GIAO AN CN 6 (3 COT) CO HINH công nghệ 6 trần thị kim loan

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6( 3 CỘT- HÌNH)

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6( 3 CỘT- CÓ HÌNH)
... gạo gói bánh Quang Ngữ Văn 6- Tập I ( 2011- 2112) 33 Võ Hồng Trúc 03 cảnh làm thêm yêu quý tự hào văn hóa cổ 30 truyền độc đáo dân tộc, làm sống lại truyền thuyết phút “Bánh chưng bánh giầy” ... Ngữ Văn 6- Tập I ( 2011- 2112) Võ Hồng Trúc Ngữ Văn 6- Tập I ( 2011- 2112) Võ Hồng Trúc Ngữ Văn 6- Tập I ( 2011- 2112) Võ Hồng Trúc Ngữ Văn 6- Tập I ( 2011- 2112) Võ ... việt _ Kĩ tư sáng tạo 03 Tư tưởng - Hiểu nội dung, ý nghĩa số chi tiết nghệ thuật tiêu biểu văn “ Bánh chưng, bánh giầy” Ngữ Văn 6- Tập I ( 2011- 2112) 50 Võ Hồng Trúc B / CHUẨN BỊ: 01 Giáo viên...
 • 622
 • 1,155
 • 15

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 9 ( 3 CỘT - HÌNH )

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 9 ( 3 CỘT - CÓ HÌNH )
... xăng… .- > Nghĩa chuyển ( ẩn d ) 4/ Hãy tìm ví dụ để chứn minh từ: a) Hội chứng( Gốc) - > Hội chứng viên đường hơ hấp ( Chuyển) b) Ngân hàng( Gốc) - > Ngân hàng Sài gòn thương tín ( Chuyển) c) Vua ( ... Đúng • Sai Giáo án Ngữ Văn – Tập I (2 01 0- 201 1) Trường THCS Thạnh Đơng 32 phút phút Võ Hồng Trúc 03 Bài 30 phút HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY • HOẠT ĐỘNG ( Câu 1,2 , 3) GV: Trong đoạn trích (a), phận in đậm ... sau đây? a) Chân1 - > Nghĩa gốc b) Chân -> Nghĩa chuyển ( Hốn d ) c) Chân - > Nghĩa chuyển ( Ẩn d ) d) Chân - > Nghĩa chuyển ( Ẩn d ) 2/ Xác định từ “Trà” _ Từ trà tên gọi nghĩa chuyển 3/ Giải...
 • 148
 • 259
 • 3

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 9 ( 3 CỘT, HÌNH)

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 9 ( 3 CỘT, CÓ HÌNH)
... kinh tế, văn hóa nghệ thuật nón 3/ kết : Cảm nghĩ chung nón đời sống D/ CỦNG CỐ: (5 PHÚT) _Thế văn thuyết minh? _ Mục đích, phương pháp? E/ DẶN DỊ: (4 PHÚT) Giáo án Ngữ Văn – Tập I (2 010- 2011) ... ngày đầu tháng tám / 03 Bài 194 5, bom Mỹ nén xuống thảnh phố ( HIRƠ-SI-MA NA–GA-XA-KI) làm triệu người Nhật thiệt Giáo án Ngữ Văn – Tập I (2 010- 2011) Trường THCS Thạnh Đơng 14 phút phút 30 phút ... HOẠT ĐỘNG ( Câu 1) GV: Tóm tắt văn bản? GV: Xuất xứ văn bản? GV: Thể loại văn bản? GV: Thế văn nhật dụng? GV: Bốc cục văn chia làm phần? GV: Chú thích văn bản? ( 3, 4,5, 10,11, 12, 13 ) HOẠT ĐỘNG...
 • 146
 • 363
 • 5

Giao an tin 12 (3 cot CN)

Giao an tin 12 (3 cot CN)
... quán csdl e)Tính an toàn bảo mật Tính an toàn bảo mật thông tin: thông tin? : CSDL dùng chung phải bảo vệ an toàn, thông tin phải Ví dụ tính an toàn thông bảo mật không liệu tin: Học sinh vào ... Phát ngăn chặn truy Ngaysinh:string[10]; cập không phép Gioitinh:Boolean; - Duy trì tính quán Doanvien:Boolean; liệu Toan,ly,hoa,van ,tin: real; Hoạt động hệ End; QTCSDL: a) Hệ QTCSDL có 02 thành ... NGUYENVANLONG.MDB, nằm thư mục My Document gồm 03 Tables sau: o Khach_hang(Ma-khach_hang,Ten_khach_hang,Dia_chi), với ý nghĩa khách hàng có mã khách hàng (Ma_khach_hang) o San_pham(Ma-san_pham,ten_san_pham,Don_gia),...
 • 112
 • 536
 • 7

giao an cn 6

giao an cn 6
... nắm đợc vệ sinh an toàn thực phẩm - Biện pháp giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm - Cách lựa chọn thực phẩm phù hợp để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Có ý thức giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm ... hậu quả? Hoạt động 2: Bài ( 26) G: Sức khỏe hiệu làm việc ngời phụ thuộc vào lợng TP ăn hàng ngày Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm quan trọng đợc khuyến cáo (?): Vệ sinh an toàn thực phẩm gì? (?) ... xem gia đình thực vệ sinh an toàn thực phẩm cha? I) Mục tiêu ( Soạn tiết 40) II) Chuẩn bị G: Tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm H: Tìm hiểu xung quanh tợng vệ sinh an toàn thực phẩm III) Tiến...
 • 10
 • 282
 • 0

giao an lop 5 ( 3 cot - PH)

giao an lop 5 ( 3 cot - PH)
... ® B.10 ® C.100 ® D.1000® 37 00m b»ng bao nhiªu km ? A .37 0 km B .37 km C .3, 7km D.0 ,37 km PhÇn : 1.§Ỉt tÝnh råi tÝnh : a.286, 43 + 52 1, 85 b .51 6,40 – 35 0 ,28 c. 25, 04 x 3 ,5 d. 45, 54 : 1,8 2.ViÕt sè thËp ... : (2 ’) C C PhÇn : Bµi : - HS x¸c ®Þnh yªu cÇu - Tù lµm - Ch÷a bµi - NhËn xÐt Bµi : - HS tù lµm - Ch÷a bµi - NhËn xÐt Bµi : - HS tù lµm - Ch÷a bµi - NhËn xÐt Bµi : - HS x¸c ®Þnh yªu cÇu - ... thang hình thang - Giáo viên đặt câu hỏi (1 3 ) + Hình thang có cạnh nào? + Hai cạnh song song? 3. Thùc hµnh : * Bài 1: (6 ’) * Bài 2: (6 ’) * Bài 3: (6 ’) * Bài 4: (7 ’) -Giáo viên chốt - Hướng dẫn...
 • 18
 • 785
 • 3

giao an td 7 08- 09 co hinh cuc hay

giao an td 7 08- 09 co hinh cuc hay
... Mai xuân Tú 17 Giáo án thể dục khối Tuần tiết 11 Ngày soạn: 6/10/2008 Ngày dạy: 7/ 10/2008 Năm học 2 008-2 009 Đội hình đội ngũ Chạy nhanh I/ Mục tiêu: - ĐHĐN: Ôn số kỹ HS ... giảng: 09/ 10/2008 Mai xuân Tú 19 Giáo án thể dục khối Năm học 2 008-2 009 Đội hình đội ngũ Chạy nhanh I/ Mục tiêu: - ĐHĐN: Ôn biến đổi đội hình 0-3-6-9, biến đổi đội hình 0-2-4 Yêu cầu: Tác phong nhanh ... Năm học 2 008-2 009 cách đổi chân sai nhịp số t thực yếu - GV quan sát nhóm tập sửa sai cho em - Đội hình tập hàng ngang oo o 2l x 20m oo o 20m oo o < > 2lx30m o o o 40m oo o b Chạy nhanh - Kiểm...
 • 65
 • 340
 • 1

giao an lop 5 ( 3 cot - PH)

giao an lop 5 ( 3 cot - PH)
... kÝnh? - §êng kÝnh b»ng hai lÇn b¸n kÝnh - häc sinh - Nép vë - Nghe - Nghe - Quan s¸t - Nèi tiÕp tr×nh bµy - Nghe - Quan s¸t - Thùc hµnh - Nghe - Tr¶ lêi - Tr¶ lêi - B»ng - Nghe vµ quan s¸t - Tr¶ ... 2=70 (cm2) 21 b) ( ( + ) × : = 16 (m2) c) (2 ,8+1,8) × 0 ,5 : = 1, 15 (m2) Bµi §¸y bÐ: 120 : × = 80 (m) ChiỊu cao: 80 – = 75 (m) DiƯn tÝch thưa rng : (1 20+80)× 75: 2= 750 0 (m2) Sè thãc thu ®ỵc lµ: 750 0 ... nhãm - Cho thi tiÕp søc - Gi¸o viªn g¾n b¶ng phơ - Häc sinh thi - Gäi ®¹i diƯn ®äc kÕt qu¶ - Gi¸o viªn nhËn xÐt, kÕt ln Bµi 3: (7 ’) 5. Cđng c - DỈn dß (3 phót) * Cho HS ®äc bµi 3a - Nªu yªu cÇu -...
 • 28
 • 339
 • 1

Giao an Su 9 (3 cot)

Giao an Su 9 (3 cot)
... Châu Âu sang Châu 2, Mời năm đầu xây dựng chế độ ( 194 9- 195 9) - Hoàn thành thắng lợi công khôi phục kinh tế ( 194 9 195 2) kế hoạch năm lần ( 195 3- 195 7) Thành tựu: CN tăng 140% (so với 195 2) NN: tăng ... 194 3, 194 9- 195 4 chủ tịch hội đồng phủ NDTƯ CHND Trung Hoa, 195 4- 195 9 chủ tịch nớc Trung Hoa Quan sát H6 - Nội chiến CM ( 194 6- 194 9) ĐCS Quốc dân đảng Quốc dân đảng thất bại - 1-10- 194 9 nớc Trung ... 195 2 số lợng CN tăng lần so 194 9 195 7 sản lợng CN tăng 10,7 lần so 194 9 Tự sản xuất 60% thiết bị máy móc cần thiết 19% số hộ nông dân gia nhập HTX - Hãy nêu sách đối ngoại TQ giai đoạn 194 9- 195 9?...
 • 91
 • 529
 • 4

giao an CN 6

giao an CN 6
... Chu Văn An –Giáo án Công nghệ I.Mục tiêu học: Hiểu vệ sinh an tồn thực phẩm,biện pháp giữ vệ sinh an tồn thực phẩm,cách lựa chọn thực phẩm phù hợp Có ý thức giữ vệ sinh an tồn thực phẩm, quan tâm ... thuật? - Gia đình em hay chế biến rang nào? - Rang phương pháp nào? - Em trình bày cách rang thịt gia đình ? - Món rang phải đảm bảo u cầu kỹ thuật? - Rán khác rang điểm nào? - Kể tên xào mà gia ... hình thức trang trí làm đẹp nhà II.Trọng tâm học: -Sắp xếp đồ đạc hợp lý nhà ở,giữ gìn nhà sẽ, ngăn nắp,trang trí nhà đồ vật, cảnh, hoa,cắm hoa trang trí III.Chuẩn bị đồ dùng dạy học: -Tranh, ảnh,...
 • 74
 • 204
 • 0

giáo án đại 8 ( 3 cột )

giáo án đại 8 ( 3 cột )
... a ≠ ; a ≠ 3 (3 a − 1 )( a + 3) + (a − 3 ) (3 a + 1) =2 (3 a + 1 )( a + 3) (3 a – 1) (a + 3) + ( a – 3) ( 3a + 1) = (3 a + 1) ( a + 3) ⇔ 6a – = 6a2 + 20a + ⇔ 20 a = -12 3 ( thỏa mãn đkx ) 3 Vậy phương ... 3x = ⇔ cá nhân x ( x + 3) = ⇔ x = x + = ⇔ x = x = -3 b, (3 x – 1) (x2 + 2) = (3 x – 1) (7 x – 1 0) (3 x –1 ) ( x2 + – 7x + 10 ) = ⇔ ( 3x –1 ) (x2 – 7x + 12 ) = ⇔ (3 x – 1) ( x – 3) ( x – 4) = ⇔ 3x ... ?3 - GV cho HS thực theo nhóm - GV sửa nhóm, nhóm nhận xét - HS hoạt động nhóm + = 2( x − 3) x + ( x + 1 )( x − 3) Đkxđ : x ≠ -1 x ≠ x ( x + 1) + x( x − 3) 4x ⇔ = 2( x + 1 )( x − 3) 2( x + 1 )( ...
 • 7
 • 336
 • 3

Giao an sinh hoc 8 HKI ( co hình minh hoa )

Giao an sinh hoc 8 HKI ( co hình minh hoa )
... khoang miệng ( 15 ph) *Mục tiêu : -Nắm cấu tạo khoang miệng -Nắm hoạt động diễn khoang miệng *Tiến hành hoạt động: Hoạt động giáo viên -Treo hình 25-1 Hoạt động học sinh -Hs quan sát.Nêu quan ... ( chất cốt giao ) :Đàn hồi +Chất VC :( Muối Canxi ) : Rắn IV/Tổng kết, đánh gi ( ph) -HS đọc phần ghi nhớ -Nêu cấu tạo xương dài -Phân tích đặc điểm xương dài phù hợp chức V/ Dặn dò : ( ph ) ... hình cân đối II/Đồ dùng dạy học : a- Của Giáo viên : -Tranh vẽ hình 11-1 -> -Mô hình, tranh vẽ xương người b- Của học sinh : -SGK III/Hoạt động dạy học : 1-Ổn đònh :(2 ph) 2-Kiểm tra: (5 ph)...
 • 64
 • 1,104
 • 11

Giao an CN 6 (08 -09)

Giao an CN 6 (08 -09)
... trang phục 2.Học sinh Tranh trang phục, thời trang III/ Tiến trình dạy học Hoạt động thầy Hoạt động 1: Kiểm tra (5) Hoạt động trò Trình bày chức trang phục? HS1: Nêu chức trang phục Nêu trang ... sinh quan sát hình vẽ 2.10 HS: quan sát tranh (?) Ngời ta thờng sử dụng vật - Dùng gơng, mành, rèm, cảnh để trang trí nhà thêm sinh động, - Tranh ảnh thoải mái Hoạt động 2.1 Trang trí nhà tranh ... quan sát, làm theo số học sinh cho học sinh quan sát - Khâu viền xung quanh gối băng mũi đột mau cho đẹp Hoạt động 4: (38) Hoàn thiện sản phẩm GV: Cho học sinh quan sát mẫu trang trí xung quanh...
 • 123
 • 193
 • 0

giao an tuan 23 (3 cot - PH)

giao an tuan 23 (3 cot - PH)
... - Cã biĨu tỵng vỊ x¨ng-ti-mÐt khèi, ®Ị-xi-mÐt khèi - §äc vµ viÕt ®óng c¸c sè ®o cã ®¬n vÞ lµ x¨ng-ti-mÐt khèi, ®Ị-xi-mÐt khèi - NhËn biÕt ®ỵc quan hƯ gi÷a x¨ng-ti-mÐt khèi vµ ®Ị-xi-mÐt khèi - ... c - DỈn dß: (2’) - häc sinh - Nghe - Quan s¸t - Nghe - Nh¾c l¹i - Quan s¸t - 10 líp - 1000 Bµi §äc sè: - 519 dm3 : N¨m tr¨m mêi chÝn ®Ị-xi-mÐt khèi - 85,08 dm3 : T¸m m¬i l¨m phÈy kh«ng t¸m ®Ị-xi-mÐt ... nh÷ng c¸ch nµo? - Quan s¸t - Quan s¸t - 20 x 16 = 320 - 10 líp - 20 x 16 x 10 = 3200 - Nghe - Nèi tiÕp tr×nh bµy - häc sinh nèi tiÕp ®äc Bµi TÝnh thĨ tÝch cđa h×nh hép ch÷ nhËt Bµi : - Chia khèi...
 • 23
 • 213
 • 0

Xem thêm