Bài 4 phương trình động lực học của vật rắn quay quanh một trục cố định

Bài 4 :PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LỰC HỌC CỦA VẬT RẮN QUAY QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH ppsx

Bài 4 :PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LỰC HỌC CỦA VẬT RẮN QUAY QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH ppsx
... 1,2,3 Xem Tiết : Bài : BÀI TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN QUAY QUANH MỘT TRỤC I / MỤC TIÊU :  Thuộc sử dụng công thức động học động lực học vật rắn quay quanh trục cố định  Nắm bắt ... phương trình động lực học vật HS : Học sinh lên bảng viết phương rắn quay quanh trục trình động lực học vật rắn chuyển động quay quanh trục : GV : Hướng dẫn học sinh nêu ý M = I. nghĩa vật lý đơn ... Phương trình động lực học vật rắn quay quanh trục cố định : M = I. Với :  M : momen ngoại lực (N.m)  I : momen quán tính vật rắn (kg.m2)   : gia tốc góc vật rắn (rad/s2) Momen động lượng vật rắn...
 • 8
 • 743
 • 0

Bài 4 : PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LỰC HỌC CỦA VẬT RẮN QUAY QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH potx

Bài 4 : PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LỰC HỌC CỦA VẬT RẮN QUAY QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH potx
... động quay quanh trục trục : M = I  GV : Hướng dẫn học sinh thiết lập HS : Học sinh lên bảng viết phương phương trình động lực học vật trình động lực học vật rắn rắn quay quanh trục chuyển động ... rắn quay quanh trục cố định : M = I. Với : M : momen ngoại lực (N.m) I : momen quán tính vật rắn (kg.m2)  : gia tốc góc vật rắn (rad/s2) Momen động lượng vật rắn : Momen động lượng vật rắn trục ... + Ta có : M = I d ? dt d d  I = dt dt  GV : Hướng dẫn học sinh viết dạng khác phương trình động lực học + Đặt : L = I  : moment động vật rắn chuyển động quay quanh lượng trục GV : Em cho...
 • 4
 • 343
 • 1

Bài 4 : PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LỰC HỌC CỦA VẬT RẮN QUAY QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH. doc

Bài 4 : PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LỰC HỌC CỦA VẬT RẮN QUAY QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH. doc
... chuyển động quay quanh trục chuyển động quay quanh trục : M GV : Hướng dẫn học sinh thiết lập = I. phương trình động lực học vật rắn HS : Học sinh lên bảng viết phương quay quanh trục trình động lực ... HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên Hoạt động : GV : Cho học sinh nhắc lại phương HS : Học sinh lên bảng viết phương trình động lực học chất điểm trình động lực học chất ... rắn quay quanh trục cố định : M = I. Với : M : momen ngoại lực (N.m) I : momen quán tính vật rắn (kg.m2)  : gia tốc góc vật rắn (rad/s2) Momen động lượng vật rắn : Momen động lượng vật rắn trục...
 • 5
 • 187
 • 0

Vật lý 12 Phân ban: Bài 4 : PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LỰC HỌC CỦA VẬT RẮN QUAY QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH pdf

Vật lý 12 Phân ban: Bài 4 : PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LỰC HỌC CỦA VẬT RẮN QUAY QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH pdf
... chuyển động quay quanh trục chuyển động quay quanh trục : M GV : Hướng dẫn học sinh thiết lập = I. phương trình động lực học vật rắn HS : Học sinh lên bảng viết phương quay quanh trục trình động lực ... rắn quay quanh trục cố định : M = I. Với : M : momen ngoại lực (N.m) I : momen quán tính vật rắn (kg.m2)  : gia tốc góc vật rắn (rad/s2) Momen động lượng vật rắn : Momen động lượng vật rắn trục ... HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên Hoạt động : GV : Cho học sinh nhắc lại phương HS : Học sinh lên bảng viết phương trình động lực học chất điểm trình động lực học chất...
 • 5
 • 360
 • 0

Bài 2. PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LỰC HỌC CỦA VẬT RẮN QUAY QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH doc

Bài 2. PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LỰC HỌC CỦA VẬT RẮN QUAY QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH doc
... momen lực tc không qua trục quay quanh trục cố có giá xa dụng ln tồn vật rắn định, ta thay trục quay (ngoại lực) đổi yếu tố để - Khảo sát chuyển M   M i    mi ri  i vật quay mạnh? động quay ... Với niệm momen qun tính hy viết lượng gần hay xa 2 )Phương trình động lực lại dạng khc phương trục quay học vật rắn quay trình: quanh trục cố định: M    mi ri  M  I  i Nhận xt: -Giới thiệu ... động lực học vật rắn quay quanh trục - Nu cu hỏi gợi ý: 1) Momen qun tính: -Thảo luận nhĩm, a) Định nghĩa: Mô men tìm hiểu ý nghĩa vật quán tính I H1 Phương trình: lí đại lượng  mi ri trục...
 • 6
 • 441
 • 1

Bài 2. PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LỰC HỌC CỦA VẬT RẮN QUAY QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH ppt

Bài 2. PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LỰC HỌC CỦA VẬT RẮN QUAY QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH ppt
... tiếp tuyến, tức có Bài n đổi tốc độ góc - Thảo luận nhóm, xây dựng phương trình (2.6 ) Hoạt động (30’) Tìm hiểu: - Momen quán tính - Phương trình động lực học vật rắn quay quanh trục - Nêu câu hỏi ... H1 Viết pt chuyển động quay Bài n đổi vật rắn quanh trục cố định Áp dụng: Giải tập số 5, SGK trang H2 Viết pt động lực học chất điểm Nêu ý nghĩa đại lượng phương trình HS trả lời giải toán ... momen quán tính vật quay i vật chuyển động tính số vật đồng chất đối quay quanh trục, từ với trục đối xứng (trục qua khối giới thiệu I   mi ri : tâm vật) i momen quán tính vật quay -Tiếp nhận...
 • 6
 • 410
 • 0

Bài giảng lý 12 - PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LỰC HỌC CỦA VẬT RẮN QUAY QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH ppt

Bài giảng lý 12 - PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LỰC HỌC CỦA VẬT RẮN QUAY QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH ppt
... động quay quanh chuyển động quay quanh trục trục : M = I  GV : Hướng dẫn học sinh thiết lập HS : Học sinh lên bảng viết phương phương trình động lực học vật trình động lực học vật rắn rắn quay ... HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên Hoạt động : GV : Cho học sinh nhắc lại phương HS : Học sinh lên bảng viết phương trình động lực học chất điểm trình động lực học chất ... rắn quay quanh trục cố định : M = I. Với : M : momen ngoại lực (N.m) I : momen quán tính vật rắn (kg.m2)  : gia tốc góc vật rắn (rad/s2) Momen động lượng vật rắn : Momen động lượng vật rắn trục...
 • 5
 • 394
 • 1

Phương trình động lực học của vật rắn quay quanh một trục cố định

Phương trình động lực học của vật rắn quay quanh một trục cố định
... I- MOMEN LỰC Momen lực M lực F vật rắn trục quay cố định đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay vật rắn quanh trục cố định lực F M = F.d  M = F.d: Momen lực F làm vật rắn quay theo chiều ... 2/5.m.R2 III- PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LỰC HỌC CỦA VẬT RẮN QUANH MỘT TRỤC M = I.γ Momen quán tính vật rắn trục quay ∆ không phụ thuộc vào: A Tốc độ góc vật B Vị trí trục quay ∆ C Kích thước hình dạng vật D ... Momen quán tính vật rắn đặt trưng cho mức quán tính vật chuyển động quay D Momen quán tính vật rắn phụ thuộc vào vị trí trục quay 3 Momen lực tác dụng lên vật rắn trục quay cố định có giá trị:...
 • 15
 • 2,561
 • 9

Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 2-3 PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LỰC HỌC CỦA VẬT RẮN QUAY QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH pdf

Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 2-3 PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LỰC HỌC CỦA VẬT RẮN QUAY QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH pdf
... gn trc quay mụmen quỏn tớnh - Hc sinh tho - n v ca mụmen quỏn ph thucvo lun v tr li tớnh l kgm2 nhng gỡ ? n v ca nú ? 3/ Phng trỡnh LH ca vt rn quay quanh mt trc c nh -Yờu sinh LH quay - Hc sinh ... vi i C quay mt trc l i lng c vt rn trng cho mc quỏn tớnh ca quanh mt trc - Hc sinh tho vt rn CQ quanh trc y lun v tr li ca c nh - ln ca mụmen quỏn tớnh I ph thuc vo lng ca vt rn v s phõn - ln ... gúc vi mt trc quay M = lc Fd nm - Chn chiu quay ca vt lm chiu dng v quy c mụ men lc cú giỏ tr dng nu nú cú td lm cho vt quay -Hc sinh dừi sỏch theo theo chiu ó chn v ngc giỏo li - Hng dn hc khoa,...
 • 6
 • 341
 • 1

PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LỰC HỌC CỦA VẬT RẮN QUAY QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH pot

PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LỰC HỌC CỦA VẬT RẮN QUAY QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH pot
... = I. phương trình động lực học vật rắn HS : Học sinh lên bảng viết phương quay quanh trục trình động lực học vật rắn GV : Hướng dẫn học sinh nêu ý nghĩa chuyển động quay quanh trục : M vật lý ... nhắc lại phương HS : Học sinh lên bảng viết phương trình động lực học chất điểm trình động lực học chất điểm chuyển động quay quanh trục chuyển động quay quanh trục : M GV : Hướng dẫn học sinh ... Phương trình động lực học vật rắn quay quanh trục cố định : M = I. Với : M : momen ngoại lực (N.m) I : momen quán tính vật rắn (kg.m2)  : gia tốc góc vật rắn (rad/s2) Momen động lượng vật rắn...
 • 6
 • 273
 • 1

Phương trình động lực học của vật rắn quay quanh một trục pdf

Phương trình động lực học của vật rắn quay quanh một trục pdf
... Momen động lượng, định luật bảo toàn momen động lượng 1.40 Phát biểu sau đúng? A Khi vật rắn chuyển động tịnh tiến thẳng mômen động lượng trục quay không đổi B Mômen quán tính vật trục quay lớn ... lớn mômen động lượng trục lớn C Đối với trục quay định mômen động lượng vật tăng lần mômen quán tính tăng lần D Mômen động lượng vật không hợp lực tác dụng lên vật không 1.41 Các vận động viên ... đĩa bắt đầu quay A kgm2/s; B kgm2/s; C kgm2/s; D kgm2/s Động vật rắn quay quanh trục 1.52 Chọn phương án Đúng Một bánh đà có momen quán tính 2,5kg.m2 quay với tốc độ góc 900rad/s Động bánh đà...
 • 4
 • 312
 • 2

Phương trình động lực học của vật rắn quay quanh trục cố định

Phương trình động lực học của vật rắn quay quanh trục cố định
... có trục quay qua đầu thanh: I = n b Biểu thức: I = ∑ mi ri i =1 • Chú ý: Momen quán tính số vật rắn có dạng hình học đặc biệt: ml mR Củng cố: Nắm công thức momen lực vật rắn quay quanh trục ... rắn quay quanh trục Hướng dẫn mới: Tìm hiểu ý nghĩa momen quán tính phương trình động lực học vật rắn quay quanh trục cố định Giáo viên : Nguyễn Hồng Thạch ... phân bố đều, có trục quay trung trực thanh: I = • • 12 ml Vành tròn có trục quay trục vành tròn: I = mR Đĩa tròn mỏng có trục quay trục địa tròn: I = Khối cầu đặc có trục quay trục khối cầu:...
 • 2
 • 1,626
 • 5

Bài 4. ĐỘNG NĂNG CỦA VẬT RẮN QUAY QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH pptx

Bài 4. ĐỘNG NĂNG CỦA VẬT RẮN QUAY QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH pptx
... thức: Động vật rắn quay quanh trục Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung -Giới yu cầu Bài 1) Bài u thức động vật học: (SGK) rắn quay quanh trục: -Quan st hình 4.1 Thảo -Cho HS xem hình 4.1 luận, Rút ... tử quay động Wñ  I + Mỗi phân tử vật động Cá nhân *Lưu ý: Wđ vật rắn quay lập Bài u thức tính quanh trục cịn tính bằng: Nu cu hỏi gợi ý: Wñi  mvi2 với H1 Động vật rắn quay quanh trục ... 2I xác định nào? mi vi2  mi   ri  -Động toàn phần vật rắn: bao gồm động quay H2 Viết Bài u thức động chuyển động tịnh tiến xác định động vật rắn quay quanh +Chứng minh công thức trục? Kết...
 • 5
 • 465
 • 0

Bài giảng lý 12 - CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN QUAY QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH potx

Bài giảng lý 12 - CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN QUAY QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH potx
... IV / NỘI DUNG : Đặc điểm vật rắn quay quanh trục cố định : + Mọi điểm vật có góc quay khoảng thời gian + Vị trí vật rắn quay quanh trục cố định xác định tọa độ góc  vật Vận tốc góc : + Vận tốc ... vật rắn quay quanh trục, giáo viên vẽ hình đặt câu hỏi HS : Nêu hai đặc điểm chuyển : động GV : Chuyển động có đặc điểm ? Hoạt động : GV : Trong chuyển động thẳng HS : + OM > tọa độ điểm M xác định ... nhanh hay chậm tọa độ góc chiều quay vật quanh trục quay + Vận tốc góc tức thời (gọi tắt vận tốc góc) vật rắn quay quanh trục đạo hàm bậc theo thời gian tọa độ góc vật rắn ω= d ='(t) dt + Đơn vị...
 • 7
 • 395
 • 1

Xem thêm