Bài 12 sai số trong thí nghiệm thực hành

Bài 12: SAI SỐ TRONG THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH potx

Bài 12: SAI SỐ TRONG THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH potx
... thị số, ghi số liệu -Lặp lại thí nghiệm vài lần với khoảng cách NQ khác -Xử lí số liệu tính gia tốc rơi tự + Bao quát toàn lớp học, theo +Làm thí nghiệm xong, thu dọn dụng cụ dõi HS làm TN thí nghiệm ... đưa phương án tiến hành thí nghiệm đáp ứng yêu cầu thực hành +Gợi ý, dẫn dắt HS dùng phương án khả thi +Nêu kết luận phương án khả thi Hoạt động ( phút):Tiến hành làm thực hành Hoạt động Học ... +Chuẩn bị số thí nghiệm ảo đo gia tốc rơi tự +Chuẩn bị số câu hỏi trắc nghiệm có liên quan tới học 3/TIẾN TRÌNH DẠY, HỌC Hoạt động ( phút): Cơ sở lí thuyết xây dựng phương án tiến hành thí nghiệm...
 • 5
 • 332
 • 0

Bài 11. SAI SỐ TRONG THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH pot

Bài 11. SAI SỐ TRONG THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH pot
... Tính sai số ghi kết đo lường -Sai số tổng: (a + b) = a = b - Sai số tỉ đối - Ghi kết quả :số CSCN kết không nhiều số CSCN kiện xác e) Hạn chế sai số -Trong thực nghiệm vật lí có sai số, cần ... hệ thống sai số ngẫu nhiên d) Số chữ số có nghĩa (CSCN) số CSCN số tất chữ số khác Số 13,1 có CSCN Số 13,10 có CSCN Số 1,30.103 có 3CSCN Số chữ số có nghĩa nhiều cho biết kết có sai số nhỏ (độ ... ltb + l b) Các loại sai số thường dùng * Sai số tuyệt đối : l = (lmaclmin)/2 * Sai số tỉ đối: l/ltb (%) c) Phân loại sai số theo nguên nhân *Saisố hệ thống: Là loại sai số có tính quy luật...
 • 10
 • 961
 • 6

Bài 11: SAI SỐ TRONG THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH pot

Bài 11: SAI SỐ TRONG THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH pot
... phút): Sai số đo lường Hoạt động Học sinh Trợ giúp Giáo viên +Đọc SGK, tìm hiểu sai số, loại +Yêu cầu HS đọc SGK sai số, nguyên nhân cách hạn chế sai +Hướng dẫn HS tìm hiểu sai số số, loại sai số ... hạn chế sai số +Nêu câu hỏi sai số +Trả lời câu hỏi sai số +Nhận xét câu trả lời +Hoạt động nhóm: Thực hành đo tính +Tổ chức hoạt động nhóm sai số đại lượng +Yêu cầu HS đo tính loại sai số đại ... cẩn thận, tỉ mỉ, quen quan sát, tôn trọng thực tế khách quan, trung thực học tập +Tiếp tục hình thành phát triển ý thức cộng đồng hoạt động nhóm thí nghiệm 2/CHUẨN BỊ 2.1.Giáo viên +Các câu hỏi,...
 • 5
 • 313
 • 0

Bài 11. SAI SỐ TRONG THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH doc

Bài 11. SAI SỐ TRONG THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH doc
... Tính sai số ghi kết đo lường -Sai số tổng: (a + b) = a = b - Sai số tỉ đối - Ghi kết quả :số CSCN kết không nhiều số CSCN kiện xác e) Hạn chế sai số -Trong thực nghiệm vật lí có sai số, cần ... hệ thống sai số ngẫu nhiên d) Số chữ số có nghĩa (CSCN) số CSCN số tất chữ số khác Số 13,1 có CSCN Số 13,10 có CSCN Số 1,30.103 có 3CSCN Số chữ số có nghĩa nhiều cho biết kết có sai số nhỏ (độ ... 1mm có sai số đo dụng cụ 0,5mm *Sai số ngẫu nhiên: Là loại sai số tác động ngẫu nhiên gây nên Ví dụ: Người ta bấm đồng hồ đo thời gian sớm hay muộn gây sai số Sai số l mục a) bao gồm sai số hệ...
 • 11
 • 1,640
 • 15

Bài 11: SAI SỐ TRONG THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH pps

Bài 11: SAI SỐ TRONG THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH pps
... phút): Sai số đo lường Hoạt động Học sinh Trợ giúp Giáo viên +Đọc SGK, tìm hiểu sai số, loại +Yêu cầu HS đọc SGK sai số, nguyên nhân cách hạn chế sai +Hướng dẫn HS tìm hiểu sai số số, loại sai số ... hạn chế sai số +Nêu câu hỏi sai số +Trả lời câu hỏi sai số +Nhận xét câu trả lời +Hoạt động nhóm: Thực hành đo tính +Tổ chức hoạt động nhóm sai số đại lượng +Yêu cầu HS đo tính loại sai số đại ... án thí nghiệm, cách phán đoán lựa chọn phương án thí nghiệm tạo tiền đề cho việc hình thành khả sáng tạo phương án thí nghiệm khả thi 1.3.Thái độ +Hiểu đặt trưng môn vật lí môn khoa học thực nghiệm...
 • 5
 • 1,184
 • 3

Sai so trong thi nghiem thuc hanh

Sai so trong thi nghiem thuc hanh
... l1 + l2 + + ln l≈l = n Sai số l1 l l − ∆l l lmax − lmin ∆l = l2 l + ∆l l = l ± ∆l 2,5cm 2,50cm 1,230 1,23 1,012 0,0012...
 • 7
 • 487
 • 1

SAI SỐ TRONG THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH

SAI SỐ TRONG THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH
... Tính sai số ghi kết đo lường -Sai số tổng: (a + b) = a = b - Sai số tỉ đối - Ghi kết quả :số CSCN kết không nhiều số CSCN kiện xác e) Hạn chế sai số -Trong thực nghiệm vật lí có sai số, cần ... hệ thống sai số ngẫu nhiên d) Số chữ số có nghĩa (CSCN) số CSCN số tất chữ số khác Số 13,1 có CSCN Số 13,10 có CSCN Số 1,30.103 có 3CSCN Số chữ số có nghĩa nhiều cho biết kết có sai số nhỏ (độ ... ltb + l b) Các loại sai số thường dùng * Sai số tuyệt đối : l = (lmaclmin)/2 * Sai số tỉ đối: l/ltb (%) c) Phân loại sai số theo nguên nhân *Saisố hệ thống: Là loại sai số có tính quy luật...
 • 10
 • 434
 • 1

SAI SỐ TRONG THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH pptx

SAI SỐ TRONG THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH pptx
... lường -Sai số tổng: (a + b) = a = b - Sai số tỉ đối - Ghi kết quả :số CSCN kết không nhiều số CSCN kiện xác e) Hạn chế sai số -Trong thực nghiệm vật lí có sai số, cần có gắng hạn chế sai số ngẫu ... Số chữ số có nghĩa (CSCN) số CSCN số tất chữ số khác Số 13,1 có CSCN Số 13,10 có CSCN Số 1,30.103 có 3CSCN Số chữ số có nghĩa nhiều cho biết kết có sai số nhỏ (độ xác cao) đ) Tính sai số ghi ... *Sai số ngẫu nhiên: Là loại sai số tác động ngẫu nhiên gây nên Ví dụ: Người ta bấm đồng hồ đo thời gian sớm hay muộn gây sai số Sai số l mục a) bao gồm sai số hệ thống sai số ngẫu nhiên d) Số...
 • 12
 • 578
 • 0

Dạng trắc nghiệm sai số trong thí nghiệm thực hành ( Luyện thi THPT quốc gia môn Vật Lý )

Dạng trắc nghiệm sai số trong thí nghiệm thực hành ( Luyện thi THPT quốc gia môn Vật Lý )
... d = 0,02 (m)  0,82% Tốc độ truyền sóng sợi dây AB A v = 2(m/s)  0,02 (m/s) B v = 4(m/s)  0,01 (m/s) C v = 4(m/s)  0,03 (m/s) D v = 2(m/s)  0,04 (m/s) Câu 18: Một học sinh làm thí nghiệm đo ... n (n  5)  A  n Sai số tuyệt đối trung bình:  (VL 10 CB) _   A  A (n< 5) Max  ̶ _   A   A  A /  Sai số tuyệt đối phép đo:  A max  A  A   (VL 10 CB) (VL 10 NC) A (% ) A ̶ Sai ... tốc trọng trường nơi đặt lắc đơn A 9,899 (m/s 2)  0,142 (m/s 2) B 9,988 (m/s 2)  0,144 (m/s 2) C 9,899 (m/s 2)  0,275 (m/s 2) D 9,988 (m/s 2)  0,277 (m/s 2) Câu 15: Một học sinh dùng cân đồng hồ bấm...
 • 18
 • 269
 • 0

SAI SỐ TRONG THÍ NGHIỆM VẬT LÝ pot

SAI SỐ TRONG THÍ NGHIỆM VẬT LÝ pot
... thống số ? + Sai số ngẫu nhiên -Nguyên nhân dẫn đến có sai số ? - Nguyên nhân cách hạn chế sai số - Như gọi chữ số có nghĩa? - Chữ số có nghĩa số không nằm - Muốn tính sai số ta làm nào? sau số ... động 1: Sai số đo lường.(15phút) HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN - Đọc SGK, tìm hiểu sai số, - GV -Yêu cầu HS đọc SGK - Các loại sai số - Sai số đâu sinh ra,có loại sai + sai số hệ ... Ghi kết ? nằm trước tất chữ số khác trước - Bằng cách ta hạn dấu phẩy chế sai số ? - Trình bày cách đo tính sai số - Nhận xét vàđánh giá câu trã lời HS - Hạn chế sai số cách lựa chọn dụng cụ có...
 • 5
 • 500
 • 1

cải tiến một số bộ thí nghiệm thực hành trong chương trình vật lí trung học phổ thông

cải tiến một số bộ thí nghiệm thực hành trong chương trình vật lí trung học phổ thông
... án thí nghiệm thực hành 24 1.2.6 Hệ thống thí nghiệm thực hành chương trình Vật trung học phổ thông .25 1.2.7 Những thuận lợi khó khăn dạy học thí nghiệm thực hành Vật chương ... đề thí nghiệm thực hành Vật [7] 1.2.1 Đặc điểm vai trò thí nghiệm thực hành dạy học Vật Thí nghiệm thực hành loại thí nghiệm HS thực phòng thí nghiệm hướng dẫn trực tiếp GV Ở loại thí nghiệm ... trường trung học phổ thông thí nghiệm thực hành sau: thực hành khảo sát chuyển động thẳng dùng cần rung điện, thực hành học, thực hành nhiệt học, thực hành tĩnh điện, thực hành điện từ, thực hành...
 • 116
 • 342
 • 0

Cải tiến một số bộ thí nghiệm thực hành trong chương trình vật lí trung học phổ thông

Cải tiến một số bộ thí nghiệm thực hành trong chương trình vật lí trung học phổ thông
... án thí nghiệm thực hành 24 1.2.6 Hệ thống thí nghiệm thực hành chương trình Vật trung học phổ thông .25 1.2.7 Những thuận lợi khó khăn dạy học thí nghiệm thực hành Vật chương ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH - Trần Nguyễn Nam Bình CẢI TIẾN MỘT SỐ BỘ THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÍ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ... 2.5.2 Hiệu cải tiến .90 2.6 Kết luận chương 91 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT MỞ RỘNG MỘT SỐ THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÍ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 92 3.1 Đo hệ số ma sát...
 • 20
 • 182
 • 0

SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH ẢO TRONG ĐÀO TẠO NGHỀ

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH ẢO TRONG ĐÀO TẠO NGHỀ
... khuụn dp v cũn non yu nc ta - Trong ging dy vt i cng: Cụng trỡnh "Phũng thớ nghim vt ý i cng o" b mụn Vt Tin hc thuc Vin vt K thut Học viên: Nguyễn Long Khánh Luận văn tốt nghiệp 2009 Website: ... cú mt thuyt tng quan v mụ hỡnh núi chung, m ch cú nhng thuyt c xõy dng cho tng loi mụ hỡnh Theo cỏc c s thuyt ny, cú th phõn mụ hỡnh lm loi sau: ( ) Mụ hỡnh thc th (mụ hỡnh vt lý) "Mụ ... tng" [15, Tr.170] Vớ d nh mụ hỡnh ng c t trong, mụ hỡnh dao ng Nhỡn chung mụ hỡnh vt thng c dựng quỏ trỡnh thc nghim Học viên: Nguyễn Long Khánh Luận văn tốt nghiệp 2009 Website: http://www.docs.vn...
 • 129
 • 608
 • 1

xây dụng và sử dụng thí nghiệm thực hành ảo trong đào tạo nghề. ứng dụng xây dựng một số thí nghiệm thực hành ảo trong chương trình dạy nghề cơ khí động lực

xây dụng và sử dụng thí nghiệm thực hành ảo trong đào tạo nghề. ứng dụng xây dựng một số thí nghiệm thực hành ảo trong chương trình dạy nghề cơ khí động lực
... vi ngi dựng v cú giao din thõn thin vi ngi dựng" [13, tr.20] nh ngha ny cha thc s khỏi quỏt, hn na c s lớ lun v thc tin cho vic xõy dng v s dng thớ nghim o cng cha c cp mt cỏch sõu sc - Trong ... THC HNH O TRONG O TO NGH C KH NG LC 81 2.2.1 Nguyờn tc s dng TNTH o o to ngh 82 2.2.2 Quy trỡnh s dng TNTH o o to ngh 84 2.3 XY DNG MT S BI TH NGHIM THC HNH O TRONG CHNG ... thc trng s dng mụ phng DH CHNG XY DNG V S DNG TH NGHIM THC HNH O TRONG O TO NGH NG DNG XY DNG V S DNG MT S TH NGHIM THC HNH O TRONG CHNG TRèNH DY NGH C KH NG LC Học viên: Nguyễn Long Khánh Luận...
 • 128
 • 546
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tính toán sai số trong thí nghiệmbài làm báo cáo các thí nghiệm thực hành hóa vô cưxác định các hình thức tổ chức dạy học trong thí nghiệm thực hành 1 3 18xác định các phương pháp dạy học tích cực sử dụng trong thí nghiệm thực hành 8 9 20xây dựng một số bài thí nghiệm thực hành ảo trong chương trình dạy nghề điện ô tô trình độ cao đẳng nghềxây dựng một số bài thí nghiệm thực hành ảo trong chương trình dạy nghề cơ khí động lực trình độ trung cấp nghềđề xuất một số ý tưởng thiết kế một số bài thí nghiệm thực hành vật lý ảo sử dụng phần mềm flash mx trong dạy học thí nghiệm các bài động học và định luật newton lập trình thí nghiệm ảocơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng và sử dụng thí nghiệm thực hành ảo trong đào tạo nghềcơ sở lý luận của việc xây dựng và sử dụng thí nghiệm thực hành ảo trong đào tạo nghềcơ sở thực tiễn của việc xây dựng và sử dụng thí nghiệm thực hành ảo trong đào tạo nghềxây dụng và sử dụng thí nghiệm thực hành ảo trong đào tạo nghề ứng dụng xây dựng một số thí nghiệm thực hành ảo trong chương trình dạy nghề điện ôtôthiết kế quá trình dạy học nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo khi dạy một số bài thí nghiệm thực hành vật lý ở trường thpt ban khoa học tự nhiêntiến trình dạy học một số bài thí nghiệm thực hành vật lý ở trường thpt 1 2 3xây dụng và sử dụng thí nghiệm thực hành ảo trong đào tạo nghề ứng dụng xây dựng một số thí nghiệm thực hành ảo trong chương trình dạy nghề cơ khí động lựcnghiên cứu xây dựng một số bài thí nghiệm thực hành vật lý ảo hỗ trợ việc dạy và học phần các bài động học và định luật newtonChủ tịch hồ chí minh nói về người làm công tác tổ chứcChủ tịch hồ chí minh nói về vai tròHCM voi CNMarx leninChủ tịch hồ chí minh nói về đảng viênChủ tịch hồ chí minh nói về đảngChủ tịch hồ chí minh nói về phương thức lãnh đạo của đảngĐOÀN THANH NIÊN CỘNG sản hồ CHÍ MINHNhận thức khái niệmPhép dùng người của chủ tịch hồ chí minhTầm nhìn sáng tạo của hồ chí minh khi tiếp nhận học thuyếtTư tưởng hồ chí minh về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sauVan hoa nam boVăn hóa là nền tảng tinh thần của xã hộiVăn hoá mặc việt nam truyền thống7 thiet ke huong doi tuong9 hamvaloptemplateGiao an mon the duc lop 4 hay da suathuy (1)giao an bai nha ba ngoaiỨNG DỤNG VSV TRONG CNTPGiới thiệu phần mềm Quản lý văn bản