Thi công chức môn kiến thức chung 2014

TÀI LIỆU THI CÔNG CHỨC MÔN KIẾN THỨC CHUNG 2014

TÀI LIỆU THI CÔNG CHỨC MÔN KIẾN THỨC CHUNG 2014
... thỡ phi kp thi bỏo cỏo bng bn vi ngi quyt nh; trng hp ngi quyt nh quyt nh vic thi hnh thỡ phi cú bn v ngi thi hnh phi chp hnh nhng khụng chu trỏch nhim v hu qu ca vic thi hnh, ng thi bỏo cỏo ... v l hot ng cụng v v cỏc iu kin cn thit tin hnh hot ng cụng v Nn cụng v bao gm: - H thng phỏp lut quy nh cỏc hot ng ca cỏc c quan thc thi cụng v (c quan thc thi quyn hnh phỏp): Hin phỏp; cỏc ... cú quy nh ca phỏp lut nhng ó tr lờn lc hu - Yờu cu chung i vi s linh hot v sỏng to l khuụn kh ca phỏp lut; ng thi ũi hi phi cú s thay i kp thi cỏc quy nh ca phỏp lut t cỏc c quan cú thm quyn...
 • 20
 • 5,666
 • 23

TUYỂN TẬP bộ câu hỏi CÓ LỜI GIẢI thi công chức môn kiến thức chung mới nhất 2014

TUYỂN TẬP bộ câu hỏi CÓ LỜI GIẢI thi công chức môn kiến thức chung mới nhất 2014
... bộ, công chức; 11 Chỉ đạo, tổ chức giải khiếu nại, tố cáo cán bộ, công chức. " Câu 8: Bầu cử tuyển dụng cán bộ, công chức quy định nào? Cán công chức nghĩa vụ Nêu pháp lệnh mà cán công chức ... cán bộ, công chức quyền biệt phái cán bộ, công chức đến làm việc thời hạn quan, tổ chức khác theo yêu cầu nhiệm vụ, công vụ Cán bộ, công chức biệt phái chịu phân công công tác quan, tổ chức ... quan, tổ chức thẩm quyền quy định Câu 4: Quy định quản lý cán bộ, công chức pháp lệnh cán công chức? Khen thưởng cán công chức? A Quy định quản lý cán bộ, công chức pháp lệnh cán công chức? Tị...
 • 10
 • 874
 • 2

TUYỂN TẬP bộ câu hỏi CÓ LỜI GIẢI thi công chức môn kiến thức chung mới nhất FULL

TUYỂN TẬP bộ câu hỏi CÓ LỜI GIẢI thi công chức môn kiến thức chung mới nhất FULL
... tyài sản , quyền lợi ích hợp pháp khác công dân Lĩnh vực thi hành pháp luật Tổ chức đạo công tác tra nhà Tổ chức , đạo thực công tác thi nước, tổ chức tiếp dân ,giải khiếu nại, hành án theo quy định ... tố cáo, kiến nghị công dân theo quy đinh pháp luật Tổ chức , đạo công tác thi hành án địa Tổ chức đạo việc thực công tác phương theo quy định pháp luật kiểm tra, traNN, tổ chức tiếp dân, giải kịp ... để trình HĐND cấp xem xét định Dung VP 44 DungVP Tổ chức đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán công chức NN cán bộ, công chức cấp xã, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho đại biểu HĐNDcấp huyện cấp...
 • 78
 • 31,995
 • 221

Tuyển tập bộ câu hỏi lời giải thi công chức môn kiến thức chung full

Tuyển tập bộ câu hỏi lời giải thi công chức môn kiến thức chung full
... k hoch t chc thi tuyn hoc xột tuyn (nu cú); 13 Thụng bỏo cụng khai: k hoch t chc tuyn dng; tiờu chun v iu kin d tuyn; mụn thi, hỡnh thc v ni dung thi; ni quy k thi; thi gian, a im thi v phớ d ... quy nh chung ca Nh nc iu 36 Bit phỏi Cn c vo yờu cu nhim v, cụng v, c quan cú thm quyn qun lý cụng chc c cụng chc bit phỏi n lm vic cú thi hn mt c quan, t chc, n v khỏc Thi hn c bit phỏi mi ... nht, bn nhn xột i vi cụng chc d thi thi gian nm gn nht ca cp qun lý trc tip 5.3 H s d thi nõng ngch chuyờn viờn chớnh hoc tng ng ca cụng chc sau kt thỳc k thi c Hi ng thi nõng ngch giao tr v cho...
 • 26
 • 3,070
 • 10

Tổng hợp các câu hỏi ôn thi công chức môn kiến thức chung có đáp án đầy đủ, chi tiết

Tổng hợp các câu hỏi ôn thi công chức môn kiến thức chung có đáp án đầy đủ, chi tiết
... đổi hoạt động công sở NN đánh giá hiệu hoạt động công sở 1.KN Công sở nơi giao tiếp với công dân, nơi tổ chức công việc chung phục vụ nhân dân, phục vụ quan nhà nước thực thi công vụ, hình ảnh ... hoạt động công sở đưa nhăm fbảo đảm cho công sở dựa vào để tổ chức h động cách hợp lý khoa học 2.2 Nội dung ng tắc : a) Tính công khai : Công khai nghĩa thành viên công sở phải biết rõ công việc ... minh công sở + tăng cường kỹ thuật ng vụ hành Hãy trình bày nguyên tắc, yeu cầu đổi hoạt động công sở NN đánh giá hiệu hoạt động công spở 1.KN Công sở nơi giao tiếp với công dân, nơi tổ chức công...
 • 59
 • 8,049
 • 22

Ôn thi công chức môn kiến thức chung các cơ quan nhà nước

Ôn thi công chức môn kiến thức chung các cơ quan nhà nước
... bộ, công chức, viên chức nhà nước; Bảo đảm việc thi hành HP PL quan nhà nước, tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân công dân; tổ chức lãnh đạo công tác ... LLVTND; thi hành lệnh động viên, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp biện pháp cần thi t khác để bảo vệ đất nước; Tổ chức lãnh đạo công tác kiểm kê, thống kê NN; công tác tra kiểm tra nhà nước, chống ... khiếu nại, tố cáo công dân ; Thống quản lý công tác đối ngoại; đàm phán, ký kết điều ước quốc tế theo thẩm quyền; bảo vệ lợi ích Nhà nước, lợi ích đáng tổ chức công dân Việt Nam nước ngoài; Thực...
 • 11
 • 2,020
 • 2

Ôn thi công chức môn kiến thức chung Chức năng văn bản và kỹ thuật soạn thảo văn bản Quản lý hành chánh nhà nước

Ôn thi công chức môn kiến thức chung Chức năng văn bản và kỹ thuật soạn thảo văn bản Quản lý hành chánh nhà nước
... lược) (2) Chức quản : - Được thể chỗ công cụ, phương tiện để tổ chức có hiệu công việc (trong quan q HCNN công cụ tổ chức hoạt động quản lý, thí dụ : Thông tư, thi, QĐ, điều lệ, thông báo ... cầu chung kỷ thuật soạn thảo văn cần đảm bảo yêu cầu sau : - Nắm vững đường lối, CS đảng XD ban hành văn - VB ban hành phải phù hợp với chức năng, nh vụ, q hạn phạm vi hoạt động quan (VB ban hành ... thể thức, văn phong - Người soạn thảo VB cần nắm vững ng vụ kỹ thuật soạn thảo VB dựa kiến thức hiểu biết QLHC PL (2) Những yêu cầu nội dung a- VB phải có tính mục đích rõ ràng + Trước soạn...
 • 12
 • 1,277
 • 0

Ôn thi công chức môn kiến thức chung Hành chính nhà nước và cải cách hành chính nhà nước

Ôn thi công chức môn kiến thức chung Hành chính nhà nước và cải cách hành chính nhà nước
... CB,CC hành bao gồm người thực thi công vụ máy hành công quyền + Nguồn tài NN để đảm bảo thực thi công vụ máy thực mục tiêu, n vụ NN Các yếu tố có mối quan hệ gắn bó hữu với Để hoàn thi n hành ... lệnh chờ NĐ, TT HD thi hành ; Ban hành qui định đảm bảo tham gia có hiệu n dân vào q trình XD P luật; Các VB QPPL phải công báo, công khai rên phương tiện thong tin để công dân tổ chức tìm hiểu thực ... tổ chức trực thuộc để ham mưu thực thi p luật; tách tổ chức hành với tổ chức nghiệp công để hoạt động theo chế riêng, phù hợp có hiẹu quả; - Cải cách tỏ chức máy c quyền ĐP : Xac định rõ chức...
 • 10
 • 1,502
 • 3

Ôn thi công chức môn kiến thức chung Hệ thống chính trị

Ôn thi công chức môn kiến thức chung Hệ thống chính trị
... đạo hệ thống ch trị XHCN Sự lãnh đạo Đảng CS đ với hệ thống ch trị ĐK cần thi t tất yếu để đ bảo cho hệ thống ch trị chất g cấp CN, đ bảo q lực thuộc n dân - NN CHXHCN VN hệ thống ch trị tổ chức ... Bản chất Trong hệ thống ch trị XHCN quyền lực NN thuộc nhân dân lãnh đạo g cấp công nhân thông qua Đảng CS Hệ thống ch trị XHCN mang chất : + Bản chất g cấp : Thể chất giai cấp công nhân, g cấp ... ch trị g cấp công nhân, thực đường lối trị g cấp công nhân, thông qua đội tiên phong Đảng CS - Các tổ chức ch trị - XH đoàn thể n dân đại diện cho lợi ích cộng đồng XH khác tham gia vào hệ thống...
 • 13
 • 1,738
 • 4

Ôn thi công chức môn kiến thức chung Khái niệm công chức, cài cách công chức 2001 2010

Ôn thi công chức môn kiến thức chung Khái niệm công chức, cài cách công chức 2001 2010
... nghiệp, tôn vinh nghề nghiệp, danh dự CB + Ban hành qui chế công vụ, gắn với thực quy chế dân chủ HCNN, thực công khai hoật động công vụ, bảo đảm kỷ cương máy, nâng cao trách nhiệm ý thức tổ chức ... lại công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC XD triển khai kế hoạch đào tạo nhiều hình thức, đào tạo chuyên môn, đào tạo trị +Đổi nội dung chương trình, phương pháp đào tạo bồi dưỡng, ý nâng cao kiến thức, ... nhiệm vụ thường xuyên làm việc tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; (3) Những người tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch công chức giao giữ công vụ thường xuyên quan nhà nước...
 • 11
 • 535
 • 0

Ôn thi công chức môn kiến thức chung Cải cách hành chính (CCHC) đã đạt những kết quả bước đầu, góp phần vào thành tựu chung của đất nước

Ôn thi công chức môn kiến thức chung Cải cách hành chính (CCHC) đã đạt những kết quả bước đầu, góp phần vào thành tựu chung của đất nước
... công khai, : công khai thẩm quyền trách nhiệm quan hành chính; quy định, quy trình giải công việc, thủ tục hành chính, phí, lệ phí thời gian giải công việc; công khai ngân sách, tài chính; công ... toán; công khai tài sản cán bộ, công chức tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức theo quy định pháp luật 10- Nâng cao nhận thức trách nhiệm cán bộ, đảng viên công tác cải cách hành Tăng cường công ... nhận thức ý thức chấp hành kỉ luật, kỉ cương tổ chức đảng đảng viên hệ thống trị cải cách hành chính, đặc biệt cải cách thủ tục hành Xây dựng chương trình hành động thi t thực, cụ thể cải cách hành...
 • 14
 • 991
 • 2

Ôn thi công chức môn kiến thức chung Về Pháp lệnh cán bộ công chức

Ôn thi công chức môn kiến thức chung Về Pháp lệnh cán bộ công chức
... bộ, công chức thi hành nhiệm vụ, công vụ pháp luật nhân dân bảo vệ 11 Cán bộ, công chức hy sinh thi hành nhiệm vụ, công vụ xem xét để công nhận liệt sĩ theo quy định pháp luật Cán bộ, công chức ... văn pháp luật, điều lệ, quy chế cán bộ, công chức; Lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; Quy định chức danh tiêu chuẩn cán bộ, công chức; Quyết định biên chế cán bộ, công chức; ... kỷ luật cán bộ, công chức; Thực việc thống kê cán bộ, công chức; 10 Thanh tra, kiểm tra việc thi hành quy định cán bộ, công chức; 11 Chỉ đạo, tổ chức giải khiếu nại, tố cáo cán bộ, công chức Việc...
 • 13
 • 581
 • 0

ôn thi công chức môn kiến thức chung Câu: Quy định Quản Lý Nhà Nước

ôn thi công chức môn kiến thức chung Câu: Quy định Quản Lý Nhà Nước
... chấp nhận để tạo khả thực thi cao, có tình cần phải ng cứu đẻ làm thí điểm, nhân rộng sau có kết khả quan - Công bố hiệu lực quy t định : hiệu lực quy t định có từ công bố QĐ, cần phải tính thời ... soạn thảo, cần thẩm định, lắng nghe ý kiến tham gia kết hợp với ự tìm hiểu, hiểu biết QĐ thẩm quy n , có p lý thực tế; không trùng lắp, chồng chéo biết rõ h lực QĐ QĐ quản đòi hỏi phải XH ... QĐ q HCNN phải ban hành hình thức thủ tục p luật qui định + Mỗi quan, nhân theo PL quy định tham gia vào g đoạn nào, tham gia vào g đoạn - Yêu cầu hợp : QĐ q HCNN Các yêu cầu pháp...
 • 10
 • 895
 • 1

Ôn thi công chức môn kiến thức chung Thực hiện Pháp lệnh và áp dụng pháp lệnh

Ôn thi công chức môn kiến thức chung Thực hiện Pháp lệnh và áp dụng pháp lệnh
... Giải thích thức giải thích mang tỉnh Q phạm giải thích có t chất bắt buộc chung, đúc rút, tổng kết từ thực tế thực áp dụng PL, nhằm bảo đảm thực hiện, áp dụng thống PL + Giải thích thức cụ thể ... hoạt động thực tế cá nhân, quan tổ chức - Các hình thức thực PL : + Tuân thủ PL vẹc thực PL mà cá nhan quan , tổ chức kiềm chế không thực hiẹn hoạt động mà PL ngăn cấm + Cháp hành PL vẹc thực PL ... quan , tổ chức thực ngiã vụ hoạt độngn tích cực +Sử dụng PL vẹc thực PL mà cá nhan quan , tổ chức thực nững hành vi quyền chủ thể tuỳ theo xem xét theo qui định PL + Áp dụng PL hình thức thực PL...
 • 10
 • 360
 • 0

Ôn thi công chức môn kiến thức chung

Ôn thi công chức môn kiến thức chung
... có hiệu nguồn tài công sản để phát triển Các nguyên tắc tổ chức hoạt động cua máy HCNN - Dựa vào dân, sát dân, lôi dân tham gia quản lý, phục vụ lợi ích chung QG lợi ích công dân - QL theo PL ... ng tắc NN pháp quyền Một HC phải thực thi có hiẹu lực quyền hành pháp khuôn khổ quyền lực NN thống nhất, không phan chia, có phân công phối hợp quan thực chức quyền lực NN - Tập trung dân chủ ... thực chức q lý công việc ngày dựa NQ cua Đảng, NQ QH, có nh vụ quyền hạn : dự báo tình hình, QĐ, mặt kế hoạch, CS, chủ trương, biện pháp cụ thể , + HC tài phán : có chức giải khiếu kiện hành công...
 • 11
 • 728
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tuyển tập bộ câu hỏi lời giải thi công chức môn kiến thức chung full 2014tuyển tập bộ câu hỏi có lời giải thi công chức môn kiến thức chung mới nhất full 2014tài liệu thi công chức môn kiến thức chungđáp án thi công chức môn kiến thức chungtai lieu on thi cong chuc mon kien thuc chungđề thi công chức môn kiến thức chungcông chức môn kiến thức chung 2014tuyển tập bộ câu hỏi lời giải thi công chức môn kiến thức chung mới nhất full 2cau hoi on thi cong chuc mon kien thuc chungnhững câu hỏi thi công chức môn kiến thức chungmẫu đề thi công chức môn kiến thức chungcác đề thi công chức môn kiến thức chungmột số đề thi công chức môn kiến thức chungtổng hợp đề thi công chức môn kiến thức chungđề thi công chức môn kiến thức chung 2011down loaddown loaddown loaddown load CV đi số 1562Nganh CTXH tinh den 18 8 2015Bài thuyết trình Lịch sử Vật lýGame show Ngữ Văn (ôn tập chương trình kiến thức lớp 6)Pháp luật việt nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại (tt)Thực trạng bệnh tiêu chảy và kiến thức, thức hành của bà mẹ trong phòng chống bệnh tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện vị xuyên, tỉnh hà giang năm 2014Thực trạng làm mẹ an toàn và vai trò của cán bộ y tế trong việc nâng cao công tác làm mẹ an toàn tại huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an năm 2014Thực trạng nhiễm HIV và hiệu quả của can thiệp bằng ARV tại huyện quế phong, tỉnh nghệ an từ 012013 đến 062014Thực trạng sức khoẻ phụ nữ mãn kinh tại huyện vị xuyên tỉnh hà giang năm 2014Tuần 8. Kì diệu rừng xanhTuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏTuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏTuần 9. Đất Cà MauNghiên cứu ảnh hưởng của pharselenzym đến khả năng sinh sản của lợn nái, sinh trưởng của lợn thịt giống ngoại và sự tồn dư selen trong sản phẩm thịt tại bắc giangViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo độ dài dưới dạng số thập phânThành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 12000 từ số liệu đo đạc tại xã huống thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên