Áp dụng nguyên lí i nhiệt động lực học cho khí lí tưởng

Vật lý 10 nâng cao - ÁP DỤNG NGUYÊNI NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC (2 tiết) ppsx

Vật lý 10 nâng cao - ÁP DỤNG NGUYÊN LÝ I NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC (2 tiết) ppsx
... Học sinh - Ôn l i công thức tính công nhiệt lượng C TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động (………phút) : KIỂM TRA B I - N i gì? Các cách làm biến đ i n i hệ - Phát biểu nguyên I nhiệt động lực ... hoc - Gi i tập nhỏ Hoạt động (………phút) : N I NĂNG CỦA KHÍ LÝ TƯỞNG Hoạt động GV Hoạt động dự kiến N i dung của HS © Nêu kh i niệm - Nêu kh i niệm N i công khí khí tưởng? tưởng © Vậy n i khí ... hệ sinh chu trình Chiều diễn biến chu trình chiều kim đồng hồ khí thực công ngược l i Hoạt động (……phút) : B I TẬP VẬN DỤNG Hoạt động GV Hoạt động dự kiến N i dung của HS - Yêu cầu HS đọc đề -...
 • 10
 • 545
 • 3

ÁP DỤNG NGUYÊNI NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC(2 tiết) ppt

ÁP DỤNG NGUYÊN LÝ I NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC(2 tiết) ppt
... Học sinh - Ôn l i công thức tính công nhiệt lượng C TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động (………phút) : KIỂM TRA B I CŨ - N i gì? Các cách làm biến đ i n i hệ - Phát biểu nguyên I nhiệt động lực ... - Gi i tập nhỏ Hoạt động (………phút) : N I NĂNG CỦA KHÍ LÝ TƯỞNG Hoạt động GV Hoạt động dự kiến N i dung HS © Nêu kh i niệm khí - Nêu kh i niệm N i công khí lý tưởng? tưởng © Vậy n i khí ... SMNV2V1M Hoạt động (……phút) : ÁP DỤNG NGUYÊN LÝ I NĐLH CHO CÁC QUÁ TRÌNH Hoạt động GV Hoạt động dự kiến N i dung HS - yêu cầu HS đọc SGK Áp dụng nguyên I cho phần rút kết trình khí tưởng luận...
 • 12
 • 723
 • 3

Bài 59 : ÁP DỤNG NGUYÊNI NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC (2 tiết) ppt

Bài 59 : ÁP DỤNG NGUYÊN LÝ I NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC (2 tiết) ppt
... Học sinh - Ôn l i công thức tính công nhiệt lượng C TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động (………phút) : KIỂM TRA B I CŨ - N i gì? Các cách làm biến đ i n i hệ - Phát biểu nguyên I nhiệt động lực ... Gi i tập nhỏ Hoạt động (………phút) : N I NĂNG CỦA KHÍ LÝ TƯỞNG Hoạt động GV Hoạt động dự kiến HS N i dung © Nêu kh i niệm - Nêu kh i niệm N i công khí khí tưởng? tưởng © Vậy n i khí a) N i ... diễn biến chu trình chiều kim đồng hồ khí thực công ngược l i Hoạt động (……phút) : B I TẬP VẬN DỤNG Hoạt động GV Hoạt động dự kiến HS N i dung - Yêu cầu HS đọc đề - Đọc tóm tắt B i tập vận dụng...
 • 11
 • 729
 • 6

Bài : 59 ÁP DỤNG NGUYÊN I NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC CHO KHÍ TƯỞNG pptx

Bài : 59 ÁP DỤNG NGUYÊN LÍ I NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC CHO KHÍ LÍ TƯỞNG pptx
... l i bạn - Yêu cầu học sinh trả l i - Nhận xét câu trả l i Hoạt động ( phút ): N i khí tưởng Hoạt động Học sinh Trợ giúp Giáo viên - Nêu kh i niệm khí tưởng - Yêu cầu học sinh nêu l i kh i ... tính công nhiệt lượng TIẾN TRÌNH DẠY, HỌC Hoạt động ( phút ): Kiểm tra cũ Hoạt động Học sinh Trợ giúp Giáo viên - N i gì?Phát biểu nguyên lý - Nêu câu h i n i năng, nguyên I NĐLH I HĐLH - Nhận ... đồ thị công khí tưởng - Yêu cầu học sinh đọc phần 1b) tìm công biểu thị công đồ th ị p-V Hoạt động ( phút ): Áp dụng nguyên INĐLH cho trình Hoạt động Học sinh Trợ giúp Giáo viên - Đọc rút...
 • 5
 • 364
 • 0

Bài : 59 ÁP DỤNG NGUYÊN I NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC CHO KHÍ TƯỞNG pdf

Bài : 59 ÁP DỤNG NGUYÊN LÍ I NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC CHO KHÍ LÍ TƯỞNG pdf
... l i bạn - Yêu cầu học sinh trả l i - Nhận xét câu trả l i Hoạt động ( phút ): N i khí tưởng Hoạt động Học sinh Trợ giúp Giáo viên - Nêu kh i niệm khí tưởng - Yêu cầu học sinh nêu l i kh i ... tính công nhiệt lượng TIẾN TRÌNH DẠY, HỌC Hoạt động ( phút ): Kiểm tra cũ Hoạt động Học sinh Trợ giúp Giáo viên - N i gì?Phát biểu nguyên lý - Nêu câu h i n i năng, nguyên I NĐLH I HĐLH - Nhận ... đồ thị công khí tưởng - Yêu cầu học sinh đọc phần 1b) tìm công biểu thị công đồ th ị p-V Hoạt động ( phút ): Áp dụng nguyên INĐLH cho trình Hoạt động Học sinh Trợ giúp Giáo viên - Đọc rút...
 • 6
 • 310
 • 1

Tiết 90: ÁP DỤNG NGUYÊNI CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC CHO KHÍTƯỞNG pdf

Tiết 90: ÁP DỤNG NGUYÊN LÝ I CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC CHO KHÍ LÝ TƯỞNG pdf
... =>V A A= => Q= ... T1 nên khí nhận nhiệt lượng => Q>0 => U>0 => n i khí tăng Nhiệt lượng mà chất khí nhận dùng làm tăng n i chất khí 2/.Quá trình đẳng áp Khi chất khí biến đ i từ trạng th i sang chất khí thực ... diện tích gạch chéo hệ toạ độ (POV) Ta có : Q=U+A Nhiệt lượng mà chất khí nhận phần làm tăng n i nó, phần biến thành công 3/.Quá trình đẳng nhiệt nhiệt độ không đ i nên U=0 (n i không đ i) ...
 • 4
 • 294
 • 1

Bài : 59ÁP DỤNG NGUYÊN I NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC CHO KHÍ TƯỞNG pot

Bài : 59ÁP DỤNG NGUYÊN LÍ I NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC CHO KHÍ LÍ TƯỞNG pot
... trả l i Hoạt động ( phút ): N i khí tưởng Hoạt động Học sinh Trợ giúp Giáo viên - Nêu kh i niệm khí tưởng - Yêu cầu học sinh nêu l i kh i niệm - N i phụ thuộc yếu tố nào? khí tưởng -Đọc ... Hoạt động Học sinh Trợ giúp Giáo viên - N i gì?Phát biểu nguyên lý - Nêu câu h i n i năng, nguyên I NĐLH I HĐLH - Nhận xét câu trả l i bạn - Yêu cầu học sinh trả l i - Nhận xét câu trả l i Hoạt ... Yêu cầu học sinh đọc phần 2d) rút kết luận chu trình Hoạt động ( phút ): Vận dụng, củng cố Hoạt động Học sinh Trợ giúp Giáo viên - Trả l i câu h i trắc nghiệm theo n i - Yêu cầu học sinh làm tập...
 • 4
 • 575
 • 0

Tĩnh học lớp 10 - ÁP DỤNG NGUYÊNI CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC CHO KHÍTƯỞNG potx

Tĩnh học lớp 10 - ÁP DỤNG NGUYÊN LÝ I CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC CHO KHÍ LÝ TƯỞNG potx
... chât khí thực công Nếu V2V A A= => Q= U T2 > T1 nên khí nhận nhiệt lượng => Q>0 => U>0 => n i khí tăng Nhiệt lượng mà chất khí nhận dùng làm tăng n i chất khí 2/.Quá trình đẳng áp Khi chất khí biến đ i từ ... đẳng nhiệt nhiệt độ không đ i nên U=0 (n i không đ i) Khi chuyển từ trạng th i sang chất khí thực công xác định diện tích phần gạch chéo Ta có : Q=A => toàn nhiệt lượng truyền cho khí chuyển...
 • 4
 • 210
 • 0

ÁP DỤNG các ĐỊNH LUẬT của CHẤT KHÍ TƯỞNGNGUYÊN i NHIỆT ĐỘNG lực học CHO các bài TOÁN cơ NHIỆT

ÁP DỤNG các ĐỊNH LUẬT của CHẤT KHÍ lí TƯỞNG và NGUYÊN lí i NHIỆT ĐỘNG lực học CHO các bài TOÁN cơ  NHIỆT
... LUẬN Việc kết hợp định luật học v i định luật nguyên nhiệt học đưa đến toán thú vị, làm cho ngư i gi i nắm bắt kiến thức nhiệt học hình dung tượng học toán mô tả Nguyên thứ Nhiệt động lực ... T i th i i m ban đầu máy bật lên Hãy xác định vận tốc ổn định pit-tông i u kiện áp suất khí bên pit-tông không đ i p khí cách nhiệt hoàn toàn v i m i trường bên L I GI I Áp dụng nguyên I nhiệt ... L I GI I Trong bình, trạng th i biến đ i kh i khí phân thành trình : biến đ i đẳng tích → biến đ i đẳng áp → biến đ i đẳng nhiệt Vì trạng th i ban đầu kh i khí áp suất áp suất khí p0, cuối...
 • 29
 • 640
 • 2

áp dụng nguyên i nhiệt động lực học cho một số quá trình biến đổi trạng thái của khí tưởng

áp dụng nguyên lí i nhiệt động lực học cho một số quá trình biến đổi trạng thái của khí lí tưởng
... độ tăng n i U, vô nhỏ Nó hàm vi phân Áp dụng nguyên I nhiệt động lực học Nguyên I nhiệt động lực học áp dụng trình biến đ i lượng khí xác định v i trường hợp đặc biệt 4.1 Quá trình đẳng ... KT= Độ biến thiên n i khí tưởng hai trạng th i (i số bậc tự Đ i v i khí đơn nguyên tử i= 3, khí lưỡng nguyên tử i= 5, khí đa nguyên tử i= 6) Nhiệt lượng công 2.1 Nhiệt lượng mà hệ nhận Nhiệt lượng ... nhiệt động lực học Tổng đ i số nhiệt lượng công (Q+A) mà hệ nhận trình biến đ i độ biến thiên n i hệ Đ i v i trình hữu hạn ta có: Q A giá trị đ i số: Q > hệ nhận nhiệt Q < hệ nhả nhiệt A > hệ...
 • 17
 • 365
 • 0

NguyênI nhiệt động lực hoc

Nguyên lý I nhiệt động lực hoc
... Nhiệt liên quan đến chuyển động hỗn loạn Đ2 Nguyên thứ nhiệt động lực học Trong học: Độ biến thiên lợng hệ công m hệ trao đ i trình đó: W = W2- W1= A -> Nhiệt? Phát biểu nguyên thứ nhiệt động ... Đ3 ứng dụng nguyên thứ I nhiệt động lực học Trạng th i cân bằng, trình cân a Định nghĩa: Trạng th i cân hệ l trạng th i thông số trạng th i không biến đ i theo th i gian Trạng th i cân bị phá ... trình A tổng đ i số Agiãn+Anén p V2 V1 V c Nhiệt m hệ nhận đợc trình CB Nhiệt dung: riêng c chất l đ i lợng vật có giá trị lợng nhiệt cần thiết m đơn vị kh i lợng nhận đợc để nhiệt độ j Q tăng...
 • 16
 • 1,626
 • 14

Vật lý 10 nâng cao - NGUYÊNI NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC pot

Vật lý 10 nâng cao - NGUYÊN LÝ I NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC pot
... báo : vận - Đọc phần Nguyên I nhiệt động lực dụng định luật bảo toàn SGK, tìm hiểu học chuyển hóa lượng nguyên I nhiệt vào tượng nhiệt Nguyên I nhiệt động lực học động lực học Ghi vận dụng ... 3, tìm hiểu nguyên I (58.2) tượng nhiệt – Hướng dẫn HS tìm - Phát biểu nguyên a) Phát biểu – công thức biểu thức nguyên I Độ biến thiên n i hệ phát biểu, ý phần tổng đ i số nhiệt lượng ... dung riêng chất (J/kg.K) t : độ biến thiên nhiệt độ (oC hay K) c) Sự tương đương công nhiệt lượng Hoạt động (………phút) : NGUYÊN LÝ I NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC Hoạt động GV Hoạt động dự kiến N i dung...
 • 7
 • 478
 • 1

NGUYÊNI NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC pps

NGUYÊN LÝ I NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC pps
... N i dung của HS – Thông báo : vận - Đọc phần Nguyên I nhiệt động lực học dụng định luật bảo toàn SGK, tìm hiểu nguyên Nguyên I nhiệt động lực học chuyển hóa lượng vào I nhiệt động lực ... : nhiệt dung riêng chất c (J/kg.K) t : độ biến thiên nhiệt độ (oC hay K) c) Sự tương đương công nhiệt lượng Hoạt động (………phút) : NGUYÊN LÝ I NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC Hoạt động GV Hoạt động dự kiến ... CHUẨN BỊ Giáo viên - Một số thí nghiệm làm biến đ i n i - Một số tập sau SBT Học sinh - Ôn l i kh i niệm công, nhiệt lượng, lượng C TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động (………phút) : KIỂM TRA B I CŨ...
 • 9
 • 345
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu 2 nguyên lý i nhiệt động lực học là sự vận dụng của đònh luật bảo toàn nào trong các hiện tượng nhiệthoạt động 2 nguyên lý i nhiệt động lực họcnguyên lý i nhiệt động lực họccủa nhiệt động lực học cho khí lí tưởngbài 59 áp dụng nguyên lí i nhiệt động lực họcbài tâpáp dụng nguyên lí i nhiệt động lực học nâng caođ3 ứng dụng nguyên lý thứ i nhiệt động lực họcnguyên lý thứ i nhiệt động lực họcung dung cua nguyen ly 2 nhiet dong luc hocáp dụng nguyên lý i nhiệt hóa họccâu 6 9 ngun lí i nhiệt động lực học được diễn tả bởi cơng thức với quy ướcnguyen ly 2 nhiet dong luc hocbài tập nghuyên lý i nhiệt động lực họccác nguyên lý của nhiệt động lực họcgiải bài tập các nguyên lý của nhiệt động lực họcTHỰC TẬP CÔNG NHÂN ĐIỆN – ĐIỆN TỬÔn tập về giải toánHỏi đáp 15 bài thánh vịnh có vai trò gìLẬP TRÌNH LED QUẢNG CÁO VỚI HỌ 8051 & EPROM 27giaotrinh nghecop pha gian giao okBài 16. Phòng tránh HIV / AIDSBài 19. Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộBài 19. Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộcông nghệ thi công dầm i 33Bài 26. Đá vôiBài 13. Phòng bệnh sốt xuất huyếtBài 12. Phòng bệnh sốt rétLÝ THUYẾT MẠCHNgoại bệnh lý sách đào tạo bác sĩ đa khoa tập 1Bài giảng giải phẫu học tập 2Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền màu của vải trong quá trình giặt, là (ủi)Bài 5. Tình bạnTuần 7. Từ nhiều nghĩaTuần 7. Từ nhiều nghĩaTuần 7. Từ nhiều nghĩa