de thi casio tinh thanh hoa nam 2014 2015 5187

Đề + thuật toán + chương trình giải đề thi HSG tỉnh thanh hóa năm 2014 2015 môn tin học

Đề + thuật toán + chương trình giải đề thi HSG tỉnh thanh hóa năm 2014 2015 môn tin học
... −0.803(571428) Cán coi thi không giải thích thêm - Hết - Trang 2/2 HƯỚNG DẪN LÀM Bài 1: (6 điểm) DÂY XÍCH Ta thấy ngoại trừ thi t diện thi t diện cuối thi t diện nằm hình ... không tính thi t diện Do đó, công thức tính chiều dài là: L := 2*r*n + 2*d var l:qword; n:qword; d,r:byte; f:text; begin assign(f,'BAI1.INP'); reset(f); read(f,d,r,n); close(f); l:=2*d+r*2*n; assign(f,'BAI1.OUT'); ... công) - Mật số nguyên tố nên ta viết hàm kiểm tra tính nguyên tố - Từ nhận xét ta viết chương trình cho toán const fi='Bai2.inp'; fo='Bai2.out'; var f:text; s:ansistring; l,max,code,i,n,j:longint;...
 • 5
 • 883
 • 11

Đề thi - Đáp án thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Thanh Hóa năm 2014 - 2015

Đề thi - Đáp án thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Thanh Hóa năm 2014 - 2015
... SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA Đề thức ĐỀ A HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN THAM KHẢO Năm học: 2014 2015 Ngày thi: 30 tháng 06 năm 2014 Thời gian làm bài: 120 phút Nội dung Câu ... + c) Vậy GTLN Q = a = b = c, hay x = y = z =1 Câu nàu la anh em với đề thi HSG lớp huyện H .Hóa 2009 - 2 010 Điểm thi vào lớp 10 t 0.25 0.25 0.25 0.25 ... phương trình:  Điểm 0.5 0.75 0.75 Câu Với với x > 0; x  (2điểm) x -1  1 A=  :  x -x  x x +1  A=  x + 1- x x -1 : x( x +1)( x -1 )  x x +1  x( x +1) A= x A=     x x +1 1 Với x = +  (...
 • 3
 • 384
 • 2

đề thi vào lớp 10 môn toán THPT tỉnh thanh hoá năm 2014-2015

đề thi vào lớp 10 môn toán THPT tỉnh thanh hoá năm 2014-2015
... SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA Đề thức ĐỀ A HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN THAM KHẢO Năm học: 2014 – 2015 Ngày thi: 30 tháng 06 năm 2014 Thời gian làm bài: 120 phút Câu Nội dung...
 • 3
 • 1,805
 • 14

Đề thi HSG tỉnh Thanh Hoá năm 2007

Đề thi HSG tỉnh Thanh Hoá năm 2007
... -Hết Sở Giáo dục Đào tạo Thanh Hoá thi Học Sinh Giỏi lớp 12.THPT năm học 2006 -2007 Hớng dẫn chấm môn: Vật lý I Cơ học (6,5 điểm) Câu 1: Tần số = ... ), tụ C1 Đóng khoá K1 cho mạch LC1 dao động Sau chu kì ( 4 phóng hết điện, toàn lợng chuyển thành lợng từ trờng cuộn cảm L Đúng thời điểm lợng từ trờng cực đại ngắt khoá K1 đóng khoá K2 cho mạch ... = gsin F + Tác dụng lên lắc thời điểm có lực: Trọng lợng P, lực quán tính F (do xe ch đg nh dần đều) sức căng T dây treo P' P Vị trí cân lắc vị trí có hợp lực Tức P + F + T = + Chiếu phơng...
 • 5
 • 159
 • 0

Đề thi HSG tỉnh Thanh Hoá năm 2009

Đề thi HSG tỉnh Thanh Hoá năm 2009
... k2 m SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠO THANH HÓA KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học 2008 -2009 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi: Vật lý Lớp 12.THPT Ngày thi: 28/03 /2009 Câu1 (2 điểm): + Giả sử...
 • 5
 • 168
 • 0

ĐỀ THI HSG TỈNH THANH HÓA NĂM 2011

ĐỀ THI HSG TỈNH THANH HÓA NĂM 2011
... quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn đến diệt vong kích thước quần thể giảm xuống mức tối thi u? Câu (2,0 điểm) a) Hãy trình bày chế hình thành loài lai xa từ loài A có NST 2n = 20 loài ... vào yếu tố nào? Giải thích Câu (2,0 điểm) Dưới trình tự nuclêôtit mạch mang mã gốc đoạn gen mã hóa cấu trúc nhóm enzim đêhiđrôgenaza người loài vượn người ngày nay: - Người: -XGA- TGT- TGG- GTT-...
 • 2
 • 170
 • 0

