Bài 38 sự chuyển thể của các chất

Bài 38: Sự chuyển thể của các chất

Bài 38: Sự chuyển thể của các chất
... gì? Hình ảnh minh họa I Sự nóng chảy: Quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng chất gọi nóng chảy Quá trình chuyển ngược lại từ thể lỏng sang thể rắn chất gọi đông đặc I Sự nóng chảy: Thí nghiệm: ... đúc chuông * Lyện kim II Sự bay hơi: Quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí bề mặt chất lỏng gọi bay Ngược lại, trình chuyển từ thể khí sang thể lỏng gọi ngưng tụ II Sự bay hơi: Thí nghiệm: ... Sự sôi: Quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí xảy bên bề mặt chất lỏng gọi sôi III Sự sôi: Thí nghiệm: Dưới áp suất chuẩn, chất lỏng sôi nhiệt độ xác định không thay đổi Nhiệt dộ sôi chất...
 • 35
 • 1,666
 • 12

giáo án vật lý 10 bài 38 sự chuyển thể của các chất

giáo án vật lý 10 bài 38 sự chuyển thể của các chất
... sinh - Nhớ lại khái niệm sôi - Phân biệt với bay Trợ giúp Giáo viên - Nêu câu hỏi để HS ôn tập - Hướng dẫn: So sánh điều kiện xảy Vật 10 - Trình bày đặc điểm sôi - Nhận xét trình bày học sinh ... nghiệm 38. 4 - Nhận xét lượng hai trường hợp - Hướng dẫn: so sánh tốc độ bay ngưng tụ trường hợp - Nêu khái niệm giới thiệu tính chất khô bão hoà - Trả lời C4 - Hướng dẫn: Xét số phân tử thể tích ... Vật 10 hay toả nhiệt? - Nhận xét yếu tố ảnh hưởng đến - Giới thiệu khái niệm nhiệt nóng chảy độ lớn nhiệt nóng chảy - Nhận xét ý nghĩa nhiệt nóngchảy - Giải thích công thức 38. 1 riêng...
 • 3
 • 3,353
 • 11

BÀI dạy TÍCH hợp LIÊN môn bài 38 sự CHUYỂN THỂ của các CHẤT

BÀI dạy TÍCH hợp LIÊN môn bài 38 sự CHUYỂN THỂ của các CHẤT
... điểm gì? I Sự nóng chảy: BĂNG TAN ĐÁ I Sự nóng chảy Quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng chất gọi nóng chảy Quá trình chuyển ngược lại từ thể lỏng sang thể rắn chất gọi đông đặc I Sự nóng ... nóng chảy xác định I Sự nóng chảy Đa số chất rắn: Khi nóng chảy => thể tích tăng Khi đông đặc => thể tích giảm Nhiệt độ nóng chảy chất rắn phụ thuộc áp suất bên Đối với chất thể tích tăng nóng chảy, ... 659 327 232 I Sự nóng chảy Nhiệt nóng chảy a Định nghĩa Nhiệt lượng cung cấp cho chất rắn trình nóng chảy gọi nhiệt nóng chảy chất rắn Muốn cho chất rắn chuyển từ thể rắn sang thể lỏng ta cần...
 • 63
 • 886
 • 5

Giáo án Vật lý 10 bài 38: Sự chuyển thể của các chất

Giáo án Vật lý 10 bài 38: Sự chuyển thể của các chất
... chảy đông đặc, bay ngưng tụ, sôi - Hướng dẫn: Xác định rõ trình - Làm tập 14 trang 202 SGK chuyển thể vật Hoạt động 5: Giao nhiệm vụ nhà VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ... Hoạt động Học sinh Trợ giúp Giáo viên - Thảo luận để giải thích tượng thí - Mô tả mô thí nghiệm hình nghiệm 38.4 - Nhận xét lượng hai trường hợp - Hướng dẫn: so sánh tốc độ bay ngưng tụ trường ... sánh tốc độ bay ngưng tụ trường hợp - Nêu khái niệm giới thiệu tính chất khô bão hoà - Trả lời C4 - Hướng dẫn: Xét số phân tử thể tích bão hoà thay đổi Hoạt động 2: Nhận biết sôi - Nhớ lại khái...
 • 4
 • 96
 • 0

hồ sơ dự thi dạy học tích hợp liên môn bài sự chuyển thể của các chất

hồ sơ dự thi dạy học tích hợp liên môn bài sự chuyển thể của các chất
... HỒ SƠ DẠY HỌC GỒM I Lựa chọn xây dựng chủ đề tích hợp II Phân công trách nhiệm III Xác định mục tiêu dạy học IV Xây dựng câu hỏi khung V Đối tượng dạy học học VI Thi t bị dạy học, học liệu ... thuộc ………… chất lỏng bay Đơn vị đo L ……………………… VII Xây dựng tiến trình dạy học cụ thể Dựa vào nục tiêu dạy học, phương tiện dạy học đối tượng dạy học xác định thi t kế tiến trình dạy học cụ thể sau: ... VII Xây dựng tiến trình dạy học cụ thể VIII Kiểm tra đánh giá IX Một số hình ảnh học tập kiểm tra học sinh HỒ SƠ DẠY HỌC CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP MƯA VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI MƯA I Lựa chọn xây dựng chủ...
 • 17
 • 914
 • 8

slide bài giảng tích hợp liên môn sự chuyển thể của các chất

slide bài giảng tích hợp liên môn sự chuyển thể của các chất
... Bài 38: SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CÁC CHẤT Ng tụ ng ng kế t Ng yh Ba Th ăn gh oa Khí Nóng chảy Rắn Lỏng Đông đặc I Sự nóng chảy Rắn Nóng chảy Đông đặc Lỏng Nhiệt ... 3: Nhiệt nóng chảy riêng chất rắn phụ thuộc yếu tố nào? A Nhiệt độ chất rắn áp suất bên B Bản chất nhiệt độ chất rắn C Bản chất chất rắn nhiệt độ áp suất bên D Bản chất chất rắn ... Nguyên nhân trình bay - Tốc độ bay phụ thuộc vào: + Nhiệt độ chất lỏng + Diện tích bề mặt chất lỏng + Áp suất khí sát phía bề mặt chất lỏng Khí VẬN DỤNG Câu Điều sau sai nói nhiệt nóng chảy?...
 • 10
 • 399
 • 3

Bài giảng bài sự chuyển thể của các chất vật lý 10 (5)

Bài giảng bài sự chuyển thể của các chất vật lý 10 (5)
... hiểu chuyển thể sáp Nến – Thể rắn Khi đốt cháy Nến - Thể lỏng Nến – Thể rắn Các chất chuyển từ thể rắn sang thể lỏng Quặng sắt Quặng sắt đƣợc nung chảy Các chất chuyển từ thể lỏng sang thể khí ... bốc thành khí Các chất từ thể khí chuyển thành thể lỏng Khí ni- tơ làm lạnh trở thành khí ni-tơ lỏng Điều kiện để chất chuyển từ thể sang thể khác? Các chất chuyển từ thể sang thể khác có điều ... kiện thích hợp nhiệt độ Sự chuyển thể chất dạng biến đổi lí học Bạn cần biết: Các chất tồn thể rắn, thể lỏng, thể khí Khi nhiệt độ thay đổi, số chất chuyển từ thể sang thể khác Ví dụ: Sáp, thuỷ...
 • 17
 • 301
 • 0

Bài giảng bài sự chuyển thể của các chất vật lý 10 (6)

Bài giảng bài sự chuyển thể của các chất vật lý 10 (6)
... ỏng - Sự nóng chảy trình chuyển trình chuyển thể đồng? OC chất từ thể rắn sang thể lỏng 659 Thiếc lỏng - Sự đông đặc trình chuyển OC Nhôm rắn 232 ngược từ thể lỏng sang thể rắn Thiếc rắn chất ... jun kilôgam (J/kg) II Sự bay Quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí (hơi) bề mặt chất lỏng gọi bay Quá trình chuyển từ thể khí (hơi) sang thể lỏng gọi ngưng tụ II Sự bay Thí nghiệm Kết quả: ... nào?độDẫn sôi chứng chất cụlỏng thể phụ thuộc áp suất chất khí bề mặt chất lỏng II Sự sôi Thí nghiệm Nhiệt hóa Công thức: Q  L.m Trong đó: L gọi nhiệt hóa riêng phụ thuộc chất chất lỏng bay Đơn...
 • 25
 • 270
 • 0

Thiết kế tiến trình hoạt động dạy học các kiến thức phần sự chuyển thể của các chất (sgk vật lý lớp 10 cơ bản )theo hướng phát huy tính tích cực, tự lực nhận thức của học sinh

Thiết kế tiến trình hoạt động dạy học các kiến thức phần sự chuyển thể của các chất (sgk vật lý lớp 10 cơ bản )theo hướng phát huy tính tích cực, tự lực nhận thức của học sinh
... văn thạc sĩ Thiết kế tiến trình hoạt động dạy học kiến thức phần Sự chuyển thể của chất ” (SGK Vật lí 10 bản) theo hƣớng phát huy tính tích cực, tự lực nhận thức của học sinh MỤC ĐÍCH ... pháp dạy học, khắc phục lối truyền thụ một chiều Phát huy phương pháp dạy học tích cực, sáng tạo, hợp tác; giảm thời gian giảng giải thuyết, tăng thời gian tự học, tự tìm hiểu cho học sinh ” ... Các phong cách học QUAN SÁT Suy ngẫm hoạt động đã thực HOẠT ĐỘNG Trải nghiệm ÁP DỤNG Hoạt động có hỗ trợ PHÂN TÍCH Suy nghĩ Hình 1.4: Các phong cách học của học sinh Ví dụ cụ thể Sự chuyển...
 • 149
 • 1,747
 • 3

skkn:day sự chuyển thể của các chất

skkn:day sự chuyển thể của các chất
... Quá trình bién đổi chất từ thể lỏng sang thể gọi bay Sự bay chất lỏng xảy nhiệt độ Vì chất lỏng nhiệt độ có phân tử có lợng đủ để thắng lực liên kết phân tử lớp mặt thoáng chất lỏng Do phân tử ... lấy phần nội thể ta làm nhiệt độ thể giảm xuống Nếu ta tiếp tục đun nóng chất lỏng nhằm tăng cờng hoá hơi, dật tới nhiệt độ sôi, trình hoá không xảy mặt chất lỏng, mà xảy toàn khối chất lỏng goi ... sôi Khi đun nóng chất lỏng, nhiệt độ tăng lên chủ yếu động phâm tử chất lỏng đạt đến giá trị lớn Trong trình sôi, nhiệt độ chất lỏng không thay đổi Năng lợng tiếp tục cung cấp cho chất lỏng liên...
 • 3
 • 478
 • 4

su chuyen the cua cac chat

su chuyen the cua cac chat
... ứng với áp su t bên xác định Nhiệt nóng chảy riêng chất rắn phụ thuộc vào yếu tố ? A Nhiệt độ chất rắn áp su t bên B Bản chất nhiệt độ chất rắn C Bản chất chất rắn, nhiệt độ áp su t D Bản ... chất lỏng ? Tại sao? -Áp su t khí (Hơi) sát phía bề mặt chất lỏng ? Tại sao? Câu không nói nóng chảy chất rắn ? A Nhiệt độ nóng chảy chất rắn kết tinh phụ thuộc vào áp su t bên B Chất rắn tinh ... nhiệt độ trình nóng chảy đông đặc? Ở áp su t chuẩn P= 760mmHg Dựa vào đồ thị mô tả nhận xét thay đổi nhiệt độ trình nóng chảy đông đặc thiếc Nhiệt độa(0C) Ở áp su t chuẩn P= 760mmHg Nhôm lỏng 6590C...
 • 15
 • 730
 • 4

Tiết 64: SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CÁC CHẤT

Tiết 64: SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CÁC CHẤT
... thời Như ngưng tụ xảy với s các em rút kết luận ? bay Nếu số phân tử chất lỏng thoát khỏi bề mặt chất lỏng nhiều ta gọi bay Nếu số phân tử chất lỏng thoát khỏi bề mặt chất lỏng số phân tử bay ... nhiều thí nghiệm loại chất khác người ta đưa kết luận sau * Mổi chất kết tinh (ứng với cấu trúc tinh thể ) có nhiệt độ nóng chảy không đổi xác định mổi áp suất cho trước * Các chất rắn vô định hình ... nghiệm cụ • thể , em quan thể từ lỏng sang khí ởra Qúa trình chuyển sát thí nghiệm rút bề Thí nghiệmNguyên nhân ? : lỏng gọi bay mặt xét ? nhậnthoáng chất bay ? dẫn đến • Quá trình chuiyển thể ngược...
 • 13
 • 609
 • 5

luận văn: THIÊT KÊ TIÊN TRÌ NH HOAT ĐÔNG DAY HOC CAC ́ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ KIÊN THỨC PHÂN “SỰ CHUYÊN THÊ CUA CAC CHÂT” ́ ́ ̀ ̣ ̉ ̉ ̉ ́ ́ (SGK VÂT LÍ 10 CƠ BAN) THEO HƢƠNG PHAT HUY TÍ NH ̣ ̉ ́ ́ TÍCH CỰC, TỰ LỰC NHÂN THỨC CUA HOC SINH pot

luận văn: THIÊT KÊ TIÊN TRÌ NH HOAT ĐÔNG DAY HOC CAC ́ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ KIÊN THỨC PHÂN “SỰ CHUYÊN THÊ CUA CAC CHÂT” ́ ́ ̀ ̣ ̉ ̉ ̉ ́ ́ (SGK VÂT LÍ 10 CƠ BAN) THEO HƢƠNG PHAT HUY TÍ NH ̣ ̉ ́ ́ TÍCH CỰC, TỰ LỰC NHÂN THỨC CUA HOC SINH pot
... (SGK VÂT LÍ 10 BAN) THEO HƢƠNG PHAT HUY TÍ NH ̣ ̉ ́ ́ TÍCH CỰC, TƢ LƢC NH N THƢC CUA HOC SINH ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ̣ Chuyên nganh: Lí luận và phƣơng pháp dạy học Vât lí ̀ ̣ Mã sô: 60.14 .10 ́ ... đƣơc ̣ ̃ ̀ ̉ ̀ ̣ ̣ ̀ ̉ ̉ ̣ ̣ dạy một kiến thức cụ thê c) Thiêt tiên trì nh hoat đông day hoc cu thê ́ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ Thiêt tiên trì nh hoat đông day hoc môt kiên thƣc cu thê la ... gian đ ̉ HS ́ làm việc tại các góc 1.5 THIÊT KÊ TIÊN TRÌ NH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VẬT LÍ ́ ́ ́ * Sƣ cân thiêt cua viêc thiêt tiên trì nh hoat đông day hoc ̣ ̀ ́ ̉ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ Nh ...
 • 149
 • 645
 • 1

Vật lý lớp 10 căn bản - SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CÁC CHẤT pptx

Vật lý lớp 10 căn bản - SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CÁC CHẤT pptx
... - Nhớ lại khái niệm bay - Nêu câu hỏi giúp HS ôn tập ngưng tụ - Hướng dẫn: Xét phân tử chất - Thảo luận để giải thích nguyên lỏng phân tử gần bề mặt nhân bay ngưng tụ chất lỏng - Trả lời C2 - ... Trợ giúp Giáo viên - Đọc SGK, tìm hiểu ứng dụng - Lưu ý đặc điểm nóng chảy đông đặc, bay trình ngưng tụ, sôi - Làm tập 14 trang 202 SGK - Hướng dẫn: Xác định rõ trình chuyển thể vật Hoạt động ( ... thiệu tính chất khô bão hoà - Trả lời C4 - Hướng dẫn: Xét số phân tử thể tích bão hoà thay đổi Hoạt động ( phút): Nhận biết sôi Hoạt động Học sinh Trợ giúp Giáo viên - Nhớ lại khái niệm sôi - Nêu...
 • 7
 • 816
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giáo an điện tử vật lý 10 bài 38 sự chuyển thể của các chấtbài giảng sự chuyển thể của các chất lớp 5bài giảng sự chuyển thể của các chấtbài tập sự chuyển thể của các chấtbài tập về sự chuyển thể của các chấtbài giảng điện tử sự chuyển thể của các chấtgiáo án bài sự chuyển thể của các chấtbài tập vật lý 10 về sự chuyển thể của các chấtsự chuyển thể của các chấtgiáo án sự chuyển thể của các chấtsự chuyển thể của các chất violetsu chuyen the cua cac chat long sang ran long sang khi khi sang ran dieu kien de say ra qua trinh chuyen thechủ đề xxvii sự chuyển thể của các chấtbài giảng sự chuyển thể của chấtbai soan su chuyen the cua chatTÌM HIỂU HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ SAN THÀNG, THÀNH PHỐ LAI CHÂU, TỈNH LAI CHÂUMột số biện pháp giáo dục đạo đức học sinh ở trường THCS thuỷ an đông triều QNBá GA NGỮ văn 9 HKI 2014 201ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH TRONG Y TẾĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Y TẾBài 5. Tây NguyênCau hoi trac nghiem tin hoc van phong thi viên chức giáo dụcĐề thi phóng vấn viên chức GV THCS7 thủy phân peptit trong môi trường axit (16)5 thủy phân peptit bởi enzim (14)Diễn ngôn về người phụ nữ trong các tác phẩm văn học việt namly thuyet peptit HAYMột sô “ câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận phần quang hình lớp 9”chuyen de van hoc dia phuongGiao an anh 7 tuan 8Giao an anh 9 tuan 8, 9unit 4 e6 c1 3 HUE2ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KINH TẾ BẢO HIỂME7 unit 14ReadTVgiao án đai so 8 học ki i