42 de thi thu thpt quoc gia nam 2016 tỉnh sơn la lan 1

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Tiếng Anh lần 1 THPT Yên Lạc (Mã đề 207)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Tiếng Anh lần 1 THPT Yên Lạc (Mã đề 207)
... - HẾT -Trang 5/7 - Mã đề thi 207 ĐÁP ÁN PHẦN TRẮC NGHIỆM 10 11 12 13 14 15 16 A A B B A C A A B D D A C A A D 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 C C C B D B C B B D B C B ... traffic came to a standstill II (1, 5 điểm) Mô tả tiêu chí đánh giá điểm tối đa: Bố cục (0,40 điểm) o Câu đề dẫn chủ đề mạch lạc o Bố cục hợp lí rõ ràng phù hợp yêu cầu đề o Bố cục uyển chuyển từ mở ... lỗi (trừ 1% điểm viết) Cùng lỗi tả lặp lại tính lỗi o Sử dụng thời, thể, cấu trúc câu ngữ pháp.(Lỗi ngữ pháp gây hiểu nhầm/ sai lệch ý bị trừ 1% điểm viết.) Trang 6/7 - Mã đề thi 207 Tổng 1, 50 Trang...
 • 7
 • 434
 • 3

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 môn tiếng anh lần 1 THPT yên lạc 2

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 môn tiếng anh lần 1  THPT yên lạc 2
... 61 A; 62 C; 63 B; 64 B; 1/ 2 Đáp án mã đề: 27 6 01 A; 02 B; 03 C; 04 B; 05 D; 06 A; 07 C; 08 D; 09 D; 10 A; 11 A; 12 A; 13 B; 14 D; 15 B; 16 A; 17 B; 18 A; 19 C; 20 A; 21 D; 22 C; 23 B; 24 C; 25 ... A; 61 B; 62 D; 63 D; 64 B; Đáp án mã đề: 24 2 01 B; 02 B; 03 C; 04 A; 05 D; 06 C; 07 C; 08 D; 09 D; 10 D; 11 B; 12 C; 13 A; 14 B; 15 D; 16 A; 17 A; 18 B; 19 A; 20 D; 21 A; 22 C; 23 A; 24 C; 25 ... D; 61 C; 62 D; 63 B; 64 A; Đáp án mã đề: 20 8 01 D; 02 B; 03 C; 04 C; 05 A; 06 C; 07 D; 08 C; 09 A; 10 B; 11 A; 12 A; 13 B; 14 A; 15 D; 16 A; 17 B; 18 B; 19 C; 20 C; 21 A; 22 B; 23 B; 24 B; 25 ...
 • 38
 • 338
 • 0

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 môn tiếng anh lần 1 THPT yên lạc

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 môn tiếng anh lần 1  THPT yên lạc
... 3 61 3 61 3 61 3 61 3 61 3 61 3 61 3 61 3 61 3 61 3 61 3 61 3 61 3 61 3 61 3 61 3 61 3 61 3 61 3 61 3 61 3 61 3 61 3 61 3 61 3 61 3 61 3 61 3 61 3 61 3 61 3 61 3 61 3 61 3 61 3 61 3 61 3 61 3 61 3 61 3 61 3 61 3 61 3 61 3 61 3 61 3 61 12 13 ... NGHIỆM Mã đề 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 Câu ... PHÚC ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN LỚP 12 TRƯỜNG THPT YÊN LẠC Đề thi có 05 trang NĂM HỌC 2 015 -2 016 ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề đề thi 3 61 Read...
 • 31
 • 478
 • 0

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 môn tiếng anh lần 1 THPT bỉm sơn (mã đề 132)

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 môn tiếng anh lần 1  THPT bỉm sơn (mã đề 132)
... Trang 6/6 - Mã đề thi 13 2 TRƯỜNG THPT BỈM SƠN ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I NĂM 2 016 Môn : Tiếng Anh http://dethithu.net SECTION A (8 points): Mã 209 Mã 357 Mã 485 CÂU Mã 13 2 C D A D D ... A C D C D A A A A A D D B B A B A 10 C A D D 11 C A A B 12 C B D D 13 A A D B 14 B C B B 15 B C A A 16 D C B B 17 A C B A 18 C A A A 19 A B A B 20 C B D D 21 A C C D 22 A A C D 23 B B B B 24 ... process began after 19 45 The baby boom continued through the decade of the 19 50’s, producing a population increase of nearly fifteen percent in the five years from 19 51 to 19 56 This rate of increase...
 • 9
 • 265
 • 1

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 môn tiếng anh lần 1 THPT bỉm sơn

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 môn tiếng anh lần 1  THPT bỉm sơn
... of living in Canada Question 51 When was the birth rate in Canada at its lowest postwar level? A .19 56 B 19 57 C 19 66 D 19 51 Question 52 The word “peak” in line 11 is closest in meaning to ... birth rate prior to 19 57 Question 43 According to the passage, when did Canada’s baby boom begin? A In the decade after 19 11 B In 19 66 C During the depression of the 19 30’s D After 19 45 Question 44 ... process began after 19 45 The baby boom continued through the decade of the 19 50’s, producing a population increase of nearly fifteen percent in the five years from 19 51 to 19 56 This rate of increase...
 • 6
 • 383
 • 0

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 môn tiếng anh lần 1 THPT hàn thuyên (mã đề 169)

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 môn tiếng anh lần 1  THPT hàn thuyên (mã đề 169)
... coi thi không giải thích thêm Trang 5/5 - Mã đề thi 16 9 SỞ GD&ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN (Đáp án gồm 02 trang ) ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2 015 -2 016 MÔN: TIẾNG ANH - 12 ... - 12 I PHẦN TRẮC NGHIỆM (64 câu, điểm ) Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Mã đề 16 9 234 370 482 547 698 703 816 A A B B C A B C D B B D A A C D A C D D D ... D C C D C A A Câu 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Mã đề 16 9 234 370 482 547 698 703 816 B C C C C C D B C B B D B B B B A B D B...
 • 7
 • 386
 • 0

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 môn tiếng anh lần 1 THPT lý thái tổ (full mã đề)

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 môn tiếng anh lần 1  THPT lý thái tổ (full mã đề)
... đề 13 2 7/7 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I MÔN TIẾNG ANH Ngày thi : 8 /11 /2 015 Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm trang) M· ®Ò thi: ... - đề 19 4 7/7 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I MÔN TIẾNG ANH Ngày thi : 8 /11 /2 015 Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm trang) M· ®Ò thi: ... đề 258 7/7 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I MÔN TIẾNG ANH Ngày thi : 8 /11 /2 015 Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm trang) M· ®Ò thi: ...
 • 33
 • 241
 • 0

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 môn tiếng anh lần 1 THPT ngô sĩ liên (mã đề 156)

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 môn tiếng anh lần 1  THPT ngô sĩ liên (mã đề 156)
... Số báo danh: Trang 6/6 – Mã đề thi 15 6 SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN HDC có 02 trang HDC THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN Năm học 2 015 - 2 016 Môn: TIẾNG ANH LỚP 12 SECTION ... LỚP 12 SECTION A (8 points) Câu hỏi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Mã đề thi 15 6 D C D C A D B D D B B A C B B C C ... B B B A Trang 1/ 2 Câu hỏi 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Mã đề thi 15 6 B A B D B B D B B C D B A C C B A D B 16 7 A A C A D C B C D B A C C B A D B D C 17 8 B B A B C...
 • 8
 • 279
 • 1

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 môn tiếng anh lần 1 THPT ngô sĩ liên (mã đề 216)

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 môn tiếng anh lần 1  THPT ngô sĩ liên (mã đề 216)
... about 14 0 words, write a paragraph about your future job after leaving school Write your paragraph on your answer sheet Đáp án 10 11 12 13 14 15 16 B D B A D D A D A A B A C D B D 17 18 19 20 21 ... trình tự logic o Có dẫn chứng, ví dụ, … đủ để bảo vệ ý kiến Trang 6/7 - Mã đề thi 216 Sử dụng ngôn từ (0,30 điểm) o Sử dụng ngôn từ phù hợp nội dung Nội dung (0,30 điểm) o Đủ thuyết phục người đọc ... Harry had failed his driving test II 1. 5 (point ) Mô tả tiêu chí đánh giá: Bố cục (0,40 điểm) o Câu đề dẫn chủ đề mạch lạc o Bố cục hợp lí rõ ràng phù hợp yêu cầu đề o Bố cục uyển chuyển từ mở đến...
 • 7
 • 677
 • 1

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 môn vật lí lần 1 THPT ba đình (mã đề 111)

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 môn vật lí lần 1  THPT ba đình (mã đề 111)
... HẾT -ĐÁP ÁN ĐỀ KTCL - MÔN VẬT LÝ K12 – LẦN - NH 2 015 -2 016 Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ĐA C C B A A B B C D B D D D A B A C B B D Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 2cos10  t(cm) Vận tốc truyền sóng 3m/s Viết phương trình dao động sóng M cách A, B khoảng d1 = 15 cm; d2 = 20cm π )cos (10 πt 12 π C u=4(cos )cos (10 πt 12 A u=4(cos 7π ) cm 12 11 π ) cm 12 π )cos (10 πt ... Câu 30: Gia tốc vật dao động điều hòa có độ lớn nửa độ lớn gia tốc cực đại vào thời điểm vật có Trang 3/6 - Mã đề 11 1 A động B động cực đại C ba lần động D phần ba động Câu 31: Trên mặt thoáng...
 • 6
 • 335
 • 0

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 môn vật lí lần 1 THPT hoàng lệ kha (full mã đề)

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 môn vật lí lần 1  THPT hoàng lệ kha (full mã đề)
... TRƯỜNG THPT HOÀNG LỆ KHA ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN - NĂM 2 015 _2 016 Môn: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 90 phút - 50 câu trắc nghiệm Họ, tên thí sinh: .Số báo danh: đề thi ... C 2 ,14 cm D 8,57 cm - - HẾT SƠ GD & ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT HOÀNG LỆ KHA ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN - NĂM 2 015 _2 016 Môn: VẬT LÝ Thời gian ... 4 LC1 đến 4 LC2 - - HẾT -SƠ GD & ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT HOÀNG LỆ KHA ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN - NĂM 2 015 _2 016 Môn: VẬT LÝ Thời gian...
 • 18
 • 322
 • 0

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 môn vật lí lần 1 THPT hoàng lệ kha (mã đề 132)

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 môn vật lí lần 1  THPT hoàng lệ kha (mã đề 132)
... 8,75cm C 2 ,14 cm D 8,57 cm Trang 4/6 - Mã đề thi 13 2 Đáp án mã đề - Câu hỏi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... trọng trường g = 10 m/s2 Lấy π2 = 10 Khi hệ vật lò xo vị trí cân người ta đốt sợi dây nối hai vật vật B rơi tự vật A dao động điều hòa Lần vật A lên đến vị trí cao khoảng cách hai vật bao nhiêu? ... tăng khối lượng vật lên lần chu kì dao động vật A tăng lên lần B giảm lần C giảm lần D tăng lên lần Câu 30: Phương trình dao động vật có dạng x = Asin(  t +  /4) Chọn kết luận A Vật dao động với...
 • 6
 • 270
 • 0

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 môn vật lí lần 1 THPT ngô sĩ liên

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 môn vật lí lần 1  THPT ngô sĩ liên
... Trang - Mã đề thi 13 2 - - HẾT SỞ GD&ĐT BẮC GIANG ĐỀ THI THÁNG LẦN TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN MÔN: VẬT LÍ 12 Thời gian làm bài: 90 phút; NĂM HỌC 2 015 - 2 016 (50 câu ... - HẾT Trang 25 - Mã đề thi 13 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 13 2 A D C D A C B A D B B B C ... - - HẾT SỞ GD&ĐT BẮC GIANG ĐỀ THI THÁNG LẦN TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN MÔN: VẬT LÍ 12 NĂM HỌC 2 015 - 2 016 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) (Thí sinh...
 • 26
 • 256
 • 0

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 môn vật lí lần 1 THPT việt yên II (mã đề 209)

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 môn vật lí lần 1  THPT việt yên II (mã đề 209)
... chiều vật so với vật khác theo thời gian B thay đổi hướng vật so với vật khác theo thời gian C thay đổi phương vật so với vật khác theo thời gian D thay đổi vị trí vật so với vật khác theo thời gian ... thả rơi vật giây sau tầng tháp thấp 10 m người ta ném vật thứ hai xuống theo hướng thẳng đứng để hai vật chạm đất lúc Lấy g = 10 m/s2 Vận tốc vật thứ hai phải :) A 25m/s B 20m/s C 15 m/s D 12 .5m/s ... thức cộng vận tốc:             A v1,  v1,3  v3, B v1,3  v1,  v2,3 C v2,3  (v2 ,1  v3, ) D v2,3  v2,3  v1,3 Trang 4/4 - Mã đề thi 209 ...
 • 4
 • 274
 • 0

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 môn vật lí lần 1 THPT việt yên II (mã đề 485)

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 môn vật lí lần 1  THPT việt yên II (mã đề 485)
... tốc 0,1m/s gia tốc  3m / s Phương trình dao động vật:   A x = 10 cos (10 t) (cm) B x = 2cos (10 t- ) (cm) C x = 5cos (10  t) (cm) D x = 2cos (10 t + )(cm) Trang 3/4 - Mã đề thi 485 Câu 38: Một vật ... 24: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 8cos(2tvận tốc v = - 8 cm/s là: A 10 04 s B 10 05 s C 10 04,5 s  ) cm Thời điểm thứ 2 010 vật qua vị trí có D 10 05,5 s Trang 2/4 - Mã đề thi 485 ... thời điểm t1 vật có x1 = 6cm v1 = 32π cm/s; thời điểm t2 vật có x2 = 8cm v2 = 24π cm/s Vật dao động với tần số biên độ A 4π Hz 10 cm B 0,5Hz 12 cm C 2Hz 10 cm D Hz 12 cm Câu 16 : Một hệ dao động chịu...
 • 4
 • 263
 • 0

Xem thêm