Bài giảng ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI GIẢI TOÁN SINH HỌC BẰNG MÁY TÍNH CASIO TỈNH THANH HÓA NĂM 2011

Bài giảng ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI GIẢI TOÁN SINH HỌC BẰNG MÁY TÍNH CASIO TỈNH THANH HÓA NĂM 2011
... bệnh Cặp vợ chồng lo sợ sinh bị bệnh Biết rằng, ngời em chồng anh vợ bị bệnh ra, bên vợ bên chồng không bị bệnh a Hãy vẽ sơ đồ phả hệ gia đình b Tính xác suất để cặp vợ chồng sinh đứa đầu lòng trai...
 • 2
 • 1,843
 • 30

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Thanh Hóa năm 2014 môn toán

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Thanh Hóa năm 2014 môn toán
... TẠO THANH HOÁ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH Năm học 2013 - 2014 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi: TOÁN - Lớp THCS Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 21/03 /2014 ... thuộc đường tròn tâm O đường kính AB (giả thi t) nên · AMB = 90 0 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) 0,50 0,50 · hay FMB = 90 0 · · · Mặt khác FCB = 90 0 (giả thi t).Do FMB + FCB = 1800 · · · Suy ... 1+ 0.25 3 −1 1− −1 3 , y= 2 0.25 Chú ý: 1) Nếu học sinh làm không theo cách nêu đáp án cho đủ số điểm phần hướng dẫn quy định 2) Việc chi tiết hóa (nếu có) thang điểm hướng dẫn chấm phải bảo...
 • 5
 • 261
 • 0

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Thanh Hóa năm 2014

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Thanh Hóa năm 2014
... TẠO THANH HOÁ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH Năm học 2013 - 2014 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi: TOÁN - Lớp THCS Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 21/03 /2014 ... thuộc đường tròn tâm O đường kính AB (giả thi t) nên · AMB = 90 0 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) 0,50 0,50 · hay FMB = 90 0 · · · Mặt khác FCB = 90 0 (giả thi t).Do FMB + FCB = 1800 · · · Suy ... 1+ 0.25 3 −1 1− −1 3 , y= 2 0.25 Chú ý: 1) Nếu học sinh làm không theo cách nêu đáp án cho đủ số điểm phần hướng dẫn quy định 2) Việc chi tiết hóa (nếu có) thang điểm hướng dẫn chấm phải bảo...
 • 5
 • 132
 • 0

BỘ ĐỀ THI HSG TỈNH THANH HÓA CÁC NĂM HỌC

BỘ ĐỀ THI HSG TỈNH THANH HÓA CÁC NĂM HỌC
... dục đào tạo Thanh Hoá KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học 2006 – 2007 Đề thức Môn thi Vật ký lớp Ngày thi : 28/03/2007 Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề thi ) Đề thi có câu, ... TẠO THANH HOÁ ĐỀ THI CHÍNH THỨC Số báo danh KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học 2008 – 2009 Môn thi: Vật lý Lớp THCS Ngày thi: 28/03/2009 Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề thi) ... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠO THANH HÓA KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học 2008-2009 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi: Vật lý Lớp 9.THCS Ngày thi: 28/03/2009 Câu1 (2 điểm): + Nhiệt...
 • 11
 • 373
 • 2

Đề thi và biểu chấm thi HSG tỉnh Thanh hóa năm hoc 1010-2011

Đề thi và biểu chấm thi HSG tỉnh Thanh hóa năm hoc 1010-2011
... future (10p) -END S GIO DC V O TO THANH HO Đáp án biểu chấm đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THpt Năm học 2010 2011 Môn thi: Tiếng Anh Question 1: (10p) a ( 5p ) 1- C 2- D ... classroom yesterday His greatest ambition is (choose) to take part in the Olympics It looks as if this light (burn) all night I (forget) to switch it off before I went to bed last night Question ... approach the end of a turn, we look at the listener more steadily Listeners are not passive in all of this Here too there are several ways of (8) that someone wants to speak next One way is through...
 • 7
 • 153
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi hsg toán 9 tỉnh thanh hóa năm 2014đề thi học sinh giỏi tỉnh thanh hóa năm 2014dap an de thi vao lop 10 mon toan tinh thanh hoa nam 2014đề thi hsg tỉnh thanh hóa 2014đáp án đề thi hsg tinh thanh hoa non tin hoc lop 12 nam 20082009thi tuyển công chức tỉnh thanh hóa năm 2014de thi hsg tinh thanh hoacấu trúc đề thi đại học môn hóa năm 2014đề thi hsg tỉnh thanh hóađề thi hsg tỉnh nghệ an năm 2014cấu trúc đề thi đại học môn hoá năm 2014đáp án đề thi tốt nghiệp môn hóa năm 2014đề thi hsg tỉnh thanh hoađề thi đại học môn hóa năm 2014đề thi thử đại học hóa năm 2014chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm