EXECISES ON GRAMMAR (21)

EXECISES ON GRAMMAR (21)

EXECISES ON GRAMMAR (21)
... questions Question 63 A primitive B particular C continuous D connected Question 64.A explain B involve C purpose D control Question 65 A familiar B automatic C responsible D environment Question 66 A ... weather conditions in the desert severe B The weather conditions in the desert to be severe C Although the weather conditions in the desert are severe D Being severe weather conditions in the ... savings D profits Question 55 A poison B disaster C disadvantage D evil Question 56 A dispose B store C endanger D abuse Question 57 A portion B amount C proportion D rate Question 58 A way B kind...
 • 7
 • 248
 • 0

Giáo án các tiết ôn - Tuần 21

Giáo án các tiết ôn - Tuần 21
... hoạch dạy tuần 21 ÔN TOÁN I – Mục tiêu: - Giúp HS nắm cách cộng, trừ số phạm vi 10.000 nắm cách tính ngày, tháng, năm - Rèn kỹ tính toán nhanh - Giáo dục HS tính cẩn thận, xác II – Nội dung ôn: 1) ... - Nhận xét Kế hoạch dạy tuần 21 ÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU I – Mục tiêu: - Ôn lại cho HS vật nhân hoá - Ôn lại cách đặt câu trả lời câu hỏi: Ở đâu? - Giáo dục HS yêu thích Tiếng Việt II – Nội dung ôn: ... động” tổ tháng vừa qua - Rèn cho HS nói trôi chảy, mạch lạc, dùng từ nói xác - Yêu thích môn Tiếng Việt II – Nội dung ôn: * Đề: Báo cáo hoạt động tổ tháng vừa qua - GV ghi đề - HS làm - Thu - Chấm...
 • 6
 • 370
 • 0

ôn ĐH 21

ôn ĐH 21
... c sc vo nc vụi d, thy cú 15 gam kt ta trng Sau phn ng, cht rn ng s cú lng 215 gam thỡ m l : A 230 gam C 219 ,8 gam B 217 ,4 gam D 249 gam Câu40 : Khi in phõn dung dch NaCl (d=1,2) Trong quỏ trỡnh ... tan thy cú NO bay Cụ cn dung dch sau phn ng , c 16,94 gam mui khan nht Phn trm mol gn ỳng l : A 21, 46 % C 20 % B 14,33 % D 30 % Câ 27 : bin i thnh st kim loi bng cỏch nung núng vi CO theo phn ... M v HCl M ta thu c V lớt khớ hidro ( kc) v rn A v dung dch B.Tớnh V=? C 2,241 3,361 B 4,481 D 6 ,21 in phõn dung dch CuSO4 vi in cc bng ng, sut quỏ trỡnh in phõn thy mu xanh lam ca dung dch khụng...
 • 6
 • 70
 • 0

on luyen 21

on luyen 21
... million A circulation.B publication C population.D reservation C©u 21 : Choose the sentence which is closest meaning to the given one: We can’t deny that all of us made certain mistakes early on ... his opinion of the portrait of a famous judge by an artist he admired, his companion laughed and said, “He’s only a reproduction - a good one I agree but you can't talk to a reproduction.” He ... sorts of extravagant clothes these days and he had long grown accustomed to them Presently, the two men got into conversation, as people on long journeys Mr Turner was interested to cover that...
 • 7
 • 85
 • 0

ôn tập (21)

ôn tập (21)
... mạng tạo thành mạng máy tính 23 29 30 26 28 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 25 27 22 24 Là tập hợp qui tắc, qui định cách trao đổi thơng tin Câu 2: Hình bên mơ tả dạng máycác đơn giản Hãy ... tồn cầu Hãy cho biết khác giống Internet mạng WAN WAN Giống Kết nối tồn cầu Khác Sở hữu cơng ty tập đồn, tổ chức nhà nước INTERNET Kết nối tồn cầu Là chung, khơng chủ Câu 6: Điền cụm từ thích...
 • 10
 • 138
 • 0

OXFORD PRACTICE GRAMMAR 21

OXFORD PRACTICE GRAMMAR 21
... the meal, I'd been cooking I felt quite proud that I'd cooked a meal for for'hours eight people 21 EXERCISES Present tenses (A-D) Complete the sentences using the notes in brackets The verbs can ... forms of the verbs Hello This (►) is (be) Kitty Beamish (1)…………………………… (I / speak) to you from Oxford, where the finals of the World Quiz Championships will be held tomorrow The favourite is...
 • 12
 • 79
 • 0

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN TT GDTX SAĐÉC ĐỀ ÔN THI 21.22.23.24 pps

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN TT GDTX SAĐÉC ĐỀ ÔN THI 21.22.23.24 pps
... điểm I (d) (  ) vuông góc (d) Cho A(0;1;1) Hãy tìm toạ độ điểm B cho (  ) mặt trung trực đoạn AB Câu Vb (1 điểm) Tìm số phức z cho z  3i  z + có acgumen   z i ==== ==== ĐỀ22 - I.PHẦN ... S.ABC có SA, SB, SC đôi vuông góc SA = a, SB = b, SC = c Tính độ dài đường cao vẽ từ S hình chóp S.ABC II.PHẦN RIÊNG (3 điểm) THEO CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN Câu IV.a (2đ) Trong không gian Oxyz cho đường ... CAO Câu IV.b (2đ) Trong không gian Oxyz cho đường thẳng (d):  x   2t    y  1  t  z   t  Câu V.b (1đ) Tìm giá trị lớn biểu thức y  3 x x ==== ==== ĐỀ23 - I- PHẦN CHUNG...
 • 7
 • 175
 • 0

the implementation of consciousness-raising technique on grammar teaching to a class of second-year non-major students at hanoi national university of education

the implementation of consciousness-raising technique on grammar teaching to a class of second-year non-major students at hanoi national university of education
... that teaching grammar is a matter of great concern by second language theorists In practice, a great amount of time in language teaching syllabuses has also been spent on grammar; and to many ... VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI UNIVERSITY OF LANGUAGES AND INTERNATIONAL STUDIES FACULTY OF POSTGRADUATE STUDIES -*** - TA THANH BINH THE IMPLEMENTATION OF CONSCIOUSNESS-RAISING TECHNIQUE ... knowledge of second language Fotos and Ellis (1991) compared the effects of teaching grammar by grammar explanations and by a C-R task on Japanese learners’ ability to judge the grammaticality of sentences...
 • 59
 • 309
 • 0

Sưu tập các đề kiểm tra toán lớp 7 tham khảo ôn thi (21).DOC

Sưu tập các đề kiểm tra toán lớp 7 tham khảo ôn thi (21).DOC
... 3.10 10. 17 17. 24 73 .80 2.9 9.16 16.23 23.30 = 7 7 1 1 1 1 ( + + + + ) ( + + + ) 3.10 10. 17 17. 24 73 .80 9 16 16 23 23 30 = 1 1 1 ( ) ( )= 30 30 48 Câu 3: CMR a) (20012001 19 971 996) :10 ... 3: CMR a) (20012001 19 971 996) :10 20012001 có số tận : A1 19 971 996 = (19 974 )499 19 974 có tận (19 974 )499 có tận : B1 20012001 19 971 996 có tận chia hết cho 10 b) n lẻ thì: (a + a2) + (a3 + a4) ... Trờng pt hermann gmeiner hp đáp án môn toán Câu 1: A = / x /+ (x z) / x / a) Tìm x z để A đạt GTLN Tìm GTLN A Có A = = / / x / + 12...
 • 4
 • 222
 • 0

Đề thi học sinh giỏi, kiểm tra tiếng anh lớp 9 sưu tầm tham khảo ôn thi (21)

Đề thi học sinh giỏi, kiểm tra tiếng anh lớp 9 sưu tầm tham khảo ôn thi (21)
... PHÚC (Key N0 4) KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT - NĂM HỌC 20 09- 2010 MÔN THI: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề Đáp án đ ề (Đề thi gồm: 02 trang) I - Choose the ... BỘ 10 ĐỀ & ĐÁP ÁN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 - 2012 Căn dặn Thí sinh: Làm (Viết đáp án) vào tờ giấy thi; Không sử dụng loại tài liệu nào, kể từ điển Good luck and success! Đề (Đề thi gồm: 02 trang) ... Thí sinh: -HẾT Làm (Viết đáp án) vào tờ giấy thi; 18 BỘ 10 ĐỀ & ĐÁP ÁN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 - 2012 Không sử dụng loại tài liệu nào, kể từ điển Good luck and success! Đáp án đ ề (Đề thi...
 • 81
 • 50
 • 0

Đề thi ngữ văn lớp 9 vào 10 tham khảo sưu tầm bồi dưỡng ôn thi (21)

Đề thi ngữ văn lớp 9 vào 10 tham khảo sưu tầm bồi dưỡng ôn thi (21)
... khoảng trang giấy thi trình bày suy nghĩ em ba học Do đó, thí sinh phải viết văn (gồm đủ phần : Mở bài, thân bài, kết bài) với độ dài quy định (khoảng trang giấy thi) trình bày ba vấn đề nêu Thí sinh ... ba vấn đề nêu Thí sinh lựa chọn đề tài để viết triển khai viết theo nội dung cụ thể khác Sau gợi ý hai ba vấn đề nêu trên: Vấn đề : Bài học đức hi sinh - Giới thi u thực tế sống đa dạng, phong ... hại từ mù quáng - Sự hi sinh nét đẹp đời sống văn hóa người, tảng tạo nên thành vĩ loại Hi sinh giá trị phổ biến ca ngợi không đời sống mà văn học Vấn đề : Bài học trưởng thành - Một phẩm chất cao...
 • 5
 • 71
 • 1

Xem thêm