Bài 8 chuyển động tròn đều tốc độ dài và tốc độ góc

Bài 8: Chuyển động tròn đều. Tốc độ dài, tốc đọ góc - nâng cao

Bài 8: Chuyển động tròn đều. Tốc độ dài, tốc đọ góc - nâng cao
... hỏi trắc nghiệm Câu 1: Chuyển động vật chuyển động tròn a Chuyển động lắc đồng hồ b Chuyển động mắt xích xe đạp c Chuyển động đầu van xe đạp người ngồi xe, xe chạy d Chuyển động đầu van xe đạp mặt ... sai Chuyển động tròn có đặc điểm sau a Quỹ đạo đường tròn b Véc tơ vận tốc không đổi c Tốc độ góc không đổi d Tốc độ dài tỉ lệ với tốc độ góc THPT Cm Bỏ Thc Bài toán Bài toán Một xe đạp chuyển động ... đường tròn bán kính100m Xe chạy vòng hết phút a.Tỡm tốc độ dài xe b Biểu diễn véctơ vận tốc xe thời điểm bất k THPT Cm Bỏ Thc Bài toán Theo trên: chuyển động tròn tốc độ dài vật không đổi tốc độ...
 • 12
 • 1,565
 • 9

Bài 8.CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU TỐC ĐỘ DÀI TỐC ĐỘ GÓC pptx

Bài 8.CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU TỐC ĐỘ DÀI VÀ TỐC ĐỘ GÓC pptx
... (8.1) t Hoạt động 3( phút):Tìm hiểu vectơ vận tốc chuyển động tròn Hướng dẫn GV Hoạt động HS -Cho HS đọc SGK -Đọc phần chuyển định nghĩa Vectơ vận tốc chuyển động tròn động tròn Tốc độ dài SGK.Lấy ... *Chuyển động tròn chất điểm cung tròn -Đặt điểm vectơ có độ dài -Nhận xét trả lời vận tốc chuyển khoảng thời gian tùy ý -Hướng dẫn HS so động tròn đều? tốc độ Gọi s độ dài cung tròn dài? chất ... SGK Tốc độ góc Liên hệ tốc Xem hình H8.4 trả độ góc tốc độ dài -Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi :Tốc độ lời câu hỏi Khi chất điểm góc đơn vị tốc độ cung tròn M0M = s bán kính -Hướng dẫn HS tìm góc...
 • 7
 • 561
 • 1

Bài 8: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU- TỐC ĐỘ DÀI TỐC ĐỘ GÓC pdf

Bài 8: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU- TỐC ĐỘ DÀI VÀ TỐC ĐỘ GÓC pdf
... véc tơ vận tốc - Nhận xét trả lời chuyển động tròn đều? Tốc độ dài? - Hướng dẫn HS so sánh - Trả lời câu hỏi C1 - So sánh với véc tơ vận tốc chuyển động thẳng? Hoạt động ( phút): Hoạt động Học ... xét kết dạy - Ghi nhận kiến thức: Chuyển động tròn đều; véc tơ vận tốc, chu kì, tần số, tốc độ dài, tốc độ góc, mối liên hệ đại lượng Hoạt động ( phút): Hoạt động Học sinh Trợ giúp Giáo viên - ... thức liên - So sánh tốc độ góc tốc độ dài? hệ, vận dụng để đổi đơn vị - Tìm mối liên hệ tốc độ góc với - Cho HS đọc SGk tốc độ dài? - Hướng dẫn HS tìm công thức liên - Đổi rad độ? hệ - Đọc phần...
 • 4
 • 288
 • 0

Bài 8.CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU TỐC ĐỘ DÀI TỐC ĐỘ GÓC docx

Bài 8.CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU TỐC ĐỘ DÀI VÀ TỐC ĐỘ GÓC docx
... Hoạt động 3( phút):Tìm hiểu vectơ vận tốc chuyển động tròn Hướng dẫn GV Hoạt động HS Nội dung -Cho HS đọc SGK -Đọc định nghĩa Vectơ vận tốc chuyển phần chuyển động tròn động tròn Tốc độ dài SGK.Lấy ... tiễn? *Chuyển động tròn chất điểm cung -Nêu câu hỏi -Đặt điểm tròn độ dài vectơ vận tốc khoảng thời gian chuyển động tròn tùy ý -Nhận xét trả lời đều? tốc độ dài? Gọi s độ dài cung tròn mà -Hướng ... đọc SGK -Đọc phần SGK Tốc độ góc Liên hệ tốc Xem hình H8.4 trả độ góc tốc độ dài lời câu hỏi :Tốc độ -Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi góc đơn vị tốc độ góc gì? Khi chất điểm cung tròn M0M = s bán kính...
 • 10
 • 198
 • 0

Bài 8: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU- TỐC ĐỘ DÀI TỐC ĐỘ GÓC docx

Bài 8: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU- TỐC ĐỘ DÀI VÀ TỐC ĐỘ GÓC docx
... xét kết dạy - Ghi nhận kiến thức: Chuyển động tròn đều; véc tơ vận tốc, chu kì, tần số, tốc độ dài, tốc độ góc, mối liên hệ đại lượng Hoạt động ( phút): Hoạt động Học sinh Trợ giúp Giáo viên - ... tơ độ dời, véc tơ vận tốc trung bình - Sưu tầm tranh chuyển động cong, chuyển động tròn TIẾN TRÌNH DẠY, HỌC Hoạt động ( phút): Hoạt động Học sinh Trợ giúp Giáo viên - Nêu đặc điểm véc tơ độ dời, ... trả lời câu hỏi góc gì? - Hướng dẫn HS tìm công thức liên - So sánh tốc độ góc tốc độ dài? hệ, vận dụng để đổi đơn vị - Tìm mối liên hệ tốc độ góc với - Cho HS đọc SGk tốc độ dài? - Hướng dẫn...
 • 5
 • 217
 • 0

Tiết 8+9 Bài 5 CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU (mới ) CB

Tiết 8+9 Bài 5 CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU (mới ) CB
... Bài Quan sát chuyển động điểm đu quay , Cho nhận xét ? I.ĐỊÄNH NGHĨA CHUYỂN Chuyển động tròn ĐỘNG TRÒN Là chuyển động có quỷ đạo đường tròn TỐc độ trung ĐỘNG TRÒN Tốc độ trung ... M1 A x CHUYỂN Đònh nghóa : ĐỘNG TRÒN ĐỀU Chuyển động tròn chuyển động có quỷ đạo đường tròn có tốc độ trung bình cung tròn II TỐC ĐỘ DÀI VÀ TỐC ĐỘ GÓC 1.Tốc độ dài Gọi ∆S độ d cung tròn vật ... ∆S r1 M1 A x 2.VECTƠ vận tốc chuyển động tròn Vectơ vận tốc chất điểm chuyển động tròn có : M2 r2 O ϕ v ∆S r1 M1 A x VECTƠ VẬN TỐC CỦA CHẤT ĐIỂM TRONG CHUYỂN ĐỘNG TRÒN − Điểm đặt : điểm vật r...
 • 19
 • 349
 • 1

Vật lý 10 nâng cao - CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU TỐC ĐỘ DÀI TỐC ĐỘ GÓC pot

Vật lý 10 nâng cao - CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU TỐC ĐỘ DÀI VÀ TỐC ĐỘ GÓC pot
... vận tốc chuyển phần chuyển động tròn động tròn Tốc độ dài SGK.Lấy -Nêu câu hỏi ví dụ thực tiễn? - ặt -Nhận xét trả lời điểm *Chuyển động tròn chất điểm cung tròn độ dài vectơ vận tốc khoảng ... cong, chuyển động tròn Gợí ý ứng dụng CNTT - GV soạn câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra cũ cố giảng - -Mô chuyển động tròn Sưu tầm đoạn video chuyển động cong ,chuyển động tròn A TỔ CHỨC HOẠT CÁC HOẠT ĐỘNG ... - Các ví dụ chuyển động cong, chuyển động tròn - Hình vẽ H 8.2 H 8.4 Mô hình chuyển động tròn (đồng hồ) Học sinh - Ôn vectơ độ dời, vectơ vận tốc trung bình - Sưu tầm tranh vẽ chuyển động...
 • 10
 • 1,747
 • 3

CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU TỐC ĐỘ DÀI TỐC ĐỘ GÓC pdf

CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU TỐC ĐỘ DÀI VÀ TỐC ĐỘ GÓC pdf
... Hoạt động 3( phút):Tìm hiểu vectơ vận tốc chuyển động tròn Hướng dẫn GV Hoạt động HS -Cho HS đọc SGK -Đọc phần chuyển định động Nội dung nghĩa Vectơ vận tốc chuyển tròn động tròn Tốc độ dài SGK.Lấy ... dụ chuyển động cong, chuyển động tròn - Hình vẽ H 8.2 H 8.4 Mô hình chuyển động tròn (đồng hồ) Học sinh - Ôn vectơ độ dời, vectơ vận tốc trung bình - Sưu tầm tranh vẽ chuyển động cong, chuyển động ... dài SGK.Lấy *Chuyển động tròn ví dụ thực tiễn? chất điểm cung tròn -Nêu câu hỏi -Đặt điểm vectơ có độ dài vận tốc chuyển khoảng thời gian tùy ý động tròn đều? tốc độ Gọi s độ dài cung tròn mà -Nhận...
 • 11
 • 316
 • 0

Bài 5: Chuyển động tròn đều

Bài 5: Chuyển động tròn đều
... TRONG CHUYỂN ĐỘNG TRÒN / Mối liên hệ vận tốc dài vận tốc góc chuyển động tròn : ∆S − Ta có : v = ∆t − Mà ∆S = R ∆ϕ ⇒ v = R ∆ϕ ∆t ⇒ V = ω.R IV CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU / Đònh nghóa : Chuyển động tròn chuyển ... ĐIỂM TRONG CHUYỂN ĐỘNG TRÒN Vectơ vận tốc chất điểm chuyển động tròn có : − Điểm đặt : điểm vật − Phương : trùng với phương tiếp tuyến đường tròn − Chiều : trùng với chiều chuyển động tròn ∆S − ... vectơ gia tốc chuyển động thẳng ? Bài I XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CỦA MỘT CHẤT ĐIỂM TRONG CHUYỂN ĐỘNG TRÒN Vò trí chất điểm M đường tròn xác đònh vectơ tia kẻ từ tâm O đường tròn đến điểm M đường tròn có độ...
 • 20
 • 803
 • 2

Tiet 9 & 10 - Bai 5. Chuyen dong tron deu

Tiet 9 & 10 - Bai 5. Chuyen dong tron deu
... vật HS: f = , có đơn vị Hz T 1s GV: Hồn thành u cầu C5 HS: - Trong T(s) vật quay ω f = = vòng T 2π - Trong CĐ tròn tốc độ dài cho - Trong 1(s) vật quay f Đơn vị tần số Hz biết tốc độ CĐ khơng ... vị s thời gian để vật vòng GV: Hồn thành u cầu C4 HS: - Trong 1(s) bán kính OM 2π qt góc ω (rad) T= - Nếu chu kì cho biết thời gian vật - Trong T(s) bán kính OM qt ω quay vòng đại lượng góc 2π ... thức đơn vị thời gian đại lượng khơng đổi nào? b Đơn vị đo tốc độ góc - Trong ∆t quay ∆α - Trong đvtg quay ∆α = 1rad; ∆t = 1s - GV thơng báo khái niệm tốc độ góc ω ⇒ ω = 1rad/s góc CĐ tròn Chú ý:...
 • 4
 • 371
 • 5

Tiêst 8: Chuyển động tròn đều

Tiêst 8: Chuyển động tròn đều
... hệ tốc độ dài tốc độ góc Chuyển động tròn chuyển động có quỹ đạo tròn, có tốc độ trung bình cung tròn M’ M ∆s Tiết I Định nghĩa Chuyển động tròn Tốc độ trung bình CĐ tròn II Tốc độ dài tốc độ ... CĐ tròn Tốc độ góc Chu kì, tần số a ĐN đơn vị b Chu kì c Tần số d Liên hệ tốc độ dài tốc độ góc Chuyển động tròn chuyển động có quỹ đạo đường tròn Ví dụ? Tiết I Định nghĩa Chuyển động tròn ... bình = Độ dài cung tròn mà vật Thời gian chuyển động Tiết I Định nghĩa Chuyển động tròn Tốc độ trung bình CĐ tròn tròn II Tốc độ dài tốc độ góc Tốc độ dài Véc tơ vận tốc CĐ tròn Tốc độ góc Chu...
 • 14
 • 335
 • 3

Bài 5 : CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU

Bài 5 : CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU
... BÀI 5: 5: GHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU BÀI GHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU BÀI : CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU I Định nghĩa : 1 .Chuyển động tròn: I Định nghĩa : 1 .Chuyển động tròn : - Định nghĩa : Chuyển động tròn chuyển ... : ∆ s v= ∆ t C2? Trong chuyển động tròn ,tốc độ dài vật không đổi BÀI : CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU I Định nghĩa : 1 .Chuyển động tròn: 2.Tốc độ trung bình chuyển động tròn : 3 .Chuyển động tròn đều: ... BÀI : CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU I Định nghĩa : 1 .Chuyển động tròn: 2.Tốc độ trung bình chuyển động tròn : 3 .Chuyển động tròn đều: II.Tốc độ dài tốc độ góc: 1.Tốc độ dài: 2.Vectơ vận tốc chuyển động...
 • 15
 • 297
 • 0

Bài giảng CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU HAY

Bài giảng CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU HAY
... Chuyển động tròn gì? 2.Tốc độ trung bình chuyển động ∆s M1 vtb = tròn ∆t M1M2 M Quãng đường M2 ⇔ Cung tròn Chuyển động tròn 3 .Chuyển động tròn gì? • Chuyển động tròn chuyển động có quỹ đạo tròn ... NGHIỆM CÂU 1: CHUYỂN ĐỘNG NÀO CỦA VẬT DƯỚI ĐÂY LÀ CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU? a Chuyển động lắc đồng hồ b Chuyển động quay bánh xe ô tô vừa khởi hành c Chuyển động mắt xích xe đạp d Chuyển động quay điểm ... Chuyển động mũi kim đồng hồ CÁC VÍ DỤ Chuyển động ghế đu quay CÁC VÍ DỤ Chuyển động điểm trái đất trái đất tự quay CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU I.ĐỊNH NGHĨA II.TỐC ĐỘ DÀI VÀ TỐC ĐỘ GÓC I.ĐỊNH NGHĨA Chuyển...
 • 24
 • 379
 • 4

bài 5. chuyển động tròn đều

bài 5. chuyển động tròn đều
... Bài Chuyển động điểm đu quay cđ tròn I ĐỊNH NGHĨA Chuyển động tròn SGK Tốc độ trung bình Tốc độ trung bình Độ dài cung tròn mà vật = Thời gian chuyển động Chuyển động tròn Đònh nghóa ... ĐỘ DÀI VÀ TỐC ĐỘ GĨC 1.Tốc độ dài ∆s v= ∆t Trong chuyển động tròn ,tốc độ dài vật khơng đổi M2 ∆S M1 r ∆α O C2: Một xe đạp chuyển động tròn đường tròn bán kính 100m Xe chạy vòng hết phút Tính tốc ... = = 5, 23 t 120 s Véc tơ vận tốc chuyển động tròn r ∆s uu u r r ∆S v= ∆t v r ∆s : Vectơ độ dời Vectơ vận tốc chuyển động tròn ln có phương tiếp tuyến với đường tròn quỹ đạo r O M2 M1 3.TỐC ĐỘ...
 • 17
 • 939
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: véc tơ vận tốc trong chuyển động tròn đều tốc độ dàichuyển động tròn đều tốc độ dài và tốc độ gócbai tap chuyen dong tron deubai tap chuyen dong tron deu sgkgiai bai tap sach giao khoa bai 5 chuyển động tròn đềubài tập chuyển động tròn đều lí 10bai tap chuyen dong tron deu danh cho he cao dang chinh quybai tap chuyen dong tron deu lop 10 sgkbai tap chuyen dong tron deu lop 10bai tap chuyen dong tron deu lop 10 nang caobai tap chuyen dong tron deu nang caobai tap chuyen dong tron deu co loi giaibai tap chuyen dong tron deu co banbai tap chuyen dong tron deu violetgiai bai tap chuyen dong tron deu sgk lop 10chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoại