SKKN Kinh nghiệm về việc giáo dục rèn kĩ năng giao tiếp cho học sinh qua môn học Hoạt động giáo dục Đạo đức lớp 2

skkn kinh nghiệm trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, đạo đức cho học sinh thông qua công tác “đền ơn đáp nghĩa

skkn kinh nghiệm trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, đạo đức cho học sinh thông qua công tác “đền ơn đáp nghĩa
... nhân Giáo dục truyền thống yêu nước - đạo đức cho học sinh gắn chặt với giáo dục tư tưởng - trị, giáo dục truyền thống lịch sử giáo dục sắc văn hóa dân tộc 1.2 Vai trò giáo dục truyền thồng yêu ... thực năm học vừa qua đạt kết rõ rệt II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Cơ sở lý luận 1.1 .Giáo dục truyền thống yêu nước - đạo đức Giáo dục truyền thống yêu nước - đạo đức cho học sinh giáo dục lòng ... trường học thân thiện, học sinh tích cực” Một số vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh - Đặng Vũ Hoạt - Viện nghiên cứu khoa học giáo dục Một số phương pháp tiếp cận giáo dục đạo đức NXB giáo dục...
 • 28
 • 794
 • 1

skkn một số kinh nghiệm về việc sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử việt nam lớp 12

skkn một số kinh nghiệm về việc sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử việt nam lớp 12
... lượng dạy học lịch sử Trong phạm vi hạn hẹp đề tài, tơi mạn phép nêu lên Một số kinh nghiệm việc sử dụng đồ dùng trực quan dạy học lịch sử việt Nam lớp 12 mà thân thực q trình giảng dạy đạt số ... thiết có tác dụng lớn lao dạy học lịch sử Đây phương tiện quan trọng tạo nên hình ảnh lịch sử Song sử dụng giáo viên cần ý đến u cầu việc sử dụng đồ dùng trực quan dạy học lịch sử 5/ Sử dụng phim ... NGHIỆM VỀ VIỆC SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM LỚP 12 Họ tên tác giả: HỒNG VĂN TÂM Đơn vị (Tổ): Khoa học xã hội Lĩnh vực: Quản lý giáo dục  Phương pháp dạy học mơn lịch...
 • 21
 • 758
 • 2

skkn một số kinh nghiệm về việc chữa các lỗi trong bài làm văn của học sinh trung học phổ thông

skkn một số kinh nghiệm về việc chữa các lỗi trong bài làm văn của học sinh trung học phổ thông
... lên số kinh nghiệm việc chữa lỗi làm văn học sinh trung học phổ thông 2.Nội dung, biện pháp thực giải pháp đề tài 2.1.1: Các loại lỗi tả Một số học sinh chưa chăm, viết vội vàng, cẩu thả, sau làm ... xét tuyển Đa số học sinh đạt học lực trung bình, trung bình yếu, lượng giỏi Học sinh chưa có tinh thần ham học hỏi, chủ quan lơ học tập Vì lớp học, học lực học sinh chưa đồng Có học sinh đạt trình ... giúp học sinh tránh lỗi dùng từ, giữ gìn sáng tiếng Việt Từ quan điểm nhà khoa học trên, thấy việc chữa lỗi làm văn học sinh trung học phổ thông cần thiết Dựa vào quan điểm nghiên cứu nhà khoa học...
 • 19
 • 434
 • 1

skkn một số kinh nghiệm về việc chữa các lỗi trong bài làm văn của học sinh trung học phổ thông chuyên lương thế vinh

skkn một số kinh nghiệm về việc chữa các lỗi trong bài làm văn của học sinh trung học phổ thông chuyên lương thế vinh
... lên số kinh nghiệm việc chữa lỗi làm văn học sinh trung học phổ thông 2.Nội dung, biện pháp thực giải pháp đề tài 2.1.1: Các loại lỗi tả Một số học sinh chưa chăm, viết vội vàng, cẩu thả, sau làm ... cụ thể làm văn học sinh, trả viết nêu vài câu sai ngữ pháp, ý nghĩa, gọi học sinh tìm chỗ sai nêu cách sửa .Việc chữa lỗi làm văn học sinh mang tính hình thức, chưa có hiệu cao .Trong làm văn lớp ... giúp học sinh tránh lỗi dùng từ, giữ gìn sáng tiếng Việt Từ quan điểm nhà khoa học trên, thấy việc chữa lỗi làm văn học sinh trung học phổ thông cần thiết Dựa vào quan điểm nghiên cứu nhà khoa học...
 • 17
 • 219
 • 0

SKKN KINH NGHIỆM VỀ VIỆC DẠY GIẢI TOÁN CHO HỌC SINH GIỎI LỚP 5

SKKN KINH NGHIỆM VỀ VIỆC DẠY GIẢI TOÁN CHO HỌC SINH GIỎI LỚP 5
... cứu :Kinh nghiệm dạy giải toán cho học sinh giỏi lớp -Phạm vi nghiên cứu :Học sinh giỏi lớp trường Tiểu học số Liên Thủy IV.Nhiệm vụ nghiên cứu: -Tìm hiểu số vấn đề lí luận thực tiễn làm sở cho ... sinh giỏi lớp trường Tiểu học số Liên Thủy,tôi nghiên cứu đề tài"Một số ph¬ng ph¸p d¹y giải toán cho học sinh giỏi lớp 5" nhằm góp phần nâng cao chất lượng học sinh giỏi nhà trường III.Đối tượng-Phạm ... quát kinh nghiệm giải toán cho học sinh giỏi lớp V.Phương pháp nghiên cứu: Khi tiến hành nghiên cứu đề tài này,tôi sử dụng phương pháp sau đây:Khảo sát thực tiễn,điều tra ,quan sát rút kinh nghiệm...
 • 10
 • 230
 • 0

SKKN kinh nghiệm trong việc tổ chức các trò chơi dân gian cho trẻ lứa tuổi mẫu giáo

SKKN kinh nghiệm trong việc tổ chức các trò chơi dân gian cho trẻ lứa tuổi mẫu giáo
... Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi, lời ca, địa điểm trước tổ chức cho trẻ tham gia vào trò chơi dân gian 2.2.1: Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho trò chơi dân gian: Đồ dùng đồ chơi trò chơi dân gian vô đa dạng ... số kinh nghiệm việc tổ chức cho trẻ mẫu giáo chơi trò chơi dân gian Qua trình áp dụng vào thực tế tổ chức cho trẻ, thân xin mạnh dạn có đề xuất nhỏ với nhà trường sau - Tăng cường công tác tổ chức ... dụng số kinh nghiệm thân vào việc tổ chức cho trẻ lớp Mẫu giáo làm quen với trò chơi dân gian, thu nhiều kết khả quan: Cụ thể: + 100% trẻ hứng thú yêu thích trò chơi dân gian + 100% trẻ mở rộng...
 • 12
 • 258
 • 1

SKKN: KINH NGHIỆM VỀ VIỆC DẠY HỌC TỐT TIẾT BÀI TẬP VỀ ĐIỆN HỌC CHO HỌC SINH LỚP 9 Ở TRƯỜNG THCS

SKKN: KINH NGHIỆM VỀ VIỆC DẠY HỌC TỐT TIẾT BÀI TẬP VỀ ĐIỆN HỌC CHO HỌC SINH LỚP 9 Ở TRƯỜNG THCS
... trên, học sinh hiểu biết giải dạng dạng tập tương tự, kết giảng dạy nhận thấy tình hình học tập học sinh lớp có chuyển biến tích cực, em có cố gắng học tập, học nghiêm túc hơn, có cố gắng làm tập, ... Tính điện trở đèn : R1 = 12Ω điện trở đèn : R2 = 4Ω - Điện trở mạch điện : RAB = 8Ω - Hiệu điện mạch điện : UAB = Ud1+ Ud2 = + = 12V - Công suất mạch điện : P AB = 18W Khi khoá K mở, mạch điện ... phân loại đối tượng học sinh để có phương pháp giảng dạy thích hợp cho đối tượng, đồng thời xây dựng phong trào thi đua học tập, điều chỉnh phương pháp dạy học phù hợp để em học tập, thi đua với...
 • 5
 • 34
 • 0

skkn KINH NGHIỆM về VIỆC dạy GIẢI TOÁN CHO học SINH GIỎI lớp 5

skkn KINH NGHIỆM về VIỆC dạy GIẢI TOÁN CHO học SINH GIỎI lớp 5
... èá Tãekï âéïc íéá2 Lãêè Tâïûó,téâã đãèáâãêè cư ùï đềtà ã"Một số ph­¬ng ph¸p d¹y giải toán cho học sinh giỏi lớp 5" èâằm áéùê êâầè èâèá cắ câất lư ợèá âéïc íãèâ áãéûã cïûa èâàtìư èá III.Đối tượng-Phạm ... tr×nh båi d­ìng, nªn t«i ®· ®óc rót ®­ỵc mét sè kinh nghiƯm vỊ d¹y gi¶i to¸n cho häc sinh giái líp bằèá èâãềï êâư ơèá êâáê kâác èâạ Qua ®ã häc sinh nhËn thÊy ®­ỵc c¸c b­íc gi¶i ë c¸c lo¹i To¸n ... Thủ S¸ng kiÕn kinh nghiƯm Bã l¹i cho trßn Ba m­¬i s¸u con” Méät tìăm cââè câẵè Héûã céù bắ èâãêï céè áà ,bắ èâãêï céè câéù? a/Gi¶i b»ng ph­¬ng ph¸p s¬ ®å B­íc 1: H­íng dÉn häc sinh ®äc kü ®Ị,...
 • 9
 • 297
 • 0

SKKN một số kinh nghiệm về việc sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học

SKKN một số kinh nghiệm về việc sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học
... lượng giảng dạy Các kỹ thuật dạy học chưa phải phương pháp dạy học độc lập, chúng thành phần phương pháp dạy học Kỹ thuật dạy học đơn vị nhỏ phương pháp dạy học Trong phương pháp dạy học có nhiều ... áp dụng vào thực tế dạy học số lớp 11, nhằm kiểm nghiệm tính hiệu phương pháp CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA KỸ THUẬT SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN TRONG DẠY HỌC 1.1 KỸ THUẬT DẠY HỌC ... chất lượng dạy học nhà trường 1.2 PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 1.2.1 Khái niệm phương pháp dạy học Phương pháp dạy học cách thức tương tác giáo viên học sinh có liên quan đến hoạt động dạy học, nhằm mục...
 • 54
 • 163
 • 0

SKKN một số kinh nghiệm về việc sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học

SKKN một số kinh nghiệm về việc sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học
... Năm học: 2010-2011 Hồng Văn Tâm Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh Một số kinh nghiệm việc sử dụng đồ dùng trực quan dạy học lịch sử Việt Nam lớp 12 MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ VIỆC SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN ... PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2010-2011 Tên sáng kiến kinh nghiệm: MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ VIỆC SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM LỚP 12 Họ tên tác giả: ... đồ dùng trực quan dạy học lịch sử Việt Nam lớp 12 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh Mã số SẢN PHẨM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ VIỆC SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG...
 • 23
 • 207
 • 0

một số kinh nghiệm “về việc phối hợp và sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả trong dạy và học môn tiếng anh” trường thcs khánh lộc.

một số kinh nghiệm “về việc phối hợp và sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả trong dạy và học môn tiếng anh” trường thcs khánh lộc.
... Núi túm li mt vi li khụng th núi ht tỏc dng ca vic s dng tt cỏc dựng hc mang li, nhng kinh nghiệm phù hợp với chơng trình, SGK ỏp ng c nhu cu ca phng phỏp dy hc tớch cc Thy ch o, trũ ch ng lnh ... ngy cng c nõng cao Bn thõn ó ỏp dng kinh nghim ny quỏ trỡnh ging dy ca mỡnh v ó kt hp tt dựng dy hc cỏc cuc thi giỏo viờn gii vũng trng, huyn u t kt qu cao Trong nm hc 2012-2013 tụi c phõn cụng ... nghim, d gi rỳt kinh nghim vi ng nghip - Kim tra, ỏnh giỏ kt qu vic nm bi ca hc sinh t ú cú s iu chnh, b sung hp lý 3/ Phm vi nghiờn cu : i tng : L hc sinh ang hc 6,7,8,9 ti trng THCS Khỏnh Lc...
 • 8
 • 627
 • 6

SKKN Một số kinh nghiệm trong việc tổ chức các trò chơi dân gian cho học sinh Tiểu học

SKKN Một số kinh nghiệm trong việc tổ chức các trò chơi dân gian cho học sinh Tiểu học
... hợp cho việc tổ chức trò chơi dân gian Tuy nhiên số trò chơi cha đợc bổ sung đồ dùng kịp thời Thực trạng việc tổ chức trò chơi dân gian trờng Tiểu học Thống Nhất: Lâu nay, nói đến trò chơi dân gian, ... liệu cách tổ chức trò chơi dân gian cho học sinh su tầm soạn thảo nội dung nhiều trò chơi, cách chơi cung cấp cho giáo viên Sau số ví dụ minh hoạ: * Trò chơi Nhảy bao bố - Cách chơi: Ngời chơi ... trớc tổ chức cho học sinh tham gia vào trò chơi dân gian 2.1 Chuẩn bị đồ dùng cho trò chơi dân gian: Đồ dùng trò chơi dân gian vô phong phú đa dạng, mang tính đặc trng đợc thiết kế dựa vào cách chơi...
 • 12
 • 507
 • 3

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VỀ VIỆC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG HIVAIDS TRONG TIẾT THỰC HÀNH NGOẠI KHOÁ MÔN GDCD Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VỀ VIỆC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG HIVAIDS TRONG TIẾT THỰC HÀNH NGOẠI KHOÁ MÔN GDCD Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
... tài sáng kiến kinh nghiệm để thực qua tiết thực hành ngoại khóa môn GDCD trường trung học sở (THCS) II/ Mục đích nghiên cứu: Tôi nghiên cứu đề tài nhằm mục đích tìm hiểu việc vận dụng việc tuyên ... môn GDCD đặc biệt tiết thực hành ngoại khoá cần thiết phải thực thường xuyên học, tiết học, tiết thực hành ngoại khoá gắn với chủ đề Từ nhằm giúp em có nhận thức đầy đủ, đắn việc nên làm việc ... trường THCS Lý Tự Trọng tiến hành giải pháp phòng chống HIV/AIDS việc tổ chức hoạt động tiết thực hành ngoại khóa môn GDCD cụ thể tiết dạy sau: Tiết 15 THỰC HÀNH NGOẠI KHÓA VỀ CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐỊA PHƯƠNG...
 • 11
 • 1,604
 • 13

Kinh nghiệm :Về việc khai thác và sử dụng đồ dùng dạy học môn Toán lớp 3

Kinh nghiệm :Về việc khai thác và sử dụng đồ dùng dạy học môn Toán lớp 3
... Kinh nghiệm :Về việc khai thác sử dụng đồ dùng dạy học môn Toán lớp 3. / Xuất phát từ thực trạng việc khai thác sử dụng đồ dùng dạy học môn toán Tiểu học Do nhiều nguyên nhân khác nhau, việc khai ... Kinh nghiệm :Về việc khai thác sử dụng đồ dùng dạy học môn Toán lớp Ngời thực : Mai Thị Lý - Trờng TH Số Quảng Sơn - Trang 21 Kinh nghiệm :Về việc khai thác sử dụng đồ dùng dạy học môn Toán lớp ... việc khai thác sử dụng đồ dùng dạy học toán Xuất phát từ tồn việc khai thác sử dụng đồ dùng dạy học toán 3, đề xuất cách khắc phục tồn nh sau: Trớc hết giáo viên phải hiểu đợc: Hớng dạy học toán...
 • 22
 • 497
 • 0

skkn kinh nghiệm về công tác thi đua khen thưởng trong trường tiểu học

skkn kinh nghiệm về công tác thi đua khen thưởng trong trường tiểu học
... thưởng trường Tiểu học Đề xuất số biện pháp nhằm thúc đẩy phong trào thi đua, khen thưởng trường Tiểu học Đối tượng nghiên cứu Một số kinh nghiệm cơng tác thi đua, khen thưởng trường tiểu học Tây ... dẫn cơng tác Thi đua, Khen thưởng đến trường; năm mở rộng hình thức thi đua, phát động ký cam kết, giao ước thi đua theo khối thi đua điều kiện, sở để trường thực cơng tác thi đua, khen thưởng ... vực thi đua, khen thưởng Xác định khen thưởng động lực thúc đẩy phong trào thi đua, Nghị định 42/2010 quy định rõ đối tượng khen thưởng, mức khen thưởng hình thức thi đua, khen thưởng Khen thưởng...
 • 26
 • 78
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sáng kiến kinh nghiệm rèn kĩ năng đọc hiểu cho học sinh lớp 1 trong giờ tập đọc docxmột số kinh nghiệm rèn kĩ năng nghe – viết cho học sinh lớp 1 trong giai đoạn học âm vầnskkn rèn kĩ năng giải toán cho học sinh lớp 5rèn kĩ năng đọc đúng cho học sinh lớp 1rèn kĩ năng đọc hiểu cho học sinh lớp 1rèn kĩ năng viết chữ cho học sinh tiểu họcrèn kĩ năng kể chuyện cho học sinh lớp 2một số biện pháp rèn kĩ năng tập đọc cho học sinh tieur họcbiện pháp rèn kĩ năng tập đọc cho học sinh tiểu họcbáo cáo chuyên dề ren kĩ năng đọc viết cho học sinhrèn kĩ năng giải toán cho học sinh lớp 4rèn kĩ năng đọc hiểu cho học sinh lớp 4rèn kĩ năng đọc hiểu cho học sinh lớp 2rèn kĩ năng đọc hiểu cho học sinh lớp 3rèn kĩ năng đọc hiểu cho học sinh lớp 5TKKT Đề tài lấn át đầu tư của ngành CN so với các ngành khác ở VNTÌM GTLN, GTNN của hàm sốĐề kiểm tra giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai.Đề kiểm tra giữa HKI môn toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng NaiKSCL sinh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018Khảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầuBai_tap_trac_nghiem_Dong_hocthuyết trình dân sự bài tập nhómgián án xác suất thống kêTai liệu hay hay220 IELTS SPEAKING TOPICS_02국어1권국 어 2 권li thuyet va bai tap tuong tac genUng dung di truyen hocQuang hợp ở thực vậtBài 4 cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa