƠ.NHIỆT ĐỘ TUYỆT ĐỐI potx
... biểu định luật ghi nhận công thức (46.3) -Yêu cầu học sinh đọc phần 4, rút biểu thức phát biểu định luật - Phân tích cho HS hiểu rõ định luật Hoạt động ( phút): Khí lí tưởng nhiệt độ tuyệt đối ... thức - Cho HS xây dựngbiểu thức theo định luật theo nhiệt độ tuyệt đối nhiệt độ tuyệt đối Hoạt động ( phút): Vận dụng, củng cố Hoạt động Học sinh - Trả lời câu hỏi c1 Trợ giúp Giáo viên - Nêu ... động Học sinh Trợ giúp Giáo viên - Phát biểu định luật Bôi- lơ- Ma- ri - Nêu câu hỏi –ôt - Yêu cầu học sinh trả lời - Nhận xét câu trả lời bạn - Nhận xét câu trả lời Hoạt động ( phút): Định luật...
 • 3
 • 599
 • 0

Bài 46: ĐỊNH LUẬT SÁC LƠ.NHIỆT ĐỘ TUYỆT ĐỐI pdf

Bài 46: ĐỊNH LUẬT SÁC LƠ.NHIỆT ĐỘ TUYỆT ĐỐI pdf
... biểu định luật ghi nhận công thức (46.3) -Yêu cầu học sinh đọc phần 4, rút biểu thức phát biểu định luật - Phân tích cho HS hiểu rõ định luật Hoạt động ( phút): Khí lí tưởng nhiệt độ tuyệt đối ... thức - Cho HS xây dựngbiểu thức theo định luật theo nhiệt độ tuyệt đối nhiệt độ tuyệt đối Hoạt động ( phút): Vận dụng, củng cố Hoạt động Học sinh - Trả lời câu hỏi c1 Trợ giúp Giáo viên - Nêu ... nghiệm - Chuẩn bị hình ảnh vật chất độ chân không tuyệt đối TIẾN TRÌNH DẠY, HỌC Hoạt động ( phút): Kiểm tra cũ Hoạt động Học sinh Trợ giúp Giáo viên - Phát biểu định luật Bôi- lơ- Ma- ri - Nêu câu...
 • 4
 • 270
 • 0

Bài 46: ĐỊNH LUẬT SÁC LƠ.NHIỆT ĐỘ TUYỆT ĐỐI doc

Bài 46: ĐỊNH LUẬT SÁC LƠ.NHIỆT ĐỘ TUYỆT ĐỐI doc
... biểu định luật ghi nhận công thức (46.3) -Yêu cầu học sinh đọc phần 4, rút biểu thức phát biểu định luật - Phân tích cho HS hiểu rõ định luật Hoạt động ( phút): Khí lí tưởng nhiệt độ tuyệt đối ... thức - Cho HS xây dựngbiểu thức theo định luật theo nhiệt độ tuyệt đối nhiệt độ tuyệt đối Hoạt động ( phút): Vận dụng, củng cố Hoạt động Học sinh - Trả lời câu hỏi c1 Trợ giúp Giáo viên - Nêu ... nghiệm - Chuẩn bị hình ảnh vật chất độ chân không tuyệt đối TIẾN TRÌNH DẠY, HỌC Hoạt động ( phút): Kiểm tra cũ Hoạt động Học sinh Trợ giúp Giáo viên - Phát biểu định luật Bôi- lơ- Ma- ri - Nêu câu...
 • 4
 • 557
 • 1

Thiết kế hoạt động dạy học bài “Quy tắc hợp lực song song. Điều kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực song song” và bài “Định luật Sác lơ. Nhiệt độ tuyệt đối” Sách giáo khoa Vật lý 10 nâng cao nhằm phát huy tính tích cực tự chủ của học sinh t

Thiết kế hoạt động dạy học bài “Quy tắc hợp lực song song. Điều kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực song song” và bài “Định luật Sác lơ. Nhiệt độ tuyệt đối” Sách giáo khoa Vật lý 10 nâng cao nhằm phát huy tính tích cực tự chủ của học sinh t
... Phách t o điều kiện thuận lợi giúp đỡ em trình thực nghiệm s phạm Đồng thời em bày t lòng cảm ơn t i thầy giáo học sinh trờng PTTH Nguyễn T t Thành trờng PTTH Yên Hòa t o điều kiện giúp em hoàn thiện ... chân thành cảm ơn t p thể thầy cô t môn Phơng pháp giảng dạy v t Ban chủ nhiệm khoa V t trờng Đại học S Phạm Hà Nội t o điều kiện cho em trình thực đề t i Em xin chân thành cảm ơn thầy ... lun - Tng t quy tc hp lc song song trỏi chiu cú th xõy dng bng thớ nghim hoc thuyt Tuy nhiờn m bo s logic v mt kin thc v tin trỡnh dy hc, ta cú th xõy dng theo ng suy lun thuyt t iu kin...
 • 71
 • 416
 • 2

Giáo án vật lý 10 nâng cao bài 46 định luật sác lơ nhiệt độ tuyệt đối

Giáo án vật lý 10 nâng cao bài 46 định luật sác lơ nhiệt độ tuyệt đối
... t=− = −2730 C γ nhiệt độ    p = p0 1 + γ  − ÷÷ =  γ   theo định luật Sac -lơ áp suất bao nhiêu? - Nhiệt độ nhiệt giai Ken-vin ? Nhiệt độ tuyệt đối gì? gọi nhiệt độ tuyệt đối  T − 273 ... nhiệt giai không độ (0 K) tương ứng với nhiệt độ -273oC khoảng cách nhiệt độ kelvin (1K) khoảng cách 1oC - Nhiệt độ đo nhịêt giai Kelvin gọi nhiệt độ tuyệt đối, ký hiệu T T = t +273 - Trong nhiệt ... khí khoảng nhiệt độ B γ có giá trị γ= p0 chất khí, nhiệt độ độ-1 273 γ gọi hệ số tăng áp đẳng tích Vậy 10 Nâng cao - Yêu cầu HS đọc SGK - HS đọc SGK nêu định luật: Với lượng nêu định luật khí...
 • 5
 • 1,345
 • 7

định luật sác lơ và nhiệt độ tuyệt đối

định luật sác lơ và nhiệt độ tuyệt đối
... ƒÕ½+„À“ZKòÝ‹%NœỊíqđ7ÏÝ ỴœÁz|ÚHÌb€°óºÃ˜nÁïh–mđEA ‚TCìƯäï’í ưv§3\Ì·¢çŽþQ̱‹Ĩ/×M²ø 6_düN™ ¿¯)&ơçh_ỊWlƠ’&o„‘O1ã/^p+ỉFé–|`Ýuò7±}´Û-.7ßL]ó¢€FÇŒé®åû&÷{²zÿ(¼ üÏ...
 • 70
 • 1,021
 • 2

định luật Sac-lơ. Nhiệt độ tuyệt đối

định luật Sac-lơ. Nhiệt độ tuyệt đối
... phụ thuộc vào khí nhiệt độ γ = 1/ 273 nhiệt độ t khí theo công thức: Phát biểu định luật? p = p0(1+γt) Gv nhận xét, củng cố lại Hoạt động 3: Khí lí tưởng nhiệt độ tuyệt đối Hoạt động học sinh Lắng ... Từ định luật Sac-lơ em cho biết chất khí có áp suất 0? Gợi ý: nhiệt độ nào? Trong thực tế người ta đạt nhiệt độ đó, coi nhiệt độ thấp đạt gọi độ không tuyệt đối Nhà bác học Ken-vin đề xuất nhiệt ... liên hệ nhiệt độ nhiệt giai Ken-vin nhiệt độ nhiệt giai Xen-xi-ut? Thay biểu thức vào công thức Sac-lơ Gv củng cố lại: Biểu thức: p/T = số biểu thức định luật Sac-lơ nhiệt giai Ken-vin Hoạt động...
 • 4
 • 3,261
 • 20

ĐỊNH LUẬT SAC-LƠ - NHIỆT ĐỘ TUYỆT ĐỐI pot

ĐỊNH LUẬT SAC-LƠ - NHIỆT ĐỘ TUYỆT ĐỐI pot
... t - Nhiệt độ t = -2 730C =? -Trả lời câu hỏi đgl không độ tuyệt đối - Nhiệt giai -Trả lời câu hỏi không độ tuyệt đối - không độ tuyệt đối không độ tuyệt đối dgl -Trả lời câu hỏi - nhiệt gì? nhiệt ... Mỗi độ tuyệt đối vạch ứng với 10K -Trả lời câu hỏi nhiệt độ - nhiệt giai Kenvin nhiệt độ dương tuyệt đối - Nhiệt độ đo gì? nhiệt giai Kenvin đgl - nhiệt độ tuyệt đối -HS thảo luận thiết lập nhiệt ... xem -Nhận xét câu trả lời - Khi xem khí lí thực khí lí bạn khí lí tưởng khí thực? tưởng Khí thực có tính chất gần khí lí tưởng Nhiệt độ tuyệt đối: a Không độ tuyệt đối nhiệt độ tuyệt đối - Từ...
 • 5
 • 374
 • 0

Bai 10 Mau Sac. Giao An tuyet voi

Bai 10 Mau Sac. Giao An tuyet voi
... Vàng Lá mạ Xanh già lục Quan sát tranh ghi theo trí nhớ Luật chơi: - Mỗi em quan sát tranh ghi lại màu có tranh - Thời gian cho bạn chơi 30 giây kể từ quan sát tranh - Mỗi màu ghi 10 , phạm luật ... trọng tâm tranh Bài 10 I Màu sắc thiên nhiên Bài 10 I Màu sắc thiên nhiên Nhóm Nhóm Nhóm 3+4 Màu sắc có đâu? Hãy kể tên màu mà em nhận biết đư ợc? Màu sắc có ý nghĩa với sống? (Thời gian thảo luận ... gian thảo luận phút) Bài 10 I Màu sắc thiên nhiên Bài 10 I Màu sắc thiên nhiên Nhóm Màu sắc có đâu? -Màu sắc có thiên nhiên ( cỏ cây,hoa lá,núi sông,con vật,nhà cửa ) tranh vẽ, ảnh chụp Nhóm Nhóm...
 • 13
 • 241
 • 1

Xem thêm